THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/07/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 04/07/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BTL : 71
  X3: 17 71 79
  X4: 17 71 70 79
  ĐB:
  16,22,23,24,25,26,27,28,32,38,
  42,43,47,48,49,52,53,54,58,62,
  63,64,65,66,67,68,70,72,80,81,
  84,85,86,90,91,92,94,95,96,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:40:24) , Thuminh (04/07/2022 at 22:02:40) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:53:57) , danvietanhhung (04/07/2022 at 21:20:09) , girlcity (04/07/2022 at 20:07:00) , kyniemxua (04/07/2022 at 20:53:54) , luonluontop1 (04/07/2022 at 19:44:25) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:27:11) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:32:13) , xosoxmien (04/07/2022 at 21:48:59) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:52:48) , antamwin (05/07/2022 at 00:02:47) , hung83 (05/07/2022 at 00:39:22) , Covid19 (05/07/2022 at 07:08:21) , kemngot (04/07/2022 at 22:20:09) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:34:28) , TM201210 (05/07/2022 at 16:13:07) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:06:14) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:16:16) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:42:27) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:52:51) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:51:26) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:23:00) , bachthu40 (04/07/2022 at 20:29:49) , amthanhmoi (05/07/2022 at 14:59:49) , sona (05/07/2022 at 01:49:32) , Lookingfor (04/07/2022 at 21:59:57)
 2. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 05/07/2022
  04,05,07,08,13,14,15,16,17,22,
  23,24,25,26,27,28,32,37,38,39,
  40,41,42,43,44,46,47,48,49,52,
  53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,70,72,73,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,
  95,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:40:29) , Thuminh (04/07/2022 at 22:02:43) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:54:12) , danvietanhhung (04/07/2022 at 21:20:24) , girlcity (04/07/2022 at 20:07:15) , kyniemxua (04/07/2022 at 20:54:09) , luonluontop1 (04/07/2022 at 19:44:40) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:27:26) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:32:28) , xosoxmien (04/07/2022 at 21:49:15) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:53:03) , antamwin (05/07/2022 at 00:03:02) , hung83 (05/07/2022 at 00:39:37) , Covid19 (05/07/2022 at 07:08:36) , kemngot (04/07/2022 at 22:20:24) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:34:43) , TM201210 (05/07/2022 at 16:13:22) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:06:29) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:16:31) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:42:42) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:53:06) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:51:41) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:23:15) , bachthu40 (04/07/2022 at 20:30:04) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:00:04) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:33:19)
 3. _AK47_

  _AK47_ VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  18/06/2017
  Bài viết:
  1,461
  Được thích:
  7,598
  Xu:
  34,243,080
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 05/07
  01,03,04,08,09,10,12,16,17,19,
  21,23,24,25,26,29,30,31,33,34,
  35,36,37,38,40,45,46,47,49,51,
  53,54,55,57,58,59,60,63,65,67,
  68,70,71,73,74,75,76,79,80,81,
  83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:40:33) , Thuminh (04/07/2022 at 22:02:47) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:54:27) , danvietanhhung (04/07/2022 at 21:20:39) , kyniemxua (04/07/2022 at 20:54:24) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:27:41) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:32:43) , xosoxmien (04/07/2022 at 21:49:30) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:53:18) , antamwin (05/07/2022 at 00:03:17) , hung83 (05/07/2022 at 00:39:52) , Covid19 (05/07/2022 at 07:08:51) , kemngot (04/07/2022 at 22:20:39) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:34:58) , TM201210 (05/07/2022 at 16:13:37) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:06:44) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:16:46) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:42:57) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:53:21) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:51:56) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:23:30) , bachthu40 (04/07/2022 at 20:30:19) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:00:19) , sona (05/07/2022 at 01:50:36) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:33:08)
 4. Soixam78

  Soixam78

  Đ.Ký:
  13/01/2017
  Bài viết:
  3,617
  Được thích:
  41,341
  Xu:
  2,132,800
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 05/07/2022
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12
  13,14,16,17,18,19,20,21,25,26
  30,31,34,35,36,40,41,43,44,45
  46,48,50,52,53,54,55,57,58,59
  61,62,63,64,66,67,68,69,70,71
  75,76,80,81,84,85,86,89,90,91
  95,96,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:40:36) , Thuminh (04/07/2022 at 22:02:49) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:54:42) , danvietanhhung (04/07/2022 at 21:20:54) , kyniemxua (04/07/2022 at 20:54:39) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:27:56) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:32:58) , xosoxmien (04/07/2022 at 21:49:45) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:53:33) , antamwin (05/07/2022 at 00:03:32) , hung83 (05/07/2022 at 00:40:07) , Covid19 (05/07/2022 at 07:09:06) , kemngot (04/07/2022 at 22:20:54) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:35:13) , TM201210 (05/07/2022 at 16:13:52) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:06:59) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:17:01) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:43:12) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:53:36) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:52:11) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:23:45) , bachthu40 (04/07/2022 at 20:30:34) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:00:34) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:33:13)
 5. BTL: 05
  Xiên 3: 05 50 48
  Xiên 4: 05 50 48 51
  ĐB: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:40:38) , Thuminh (04/07/2022 at 22:02:51) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:54:57) , danvietanhhung (04/07/2022 at 21:21:09) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:08:42) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:28:11) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:33:13) , xosoxmien (04/07/2022 at 21:50:00) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:53:48) , antamwin (05/07/2022 at 00:03:47) , hung83 (05/07/2022 at 00:40:22) , Covid19 (05/07/2022 at 07:09:21) , kemngot (04/07/2022 at 22:21:09) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:35:28) , TM201210 (05/07/2022 at 16:14:07) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:07:14) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:17:16) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:43:27) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:53:51) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:52:26) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:24:00) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:00:49) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:34:09)
 6. X4hoang

  X4hoang

  Đ.Ký:
  20/08/2019
  Bài viết:
  140
  Được thích:
  2,066
  Xu:
  17,315,640
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Thi Đấu 64 số
  05/07/2022
  01,03,06,08,10,12,13,14,15,17,
  18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,
  30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,
  46,47,51,53,56,58,60,62,63,64,
  65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,
  78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,
  91,92,96,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:40:42) , Thuminh (04/07/2022 at 22:02:54) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:55:12) , danvietanhhung (04/07/2022 at 21:21:24) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:08:57) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:28:26) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:33:28) , xosoxmien (04/07/2022 at 21:50:15) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:54:03) , antamwin (05/07/2022 at 00:04:02) , hung83 (05/07/2022 at 00:40:37) , Covid19 (05/07/2022 at 07:09:36) , kemngot (04/07/2022 at 22:21:24) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:35:43) , TM201210 (05/07/2022 at 16:14:22) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:07:29) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:17:31) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:43:42) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:54:06) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:52:41) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:24:15) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:01:04) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:34:03)
 7. BTL: 08
  Xiên 3: 08 80 09
  Xiên 4: 08 80 09 10
  ĐB: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:40:44) , Thuminh (04/07/2022 at 22:02:59) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:55:27) , danvietanhhung (04/07/2022 at 21:21:39) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:09:12) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:28:41) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:33:43) , xosoxmien (04/07/2022 at 21:50:30) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:54:18) , antamwin (05/07/2022 at 00:04:17) , hung83 (05/07/2022 at 00:40:52) , Covid19 (05/07/2022 at 07:09:51) , kemngot (04/07/2022 at 22:21:39) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:35:58) , TM201210 (05/07/2022 at 16:14:37) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:07:44) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:17:46) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:43:57) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:54:21) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:52:56) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:24:30) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:01:19) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:34:01)
 8. BTL: 89
  Xiên 3: 88 89 98
  Xiên 4: 88 89 98 90
  ĐB: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:40:48) , Thuminh (04/07/2022 at 22:03:02) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:55:42) , danvietanhhung (04/07/2022 at 21:21:54) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:09:27) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:28:56) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:33:58) , xosoxmien (04/07/2022 at 21:50:45) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:54:33) , antamwin (05/07/2022 at 00:04:32) , hung83 (05/07/2022 at 00:41:07) , Covid19 (05/07/2022 at 07:10:06) , kemngot (04/07/2022 at 22:21:54) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:36:13) , TM201210 (05/07/2022 at 16:14:52) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:07:59) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:18:01) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:44:12) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:54:36) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:53:11) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:24:45) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:01:34) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:33:58)
 9. vjpcachua

  vjpcachua

  Đ.Ký:
  14/09/2016
  Bài viết:
  962
  Được thích:
  5,378
  Xu:
  511,353
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Thi Đấu 64 số
  05/07/2022
  01,03,06,08,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,26,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,
  46,48,51,53,56,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,93,96,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:40:50) , Thuminh (04/07/2022 at 22:03:04) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:55:57) , danvietanhhung (04/07/2022 at 21:22:09) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:09:42) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:29:11) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:34:13) , xosoxmien (04/07/2022 at 21:51:00) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:54:48) , antamwin (05/07/2022 at 00:04:47) , hung83 (05/07/2022 at 00:41:22) , Covid19 (05/07/2022 at 07:10:21) , kemngot (04/07/2022 at 22:22:09) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:36:28) , TM201210 (05/07/2022 at 16:15:07) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:08:14) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:18:16) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:44:27) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:54:51) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:53:26) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:25:00) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:01:49) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:33:55)
 10. HacTamMao

  HacTamMao Chốt thông

  Đ.Ký:
  21/04/2022
  Bài viết:
  185
  Được thích:
  2,819
  Xu:
  125,570
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Thi Đấu 64 số
  05/07/2022

  00,01,02,04,06,07,10,11,13,14,
  15,16,19,20,24,25,26,28,29,31,
  34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,64,65,68,69,70,73,
  74,75,82,83,84,85,86,88,91,92,
  94,95,96,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:40:56) , Thuminh (04/07/2022 at 22:03:07) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:56:12) , danvietanhhung (04/07/2022 at 21:22:24) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:09:57) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:29:26) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:34:28) , xosoxmien (04/07/2022 at 21:51:15) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:55:03) , antamwin (05/07/2022 at 00:05:02) , hung83 (05/07/2022 at 00:41:37) , Covid19 (05/07/2022 at 07:10:36) , kemngot (04/07/2022 at 22:22:24) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:36:43) , TM201210 (05/07/2022 at 16:15:22) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:08:29) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:18:31) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:44:42) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:55:06) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:53:41) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:25:15) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:02:04) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:33:53)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời