THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 25/06/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 24/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. hovan

  hovan Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/01/2021
  Bài viết:
  116
  Được thích:
  849
  Xu:
  3,761,890
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 25/06/2022

  06,15,20,24,33,39,42,48,51,60,
  66,84,88,93,01,03,05,07,09,10,
  12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,
  32,34,36,38,41,43,45,47,49,50,
  52,54,56,58,61,63,65,67,69,70,
  72,74,76,78,81,83,85,87,89,90,
  92,94,96,98,
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:51:42) , Thuminh (26/06/2022 at 00:03:32) , NhuY123 (25/06/2022 at 16:59:07) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:24:48) , kemngot (25/06/2022 at 14:28:20) , caligo (25/06/2022 at 13:32:13) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:15:30) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:28:37) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:40)
 2. SAOKE

  SAOKE

  Đ.Ký:
  08/12/2021
  Bài viết:
  496
  Được thích:
  7,711
  Xu:
  43,410,090
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 25/06/2022

  00,01,04,05,09,10,12,13,14,18,
  19,20,21,22,23,25,26,28,29,31,
  32,34,36,37,38,39,40,41,43,44,
  46,47,48,49,50,56,58,62,64,65,
  67,68,69,71,73,74,76,77,78,82,
  83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:51:40) , Thuminh (26/06/2022 at 00:04:03) , NhuY123 (25/06/2022 at 16:59:09) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:25:03) , kemngot (25/06/2022 at 14:28:35) , caligo (25/06/2022 at 13:32:28) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:15:45) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:28:52) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:46)
 3. Ilovelove

  Ilovelove

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  438
  Được thích:
  4,585
  Xu:
  20,210,520
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 25/06/2022
  00,01,05,09,10,13,14,15,18,19,
  23,24,27,28,29,31,32,34,36,37,
  38,39,40,41,42,43,46,47,48,50,
  54,55,56,63,64,65,67,68,69,72,
  73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,
  86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  87,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:51:38) , Thuminh (26/06/2022 at 00:04:05) , NhuY123 (25/06/2022 at 16:59:11) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:25:18) , kemngot (25/06/2022 at 14:28:50) , caligo (25/06/2022 at 13:32:43) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:16:00) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:29:07) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:53)
 4. SoLuuHuong

  SoLuuHuong

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  2,183
  Được thích:
  5,627
  Xu:
  13,788,375
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 25/06/2022
  02,03,04,06,07,08,09,11,12,15,
  16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,
  28,29,30,32,33,35,40,42,44,45,
  46,49,51,52,53,54,55,57,58,59,
  60,61,62,63,64,66,70,71,72,75,
  77,78,79,80,81,82,85,87,88,90,
  92,95,96,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:51:35) , Thuminh (26/06/2022 at 00:04:07) , NhuY123 (25/06/2022 at 16:59:14) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:25:33) , kemngot (25/06/2022 at 14:29:05) , caligo (25/06/2022 at 13:32:58) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:16:15) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:29:22) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:58)
 5. Axz23

  Axz23 Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/03/2020
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  6,117
  Xu:
  37,822,126
  Btl 93
  Stl 93 36
  Đb chạm 1649 = 64 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:51:33) , Thuminh (26/06/2022 at 00:04:10) , NhuY123 (25/06/2022 at 16:59:15) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:25:48) , kemngot (25/06/2022 at 14:29:20) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:16:30) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:29:37) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:04:00)
 6. nptrinhdno

  nptrinhdno

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  2,920
  Được thích:
  13,377
  Xu:
  108,706
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.

  Ngày 25/06/2022

  00 01 04 05 06 09 10 13 14 15
  18 19 22 24 27 29 31 33 34 36
  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  48 49 50 51 54 55 56 59 60 63
  64 65 68 69 72 74 77 79 81 83
  84 86 88 89 90 91 92 93 94 95
  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 15:02:09) , Thuminh (26/06/2022 at 00:04:12) , NhuY123 (25/06/2022 at 16:59:17) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:26:03) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:16:45) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:29:52) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:04:05)
 7. TuanNguyen82

  TuanNguyen82

  Đ.Ký:
  30/04/2022
  Bài viết:
  270
  Được thích:
  3,756
  Xu:
  56,238,110
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 25/06/2022

  00,04,06,09,10,12,14,16,17,18,
  22,24,27,31,32,34,36,40,41,43,
  44,45,48,51,53,54,55,56,57,58,
  59,61,62,63,64,65,66,67,69,71,
  74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 15:02:11) , Thuminh (26/06/2022 at 00:04:16) , NhuY123 (25/06/2022 at 16:59:19) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:26:18) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:17:00) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:30:07) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:04:11)
 8. Heovang83

  Heovang83

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  2,479
  Được thích:
  6,165
  Xu:
  1,134,164
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 25/06/2022
  Dàn đặc biệt 64 số thi đấu:
  01 03 06 08 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 21 23 26 28 30 31
  32 33 34 35 36 37 38 39 41 43
  46 48 51 53 56 58 60 61 62 63
  64 65 66 67 68 69 71 73 76 78
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  91 93 96 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 15:02:13) , Thuminh (26/06/2022 at 00:04:20) , NhuY123 (25/06/2022 at 16:59:22) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:26:33) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:17:15) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:30:22) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:04:13)
 9. 25 bạn

  Mức: 7 (1 ) số
  33
  Mức: 8 (2 ) số
  52,75
  Mức: 9 (3 ) số
  02,05,57
  Mức: 1 0 (6 ) số
  00,07,25,35,55,77
  Mức: 1 1 (5 ) số
  20,50,53,66,70
  Mức: 1 2 (6 ) số
  03,06,11,51,60,80
  Mức: 1 3 (1 ) số
  45
  Mức: 1 4 (5 ) số
  08,15,17,22,30
  Mức: 1 5 (9 ) số
  16,42,56,62,65,71,72,88,95
  Mức: 1 6 (1 0 ) số
  01,10,12,21,26,27,54,59,73,79
  Mức: 1 7 (8 ) số
  23,24,32,44,47,61,85,99
  Mức: 1 8 (1 5 ) số
  04,13,28,29,37,38,58,63,67,74,82,83,87,93,97
  Mức: 1 9 (1 3 ) số
  18,19,31,34,36,40,43,49,76,78,81,89,94
  Mức: 2 0 (8 ) số
  09,39,46,68,69,84,90,91
  Mức: 2 1 (5 ) số
  14,41,86,92,98
  Mức: 2 2 (2 ) số
  48,64
  Mức: 2 3 (1 ) số
  96
  ...............................
  9x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,
  27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,04,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,
  31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,58,59,61,
  62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,04,09,10,12,13,14,18,19,21,23,24,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,
  39,40,41,43,44,46,47,48,49,54,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,
  73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99
  5x
  04,09,13,14,18,19,23,24,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,43,
  44,46,47,48,49,54,58,59,61,63,64,67,68,69,73,74,76,78,79,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  04,09,13,14,18,19,28,29,31,34,36,37,38,39,40,41,43,46,47,48,49,58,
  61,63,64,67,68,69,74,76,78,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  96,97,98,99
  3x
  09,14,18,19,31,34,36,39,40,41,43,46,48,49,58,63,64,67,68,69,74,76,
  78,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  2x
  09,14,19,31,34,36,39,40,41,43,46,48,49,64,68,69,76,78,81,84,86,89,
  90,91,92,94,96,98
  1x
  09,14,39,41,46,48,64,68,69,84,86,89,90,91,92,94,96,98
  0x
  14,41,48,64,86,92,96,98

   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 00:04:25) , NhuY123 (25/06/2022 at 16:59:28) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:26:48) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:17:30) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:30:37) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:57:41)
 10. 20 bạn

  Mức: 5 (1 ) số
  33
  Mức: 6 (2 ) số
  02,35
  Mức: 7 (7 ) số
  00,03,05,52,57,75,80
  Mức: 8 (4 ) số
  25,50,53,55
  Mức: 9 (9 ) số
  06,07,08,20,30,60,66,70,77
  Mức: 1 0 (3 ) số
  11,45,51
  Mức: 1 1 (2 ) số
  15,88
  Mức: 1 2 (7 ) số
  01,17,23,42,56,73,85
  Mức: 1 3 (1 8 ) số
  10,12,13,16,21,22,26,32,38,58,59,62,65,71,72,83,87,95
  Mức: 1 4 (1 2 ) số
  24,27,28,29,31,37,44,54,61,82,93,99
  Mức: 1 5 (1 3 ) số
  04,18,19,36,40,47,63,68,74,78,79,81,89
  Mức: 1 6 (1 1 ) số
  09,14,34,39,41,43,46,49,84,86,97
  Mức: 1 7 (8 ) số
  48,67,69,76,90,91,94,98
  Mức: 1 8 (2 ) số
  64,92
  Mức: 2 0 (1 ) số
  96
  ................................
  9x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,
  27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,
  53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,
  77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,04,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,31,
  32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,54,56,58,59,61,
  62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,09,10,12,13,14,16,18,19,21,22,24,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,
  39,40,41,43,44,46,47,48,49,54,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,
  72,73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99
  5x
  04,09,14,18,19,24,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,
  48,49,54,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,74,76,78,79,81,82,83,
  84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,09,14,18,19,24,27,28,29,31,34,36,37,39,40,41,43,44,46,47,48,49,
  54,61,63,64,67,68,69,74,76,78,79,81,82,84,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99
  3x
  04,09,14,18,19,34,36,39,40,41,43,46,47,48,49,63,64,67,68,69,74,76,
  78,79,81,82,84,86,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  2x
  09,14,34,39,41,43,46,48,49,64,67,68,69,74,76,78,79,81,84,86,89,90,
  91,92,94,96,97,98
  1x
  41,43,46,48,49,64,67,69,76,84,86,90,91,92,94,96,97,98
  0x
  64,76,90,91,92,94,96,98

   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 00:04:28) , NhuY123 (25/06/2022 at 16:59:32) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:27:03) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:17:45) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:30:52)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời