THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 18/06/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 17/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. SAOKE

  SAOKE

  Đ.Ký:
  08/12/2021
  Bài viết:
  496
  Được thích:
  7,711
  Xu:
  43,410,090
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 18/06/2022 dàn 64 số
  00,08,10,11,12,14,15,16,17,18,
  19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  31,32,35,36,37,38,41,44,46,49,
  51,52,53,56,57,58,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,
  03,87,91,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/06/2022 at 12:23:50) , hoanghonxanh (18/06/2022 at 10:38:54) , giaosuxoay (18/06/2022 at 12:36:53) , girlcity (18/06/2022 at 13:42:05) , cucaitron (18/06/2022 at 16:14:04) , KINGTON (18/06/2022 at 14:54:06) , vanmaymoi (18/06/2022 at 17:40:18) , online99 (18/06/2022 at 11:35:52) , KIMCUONGDEN (18/06/2022 at 11:57:14)
 2. X4hoang

  X4hoang Chốt thông

  Đ.Ký:
  20/08/2019
  Bài viết:
  136
  Được thích:
  1,996
  Xu:
  17,125,640
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 18/06/2022
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,12,
  15,17,20,21,23,24,25,26,28,29,
  30,32,33,34,35,37,38,39,42,43,
  47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,
  60,62,65,67,70,71,73,74,75,76,
  78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,
  92,93,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/06/2022 at 12:23:57) , hoanghonxanh (18/06/2022 at 10:39:09) , giaosuxoay (18/06/2022 at 12:37:08) , girlcity (18/06/2022 at 13:42:20) , cucaitron (18/06/2022 at 16:14:19) , KINGTON (18/06/2022 at 14:54:21) , vanmaymoi (18/06/2022 at 17:40:33) , online99 (18/06/2022 at 11:36:07) , KIMCUONGDEN (18/06/2022 at 11:57:19)
 3. nptrinhdno

  nptrinhdno

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  2,919
  Được thích:
  13,376
  Xu:
  2,878,556
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.

  Ngày 18/06/2022

  00 01 03 04 06 07 08 09 11 12
  13 16 17 20 21 23 26 28 29 30
  31 32 33 34 35 39 40 42 43 44
  46 48 49 50 51 52 53 55 56 57
  58 59 61 62 66 67 69 71 76 80
  82 83 84 85 88 89 90 91 92 93
  94 96 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/06/2022 at 12:23:59) , hoanghonxanh (18/06/2022 at 10:39:24) , giaosuxoay (18/06/2022 at 12:37:23) , girlcity (18/06/2022 at 13:42:35) , cucaitron (18/06/2022 at 16:14:34) , KINGTON (18/06/2022 at 14:54:36) , vanmaymoi (18/06/2022 at 17:40:48) , online99 (18/06/2022 at 11:36:22) , KIMCUONGDEN (18/06/2022 at 15:07:20)
 4. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  15,343
  Được thích:
  29,167
  Xu:
  633,081,400
  Giới tính:
  Nam
  BTL : 30
  X3: 83 30 20
  X4: 83 38 30 20
  ĐB: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/06/2022 at 12:24:01) , giaosuxoay (18/06/2022 at 12:37:38) , girlcity (18/06/2022 at 13:42:50) , cucaitron (18/06/2022 at 16:14:49) , KINGTON (18/06/2022 at 14:54:51) , vanmaymoi (18/06/2022 at 17:41:03) , online99 (18/06/2022 at 11:36:37) , KIMCUONGDEN (18/06/2022 at 11:38:10)
 5. ThinhPhuc

  ThinhPhuc

  Đ.Ký:
  27/04/2022
  Bài viết:
  189
  Được thích:
  1,836
  Xu:
  3,474,890
  Giới tính:
  Nữ
  Location:
  Are You Ready
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 18/06/2022 dàn 64 số
  04,08,11,12,14,15,16,17,18,24,
  26,28,30,35,36,37,38,39,40,42,
  43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,
  80,83,84,85,86,87,91,92,93,94,
  95,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/06/2022 at 12:24:07) , giaosuxoay (18/06/2022 at 12:37:53) , girlcity (18/06/2022 at 13:43:05) , cucaitron (18/06/2022 at 16:15:04) , KINGTON (18/06/2022 at 14:55:06) , vanmaymoi (18/06/2022 at 17:41:18) , online99 (18/06/2022 at 11:36:52) , KIMCUONGDEN (18/06/2022 at 11:57:29)
 6. KIMCUONGDEN

  KIMCUONGDEN

  Đ.Ký:
  30/04/2022
  Bài viết:
  89
  Được thích:
  204
  Xu:
  319,473
  Giới tính:
  Nam
  BTL 76
  BTD 18
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 18/06/2022
  00,01,02,03,04,05,07,10,12,13,
  14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,
  26,28,29,30,32,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,48,49,53,
  56,57,58,59,60,62,71,73,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,
  89,91,93,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/06/2022 at 12:24:12) , giaosuxoay (18/06/2022 at 12:38:08) , girlcity (18/06/2022 at 13:43:20) , cucaitron (18/06/2022 at 16:15:19) , KINGTON (18/06/2022 at 14:55:21) , vanmaymoi (18/06/2022 at 17:41:33)
 7. Pearl

  Pearl VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  217
  Được thích:
  1,752
  Xu:
  93,882,260
  Giới tính:
  Nữ
  Lô: 25
  Đề: chạm 0549
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/06/2022 at 12:24:14) , giaosuxoay (18/06/2022 at 12:38:23) , girlcity (18/06/2022 at 13:43:35) , cucaitron (18/06/2022 at 16:15:34) , KINGTON (18/06/2022 at 14:55:36) , vanmaymoi (18/06/2022 at 17:41:48) , KIMCUONGDEN (18/06/2022 at 11:57:38)
 8. Akina

  Akina

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  283
  Được thích:
  2,975
  Xu:
  4,273,680
  Giới tính:
  Nữ
  Btl: 90
  Xiên 3: 09,15,90
  Xiên 4: 09,10,15,90
  Đề: chạm 0538
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/06/2022 at 12:24:19) , giaosuxoay (18/06/2022 at 12:38:38) , girlcity (18/06/2022 at 13:43:50) , cucaitron (18/06/2022 at 16:15:49) , KINGTON (18/06/2022 at 14:55:51) , vanmaymoi (18/06/2022 at 17:42:03) , KIMCUONGDEN (18/06/2022 at 11:57:41)
 9. Batman

  Batman

  Đ.Ký:
  21/07/2021
  Bài viết:
  1,075
  Được thích:
  3,753
  Xu:
  517
  Số đt:
  0376796642
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 18/06/2022
  01 03 06 08 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 21 23 26 28 30 31
  32 33 34 35 36 37 38 39 41 43
  46 48 51 53 56 58 60 61 62 63
  64 65 66 67 68 69 71 73 76 78
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  91 93 96 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/06/2022 at 12:24:25) , girlcity (18/06/2022 at 13:44:05) , cucaitron (18/06/2022 at 16:16:04) , KINGTON (18/06/2022 at 14:56:06) , vanmaymoi (18/06/2022 at 17:42:18) , KIMCUONGDEN (18/06/2022 at 15:07:39)
 10. hovan

  hovan Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/01/2021
  Bài viết:
  114
  Được thích:
  838
  Xu:
  3,710,890
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 18/06/2022
  01,02,04,05,07.08,20,22,23,25,
  28,29,40,41,43,44,45.46,49.63,
  64,65,67,68.69.80,82,83,85,86,
  88,89,10,11,12.14,17,19,31,32,
  34,35,36.37,38,50,52,53,54.55,
  56.58,59,70,71,73.76,79,92,94,
  95.96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/06/2022 at 12:24:27) , girlcity (18/06/2022 at 13:44:20) , cucaitron (18/06/2022 at 16:16:19) , KINGTON (18/06/2022 at 14:56:21) , vanmaymoi (18/06/2022 at 17:42:33) , KIMCUONGDEN (18/06/2022 at 15:08:01)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời