THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 12/06/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 11/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. NhuY123

  NhuY123

  Đ.Ký:
  02/11/2018
  Bài viết:
  962
  Được thích:
  3,273
  Xu:
  29,858,979
  DÀN 64 SỐ DỰ THI.
  Ngày 12/06/2022
  Dàn đặc biệt 64 số:
  00 02 03 04 05 06 07 09 13 17
  20 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 40 42 43
  45 46 47 50 52 53 54 55 56 57
  59 60 62 63 64 65 66 67 70 71
  72 73 74 75 76 77 78 79 82 87
  90 92 95 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/06/2022 at 23:04:59) , vjpcachua (12/06/2022 at 11:43:05) , MRNam86 (12/06/2022 at 12:56:19) , lode2019 (12/06/2022 at 14:43:10) , Hoalanrung (12/06/2022 at 15:46:20) , bietphailamsaoday (12/06/2022 at 13:48:44) , cuocchienso (12/06/2022 at 16:52:17) , KINGTON (12/06/2022 at 17:51:33) , QuocLinh88 (12/06/2022 at 12:07:34) , KIMCUONGDEN (12/06/2022 at 14:40:52)
 2. hovan

  hovan Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/01/2021
  Bài viết:
  121
  Được thích:
  875
  Xu:
  3,922,890
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ DỰ THI.
  Ngày 12/06/2022
  Dàn đặc biệt 64 số:
  02,03,04,05,06,07,08,09,20,22,
  23,26,27,28,29,40,43,45,46,47,
  49,62,64,65,67,68,80,82,83,85,
  86,88,89,10,14,16,17,30,32,34,
  35,37,38,39,50,52,53,54,55.56.
  57.58.59.70.72.73.74.75.76.90.
  92.94.95.98.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/06/2022 at 23:05:04) , MRNam86 (12/06/2022 at 12:56:34) , lode2019 (12/06/2022 at 14:43:25) , Hoalanrung (12/06/2022 at 15:46:35) , bietphailamsaoday (12/06/2022 at 13:48:59) , cuocchienso (12/06/2022 at 16:52:32) , KINGTON (12/06/2022 at 17:51:48) , QuocLinh88 (12/06/2022 at 12:07:49)
 3. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  15,456
  Được thích:
  29,445
  Xu:
  3,517,900
  Giới tính:
  Nam
  BTL : 07
  X3: 07 47 18
  X4: 07 47 18 25
  ĐB: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/06/2022 at 23:05:06) , MRNam86 (12/06/2022 at 12:56:49) , lode2019 (12/06/2022 at 14:43:40) , Hoalanrung (12/06/2022 at 15:46:50) , bietphailamsaoday (12/06/2022 at 13:49:14) , cuocchienso (12/06/2022 at 16:52:48) , KINGTON (12/06/2022 at 17:52:03) , KIMCUONGDEN (12/06/2022 at 14:41:14)
 4. CaDoLa98

  CaDoLa98

  Đ.Ký:
  23/03/2020
  Bài viết:
  1,337
  Được thích:
  4,636
  Xu:
  63,667,140
  Giới tính:
  Nữ
  BTL: 08
  X3: 08,77,80
  X4: 08,77,80,95
  ĐỀ: Chạm 0572
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/06/2022 at 23:05:09) , MRNam86 (12/06/2022 at 12:57:04) , lode2019 (12/06/2022 at 14:43:55) , Hoalanrung (12/06/2022 at 15:47:05) , bietphailamsaoday (12/06/2022 at 13:49:29) , cuocchienso (12/06/2022 at 16:53:03) , KINGTON (12/06/2022 at 17:52:18) , KIMCUONGDEN (12/06/2022 at 14:41:16)
 5. HungCo

  HungCo

  Đ.Ký:
  28/05/2022
  Bài viết:
  12
  Được thích:
  207
  Xu:
  351,575
  Giới tính:
  Nam
  dàn 64 số thi đấu :
  ngày 12/06/2022 :
  00,55,91,19,46,64,82,28,37,73,
  10,01,65,56,92,29,47,74,20,02,
  75,57,11,66,30,03,85,58,21,12,
  76,67,50,05,41,14,96,69,32,23,
  87,78,60,06,15,51,42,24,97,79,
  70,07,25,52,61,16,80,08,35,53,
  71,17,26,62
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/06/2022 at 23:05:16) , MRNam86 (12/06/2022 at 12:57:19) , lode2019 (12/06/2022 at 14:44:10) , Hoalanrung (12/06/2022 at 15:47:20) , bietphailamsaoday (12/06/2022 at 13:49:44) , cuocchienso (12/06/2022 at 16:53:18) , KINGTON (12/06/2022 at 17:52:33) , KIMCUONGDEN (12/06/2022 at 14:41:26)
 6. Batman

  Batman

  Đ.Ký:
  21/07/2021
  Bài viết:
  1,076
  Được thích:
  3,758
  Xu:
  15,617
  Số đt:
  0376796642
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 12/06/2022


  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  10 14 15 19 20 24 25 29 30 34
  35 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
  58 59 60 64 65 69 70 74 75 79
  80 84 85 89 90 91 92 93 94 95
  96 97 98 99

  BTL: 48
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/06/2022 at 23:05:21) , MRNam86 (12/06/2022 at 12:57:34) , lode2019 (12/06/2022 at 14:44:25) , Hoalanrung (12/06/2022 at 15:47:35) , bietphailamsaoday (12/06/2022 at 13:49:59) , cuocchienso (12/06/2022 at 16:53:33) , KINGTON (12/06/2022 at 17:52:48) , KIMCUONGDEN (12/06/2022 at 14:41:38)
 7. BTL: 83
  Xiên 3: 83 94 58
  Xiên 4: 83 94 58 52
  ĐB: 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 16 27 38 49 50 61 72 83 94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/06/2022 at 23:05:23) , MRNam86 (12/06/2022 at 12:57:49) , lode2019 (12/06/2022 at 14:44:40) , Hoalanrung (12/06/2022 at 15:47:51) , bietphailamsaoday (12/06/2022 at 13:50:14) , cuocchienso (12/06/2022 at 16:53:48) , KINGTON (12/06/2022 at 17:53:04) , KIMCUONGDEN (12/06/2022 at 14:41:40)
 8. SoLuuHuong

  SoLuuHuong

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  2,183
  Được thích:
  5,627
  Xu:
  13,788,375
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 12/06/2022


  02,05,06,07,08,14,15,17,19,20,
  23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  37,39,40,41,43,45,46,48,50,51,
  52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,
  64,65,69,70,71,72,73,74,75,78,
  79,80,82,84,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/06/2022 at 23:05:28) , lode2019 (12/06/2022 at 14:44:55) , Hoalanrung (12/06/2022 at 15:48:06) , bietphailamsaoday (12/06/2022 at 13:50:30) , cuocchienso (12/06/2022 at 16:54:03) , KINGTON (12/06/2022 at 17:53:19) , KIMCUONGDEN (12/06/2022 at 14:41:53)
 9. Soixam78

  Soixam78 Chốt thông

  Đ.Ký:
  13/01/2017
  Bài viết:
  3,627
  Được thích:
  41,579
  Xu:
  2,452,900
  Giới tính:
  Nam
  Hạ 30số
  01 12 14 15 16 17 19 21 23 28
  29 30 32 35 37 41 46 47 55 60
  61 66 67 73 78 79 84 85 91 97
  Hạ 10số
  12 14 21 23 28 29 32 37 67 78
  Hạ 5số
  23 28 32 67 78
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/06/2022 at 23:05:33) , lode2019 (12/06/2022 at 14:45:10) , Hoalanrung (12/06/2022 at 15:48:21) , bietphailamsaoday (12/06/2022 at 13:50:45) , cuocchienso (12/06/2022 at 16:54:18) , KINGTON (12/06/2022 at 17:53:34) , KIMCUONGDEN (12/06/2022 at 14:41:56)
 10. Ilovelove

  Ilovelove Chốt thông

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  443
  Được thích:
  4,611
  Xu:
  20,684,040
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 12/06/2022 nhận
  00,01,02,04,06,07,10,12,14,15,
  16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,
  29,31,32,34,37,39,40,41,43,46,
  47,48,51,52,55,56,59,60,61,62,
  64,65,67,69,70,71,73,74,76,78,
  79,82,84,86,87,89,91,92,93,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/06/2022 at 23:05:38) , lode2019 (12/06/2022 at 14:45:25) , Hoalanrung (12/06/2022 at 15:48:36) , bietphailamsaoday (12/06/2022 at 13:51:00) , cuocchienso (12/06/2022 at 16:54:33) , KINGTON (12/06/2022 at 17:53:49) , KIMCUONGDEN (12/06/2022 at 14:42:22) , TuanKiet37 (12/06/2022 at 17:21:47)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời