THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 27/06/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 26/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. ThinhPhuc

  ThinhPhuc

  Đ.Ký:
  27/04/2022
  Bài viết:
  189
  Được thích:
  1,836
  Xu:
  3,474,890
  Giới tính:
  Nữ
  Location:
  Are You Ready
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 27/06/2022 dàn 64 số
  00,01,02,07,09,11,13,14,15,17,
  19,20,23,24,26,27,30,34,35,36,
  38,40,44,45,46,49,50,51,54,55,
  56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,
  68,69,70,71,74,75,76,77,78,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
  93,95,96,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:46:26) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:28:55) , thichchotso (27/06/2022 at 11:39:20) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:20:54) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:16:25) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:20:48) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:13:31) , amthanhmoi (27/06/2022 at 10:52:04) , oneclick (27/06/2022 at 16:56:12) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 15:51:31)
 2. nptrinhdno

  nptrinhdno

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  2,920
  Được thích:
  13,377
  Xu:
  108,706
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.

  Ngày 27/06/2022

  00 01 02 03 05 06 07 08 09 10
  11 12 14 15 16 20 21 22 23 24
  25 29 30 31 32 33 34 38 39 40
  41 42 43 48 50 51 59 60 61 62
  68 69 71 76 78 79 80 81 84 85
  86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:46:30) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:29:10) , thichchotso (27/06/2022 at 11:39:35) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:21:10) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:16:40) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:21:03) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:13:46) , amthanhmoi (27/06/2022 at 10:52:19) , oneclick (27/06/2022 at 16:56:27) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 15:51:37)
 3. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 27/06/2022 dàn 64 số
  03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,24,26,28,29,
  30,36,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,
  59,60,63,66,68,69,70,71,73,74,
  75,76,78,79,80,83,86,88,89,90,
  93,96,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:46:34) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:29:25) , thichchotso (27/06/2022 at 11:39:50) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:21:25) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:16:55) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:21:18) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:14:01) , amthanhmoi (27/06/2022 at 10:52:34) , oneclick (27/06/2022 at 16:56:42) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 15:51:42) , TuanKiet37 (27/06/2022 at 13:58:58)
 4. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/06/2022 nhận 18
  Ngày 02/06/2022 miss 68
  Ngày 03/06/2022 nhận 42
  Ngày 04/06/2022 nhận 32
  Ngày 05/06/2022 nhận 79
  Ngày 06/06/2022 nhận 84
  Ngày 07/06/2022 miss 25
  Ngày 08/06/2022 miss 77
  Ngày 09/06/2022 miss 81
  Ngày 10/06/2022 nhận 91
  Ngày 11/06/2022 nhận 24
  Ngày 12/06/2022 miss 18
  Ngày 13/06/2022 nhận 27
  Ngày 14/06/2022 nhận 62
  Ngày 15/06/2022 nhận 16
  Ngày 16/06/2022 nhận 24
  Ngày 17/06/2022 nhận 74
  Ngày 18/06/2022 miss 90
  Ngày 19/06/2022 miss 49
  Ngày 20/06/2022 nhận 08
  Ngày 21/06/2022 miss 71
  Ngày 22/06/2022 nhận 46
  Ngày 23/06/2022 nhận 40
  Ngày 24/06/2022 nhận 77
  Ngày 25/06/2022 nhận 68
  Ngày 25/06/2022 nhận 70
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 20/06/2022
  00,01,02,05,06,07,10,11,12,14,
  15,16,17,19,20,21,23,24,26,29,
  32,34,36,37,39,41,42,43,44,46,
  47,48,49,50,51,55,56,57,60,61,
  62,64,65,66,67,69,70,71,73,74,
  75,76,78,79,84,87,91,92,93,94,
  96,97,98,99
  BTL: 04
  LÓT: 59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:46:39) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:29:40) , thichchotso (27/06/2022 at 11:40:05) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:21:40) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:17:10) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:21:33) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:14:16) , amthanhmoi (27/06/2022 at 10:52:49) , oneclick (27/06/2022 at 16:56:57) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 15:51:49)
 5. sona

  sona

  Đ.Ký:
  22/05/2022
  Bài viết:
  780
  Được thích:
  2,966
  Xu:
  6,441,099
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 27/06/2022

  03,06,09,12,13,16,17,19,21,26
  ,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37
  ,38,39,43,46,47,49,53,56,57,59
  ,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
  ,23,71,72,73,74,75,76,77,78,79
  ,83,86,87,89,90,91,92,93,94,95
  96,97,98,99.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:46:43) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:29:55) , thichchotso (27/06/2022 at 11:40:20) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:21:55) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:17:25) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:21:48) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:14:31) , oneclick (27/06/2022 at 16:57:12) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 15:51:54)
 6. Choidedan

  Choidedan

  Đ.Ký:
  29/05/2021
  Bài viết:
  256
  Được thích:
  1,215
  Xu:
  8,498,030
  Giới tính:
  Nam
  Dàn đb 43số
  03 07 08 09 14 15 17 18 19 20
  25 26 28 30 38 39 40 42 43 45
  46 51 53 56 59 61 63 66 78 80
  81 82 84 85 87 90 92 93 95 96
  97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:46:45) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:30:10) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:22:10) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:17:40) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:22:03) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:14:46) , oneclick (27/06/2022 at 16:57:27) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 15:51:56)
 7. Ilovelove

  Ilovelove

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  438
  Được thích:
  4,585
  Xu:
  20,210,520
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 20/06/2022

  01,02,08,10,11,12,14,15,16,17,
  19,21,25,26,28,29,30,34,37,38,
  39,41,42,43,44,46,47,48,49,51,
  52,55,56,57,58,61,62,64,65,66,
  67,69,71,73,74,75,76,78,79,80,
  82,83,84,85,87,89,91,92,93,94,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:46:49) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:30:25) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:22:25) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:17:55) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:22:18) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:15:01) , oneclick (27/06/2022 at 16:57:42) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 15:52:01)
 8. chutheson

  chutheson Chốt thông

  Đ.Ký:
  11/12/2021
  Bài viết:
  880
  Được thích:
  12,490
  Xu:
  17,104,370
  Giới tính:
  Nam
  MB ngày 27 _ 06_2022
  Dàn ĐB 64 số thi đấu:
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12
  13,14,15,17,18,19,20,21,25,26
  30,31,34,35,36,39,40,41,43,45
  ,46,48,51,52,53,54,56,57,58,59
  60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  75,76,80,81,84,85,86,89,90,91
  ,93,95,96,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:46:57) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:30:55) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:22:40) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:18:10) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:22:48) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:15:16) , oneclick (27/06/2022 at 16:57:57) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 15:52:07) , TuanKiet37 (27/06/2022 at 14:00:07)
 9. Minkanghy12

  Minkanghy12

  Đ.Ký:
  26/02/2018
  Bài viết:
  2,154
  Được thích:
  3,771
  Xu:
  7,116,060
  Giới tính:
  Nữ
  BTl 31
  đặc biệt chạm 2,3,4,9 tròn 64s
  kết chạm 3
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:46:59) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:31:10) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:22:55) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:18:25) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:23:03) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:15:31) , oneclick (27/06/2022 at 16:58:12) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 15:52:10)
 10. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  15,385
  Được thích:
  29,265
  Xu:
  642,333,300
  Giới tính:
  Nam
  BTL : 66
  X3: 69 66 08
  X4: 69 09 66 08
  ĐB: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:47:01) , huyenhuyen (27/06/2022 at 16:18:01) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:23:10) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:18:40) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:24:28) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:15:46) , oneclick (27/06/2022 at 16:58:27) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 15:52:11)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời