THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 20/06/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 19/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. hovan

  hovan Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/01/2021
  Bài viết:
  114
  Được thích:
  838
  Xu:
  3,710,890
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 20/06/2022
  01,02,04,05,07.08,20,22,23,25,
  28,29,40,41,43,44,45.46,48.63,
  64,65,67,68.69.80,82,83.84,85,
  86,88,89,10,11,12.14,17,19,31,
  32,34,35,36.37,38,50,52,53,54.
  55,56.58,59,70,71,73.76,79,92,
  95.96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/06/2022 at 14:11:09) , Thuminh (20/06/2022 at 13:07:46) , HaiNam92 (20/06/2022 at 17:39:00) , mualanh2020 (20/06/2022 at 16:16:37) , HaoNam22 (20/06/2022 at 14:58:27) , bachthu40 (20/06/2022 at 13:49:08) , Cuongtron66 (20/06/2022 at 15:46:24)
 2. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 20/06/2022 dàn 64 số:

  03 04 05 07 08 13 14 15 17 18
  23 24 25 27 28 32 33 34 35 36
  37 38 39 42 43 44 45 46 47 48
  49 52 53 54 55 56 57 58 59 63
  64 65 67 68 72 73 74 75 76 78
  79 82 83 84 85 86 87 88 89 93
  94 95 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/06/2022 at 14:11:11) , chinh1689482997 (20/06/2022 at 23:32:06) , HaiNam92 (20/06/2022 at 17:39:15) , mualanh2020 (20/06/2022 at 16:16:52) , HaoNam22 (20/06/2022 at 14:58:42) , bachthu40 (20/06/2022 at 13:49:23) , Cuongtron66 (20/06/2022 at 15:46:26)
 3. Ilovelove

  Ilovelove

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  436
  Được thích:
  4,577
  Xu:
  20,162,520
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 20/06/2022 dàn 64 số:
  00,03,05,07,08,09,14,16,17,18,
  19,20,21,23,26,27,28,30,31,32,
  34,35,36,37,39,41,43,45,46,48,
  50,51,53,54,55,56,57,58,61,62,
  63,64,65,67,69,70,71,72,73,75,
  76,78,79,81,82,84,85,87,90,91,
  93,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/06/2022 at 14:11:15) , Thuminh (20/06/2022 at 23:24:46) , HaiNam92 (20/06/2022 at 17:39:30) , mualanh2020 (20/06/2022 at 16:17:07) , HaoNam22 (20/06/2022 at 14:58:57) , bachthu40 (20/06/2022 at 13:49:38) , Cuongtron66 (20/06/2022 at 15:46:34) , TuanKiet37 (20/06/2022 at 13:28:53)
 4. Batman

  Batman

  Đ.Ký:
  21/07/2021
  Bài viết:
  1,075
  Được thích:
  3,753
  Xu:
  517
  Số đt:
  0376796642
  Dàn 64s thi đấu
  ngày 20.6.2022
  01 03 06 08 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 21 23 26 28 30 31
  32 33 34 35 36 37 38 39 41 43
  46 48 51 53 56 58 60 61 62 63
  64 65 66 67 68 69 71 73 76 78
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  91 93 96 98

  BTL: 88
  X3: 13 22 88
  X4: 13 20 22 88
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/06/2022 at 14:11:18) , Thuminh (20/06/2022 at 23:24:52) , HaiNam92 (20/06/2022 at 17:39:45) , mualanh2020 (20/06/2022 at 16:17:22) , HaoNam22 (20/06/2022 at 14:59:12) , bachthu40 (20/06/2022 at 13:49:53) , Cuongtron66 (20/06/2022 at 15:46:41) , TuanKiet37 (20/06/2022 at 13:28:57)
 5. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  7,420
  Được thích:
  27,922
  Xu:
  194,363,841
  Giới tính:
  Nữ
  BTL: 53
  X3: 08,53,80
  X4: 08,53,80,85
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/06/2022 at 14:11:22) , Thuminh (20/06/2022 at 23:24:55) , HaiNam92 (20/06/2022 at 17:40:00) , mualanh2020 (20/06/2022 at 16:17:37) , HaoNam22 (20/06/2022 at 14:59:27) , Cuongtron66 (20/06/2022 at 15:46:42)
 6. Soixam78

  Soixam78

  Đ.Ký:
  13/01/2017
  Bài viết:
  3,609
  Được thích:
  41,096
  Xu:
  2,020,150
  Giới tính:
  Nam
  Hạ 24số
  01 03 14 28 38 41 46 47 56 58
  64 65 67 68 69 74 76 78 82 83
  85 86 87 96
  Hạ 10số
  01 56 64 65 67 69 76 78 87 96
  Hạ 5số
  56 64 65 78 87 _ càng 2368
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/06/2022 at 14:11:26) , Thuminh (20/06/2022 at 23:24:58) , HaiNam92 (20/06/2022 at 17:40:15) , mualanh2020 (20/06/2022 at 16:17:52) , HaoNam22 (20/06/2022 at 14:59:42) , Cuongtron66 (20/06/2022 at 15:46:45)
 7. Pearl

  Pearl VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  217
  Được thích:
  1,752
  Xu:
  93,882,260
  Giới tính:
  Nữ
  Lô: 64
  Đề: chạm 0356
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (20/06/2022 at 23:25:00) , HaiNam92 (20/06/2022 at 17:40:30) , mualanh2020 (20/06/2022 at 16:18:07) , HaoNam22 (20/06/2022 at 14:59:57) , Cuongtron66 (20/06/2022 at 15:46:48)
 8. Heovang83

  Heovang83

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  2,476
  Được thích:
  6,165
  Xu:
  660,864
  Giới tính:
  Nam
  20/6/2022
  Dàn DB 64s thi đấu:
  02 04 07 09 12 14 17 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28 29 32 34
  37 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  48 49 52 54 57 59 62 64 67 69
  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  82 84 87 89 90 91 92 93 94 95
  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (20/06/2022 at 23:25:03) , HaiNam92 (20/06/2022 at 17:40:45) , mualanh2020 (20/06/2022 at 16:18:22) , HaoNam22 (20/06/2022 at 15:00:12) , Cuongtron66 (20/06/2022 at 15:46:57)
 9. nptrinhdno

  nptrinhdno

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  2,919
  Được thích:
  13,376
  Xu:
  2,878,556
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.

  Ngày 20/06/2022

  00 03 04 05 06 08 11 12 13 14
  15 17 18 19 20 23 24 25 26 27
  31 33 36 37 38 39 40 41 43 44
  46 47 50 51 52 54 56 57 58 59
  60 61 63 64 65 67 69 71 73 75
  77 78 80 81 84 85 86 87 88 91
  94 96 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (20/06/2022 at 23:25:06) , HaiNam92 (20/06/2022 at 17:41:00) , mualanh2020 (20/06/2022 at 16:18:37) , HaoNam22 (20/06/2022 at 15:00:27) , Cuongtron66 (20/06/2022 at 15:47:04)
 10. SAOKE

  SAOKE

  Đ.Ký:
  08/12/2021
  Bài viết:
  496
  Được thích:
  7,711
  Xu:
  43,410,090
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 20/06/2022
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,35,36,40,41,42,45,49,50,
  52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,
  63,69,71,72,80,81,82,85,90,91,
  92,94,95,96
  BTL: 79
  X3: 78,79,97
  X4: 07,78,79,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (20/06/2022 at 23:25:11) , HaiNam92 (20/06/2022 at 17:41:15) , mualanh2020 (20/06/2022 at 16:18:52) , HaoNam22 (20/06/2022 at 15:00:42) , Cuongtron66 (20/06/2022 at 15:47:10)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời