THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 11/05/2020

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 10/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Monglode113

  Monglode113

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,936
  Được thích:
  6,127
  Xu:
  30,055,338
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 14
  X3: 15-85-82
  X4: 64-69-07-05
  DB: Chạm 3.6.0.(51S)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (10/05/2020 at 23:50:43)
 2. Gai_ban_dam

  Gai_ban_dam

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  2,101
  Được thích:
  6,894
  Xu:
  20,331,851
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 28
  X3: 54-00-01
  X4: 44-82-20-72
  DB: Chạm 8.9.1.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (10/05/2020 at 23:50:45)
 3. Lady_Killer6969

  Lady_Killer6969

  Đ.Ký:
  13/06/2017
  Bài viết:
  2,340
  Được thích:
  8,715
  Xu:
  18,111,801
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 70
  X3: 89-03-66
  X4: 99-07-47-00
  DB: Chạm 4.7.6.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (10/05/2020 at 23:50:47)
 4. sat_thu_de12

  sat_thu_de12

  Đ.Ký:
  09/09/2017
  Bài viết:
  1,948
  Được thích:
  6,125
  Xu:
  35,745,575
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 13
  X3: 33-90-69
  X4: 71-88-05-02
  DB: Chạm 5.8.3.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (10/05/2020 at 23:50:51)
 5. tolanphuong84

  tolanphuong84

  Đ.Ký:
  10/09/2017
  Bài viết:
  1,939
  Được thích:
  6,055
  Xu:
  35,464,853
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 61
  X3: 60-53-11
  X4: 95-04-66-87
  DB: Chạm 3.1.5.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (10/05/2020 at 23:50:53)
 6. nguyentan479

  nguyentan479

  Đ.Ký:
  10/09/2017
  Bài viết:
  1,967
  Được thích:
  6,254
  Xu:
  33,637,490
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 26
  X3: 72-06-77
  X4: 96-43-85-55
  DB: Chạm 9.1.7.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (10/05/2020 at 23:50:57)
 7. tranphuongab41

  tranphuongab41

  Đ.Ký:
  02/11/2017
  Bài viết:
  1,879
  Được thích:
  5,645
  Xu:
  33,634,415
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 02
  X3: 83-52-99
  X4: 01-05-30-16
  DB: Chạm 6.8.9 = 51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (10/05/2020 at 23:50:59)
 8. Nhungun756

  Nhungun756

  Đ.Ký:
  02/11/2017
  Bài viết:
  1,908
  Được thích:
  5,824
  Xu:
  36,280,462
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 29
  X3: 05-43-04
  X4: 11-91-00-99
  DB: Chạm 3.0.6.=51s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (10/05/2020 at 23:51:15)
 9. thanlo368

  thanlo368

  Đ.Ký:
  12/01/2018
  Bài viết:
  1,796
  Được thích:
  5,360
  Xu:
  35,198,315
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 64
  X3: 88-12-58
  X4: 24-71-52-07
  DB: Chạm 8.4.2.=51s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (10/05/2020 at 23:51:18)
 10. BTL: 07
  X3: 07 08 20
  X4: 07 08 20 21
  ĐB: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  12 22 32 42 52 62 72 82 92 77
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (10/05/2020 at 23:51:20)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời