THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 27/02/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 26/02/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. NhuY123

  NhuY123 Chốt thông

  Đ.Ký:
  02/11/2018
  Bài viết:
  946
  Được thích:
  3,207
  Xu:
  29,652,809
  BTL:49
  STL:49,79
  ĐB chạm:4,9,1,6.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (27/02/2022 at 16:04:12) , A_555 (27/02/2022 at 15:53:47) , Thuminh (27/02/2022 at 16:47:35) , minhlonghn (27/02/2022 at 17:51:06) , Mynh (27/02/2022 at 15:56:26) , ThanhPham123 (27/02/2022 at 15:59:30) , Cachivang_222 (27/02/2022 at 16:03:00) , queday1891 (27/02/2022 at 15:37:00) , amthanhmoi (27/02/2022 at 16:35:30)
 2. queday1891

  queday1891

  Đ.Ký:
  08/06/2021
  Bài viết:
  132
  Được thích:
  925
  Xu:
  4,889,000
  Giới tính:
  Nữ
  BTL:38
  STL:38.83
  ĐB chạm,1,3,8 chiến.(win)(win)(win)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (27/02/2022 at 16:04:14) , A_555 (27/02/2022 at 15:53:49) , Thuminh (27/02/2022 at 16:47:38) , minhlonghn (27/02/2022 at 17:51:21) , Mynh (27/02/2022 at 15:56:28) , ThanhPham123 (27/02/2022 at 15:59:33) , Cachivang_222 (27/02/2022 at 16:03:03) , HoangToan (27/02/2022 at 15:55:09) , amthanhmoi (27/02/2022 at 16:35:46)
 3. Ngaymaihetcovid

  Ngaymaihetcovid

  Đ.Ký:
  08/11/2021
  Bài viết:
  259
  Được thích:
  528
  Xu:
  2,876,810
  Giới tính:
  Nam
  ĐB 64 số
  03,04,05,06,07,08,10,14,20,21,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,83,84,85,86,87,93,94,95,96,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (27/02/2022 at 15:53:51) , Thuminh (27/02/2022 at 16:47:40) , minhlonghn (27/02/2022 at 17:51:36) , Mynh (27/02/2022 at 15:56:30) , ThanhPham123 (27/02/2022 at 15:59:35) , Cachivang_222 (27/02/2022 at 16:03:05) , HoangToan (27/02/2022 at 15:55:20) , amthanhmoi (27/02/2022 at 16:36:01)
 4. HoangToan

  HoangToan

  Đ.Ký:
  18/05/2018
  Bài viết:
  3,286
  Được thích:
  18,336
  Xu:
  91,910,217
  Giới tính:
  Nữ
  BTL; 60
  STL 60 61
  X3 60 61 16
  X4 16 61 60 92
  ĐB CHẠM 76
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (27/02/2022 at 16:04:18) , A_555 (27/02/2022 at 17:05:17) , Thuminh (27/02/2022 at 16:47:43) , minhlonghn (27/02/2022 at 17:51:51) , Mynh (27/02/2022 at 15:56:32) , ThanhPham123 (27/02/2022 at 15:59:37) , Cachivang_222 (27/02/2022 at 16:03:07) , amthanhmoi (27/02/2022 at 16:36:16)
 5. Mynh

  Mynh

  Đ.Ký:
  30/01/2018
  Bài viết:
  394
  Được thích:
  2,564
  Xu:
  13,034,436
  Giới tính:
  Nam
  BTL:18
  STL:18,61
  ĐB tổng:2,7,4,9. cối bộ 39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (27/02/2022 at 16:04:21) , A_555 (27/02/2022 at 17:05:12) , Thuminh (27/02/2022 at 16:47:45) , minhlonghn (27/02/2022 at 17:52:06) , ThanhPham123 (27/02/2022 at 15:59:39) , Cachivang_222 (27/02/2022 at 16:03:09) , amthanhmoi (27/02/2022 at 16:36:31)
 6. ThanhPham123

  ThanhPham123

  Đ.Ký:
  27/02/2018
  Bài viết:
  188
  Được thích:
  1,130
  Xu:
  16,627,473
  Giới tính:
  Nữ
  BTL:38
  STL:38,18
  ĐB chạm 3,8
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (27/02/2022 at 16:04:24) , A_555 (27/02/2022 at 17:05:01) , Thuminh (27/02/2022 at 16:47:47) , minhlonghn (27/02/2022 at 17:52:22) , Cachivang_222 (27/02/2022 at 16:03:11) , amthanhmoi (27/02/2022 at 16:36:46)
 7. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  7,420
  Được thích:
  27,922
  Xu:
  194,363,841
  Giới tính:
  Nữ
  BTL: 48
  STL: 48,90
  X3: 09,48,90
  X4: 09,48,54,90
  ĐB: Chạm 209
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (27/02/2022 at 16:04:26) , A_555 (27/02/2022 at 17:04:57) , Thuminh (27/02/2022 at 16:47:51) , minhlonghn (27/02/2022 at 17:52:37) , Cachivang_222 (27/02/2022 at 16:03:13) , amthanhmoi (27/02/2022 at 16:37:01)
 8. Cachivang_222

  Cachivang_222

  Đ.Ký:
  31/03/2018
  Bài viết:
  172
  Được thích:
  1,313
  Xu:
  17,050,470
  Giới tính:
  Nam
  BTL:11
  STL:11,61
  ĐB bệt chạm:1,6
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (27/02/2022 at 17:04:53) , Thuminh (27/02/2022 at 16:47:52) , minhlonghn (27/02/2022 at 17:52:52) , amthanhmoi (27/02/2022 at 16:37:16)
 9. BTL: 97
  X3: 38 97 79
  X4: 38 89 97 79
  ĐB: 05 07 08 09 10 20 22 24 25 29 48 54 57 60 63 65 76 78 79 88
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (27/02/2022 at 17:04:48) , Thuminh (27/02/2022 at 16:47:54) , minhlonghn (27/02/2022 at 17:53:07)
 10. Songlucnuihuyen

  Songlucnuihuyen

  Đ.Ký:
  31/03/2016
  Bài viết:
  1,208
  Được thích:
  4,027
  Xu:
  300
  Giới tính:
  Nam
  Btl 29
  Stl 292
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (27/02/2022 at 17:04:44) , Thuminh (27/02/2022 at 16:48:26) , minhlonghn (27/02/2022 at 17:53:22)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời