THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 13/05/2020

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 12/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. ThachDua

  ThachDua

  Đ.Ký:
  19/08/2019
  Bài viết:
  382
  Được thích:
  727
  Xu:
  13,663,526
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 74
  X3: 22,37,74
  X4: 22,29,37,74
  DB: Chạm 348
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (13/05/2020 at 00:41:44) , Trungthanh99990 (13/05/2020 at 15:05:09)
 2. Boynhaquehn11

  Boynhaquehn11

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,978
  Được thích:
  6,402
  Xu:
  31,657,718
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 68
  X3: 24-74-18
  X4: 44-41-33-34
  DB: Chạm 9.0.2.Tổng 51s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (13/05/2020 at 00:42:01) , Trungthanh99990 (13/05/2020 at 15:05:28)
 3. Monglode113

  Monglode113

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,936
  Được thích:
  6,127
  Xu:
  30,055,338
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 34
  X3: 20-23-42
  X4: 74-41-22-39
  DB: Chạm 7.1.3.(51S)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (13/05/2020 at 00:42:04) , Trungthanh99990 (13/05/2020 at 15:05:37)
 4. Gai_ban_dam

  Gai_ban_dam

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  2,101
  Được thích:
  6,894
  Xu:
  20,331,851
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 36
  X3: 81-26-06
  X4: 46-42-76-01
  DB: Chạm 4.8.9.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (13/05/2020 at 00:42:18) , Trungthanh99990 (13/05/2020 at 15:05:41)
 5. SamSam19

  SamSam19

  Đ.Ký:
  17/08/2019
  Bài viết:
  1,066
  Được thích:
  2,728
  Xu:
  100,852,074
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 60
  X3: 17,28,60
  X4: 17,28,54,60
  DB: Chạm 342
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (13/05/2020 at 00:42:21) , Trungthanh99990 (13/05/2020 at 15:05:48)
 6. Lady_Killer6969

  Lady_Killer6969

  Đ.Ký:
  13/06/2017
  Bài viết:
  2,340
  Được thích:
  8,715
  Xu:
  18,111,801
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 47
  X3: 10-56-27
  X4: 16-22-33-26
  DB: Chạm 6.2.1.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (13/05/2020 at 00:42:23) , Trungthanh99990 (13/05/2020 at 15:05:52)
 7. sat_thu_de12

  sat_thu_de12

  Đ.Ký:
  09/09/2017
  Bài viết:
  1,948
  Được thích:
  6,125
  Xu:
  35,745,575
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 52
  X3: 12-14-41
  X4: 88-67-39-31
  DB: Chạm 5.4.7.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (13/05/2020 at 00:42:37) , Trungthanh99990 (13/05/2020 at 15:06:01)
 8. tolanphuong84

  tolanphuong84

  Đ.Ký:
  10/09/2017
  Bài viết:
  1,939
  Được thích:
  6,055
  Xu:
  35,464,853
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 15
  X3: 32-72-35
  X4: 85-49-27-75
  DB: Chạm 7.9.5.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (13/05/2020 at 00:42:40) , Trungthanh99990 (13/05/2020 at 15:06:09)
 9. nguyentan479

  nguyentan479

  Đ.Ký:
  10/09/2017
  Bài viết:
  1,967
  Được thích:
  6,254
  Xu:
  33,637,490
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 19
  X3: 01-38-51
  X4: 95-17-23-60
  DB: Chạm 8.9.2.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (13/05/2020 at 00:42:44) , Trungthanh99990 (13/05/2020 at 15:06:14)
 10. tranphuongab41

  tranphuongab41

  Đ.Ký:
  02/11/2017
  Bài viết:
  1,879
  Được thích:
  5,645
  Xu:
  33,634,415
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 31
  X3: 63-28-16
  X4: 06-39-69-55
  DB: Chạm 6.8.9 = 51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (13/05/2020 at 00:42:46) , Trungthanh99990 (13/05/2020 at 15:06:18)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời