THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 16/06/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 15/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. KIMCUONGDEN

  KIMCUONGDEN

  Đ.Ký:
  30/04/2022
  Bài viết:
  89
  Được thích:
  204
  Xu:
  319,473
  Giới tính:
  Nam
  BTD 53
  BTL 36
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 16/05/2022
  01,04,06,07,09,10,11,12,14,15,
  17,20,21,22,23,24,26,27,29,41,
  43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,
  56,57,59,60,61,62,66,67,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,
  83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,
  95,96,97,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (17/06/2022 at 00:32:16) , vaobothoi (16/06/2022 at 17:44:58) , OKWIN (16/06/2022 at 14:51:16) , caoson48 (16/06/2022 at 16:49:12) , timbtd (16/06/2022 at 16:14:04)
 2. Axz23

  Axz23 Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/03/2020
  Bài viết:
  3,621
  Được thích:
  6,171
  Xu:
  37,972,926
  Btl 32
  Stl 32 35
  Đb chạm 9427 = 64 số
  Hạ dàn còn 8 số như sau
  98 89 93 39 43 34 48 84
   
  Sửa lần cuối: 16/06/2022
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (17/06/2022 at 00:32:19) , vaobothoi (16/06/2022 at 17:45:18) , timbtd (16/06/2022 at 16:14:19) , KIMCUONGDEN (16/06/2022 at 15:11:24)
 3. SoiLoto

  SoiLoto

  Đ.Ký:
  16/02/2020
  Bài viết:
  4,298
  Được thích:
  9,525
  Xu:
  47,696,505
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 16/06/2022
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,15,17,18,19,20,21,23,24,25,
  27,28,29,32,36,39,45,46,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,63,64,65,69,70,71,73,75,79,
  80,81,82,84,85,89,90,91,92,94,
  95,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (17/06/2022 at 00:32:22) , vaobothoi (16/06/2022 at 17:45:33) , timbtd (16/06/2022 at 16:14:34) , KIMCUONGDEN (16/06/2022 at 15:11:34)
 4. Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (17/06/2022 at 00:32:25) , vaobothoi (16/06/2022 at 17:45:48) , timbtd (16/06/2022 at 16:14:49) , KIMCUONGDEN (16/06/2022 at 15:17:47)
 5. Batman

  Batman

  Đ.Ký:
  21/07/2021
  Bài viết:
  1,076
  Được thích:
  3,758
  Xu:
  15,617
  Số đt:
  0376796642
  Đb chạm 1649
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (17/06/2022 at 00:32:28) , vaobothoi (16/06/2022 at 17:46:03) , timbtd (16/06/2022 at 16:15:04) , KIMCUONGDEN (16/06/2022 at 15:19:30)
 6. 29 bạn

  Mức: 8 (1 ) số
  33
  Mức: 9 (2 ) số
  00,77
  Mức: 1 1 (2 ) số
  16,34
  Mức: 1 2 (1 ) số
  44
  Mức: 1 3 (2 ) số
  40,99
  Mức: 1 4 (6 ) số
  05,30,38,61,66,88
  Mức: 1 5 (7 ) số
  11,22,42,43,47,74,78
  Mức: 1 6 (8 ) số
  02,03,04,10,37,48,49,55
  Mức: 1 7 (7 ) số
  07,13,28,46,50,73,87
  Mức: 1 8 (1 1 ) số
  01,06,24,25,31,39,41,57,64,82,93
  Mức: 1 9 (1 0 ) số
  14,20,27,29,35,60,72,83,84,98
  Mức: 2 0 (1 4 ) số
  18,19,23,32,36,45,65,70,75,76,79,90,91,94
  Mức: 2 1 (5 ) số
  09,15,56,80,89
  Mức: 2 2 (7 ) số
  08,52,63,71,92,95,97
  Mức: 2 3 (8 ) số
  26,53,54,59,62,67,69,81
  Mức: 2 4 (4 ) số
  12,51,58,85
  Mức: 2 5 (4 ) số
  17,68,86,96
  Mức: 2 6 (1 ) số
  21
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (17/06/2022 at 00:32:31) , vaobothoi (16/06/2022 at 17:46:18) , timbtd (16/06/2022 at 16:15:19) , KIMCUONGDEN (16/06/2022 at 15:37:34)
 7. 20 bạn

  Mức: 4 (1 ) số
  00
  Mức: 6 (2 ) số
  16,33
  Mức: 7 (1 ) số
  05
  Mức: 8 (2 ) số
  40,61
  Mức: 9 (7 ) số
  02,04,34,44,55,66,77
  Mức: 1 0 (7 ) số
  10,11,13,22,30,38,46
  Mức: 1 1 (1 4 ) số
  01,03,06,07,25,28,41,43,47,49,50,60,64,99
  Mức: 1 2 (8 ) số
  31,37,42,48,65,73,74,88
  Mức: 1 3 (1 4 ) số
  14,19,20,29,32,36,56,57,70,82,90,91,95,98
  Mức: 1 4 (1 4 ) số
  08,09,18,24,27,35,39,45,52,59,63,75,80,87
  Mức: 1 5 (1 1 ) số
  15,23,76,78,79,83,84,89,92,93,94
  Mức: 1 6 (1 1 ) số
  26,53,54,58,62,67,71,72,81,85,97
  Mức: 1 7 (6 ) số
  17,51,68,69,86,96
  Mức: 1 8 (1 ) số
  12
  Mức: 1 9 (1 ) số
  21
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (17/06/2022 at 00:32:34) , vaobothoi (16/06/2022 at 17:46:33) , timbtd (16/06/2022 at 16:15:34) , KIMCUONGDEN (16/06/2022 at 15:37:45)
 8. DÀN 29 BẠN

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,36,37,39,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,31,32,35,36,37,39,41,45,46,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,06,08,09,12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,31,32,
  35,36,39,41,45,46,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,'
  67,68,69,70,71,72,73,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  08,09,12,14,15,17,18,19,20,21,23,26,27,29,32,35,36,41,45,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,75,76,
  79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  08,09,12,15,17,18,19,21,23,26,32,36,45,51,52,53,54,56,58,59,
  60,62,63,65,67,68,69,70,71,72,75,76,79,80,81,83,84,85,86,89,
  90,91,92,94,95,96,97,98
  3x
  08,09,12,15,17,21,26,45,51,52,53,54,56,58,59,62,63,65,67,68,
  69,70,71,75,76,79,80,81,85,86,89,90,91,92,94,95,96,97
  2x
  08,12,15,17,21,26,51,52,53,54,56,58,59,62,63,67,68,69,71,80,
  81,85,86,89,92,95,96,97
  1x
  12,17,21,26,51,53,54,58,59,62,67,68,69,81,85,86,96,97
  0x
  17,21,51,58,68,85,86,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (17/06/2022 at 00:32:37) , vaobothoi (16/06/2022 at 17:46:48) , timbtd (16/06/2022 at 16:15:49) , KIMCUONGDEN (16/06/2022 at 15:38:16)
 9. DÀN 20 BẠN

  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  06,07,08,09,12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,35,36,37,39,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  08,09,12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,31,32,35,36,37,
  39,42,45,48,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  08,09,12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,32,35,36,39,45,
  51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,67,68,69,70,71,72,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  08,09,12,15,17,18,21,23,24,26,27,35,39,45,51,52,53,54,58,59,
  62,63,67,68,69,71,72,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  12,15,17,21,23,26,39,45,51,52,53,54,58,59,62,63,67,68,69,71,
  72,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,92,93,94,96,97
  2x
  12,17,21,26,51,53,54,58,62,67,68,69,71,72,76,78,79,81,83,84,
  85,86,89,92,93,94,96,97
  1x
  12,17,21,51,53,54,58,62,67,68,69,71,72,81,85,86,96,97
  0x
  12,17,21,51,68,69,86,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (17/06/2022 at 00:32:40) , vaobothoi (16/06/2022 at 17:47:03) , timbtd (16/06/2022 at 16:16:04) , KIMCUONGDEN (16/06/2022 at 15:39:58)
 10. Songlucnuihuyen

  Songlucnuihuyen

  Đ.Ký:
  31/03/2016
  Bài viết:
  1,211
  Được thích:
  4,032
  Xu:
  9,260
  Giới tính:
  Nam
  Btl 59
  Đb chập
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (17/06/2022 at 00:32:45) , vaobothoi (16/06/2022 at 17:47:18)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời