THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 25/06/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 24/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Songlucnuihuyen

  Songlucnuihuyen

  Đ.Ký:
  31/03/2016
  Bài viết:
  1,208
  Được thích:
  4,027
  Xu:
  300
  Giới tính:
  Nam
  BTL 66
  STL 66-11
  ĐB 010.565.676.363..07.10.12.16.18.25.47
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:51:49) , Thuminh (26/06/2022 at 00:02:24) , Uyennhi2019 (25/06/2022 at 10:31:14) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 11:52:06) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:21:08) , dieuanh96 (25/06/2022 at 12:39:12) , kemngot (25/06/2022 at 14:24:40) , selaylaitatca (25/06/2022 at 11:07:15) , caligo (25/06/2022 at 13:28:33) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:11:49) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:24:56) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:02:56)
 2. ThinhPhuc

  ThinhPhuc

  Đ.Ký:
  27/04/2022
  Bài viết:
  189
  Được thích:
  1,836
  Xu:
  3,474,890
  Giới tính:
  Nữ
  Location:
  Are You Ready
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 25/06/2022 dàn 64 số
  00,01,02,03,06,08,09,12,13,14,
  15,19,21,23,24,25,26,27,29,30,
  31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,48,49,50,55,56,57,
  58,59,60,61,64,66,68,70,72,73,
  74,76,77,80,83,85,86,87,88,89,
  93,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:51:51) , Thuminh (26/06/2022 at 00:02:31) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 11:52:21) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:21:23) , dieuanh96 (25/06/2022 at 12:39:27) , kemngot (25/06/2022 at 14:24:55) , selaylaitatca (25/06/2022 at 11:07:30) , caligo (25/06/2022 at 13:28:48) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:12:04) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:25:11) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:00)
 3. Kiem_khach

  Kiem_khach Chốt thông

  Đ.Ký:
  20/12/2019
  Bài viết:
  477
  Được thích:
  5,524
  Xu:
  22,795,823
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 25/06/2022
  02,04,07,09,12,14,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,52,54,57,59,62,64,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  82,84,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:51:54) , Thuminh (26/06/2022 at 00:03:05) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 11:52:36) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:21:38) , dieuanh96 (25/06/2022 at 12:39:42) , kemngot (25/06/2022 at 14:25:10) , selaylaitatca (25/06/2022 at 11:07:45) , caligo (25/06/2022 at 13:29:03) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:12:19) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:25:26) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:06) , TuanKiet37 (25/06/2022 at 10:53:26)
 4. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/06/2022 nhận 18
  Ngày 02/06/2022 miss 68
  Ngày 03/06/2022 nhận 42
  Ngày 04/06/2022 nhận 32
  Ngày 05/06/2022 nhận 79
  Ngày 06/06/2022 nhận 84
  Ngày 07/06/2022 miss 25
  Ngày 08/06/2022 miss 77
  Ngày 09/06/2022 miss 81
  Ngày 10/06/2022 nhận 91
  Ngày 11/06/2022 nhận 24
  Ngày 12/06/2022 miss 18
  Ngày 13/06/2022 nhận 27
  Ngày 14/06/2022 nhận 62
  Ngày 15/06/2022 nhận 16
  Ngày 16/06/2022 nhận 24
  Ngày 17/06/2022 nhận 74
  Ngày 18/06/2022 miss 90
  Ngày 19/06/2022 miss 49
  Ngày 20/06/2022 nhận 08
  Ngày 21/06/2022 miss 71
  Ngày 22/06/2022 nhận 46
  Ngày 23/06/2022 nhận 40
  Ngày 23/06/2022 nhận 77
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 20/06/2022
  00,01,05,10,11,13,14,16,18,19,
  22,23,26,27,28,29,31,32,33,34,
  36,37,38,39,41,43,44,46,47,48,
  49,50,55,56,61,63,64,65,67,68,
  69,71,72,73,74,76,78,79,81,82,
  83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,
  96,97,98,99
  BTL: 59
  LÓT: 72
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:51:57) , Thuminh (26/06/2022 at 00:03:09) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 11:52:51) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:21:53) , dieuanh96 (25/06/2022 at 12:39:57) , kemngot (25/06/2022 at 14:25:25) , selaylaitatca (25/06/2022 at 11:08:00) , caligo (25/06/2022 at 13:29:18) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:12:34) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:25:42) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:14) , TuanKiet37 (25/06/2022 at 10:53:35)
 5. Soixam78

  Soixam78

  Đ.Ký:
  13/01/2017
  Bài viết:
  3,609
  Được thích:
  41,096
  Xu:
  2,020,150
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 25/06/2022
  03,04,08,09,12,13,14,17,18,19
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31
  32,33,35,36,37,38,40,42,44,45
  47,49,53,54,58,59,62,63,64,67
  68,69,72,73,74,76,78,79,80,81
  82,83,85,86,87,88,90,91,92,94
  95,96,97,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:52:00) , Thuminh (26/06/2022 at 00:03:13) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 11:53:06) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:22:08) , dieuanh96 (25/06/2022 at 12:40:13) , kemngot (25/06/2022 at 14:25:40) , selaylaitatca (25/06/2022 at 11:08:15) , caligo (25/06/2022 at 13:29:33) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:12:49) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:25:57) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:20)
 6. Soixam78

  Soixam78

  Đ.Ký:
  13/01/2017
  Bài viết:
  3,609
  Được thích:
  41,096
  Xu:
  2,020,150
  Giới tính:
  Nam
  Hạ 28số
  09 12 17 18 19 21 26 27 29 35
  36 37 45 47 49 53 54 58 62 63
  64 67 72 73 74 76 81 85
  Hạ 10số
  12 21 37 45 47 54 67 73 74 76
  Hạ 5số
  12 21 54 67 76 _ càng 2349
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:52:03) , Thuminh (26/06/2022 at 00:03:15) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 11:53:21) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:22:23) , dieuanh96 (25/06/2022 at 12:40:28) , kemngot (25/06/2022 at 14:25:55) , caligo (25/06/2022 at 13:29:48) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:13:04) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:26:12) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:22)
 7. Choidedan

  Choidedan

  Đ.Ký:
  29/05/2021
  Bài viết:
  253
  Được thích:
  1,212
  Xu:
  8,492,780
  Giới tính:
  Nam
  Đb
  Chạm 1389
  Hạ chạm 18
  St 18 81
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:52:05) , Thuminh (26/06/2022 at 00:03:18) , chinhhongvan (25/06/2022 at 17:34:16) , chinh1689482997 (25/06/2022 at 12:19:37) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 11:53:36) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:22:38) , dieuanh96 (25/06/2022 at 12:40:43) , kemngot (25/06/2022 at 14:26:10) , caligo (25/06/2022 at 13:30:03) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:13:19) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:26:27) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:25)
 8. Pearl

  Pearl VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  217
  Được thích:
  1,752
  Xu:
  93,882,260
  Giới tính:
  Nữ
  Lô: 02
  Đề: chạm 2749
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:52:07) , Thuminh (26/06/2022 at 00:03:20) , chinhhongvan (25/06/2022 at 17:34:14) , chinh1689482997 (25/06/2022 at 12:19:35) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:22:53) , dieuanh96 (25/06/2022 at 12:40:58) , kemngot (25/06/2022 at 14:26:25) , caligo (25/06/2022 at 13:30:18) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:13:35) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:26:42) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:30)
 9. chinh1689482997

  chinh1689482997

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  5,557
  Được thích:
  39,392
  Xu:
  117,214,711
  Giới tính:
  Nữ
  BTL; 07
  X3 54 25 07
  X4 70 07 25 54
  ĐB CHẠM 0124
  HẠ DÀN ;15 SỐ
  10 12 14 15 16 18 19 74 70 25
  52 34 82 91 28
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:52:09) , Thuminh (26/06/2022 at 00:03:22) , chinhhongvan (25/06/2022 at 17:33:11) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:23:08) , dieuanh96 (25/06/2022 at 12:41:13) , kemngot (25/06/2022 at 14:26:40) , caligo (25/06/2022 at 13:30:33) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:13:50) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:26:57) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:31)
 10. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  7,420
  Được thích:
  27,922
  Xu:
  194,363,841
  Giới tính:
  Nữ
  BTL: 74
  X3: 10,28,74
  X4: 10,17,28,74
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (25/06/2022 at 13:52:11) , Thuminh (26/06/2022 at 00:03:24) , chinhhongvan (25/06/2022 at 17:33:53) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:23:23) , dieuanh96 (25/06/2022 at 12:41:28) , kemngot (25/06/2022 at 14:26:55) , caligo (25/06/2022 at 13:30:48) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:14:05) , bachthu40 (25/06/2022 at 15:27:12) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:03:35)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời