THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 26/06/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 25/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. caoson48

  caoson48

  Đ.Ký:
  21/11/2021
  Bài viết:
  58
  Được thích:
  493
  Xu:
  339,750
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 26/ 06 Dàn 64 số thi đấu
  07 09 10 11 12 15 16 17 19 20

  21 22 23 24 26 27 30 32 34 36


  37 39 42 43 47 48 49 51 52 54

  55 56 57 58 59 61 62 63 66 67

  69 71 72 74 75 76 77 78 79 82

  83 85 86 87 88 89 90 91 92 94

  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:44:52) , vjpcachua (26/06/2022 at 09:35:36) , XS360 (26/06/2022 at 10:21:51) , kyniemxua (26/06/2022 at 16:59:28) , vinamilk (26/06/2022 at 08:51:07) , danhnhothoi (26/06/2022 at 15:46:13) , HUYEN6879 (26/06/2022 at 11:08:32) , danlode2k2 (26/06/2022 at 12:47:27) , TM201210 (26/06/2022 at 18:16:25) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 13:43:19) , consokydieu (26/06/2022 at 09:35:58) , songla (26/06/2022 at 14:40:11) , bacnholode (26/06/2022 at 11:56:24) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:18:18)
 2. vjpcachua

  vjpcachua

  Đ.Ký:
  14/09/2016
  Bài viết:
  962
  Được thích:
  5,378
  Xu:
  511,353
  Giới tính:
  Nam
  Dàn thi đấu 64 số
  26/06/2022
  01,03,06,08,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,26,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,
  46,48,51,53,56,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,93,96,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:44:56) , XS360 (26/06/2022 at 10:22:06) , kyniemxua (26/06/2022 at 16:59:43) , vinamilk (26/06/2022 at 08:51:22) , danhnhothoi (26/06/2022 at 15:46:28) , HUYEN6879 (26/06/2022 at 11:08:47) , danlode2k2 (26/06/2022 at 12:47:42) , TM201210 (26/06/2022 at 18:16:40) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 13:43:34) , consokydieu (26/06/2022 at 09:36:13) , songla (26/06/2022 at 14:40:26) , bacnholode (26/06/2022 at 11:56:39) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:18:23)
 3. Heovang83

  Heovang83

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  2,476
  Được thích:
  6,165
  Xu:
  660,864
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 93
  X3 93 36 63
  X4 39 93 36 67
  DB 39 93 36 63 67 76 27 72 45 95
  BTĐ 76
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:44:59) , XS360 (26/06/2022 at 10:22:21) , kyniemxua (26/06/2022 at 16:59:58) , vinamilk (26/06/2022 at 08:51:37) , danhnhothoi (26/06/2022 at 15:46:43) , HUYEN6879 (26/06/2022 at 11:09:02) , danlode2k2 (26/06/2022 at 12:47:57) , TM201210 (26/06/2022 at 18:16:55) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 13:43:49) , consokydieu (26/06/2022 at 09:36:28) , songla (26/06/2022 at 14:40:41) , bacnholode (26/06/2022 at 11:56:54) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:18:25)
 4. Minkanghy12

  Minkanghy12

  Đ.Ký:
  26/02/2018
  Bài viết:
  2,154
  Được thích:
  3,771
  Xu:
  7,116,060
  Giới tính:
  Nữ
  BTl 23

  đặc biệt 64s
  02,03,07,08,12,13,17,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,
  47,48,52,53,57,58,62,63,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  92,93,97,98

  đã miss thông 64s 2 ngày , tham khảo làm dàn loại
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:45:03) , XS360 (26/06/2022 at 10:22:36) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:00:13) , danhnhothoi (26/06/2022 at 15:46:59) , HUYEN6879 (26/06/2022 at 11:09:17) , danlode2k2 (26/06/2022 at 12:48:12) , TM201210 (26/06/2022 at 18:17:10) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 13:44:04) , consokydieu (26/06/2022 at 09:36:43) , songla (26/06/2022 at 14:40:56) , bacnholode (26/06/2022 at 11:57:09) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:18:29) , TuanKiet37 (26/06/2022 at 09:44:09)
 5. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  7,420
  Được thích:
  27,922
  Xu:
  194,363,841
  Giới tính:
  Nữ
  BTL: 04
  X3: 04,10,40
  X4: 01,04,10,40
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:45:05) , XS360 (26/06/2022 at 10:22:51) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:00:28) , danhnhothoi (26/06/2022 at 15:47:14) , HUYEN6879 (26/06/2022 at 11:09:32) , danlode2k2 (26/06/2022 at 12:48:27) , TM201210 (26/06/2022 at 18:17:25) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 13:44:19) , consokydieu (26/06/2022 at 09:36:58) , songla (26/06/2022 at 14:41:11) , bacnholode (26/06/2022 at 11:57:24) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:18:34) , TuanKiet37 (26/06/2022 at 09:43:47)
 6. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/06/2022 nhận 18
  Ngày 02/06/2022 miss 68
  Ngày 03/06/2022 nhận 42
  Ngày 04/06/2022 nhận 32
  Ngày 05/06/2022 nhận 79
  Ngày 06/06/2022 nhận 84
  Ngày 07/06/2022 miss 25
  Ngày 08/06/2022 miss 77
  Ngày 09/06/2022 miss 81
  Ngày 10/06/2022 nhận 91
  Ngày 11/06/2022 nhận 24
  Ngày 12/06/2022 miss 18
  Ngày 13/06/2022 nhận 27
  Ngày 14/06/2022 nhận 62
  Ngày 15/06/2022 nhận 16
  Ngày 16/06/2022 nhận 24
  Ngày 17/06/2022 nhận 74
  Ngày 18/06/2022 miss 90
  Ngày 19/06/2022 miss 49
  Ngày 20/06/2022 nhận 08
  Ngày 21/06/2022 miss 71
  Ngày 22/06/2022 nhận 46
  Ngày 23/06/2022 nhận 40
  Ngày 24/06/2022 nhận 77
  Ngày 25/06/2022 nhận 68
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 20/06/2022
  01,02,10,11,13,14,15,17,18,19,
  21,23,24,26,28,29,31,32,34,36,
  37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,
  51,54,56,57,58,59,62,63,64,65,
  66,68,69,70,71,73,74,75,78,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,
  93,95,96,98
  BTL: 95
  LÓT: 48
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:45:09) , XS360 (26/06/2022 at 10:23:06) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:00:43) , danhnhothoi (26/06/2022 at 15:47:29) , HUYEN6879 (26/06/2022 at 11:09:47) , danlode2k2 (26/06/2022 at 12:48:42) , TM201210 (26/06/2022 at 18:17:40) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 13:44:34) , songla (26/06/2022 at 14:41:26) , bacnholode (26/06/2022 at 11:57:39) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:18:40)
 7. SAOKE

  SAOKE

  Đ.Ký:
  08/12/2021
  Bài viết:
  496
  Được thích:
  7,711
  Xu:
  43,410,090
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 20/06/2022

  00,03,04,09,13,14,17,18,19,23,
  24,27,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,53,54,55,57,59,63,64,67,
  69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  81,83,84,87,89,90,91,92,93,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:45:12) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:00:58) , danhnhothoi (26/06/2022 at 15:47:44) , HUYEN6879 (26/06/2022 at 11:10:02) , danlode2k2 (26/06/2022 at 12:48:57) , TM201210 (26/06/2022 at 18:17:55) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 13:44:49) , songla (26/06/2022 at 14:41:41) , bacnholode (26/06/2022 at 11:57:54) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:18:45) , TuanKiet37 (26/06/2022 at 13:47:45)
 8. ThinhPhuc

  ThinhPhuc

  Đ.Ký:
  27/04/2022
  Bài viết:
  189
  Được thích:
  1,836
  Xu:
  3,474,890
  Giới tính:
  Nữ
  Location:
  Are You Ready
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 26/06/2022 dàn 64 số
  05,07,10,11,12,14,16,17,19,20,
  21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,
  34,35,37,40,41,43,44,45,48,49,
  50,53,56,57,59,60,61,63,64,66,
  67,68,69,70,71,72,74,78,79,80,
  81,83,85,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:45:16) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:01:13) , danhnhothoi (26/06/2022 at 15:47:59) , HUYEN6879 (26/06/2022 at 11:10:17) , danlode2k2 (26/06/2022 at 12:49:12) , TM201210 (26/06/2022 at 18:18:10) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 13:45:04) , songla (26/06/2022 at 14:41:56) , bacnholode (26/06/2022 at 11:58:09) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:18:48)
 9. SoiLoto

  SoiLoto

  Đ.Ký:
  16/02/2020
  Bài viết:
  4,253
  Được thích:
  9,376
  Xu:
  37,377,295
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 26/06/2022
  00 01 02 04 06 07 08 09 10 11
  12 14 16 17 18 19 20 21 22 24
  26 27 28 29 30 31 32 34 36 37
  38 39 40 41 42 44 46 47 48 49
  60 61 62 64 66 67 68 69 70 71
  72 74 76 77 78 79 90 91 92 94
  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:45:20) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:01:28) , danhnhothoi (26/06/2022 at 15:48:14) , danlode2k2 (26/06/2022 at 12:49:27) , TM201210 (26/06/2022 at 18:18:25) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 13:45:19) , songla (26/06/2022 at 14:42:11) , bacnholode (26/06/2022 at 11:58:24) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:18:54)
 10. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  15,343
  Được thích:
  29,167
  Xu:
  633,081,400
  Giới tính:
  Nam
  BTL : 89
  X3: 89 90 80
  X4: 89 90 80 91
  ĐB: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:45:22) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:01:43) , danhnhothoi (26/06/2022 at 15:48:29) , danlode2k2 (26/06/2022 at 12:49:42) , TM201210 (26/06/2022 at 18:18:40) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 13:45:34) , songla (26/06/2022 at 14:42:26) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:18:56)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời