THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO, ĐẶC BIỆT NGÀY 18/02/2017

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 17/02/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Favorite

  Favorite

  Đ.Ký:
  21/03/2016
  Bài viết:
  2,181
  Được thích:
  12,962
  Xu:
  13,687,302
  Giới tính:
  Nam
  Dàn đb:
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  02 12 32 42 52 62 72 82 92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/02/2017 at 15:32:36) , Hoainam171 (18/02/2017 at 13:34:17) , HONG (18/02/2017 at 14:58:42) , phattailoc6789 (18/02/2017 at 11:43:52) , Anh0165 (18/02/2017 at 15:40:40) , rongdatviet (18/02/2017 at 15:57:50) , hangvo (18/02/2017 at 11:32:24) , Nam_Dai_Duong (24/02/2017 at 18:59:49) , ELChapoGuzman (18/02/2017 at 15:37:03) , Sat_Thu_De (18/02/2017 at 11:21:28) , thantai368 (18/02/2017 at 12:40:15) , quanglc1989 (26/02/2017 at 08:25:00) , bacninh (18/02/2017 at 13:37:40) , beyond_the_top (18/02/2017 at 19:40:01) , leduycanh (26/02/2017 at 01:38:33) , meomisa17 (18/02/2017 at 14:48:51) , bian_sohoc (18/02/2017 at 19:22:59) , notnowvn (18/02/2017 at 14:10:17) , largo_win1810 (19/02/2017 at 11:51:55) , 1tuankiem10cuthoi (18/02/2017 at 14:02:51) , tl2016 (18/02/2017 at 14:07:04) , ruby (18/02/2017 at 11:39:39)
 2. hai1974

  hai1974

  Đ.Ký:
  28/12/2016
  Bài viết:
  197
  Được thích:
  1,834
  Xu:
  13,623,817
  Giới tính:
  Nam
  db 3,8,0,5
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Favorite (18/02/2017 at 15:17:55) , Thuminh (18/02/2017 at 15:32:43) , Hoainam171 (18/02/2017 at 13:34:20) , HONG (18/02/2017 at 14:58:48) , phattailoc6789 (18/02/2017 at 11:43:54) , Anh0165 (18/02/2017 at 15:40:44) , rongdatviet (18/02/2017 at 15:57:52) , hangvo (18/02/2017 at 13:05:45) , Nam_Dai_Duong (24/02/2017 at 18:59:51) , ELChapoGuzman (18/02/2017 at 15:37:04) , Sat_Thu_De (18/02/2017 at 11:56:17) , thantai368 (18/02/2017 at 12:40:18) , quanglc1989 (26/02/2017 at 08:25:02) , bacninh (18/02/2017 at 13:37:37) , beyond_the_top (18/02/2017 at 19:40:03) , leduycanh (26/02/2017 at 01:38:34) , meomisa17 (18/02/2017 at 11:59:21) , bian_sohoc (18/02/2017 at 19:23:03) , notnowvn (18/02/2017 at 14:10:18) , largo_win1810 (19/02/2017 at 11:51:53) , 1tuankiem10cuthoi (18/02/2017 at 14:03:22) , tl2016 (18/02/2017 at 14:07:09) , ruby (18/02/2017 at 11:39:41)
 3. phattailoc6789

  phattailoc6789

  Đ.Ký:
  25/04/2016
  Bài viết:
  1,523
  Được thích:
  10,289
  Xu:
  12,838,991
  Giới tính:
  Nam
  BTL 67 lót 76
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Favorite (18/02/2017 at 15:17:54) , Thuminh (18/02/2017 at 15:32:46) , Hoainam171 (18/02/2017 at 13:34:23) , HONG (18/02/2017 at 14:58:50) , Anh0165 (18/02/2017 at 15:40:47) , rongdatviet (18/02/2017 at 15:57:55) , hangvo (18/02/2017 at 13:05:49) , Nam_Dai_Duong (24/02/2017 at 18:59:53) , ELChapoGuzman (18/02/2017 at 15:37:06) , Sat_Thu_De (18/02/2017 at 11:56:19) , thantai368 (18/02/2017 at 12:40:21) , quanglc1989 (26/02/2017 at 08:25:03) , bacninh (18/02/2017 at 13:37:35) , beyond_the_top (18/02/2017 at 19:40:05) , leduycanh (26/02/2017 at 01:38:36) , meomisa17 (18/02/2017 at 14:47:20) , bian_sohoc (18/02/2017 at 19:23:07) , notnowvn (18/02/2017 at 14:10:20) , largo_win1810 (19/02/2017 at 11:51:52) , 1tuankiem10cuthoi (18/02/2017 at 14:03:42) , tl2016 (18/02/2017 at 14:07:12) , ruby (18/02/2017 at 11:45:23)
 4. Haipi6966

  Haipi6966

  Đ.Ký:
  04/02/2017
  Bài viết:
  42
  Được thích:
  500
  Xu:
  11,060,590
  Giới tính:
  Nam
  Đặc Biệt :Chạm 4-9-2
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Favorite (18/02/2017 at 15:17:52) , Thuminh (18/02/2017 at 15:32:48) , Hoainam171 (18/02/2017 at 13:34:25) , HONG (18/02/2017 at 14:58:52) , phattailoc6789 (18/02/2017 at 15:06:03) , Anh0165 (18/02/2017 at 15:40:51) , rongdatviet (18/02/2017 at 15:57:59) , hangvo (18/02/2017 at 13:05:51) , Nam_Dai_Duong (24/02/2017 at 18:59:57) , ELChapoGuzman (18/02/2017 at 15:37:07) , Sat_Thu_De (18/02/2017 at 11:56:22) , thantai368 (18/02/2017 at 12:40:24) , quanglc1989 (26/02/2017 at 08:25:05) , bacninh (18/02/2017 at 13:37:33) , beyond_the_top (18/02/2017 at 19:40:07) , leduycanh (26/02/2017 at 01:38:37) , meomisa17 (18/02/2017 at 11:59:35) , bian_sohoc (18/02/2017 at 19:23:12) , notnowvn (18/02/2017 at 14:10:21) , largo_win1810 (19/02/2017 at 11:51:50) , 1tuankiem10cuthoi (18/02/2017 at 14:03:51) , tl2016 (18/02/2017 at 14:07:13) , ruby (18/02/2017 at 11:57:52)
 5. SONGVEDEM

  SONGVEDEM

  Đ.Ký:
  01/12/2016
  Bài viết:
  452
  Được thích:
  4,744
  Xu:
  19,570,673
  Giới tính:
  Nam
  Dàn đặc biệt 64 số:
  04 05 02 08 12 15 17 16 10 18
  25 27 24 26 28 29 21 20 35 34
  33 45 42 46 41 49 44 53 57 54
  58 59 56 50 51 55 67 63 65 64
  60 61 68 75 73 72 74 78 71 79
  76 77 82 87 83 84 85 89 86 88
  93 97 98 94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Favorite (18/02/2017 at 15:17:51) , Thuminh (18/02/2017 at 15:32:51) , Hoainam171 (18/02/2017 at 13:34:28) , HONG (18/02/2017 at 14:58:54) , phattailoc6789 (18/02/2017 at 15:06:02) , Anh0165 (18/02/2017 at 15:40:54) , rongdatviet (18/02/2017 at 15:58:02) , hangvo (18/02/2017 at 13:05:53) , Nam_Dai_Duong (24/02/2017 at 18:59:59) , ELChapoGuzman (18/02/2017 at 15:37:09) , Sat_Thu_De (18/02/2017 at 12:03:41) , thantai368 (18/02/2017 at 12:40:27) , quanglc1989 (26/02/2017 at 08:25:06) , bacninh (18/02/2017 at 13:37:30) , beyond_the_top (18/02/2017 at 19:40:08) , leduycanh (26/02/2017 at 01:38:38) , meomisa17 (18/02/2017 at 14:46:56) , bian_sohoc (18/02/2017 at 19:23:18) , notnowvn (18/02/2017 at 14:10:23) , largo_win1810 (19/02/2017 at 11:51:48) , 1tuankiem10cuthoi (18/02/2017 at 14:03:54) , chimto (18/02/2017 at 13:58:28) , tl2016 (18/02/2017 at 14:07:15) , ruby (18/02/2017 at 17:42:06)
 6. cuthangcuoi

  cuthangcuoi

  Đ.Ký:
  16/02/2016
  Bài viết:
  366
  Được thích:
  2,259
  Xu:
  656,589
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0943526862
  BTL:07
  STL: 07 86
  DÀN DB
  12,13,16,18,19,21,22,24,25,27,
  29,41,42,43,46,48,51,52,53,54,
  56,57,59,61,62,71,72,75,79,84,
  87,93,96,97,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Favorite (18/02/2017 at 15:17:49) , Thuminh (18/02/2017 at 15:32:57) , Hoainam171 (18/02/2017 at 13:34:31) , HONG (18/02/2017 at 14:58:57) , phattailoc6789 (18/02/2017 at 15:06:01) , Anh0165 (18/02/2017 at 15:40:59) , rongdatviet (18/02/2017 at 15:58:07) , hangvo (18/02/2017 at 13:05:55) , Nam_Dai_Duong (24/02/2017 at 19:00:01) , ELChapoGuzman (18/02/2017 at 15:37:10) , Sat_Thu_De (18/02/2017 at 12:11:09) , thantai368 (18/02/2017 at 12:40:30) , quanglc1989 (26/02/2017 at 08:25:08) , bacninh (18/02/2017 at 13:37:27) , beyond_the_top (18/02/2017 at 19:40:10) , leduycanh (26/02/2017 at 01:38:39) , meomisa17 (18/02/2017 at 14:46:36) , bian_sohoc (18/02/2017 at 19:23:21) , hai1974 (18/02/2017 at 16:06:28) , notnowvn (18/02/2017 at 14:10:24) , largo_win1810 (19/02/2017 at 11:51:46) , 1tuankiem10cuthoi (18/02/2017 at 14:04:01) , chimto (18/02/2017 at 13:58:33) , tl2016 (18/02/2017 at 14:07:16) , ruby (18/02/2017 at 17:42:09)
 7. juniorkim

  juniorkim

  Đ.Ký:
  19/10/2016
  Bài viết:
  53
  Được thích:
  523
  Xu:
  11,438,240
  Giới tính:
  Nữ
  STL : 21,39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/02/2017 at 15:33:01) , Hoainam171 (18/02/2017 at 13:34:34) , HONG (18/02/2017 at 14:59:00) , phattailoc6789 (18/02/2017 at 15:05:59) , Anh0165 (18/02/2017 at 15:41:02) , rongdatviet (18/02/2017 at 15:58:10) , hangvo (18/02/2017 at 13:05:57) , Nam_Dai_Duong (24/02/2017 at 19:00:03) , ELChapoGuzman (18/02/2017 at 15:37:12) , Sat_Thu_De (18/02/2017 at 12:11:15) , thantai368 (18/02/2017 at 12:40:32) , quanglc1989 (26/02/2017 at 08:25:19) , bacninh (18/02/2017 at 13:37:24) , beyond_the_top (18/02/2017 at 19:40:11) , leduycanh (26/02/2017 at 01:38:41) , meomisa17 (18/02/2017 at 14:46:31) , bian_sohoc (18/02/2017 at 19:23:23) , notnowvn (18/02/2017 at 14:10:26) , largo_win1810 (19/02/2017 at 11:51:44) , 1tuankiem10cuthoi (18/02/2017 at 14:04:06) , tl2016 (18/02/2017 at 14:07:18) , ruby (18/02/2017 at 17:42:12)
 8. PgDn_123

  PgDn_123

  Đ.Ký:
  30/01/2017
  Bài viết:
  256
  Được thích:
  1,602
  Xu:
  11,072,540
  Giới tính:
  Nam
  NGÀY 18/02. BTL 75. STL 26-62
  ĐẶC BIỆT : CHẠM TỔNG 05
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/02/2017 at 15:33:10) , Hoainam171 (18/02/2017 at 13:34:46) , HONG (18/02/2017 at 14:57:53) , Anh0165 (18/02/2017 at 15:41:23) , rongdatviet (18/02/2017 at 15:58:39) , hangvo (18/02/2017 at 13:06:03) , Nam_Dai_Duong (24/02/2017 at 19:00:12) , ELChapoGuzman (18/02/2017 at 15:36:41) , Sat_Thu_De (18/02/2017 at 12:22:28) , thantai368 (18/02/2017 at 12:40:47) , quanglc1989 (26/02/2017 at 08:25:25) , Zuzka (18/02/2017 at 13:51:34) , bacninh (18/02/2017 at 13:38:02) , beyond_the_top (18/02/2017 at 19:40:21) , leduycanh (26/02/2017 at 01:38:45) , meomisa17 (18/02/2017 at 15:39:38) , bian_sohoc (18/02/2017 at 19:23:30) , Nhangheochoixoso (18/02/2017 at 14:35:18) , notnowvn (18/02/2017 at 14:10:32) , largo_win1810 (19/02/2017 at 11:51:38) , 1tuankiem10cuthoi (18/02/2017 at 14:04:20) , ScrLk_101 (18/02/2017 at 12:43:41) , PrtScn (18/02/2017 at 12:39:01) , chimto (18/02/2017 at 13:58:50) , tl2016 (18/02/2017 at 14:06:50) , ruby (18/02/2017 at 17:42:17)
 9. End_303

  End_303

  Đ.Ký:
  30/01/2017
  Bài viết:
  913
  Được thích:
  7,481
  Xu:
  11,050,481
  Giới tính:
  Nam
  NGÀY 18 - 02 - 2017.
  ĐB : ĐẦU 012456
  LOTO : BT 02. STL 0220
  - XIÊN 3 : 02 19 75
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/02/2017 at 15:33:15) , Hoainam171 (18/02/2017 at 13:34:48) , HONG (18/02/2017 at 14:57:56) , Anh0165 (18/02/2017 at 15:41:26) , rongdatviet (18/02/2017 at 15:58:43) , hangvo (18/02/2017 at 13:06:06) , Nam_Dai_Duong (24/02/2017 at 19:00:14) , ELChapoGuzman (18/02/2017 at 15:36:44) , Sat_Thu_De (18/02/2017 at 12:29:45) , thantai368 (18/02/2017 at 12:40:49) , quanglc1989 (26/02/2017 at 08:25:26) , Zuzka (18/02/2017 at 13:51:43) , bacninh (18/02/2017 at 13:38:04) , beyond_the_top (18/02/2017 at 19:40:22) , leduycanh (26/02/2017 at 01:38:47) , bian_sohoc (18/02/2017 at 19:23:32) , notnowvn (18/02/2017 at 14:10:34) , largo_win1810 (19/02/2017 at 11:51:36) , 1tuankiem10cuthoi (18/02/2017 at 14:04:29) , ScrLk_101 (18/02/2017 at 12:43:39) , PrtScn (18/02/2017 at 12:38:58) , tl2016 (18/02/2017 at 14:06:48) , ruby (18/02/2017 at 17:42:20)
 10. chimto

  chimto

  Đ.Ký:
  05/02/2017
  Bài viết:
  192
  Được thích:
  2,481
  Xu:
  11,057,210
  Giới tính:
  Nam
  Cau lo than chuong ngay 16/2hom nay ra.cap lo49.94.ace danh manh tay cap nay nhe
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Hoainam171 (18/02/2017 at 13:34:51) , HONG (18/02/2017 at 14:57:59) , Anh0165 (18/02/2017 at 15:41:29) , rongdatviet (18/02/2017 at 15:58:45) , hangvo (18/02/2017 at 13:31:18) , Nam_Dai_Duong (24/02/2017 at 19:00:16) , ELChapoGuzman (18/02/2017 at 15:36:45) , Sat_Thu_De (18/02/2017 at 13:08:49) , thantai368 (18/02/2017 at 14:07:55) , quanglc1989 (26/02/2017 at 08:25:27) , Zuzka (18/02/2017 at 13:51:50) , bacninh (18/02/2017 at 13:38:06) , beyond_the_top (18/02/2017 at 19:40:23) , leduycanh (26/02/2017 at 01:38:48) , meomisa17 (18/02/2017 at 15:40:35) , bian_sohoc (18/02/2017 at 19:23:34) , notnowvn (18/02/2017 at 14:10:36) , largo_win1810 (19/02/2017 at 11:51:34) , 1tuankiem10cuthoi (18/02/2017 at 14:04:32) , tl2016 (18/02/2017 at 14:06:46) , ruby (18/02/2017 at 17:42:23)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời