THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 14/05/2020

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 13/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. (Áp dụng từ ngày 24/02/2017)
  1. Tất cả các bài viết sử dụng tiếng việt có dấu, nếu không thể viết có dấu phải nêu lý do (ví dụ post bài từ điện thoại, lỗi máy tính,...)
  2. Ngoài chốt con số, có thể đưa ra ý kiến, nhận định hay phương pháp về nghiên cứu con số, cách đánh có hiệu quả,...)
  3. Được phép đưa ra ý kiến, nhận định về con số của người khác, nhưng phải nêu cơ sở nhận định (bạc nhớ nào, thống kê nào,...)
  4. Chỉ được post các link web, hình ảnh web, công cụ, thống kê từ trang chủ webxoso.net
  5. Không gợi ý, lôi kéo ace tham gia các nhóm hội ngoài webxoso.net và forum.webxoso.net
  6 - Ace chỉ được tặng xu cho một bài viết đầu tiên, từ bài thứ 2 trở đi không được tặng xu (tránh spam bài viết lấy xu).
  7. Thời gian khóa topic vào khoảng 17h50' hàng ngày.
  8. Bắt đầu từ ngày 12/12/2017, thời gian sửa bài trước 17h00 . Sau 17h00, ACE nào sửa sẽ không được chấp nhân bài sửa
   
 2. [​IMG]


  BẢNG VÀNG THẢO LUẬN NGÀY 13/05/2020


  NHẤT DƯƠNG CHỈ

  * TRÚNG BẠCH THỦ LOTO NGÀY ĐẦU
  @SAT_THU_GAI69 : ...BTL 55*
  @phunghuy101 : ...BTL 55*
  @dinhmanhninh82 : ...BTL 55*
  @Boynhaquehn11 : ...BTL 68*
  @ThuNguyet1510 : ...BTL 68*
  @tranmainguyen12 : ...BTL 68*
  @bagiadanhlo76 : ...BTL 39*
  @trangkat95 : ...BTL 39*
  @Duonghoaithu161095 : ...BTL 85*
  @ngan98 : ...BTL 42*
  @vualode41 : ...BTL 42*
  @Trungthanh99990 : ...BTL 03*
  @huuhiep882 : ...BTL 81*
  @mobifone : ...BTL 72**
  @Haninh84 : ...BTL 63**
  @nguyenthiloan : ...BTL 81*
  @phuongthaotn96 : ...BTL 95*
  @songgio88 : ...BTL 81*
  @ThuHuong2504 : ...BTL 63**
  @tranviethoang12 : ...BTL 63**
  @hienvan : ...BTL 77*
  @XEKOBOBO : ...BTL 72**
  @RongDatViet2019 : ...BTL 77*
  @November : ...BTL 77*
  @March365 : ...BTL 63**
  @catbuicuocdoi91 : ...BTL 26*
  @daigiabacti90 : ...BTL 17*
  @dotrangnhung123 : ...BTL 02*
  @huonglonto123 : ...BTL 17*
  @mackedoi90 : ...BTL 26*
  @TLong888 : ...BTL 03*
  @Vang_toi_ngheo09 : ...BTL 02*
  @HocLamGiau686 : ...BTL 55*
  @bacang : ...BTL 88**
  @thichduhet : ...BTL 55*
  @TRACHANH123 : ...BTL 64*
  @ANNHIEN007 : ...BTL 72**
  @DuongBaHo : ...BTL 33*
  @HoangCatalan : ...BTL 33*
  @khongcantien : ...BTL 72**
  @levuquynhnga : ...BTL 88**
  @nanaa1992 : ...BTL 33*
  @Huydinh : ...BTL 55*
  @thangnang1992 : ...BTL 88**
  @chilaaoanh : ...BTL 55*
  @lethanhnhan : ...BTL 03*
  @MeoTom : ...BTL 72**

  * THÔNG BẠCH THỦ LOTO NGÀY 2
  @JuLy : ...BTL 88*...BTL 20*
  @HoaHeoTan_87 : ...BTL 88*...BTL 55*
  @hoanghai288 : ...BTL 97*...BTL 20*
  @duycoi92 : ...BTL 97*...BTL 20*
  @showbit12 : ...BTL 97*...BTL 20*

  * THÔNG BẠCH THỦ LOTO NGÀY 3
  @NetCaFe : ...BTL 68*...BTL 88*...BTL 68*...thưởng 30000 xu.


  TAM ĐẠI ANH HÙNG

  @Trungthanh99990: trúng xiên 3 03 33 02 thưởng 40000 xu.

  TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG
  @SAT_THU_GAI69 : trúng xiên 4 33 42 20 85 thưởng 100000 xu.
  @chilaaoanh : trúng xiên 4 33 42 20 85 thưởng 100000 xu.
  @Huydinh : trúng xiên 4 33 42 20 85 thưởng 100000 xu.

  DÀN ĐẶC BIỆT 50 SỐ
  * TRÚNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TuongVi007 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @Thanhhbl14 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @doinhulon90 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @hanhphucmongmanh65 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @ngan98 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @tolanphuong84 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @vyngoc86 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @yasuo1991 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @dinhmanhninh82 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @vuhuy37 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @bagiadanhlo76 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @Doicoluu337 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @hanhtran1986 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @Lethanhquy2007 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @caubesaochoi : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @RONGCHAUA2020 : ...DÀN 50 SỐ CÓ 95
  @thanhminh83 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @ANNHIEN007 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @duycoi92 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @phunghuy101 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @thangnang1992 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @ThuNguyet1510 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @trangkat95 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @vuhangqt : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @thaialice : ...DÀN 50 SỐ CÓ 95
  @Bach_thu_lo85 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @bachthu69 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @CaChepHoaRong : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @DauTay : ...DÀN 50 SỐ CÓ 95
  @khanhduy98 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @lekieuoanh77 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @sat_thu_de12 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @songgio88 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @TUNGHOANH : ...DÀN 40 SỐ CÓ 95
  @Nhathai : ...DÀN 46 SỐ CÓ 95
  @mrpts : ...DÀN 20 SỐ CÓ 95
  @Thuminh : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @TranAn123 : ...DÀN 48 SỐ CÓ 95
  @DOREMI : ...DÀN 50 SỐ CÓ 95
  @gakhomegai : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @kiep_lo_de : ...DÀN 36 SỐ CÓ 95
  @ngocdiemvn : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @vualode41 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @CaDoLa98 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @dinhvantung : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @daigiabacti90 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @ATUNA : ...DÀN 35 SỐ CÓ 95
  @minhquang2016 : ...DÀN 20 SỐ CÓ 95

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 2
  @thanhhuyen : ...DÀN 50 SỐ CÓ 09...DÀN 50 SỐ CÓ 95
  @quynhanh : ...DÀN 51 SỐ CÓ 09...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @Duonghoaithu161095 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 09...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @nongthihienbg : ...DÀN 51 SỐ CÓ 09...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @nguyenthidieu24 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 09...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @hoahongs8 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 09...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @lethihoa95 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 09...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @nguyenhien1995 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 09...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @phamcham1904 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 09...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @ptsmr : ...DÀN 20 SỐ CÓ 09...DÀN 20 SỐ CÓ 95
  @truonggianghg : ...DÀN 51 SỐ CÓ 09...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @nguyenquangsang15 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 09...DÀN 51 SỐ CÓ 95
  @Npt : ...DÀN 20 SỐ CÓ 09...DÀN 20 SỐ CÓ 95
  @kovachin : ...DÀN 51 SỐ CÓ 09...DÀN 16 SỐ CÓ 95
  @HoaMuoiGio123 : ...DÀN 50 SỐ CÓ 09...DÀN 51 SỐ CÓ 95

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 3
  @TRACHANH123 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 30000 xu.
  @tam898 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 30000 xu.
  @ThuHuong2504 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 30000 xu.
  @lililuta81K : : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 30000 xu.
  @MaiNgocSang : : DÀN 50 SỐ...CÓ 19 : DÀN 48 SỐ...CÓ 09 : DÀN 49 SỐ...CÓ 95...thưởng 30000 xu.
  @tranthimai54 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 30000 xu.
  @thuydungtn77 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 30000 xu.

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 4
  @Xyz18 : : DÀN 50 SỐ...CÓ 65 : DÀN 50 SỐ...CÓ 19 : DÀN 50 SỐ...CÓ 09 : DÀN 50 SỐ...CÓ 95...thưởng 40000 xu.
  @hoangquynhspanh : : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 40000 xu.
  @ngochan31 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 40000 xu.
  @tranphuongab41 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 40000 xu.
  @HEOVANG1983 : : DÀN 48 SỐ...CÓ 65 : DÀN 50 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 50 SỐ...CÓ 95...thưởng 40000 xu.
  @Thanh2018 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 50 SỐ...CÓ 19 : DÀN 50 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 40000 xu.

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 5
  @Dieuha223 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @nguyenthikieuloan : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @dangtan1989 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @hoanghai288 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @hoainam71 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @Boynhaquehn11 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @huonglonto123 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @ngocanh93 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @nguyenthiloan : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @phuongthaotn96 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @maiha289 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @Minhtam168 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @tranmainguyen12 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @Vang_toi_ngheo09 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @nanaa1992 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @phuongdung09051996 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @Satthuhoahong1991 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.
  @nguyentan479 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 50000 xu.

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 6
  @nguyenanhdung1992 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 41 : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 60000 xu.
  @Hangle123 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 41 : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 60000 xu.

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 7
  @Dinhhang1996 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 82 : DÀN 51 SỐ...CÓ 41 : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 70000 xu.
  @Gai_ban_dam : : DÀN 51 SỐ...CÓ 82 : DÀN 51 SỐ...CÓ 41 : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 70000 xu.

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 8
  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 9
  @ngocnhi11 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 72 : DÀN 51 SỐ...CÓ 36 : DÀN 51 SỐ...CÓ 82 : DÀN 51 SỐ...CÓ 41 : DÀN 51 SỐ...CÓ 70 : DÀN 51 SỐ...CÓ 65 : DÀN 51 SỐ...CÓ 19 : DÀN 51 SỐ...CÓ 09 : DÀN 51 SỐ...CÓ 95...thưởng 90000 xu.


  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  Ai thiếu inbox @nhat_chi_mai để bổ sung nhé

  NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP CỦA BẠN - MỌI NGƯỜI SẼ BIẾT ĐẾN BẠN
  WEBXOSO.NET SẼ VINH DANH BẠN - SET CHO BẠN DANH HIỆU CAO QUÝ

  (Áp dụng từ ngày 24/02/2017)
  Chốt 1 nhát BTL, một Xiên 3, một Xiên 4, dàn đặc biệt không quá 50 số để được vinh danh đẳng cấp.
  - Thông BTL từ 3 ngày trở lên: thông 3 ngày thưởng 30.000 xu, thông 4 ngày thưởng 40.000 xu .....
  Set vào nhóm THÔNG BTL X NGÀY cho thành viên thông từ 5 ngày trở lên.
  - Trúng xiên 3 thưởng nóng ngay 50.000 xu ==> Set vào nhóm TAM ĐẠI ANH HÙNG
  - Trúng xiên 4 thưởng nóng ngay 100.000 xu ==> Set vào nhóm TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG
  - Thông dàn đặc biệt từ 3 ngày trở lên với dàn không quá 50 số: thông 3 ngày thưởng 30.000 xu, thông 4 ngày thưởng 40.000 xu, ...
  Lưu ý: ở box Thảo luận này, dàn đặc biệt có thể viết vắn tắt các kiểu theo đầu, đuôi, tổng, bộ, chạm,..., tuy nhiên phải nói rõ dàn bao nhiêu số, nếu không nói rõ sẽ không được thống kê.
  Với dàn đặc biệt nhiều số, phải viết thành nhiều dòng, mỗi dòng 10 số hoặc 20 số và phải nói rõ dàn bao nhiêu số, nếu không nói rõ sẽ không được thống kê.


  < CHÀO ĐÓN CÁC BẠN KETQUA.NET VỀ ĐÂY HỘI TỤ QUẦN HÙNG >
   
  Sửa lần cuối: 13/05/2020
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 00:57:37) , TRACHANH123 (14/05/2020 at 09:46:54)
 3. DANH SÁCH ACE ĐƯỢC TẶNG THẺ ĐIỆN THOẠI
  THÁNG 05/2020

  (Cập nhật đầy đủ tại topic Thảo luận hàng ngày tại bài số tt #3)

  Ngày 01/05/2020
  @February123 : : ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @May286 :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @Hai1992 :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  Ngày 02/05/2020
  @Bach_thu_lo85 : : ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @doinhulon90 : : ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @TrangTP :: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @ThachDua : : ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 03/05/2020
  @yasuo1991 : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @lehoang53 ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @nguyenquochuy93 : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @SoLuuHuong : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 04/05/2020
  @Banhbao888 :: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @buivantam1991 :: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Lady_Killer6969 :: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @tranthimai54 : : ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @vyngoc86 :: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Xuanphuongsfl :: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @SAOBANG : : ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @buivantam1991 : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @mackedoi90 ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @Monglode113 ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @Nhungun756 : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @DuongBaHo : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 05/05/2020
  @phunghuy101 : ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã gửi thẻ)
  @SAT_THU_GAI69 :...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @TuongVi007 : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @Thanhhbl14 ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)

  Ngày 06/05/2020
  @thanhhuyen : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 07/05/2020
  @khanhduy98 :: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @lethutrang : : ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @SamSam19 : .: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 08/05/2020
  @Monday2 : .: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @RONGCHAUA2020 : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)

  Ngày 09/05/2020
  @ngochan31 :.: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @traiphonui :.: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Trungthanh99990 : .: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @vuhuy37 ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @Doicoluu337 ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @ngocnhi11 ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @thanhminh83 : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @KHUONG_DUA : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 10/05/2020
  @SAT_THU_GAI69 : : ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @phunghuy101 :: ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @dinhmanhninh82 : : ...thẻ 20k...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @102MKH123 : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  Ngày 11/05/2020
  @xauzai88 :: ...thẻ 20k...BTL ngày 3
  @hanhphucmongmanh65 : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @doinhulon90 ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @hanhtran1986 ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @vyngoc86 : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @Dinhhang1996 : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @Gai_ban_dam : :...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @HoaHeoTan_87 ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5
  Ngày 12/05/2020
  @thanhhuyen : :: ...thẻ 20k...BTL ngày 3
  @nguyenanhdung1992 ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @Hangle123 ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  Ngày 13/05/2020
  @NetCaFe : : ...thẻ 20k...BTL ngày 3
  @Dieuha223 : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @nguyenthikieuloan : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @dangtan1989 : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @hoanghai288 : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @hoainam71 : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @Boynhaquehn11 : :::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @huonglonto123 : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @ngocanh93 :::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @nguyenthiloan : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @phuongthaotn96 : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @maiha289 : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @Minhtam168 : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @tranmainguyen12 : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @Vang_toi_ngheo09 : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @nanaa1992 : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @phuongdung09051996 :::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @Satthuhoahong1991 :::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @nguyentan479 : ::...thẻ 20k...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)


  Yêu cầu thành viên được tặng thẻ
  1. Nói rõ loại thẻ (Vina, Mobi, Viettel) cần sử dụng bằng cách Bình luận vào bên dưới bài viết này
  2. Sau khi nhận được thẻ và nạp thành công vào xác nhận bằng cách Bình luận vào bên dưới bài viết này
  3.Nếu ngày 03/09 nhận được thẻ và nạp thành công thì bình luận xác nhận vào topic Thảo luận hôm sau, tức là topic Thảo luận ngày 04/09 và cứ như vậy

  Lưu ý: Nếu không bình luận lấy loại thẻ gì sẽ không nhận được thẻ.
  Nếu nhận được thẻ, nạp thành công mà không xác nhận nạp thẻ thành công thì lần sau nếu trúng thẻ cũng sẽ không được nhận thẻ nữa
   
  Sửa lần cuối: 14/05/2020
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 00:57:43) , TRACHANH123 (14/05/2020 at 09:46:59) , DauTay (13/05/2020 at 21:18:56)
  1. Xem các bình luận trước...
  2. Vang_toi_ngheo09
   xin viettel nhé
    
   Vang_toi_ngheo09, 13/05/2020
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (14/05/2020 at 08:53:28), DauTay (13/05/2020 at 21:19:59)
  3. nanaa1992
   Cho Na thẻ viettetl nhé. many thanks
    
   nanaa1992, 13/05/2020
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (14/05/2020 at 08:55:32), DauTay (13/05/2020 at 21:20:02)
  4. phuongdung09051996
   XIN THẺ VIETTEL Ạ
    
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (14/05/2020 at 08:58:08), DauTay (13/05/2020 at 21:20:07)
  5. Satthuhoahong1991
   mình + dùng + vietttel + mod + nhé.
    
   Satthuhoahong1991, 13/05/2020
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (14/05/2020 at 09:01:17), DauTay (13/05/2020 at 21:20:09)
  6. nguyentan479
   CHO MÌNH XIN VIETTEL Ạ. THANKS
    
   nguyentan479, 13/05/2020
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (14/05/2020 at 18:41:55), DauTay (13/05/2020 at 21:20:11)
 4. TẶNG XU NGÀY 13/05/2020

  02. @nhat_chi_mai : có loto 02 ... tặng 50000 xu.
  03. @nhat_chi_mai : có loto 03 ... tặng 50000 xu.
  11. @Npt : có loto 11 ... tặng 50000 xu.
  17. @Langtucodon12 : có loto 17 ... tặng 50000 xu.
  20. @Vang_toi_ngheo09 : có loto 20 ... tặng 50000 xu.
  21. @ThachDua : có loto 21 21 ... tặng 100000 xu.
  26. @Lady_Killer6969 : có loto 26 ... tặng 50000 xu.
  33. @quynhanh : có loto 33 ... tặng 50000 xu.
  37. @lotxac03 : có loto 37 ... tặng 50000 xu.
  39. @vualode41 : có loto 39 ... tặng 50000 xu.
  42. @MeoTom : có loto 42 ... tặng 50000 xu.
  48. @nongthihienbg : có loto 48 ... tặng 50000 xu.
  50. @dmlode113 : có loto 50 ... tặng 50000 xu.
  55. @JuLy : có loto 55 ... tặng 50000 xu.
  63. @May286 : có loto 63 63 ... tặng 100000 xu.
  64. @DuongBaHo : có loto 64 ... tặng 50000 xu.
  68. @Dieuha223 : có loto 68 ... tặng 50000 xu.
  72. @Maldini3 : có loto 72 72 ... tặng 100000 xu.
  77. @Xuanphuongsfl : có loto 77 ... tặng 50000 xu.
  81. @Dinhhang1996 : có loto 81 ... tặng 50000 xu.
  85. @TRACHANH123 : có loto 85 ... tặng 50000 xu.
  88. @vuhangqt : có loto 88 88 ... tặng 100000 xu.
  95. @Duonghoaithu161095 : có loto 95; có đặc biệt 95 ... tặng 250000 xu.
  102. @ngocdiemvn : có loto 02 ... tặng 50000 xu.
  103. @doinhulon90 : có loto 03 ... tặng 50000 xu.
  111. @nanaa1992 : có loto 11 ... tặng 50000 xu.
  117. @khanhduy98 : có loto 17 ... tặng 50000 xu.
  120. @bacphan88 : có loto 20 ... tặng 50000 xu.
  121. @ngan98 : có loto 21 21 ... tặng 100000 xu.
  126. @ngochan31 : có loto 26 ... tặng 50000 xu.
  133. @linhdanhthue113 : có loto 33 ... tặng 50000 xu.
  137. @nguyenthidieu24 : có loto 37 ... tặng 50000 xu.
  139. @lehoang53 : có loto 39 ... tặng 50000 xu.
  142. @tranthimai54 : có loto 42 ... tặng 50000 xu.
  148. @dinhmanhninh82 : có loto 48 ... tặng 50000 xu.
  150. @tranthanh84 : có loto 50 ... tặng 50000 xu.
  155. @dangtan1989 : có loto 55 ... tặng 50000 xu.
  163. @Ruby2020 : có loto 63 63 ... tặng 100000 xu.
  164. @HoaSenTrang : có loto 64 ... tặng 50000 xu.
  168. @CaDoLa98 : có loto 68 ... tặng 50000 xu.
  172. @HocLamGiau686 : có loto 72 72 ... tặng 100000 xu.
  177. @chuoi : có loto 77 ... tặng 50000 xu.
  181. @hienvan : có loto 81 ... tặng 50000 xu.
  185. @anhconnoem : có loto 85 ... tặng 50000 xu.
  188. @Banhbao888 : có loto 88 88 ... tặng 100000 xu.
  195. @Galaxy : có loto 95; có đặc biệt 95 ... tặng 250000 xu.
  202. @Timbanlode : có loto 02 ... tặng 50000 xu.
  203. @DOREMI : có loto 03 ... tặng 50000 xu.

  CHÚC MỪNG ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Sửa lần cuối: 13/05/2020
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 00:57:59) , DauTay (13/05/2020 at 21:20:15)
 5. Satthuhoahong1991

  Satthuhoahong1991

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  2,092
  Được thích:
  7,095
  Xu:
  35,188,019
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 40
  X3: 40-99-10
  X4: 20-79-58-43
  DB: Chạm 6.9.4.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 00:58:27) , Trungthanh99990 (14/05/2020 at 14:33:57)
 6. SAT_THU_GAI69

  SAT_THU_GAI69

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  2,069
  Được thích:
  6,984
  Xu:
  34,140,917
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 99
  X3: 94-77-35
  X4: 16-39-89-25
  DB: Chạm 3.5.8.(51S)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 00:58:42) , TLong888 (14/05/2020 at 17:06:04) , Trungthanh99990 (14/05/2020 at 14:34:22)
 7. Langtucodon12

  Langtucodon12

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  2,009
  Được thích:
  6,580
  Xu:
  30,615,344
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 10
  X3: 73-53-38
  X4: 49-56-02-87
  DB: Chạm 7.0.2.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 00:58:45) , TLong888 (14/05/2020 at 17:06:08) , Trungthanh99990 (14/05/2020 at 14:34:31)
 8. Bach_thu_lo85

  Bach_thu_lo85

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,982
  Được thích:
  6,783
  Xu:
  16,532,350
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 94
  X3: 15-27-16
  X4: 39-89-90-50
  DB: Chạm 6.1.8.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 00:58:47) , Trungthanh99990 (14/05/2020 at 14:34:35)
 9. Vang_toi_ngheo09

  Vang_toi_ngheo09

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,933
  Được thích:
  6,203
  Xu:
  38,818,881
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 77
  X3: 50-11-90
  X4: 55-25-47-33
  DB: Chạm 9.7.4.Tông 51s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 00:59:15) , Trungthanh99990 (14/05/2020 at 14:34:49)
 10. Boynhaquehn11

  Boynhaquehn11

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,978
  Được thích:
  6,402
  Xu:
  31,657,718
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 35
  X3: 12-85-01
  X4: 14-00-16-73
  DB: Chạm 4.0.3.Tổng 51s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/05/2020 at 00:59:39) , TLong888 (14/05/2020 at 17:06:24) , Trungthanh99990 (14/05/2020 at 14:34:55)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời