THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 14/05/2020

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 13/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. thuydungtn77

  thuydungtn77

  Đ.Ký:
  06/12/2019
  Bài viết:
  399
  Được thích:
  484
  Xu:
  14,541,060
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 40
  X3: 57-65-48
  X4: 10-27-73-16
  DB: Chạm 3.9.6.=51s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 01:13:04) , TLong888 (14/05/2020 at 17:21:57) , Trungthanh99990 (14/05/2020 at 14:44:37)
 2. phunghuy101

  phunghuy101

  Đ.Ký:
  06/12/2019
  Bài viết:
  397
  Được thích:
  483
  Xu:
  15,910,510
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 99
  X3: 63-21-05
  X4: 74-01-27-73
  DB: Chạm 2.4.7.=51s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 01:13:06) , Trungthanh99990 (14/05/2020 at 14:44:43)
 3. ngocdiemvn

  ngocdiemvn

  Đ.Ký:
  06/12/2019
  Bài viết:
  397
  Được thích:
  476
  Xu:
  14,030,060
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 10
  X3: 25-47-58
  X4: 07-58-39-89
  DB: Chạm 5.6.0.=51s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 01:13:08) , Trungthanh99990 (14/05/2020 at 14:44:59)
 4. doinhulon90

  doinhulon90

  Đ.Ký:
  06/12/2019
  Bài viết:
  394
  Được thích:
  509
  Xu:
  15,472,040
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 94
  X3: 40-75-78
  X4: 50-94-40-15
  DB: Chạm 4.7.8.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 01:13:10) , Trungthanh99990 (14/05/2020 at 14:45:02)
 5. Baminhbeo

  Baminhbeo

  Đ.Ký:
  24/04/2016
  Bài viết:
  7,746
  Được thích:
  60,568
  Xu:
  5,338,900
  BTL: 07
  X3: 07 28 98
  x4: 07 28 98 99
  DĐB: chạm 0,3,7
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 01:13:14) , TLong888 (14/05/2020 at 17:22:04)
 6. dotrangnhung123

  dotrangnhung123

  Đ.Ký:
  06/12/2019
  Bài viết:
  416
  Được thích:
  631
  Xu:
  14,989,740
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 77
  X3: 35-48-07
  X4: 07-06-74-38
  DB: Chạm 3.1.9.=51 s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 01:13:21) , TLong888 (14/05/2020 at 17:22:07)
 7. tranmainguyen12

  tranmainguyen12

  Đ.Ký:
  20/03/2020
  Bài viết:
  92
  Được thích:
  63
  Xu:
  12,044,465
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 35
  X3: 73-01-79
  X4: 58-21-08-49
  DB: Chạm 9.7.4.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 01:13:56)
 8. hanhphucmongmanh65

  hanhphucmongmanh65

  Đ.Ký:
  20/03/2020
  Bài viết:
  89
  Được thích:
  58
  Xu:
  12,124,415
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 73
  X3: 08-82-55
  X4: 73-15-74-90
  DB: Chạm 1.4.8.=51 s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 01:13:59)
 9. hanam1998

  hanam1998

  Đ.Ký:
  18/03/2020
  Bài viết:
  90
  Được thích:
  58
  Xu:
  11,929,415
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 53
  X3: 21-05-07
  X4: 14-37-16-99
  DB: Chạm 9.2.8.=51s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 01:14:12)
 10. nguyenanhdung1992

  nguyenanhdung1992

  Đ.Ký:
  18/03/2020
  Bài viết:
  92
  Được thích:
  62
  Xu:
  11,919,615
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 38
  X3: 89-36-85
  X4: 21-90-48-10
  DB: Chạm 4.3.5.=51s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 01:14:24) , TLong888 (14/05/2020 at 17:22:11)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời