THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 04/07/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 03/07/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 04/07/2022 dàn 64 số
  01,02,04,07,09,10,12,13,14,15,
  17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
  28,29,31,32,34,35,37,40,41,42,
  43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,
  57,58,62,64,65,67,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,82,84,85,87,
  90,91,92,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:58:16) , Thuminh (04/07/2022 at 21:53:48) , XS360 (04/07/2022 at 09:46:33) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:08:27) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:19:24) , lode2019 (04/07/2022 at 17:37:15) , mytamido (04/07/2022 at 12:54:46) , shopeone (04/07/2022 at 16:30:22) , ditimbachthu (04/07/2022 at 06:13:34) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:51:18) , numoneyee (04/07/2022 at 13:42:31) , mo3cang (04/07/2022 at 09:03:09) , nonanoni (04/07/2022 at 10:31:23) , consovang (04/07/2022 at 08:21:15) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:33:57) , mtq (04/07/2022 at 15:24:09) , caligo (04/07/2022 at 07:40:49)
 2. Axz23

  Axz23 Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/03/2020
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  6,117
  Xu:
  37,822,126
  Ngày 4/7
  Dàn đb 64 số thi đấu.
  60 06 61 16 62 26 63 36 64 46
  65 56 66 67 76 68 86 69 96 10
  01 11 12 21 13 31 14 41 15 51
  17 71 18 81 19 91 30 03 32 23
  33 34 43 35 53 37 73 38 83 39
  93 80 08 82 28 84 48 85 58 87
  78 88 89 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:58:19) , Thuminh (04/07/2022 at 21:53:52) , XS360 (04/07/2022 at 09:46:48) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:08:42) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:19:39) , lode2019 (04/07/2022 at 17:37:31) , mytamido (04/07/2022 at 12:55:01) , shopeone (04/07/2022 at 16:30:37) , ditimbachthu (04/07/2022 at 07:18:36) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:51:33) , numoneyee (04/07/2022 at 13:42:46) , mo3cang (04/07/2022 at 09:03:24) , nonanoni (04/07/2022 at 10:31:38) , consovang (04/07/2022 at 08:21:30) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:34:12) , mtq (04/07/2022 at 15:24:24) , caligo (04/07/2022 at 07:41:04)
 3. Axz23

  Axz23 Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/03/2020
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  6,117
  Xu:
  37,822,126
  Btl 29
  Stl 28 29
  Đb chạm 6138 = 64 số
  Hạ dàn 8 số như sau.
  08 80 03 30 53 35 58 85
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:58:23) , Thuminh (04/07/2022 at 21:53:55) , XS360 (04/07/2022 at 09:47:03) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:08:57) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:19:54) , lode2019 (04/07/2022 at 17:37:46) , mytamido (04/07/2022 at 12:55:16) , shopeone (04/07/2022 at 16:30:52) , ditimbachthu (04/07/2022 at 07:18:51) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:51:48) , numoneyee (04/07/2022 at 13:43:01) , mo3cang (04/07/2022 at 09:03:39) , nonanoni (04/07/2022 at 10:31:53) , consovang (04/07/2022 at 08:21:45) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:34:27) , mtq (04/07/2022 at 15:24:39) , caligo (04/07/2022 at 07:41:19)
 4. _AK47_

  _AK47_ VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  18/06/2017
  Bài viết:
  1,454
  Được thích:
  7,545
  Xu:
  34,079,680
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 04/07
  01,02,03,05,08,12,13,14,15,16,
  17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,
  30,31,32,35,36,37,39,41,43,47,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,
  61,63,66,69,70,71,72,73,74,79,
  80,81,82,83,85,86,87,89,91,92,
  93,95,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:58:25) , Thuminh (04/07/2022 at 21:53:57) , XS360 (04/07/2022 at 09:47:18) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:09:12) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:20:09) , lode2019 (04/07/2022 at 17:38:01) , mytamido (04/07/2022 at 12:55:31) , shopeone (04/07/2022 at 16:31:07) , numoneyee (04/07/2022 at 13:43:16) , mo3cang (04/07/2022 at 09:03:54) , nonanoni (04/07/2022 at 10:32:08) , consovang (04/07/2022 at 08:22:00) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:34:42) , mtq (04/07/2022 at 15:24:54)
 5. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  15,385
  Được thích:
  29,266
  Xu:
  642,334,300
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 04/07/2022
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  10 13 15 18 20 23 25 28 30 31
  32 33 34 35 36 37 38 40 43 45
  48 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  59 60 63 65 68 70 73 75 78 80
  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  93 95 98 39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:58:28) , Thuminh (04/07/2022 at 21:54:02) , XS360 (04/07/2022 at 09:47:33) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:09:27) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:20:24) , lode2019 (04/07/2022 at 17:38:16) , mytamido (04/07/2022 at 12:55:46) , shopeone (04/07/2022 at 16:31:22) , numoneyee (04/07/2022 at 13:43:31) , mo3cang (04/07/2022 at 09:04:09) , nonanoni (04/07/2022 at 10:32:23) , consovang (04/07/2022 at 08:22:15) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:34:57) , mtq (04/07/2022 at 15:25:09)
 6. Soixam78

  Soixam78

  Đ.Ký:
  13/01/2017
  Bài viết:
  3,613
  Được thích:
  41,220
  Xu:
  2,046,550
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 04/07/2022
  00,02,03,04,05,07,08,09,13,14
  18,19,20,23,25,28,30,31,32,34
  35,36,37,39,40,41,43,44,45,46
  48,49,50,52,53,54,55,57,58,59
  63,64,68,69,70,73,75,78,80,81
  82,84,84,86,87,89,90,91,93,94
  96,96,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:58:31) , Thuminh (04/07/2022 at 21:54:06) , XS360 (04/07/2022 at 09:47:48) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:09:42) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:20:39) , lode2019 (04/07/2022 at 17:38:31) , mytamido (04/07/2022 at 12:56:01) , shopeone (04/07/2022 at 16:31:37) , numoneyee (04/07/2022 at 13:43:46) , mo3cang (04/07/2022 at 09:04:24) , nonanoni (04/07/2022 at 10:32:38) , lochoang688 (04/07/2022 at 08:45:05) , consovang (04/07/2022 at 08:22:30) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:35:12) , mtq (04/07/2022 at 15:25:24)
 7. Soixam78

  Soixam78

  Đ.Ký:
  13/01/2017
  Bài viết:
  3,613
  Được thích:
  41,220
  Xu:
  2,046,550
  Giới tính:
  Nam
  Hạ 20số
  02 03 04 05 13 14 20 23 30 31
  32 40 41 48 50 68 69 84 86 96
  Hạ 10số
  02 03 05 14 20 23 30 31 32 41
  STĐ 23 32 _ càng 0345
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 09:09:42) , Thuminh (04/07/2022 at 21:54:08) , XS360 (04/07/2022 at 09:48:03) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:09:57) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:20:54) , lode2019 (04/07/2022 at 17:38:46) , mytamido (04/07/2022 at 12:56:16) , shopeone (04/07/2022 at 16:31:52) , numoneyee (04/07/2022 at 13:44:01) , mo3cang (04/07/2022 at 09:04:39) , nonanoni (04/07/2022 at 10:32:53) , consovang (04/07/2022 at 08:22:45) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:35:27) , mtq (04/07/2022 at 15:25:39) , TuanKiet37 (04/07/2022 at 12:44:21)
 8. lochoang688

  lochoang688

  Đ.Ký:
  23/01/2020
  Bài viết:
  345
  Được thích:
  2,672
  Xu:
  3,151,680
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 04/07/2022 dàn 64 số:
  00 02 03 04 05 07 08 09 13 14
  18 19 20 23 25 28 30 31 32 33
  34 35 37 39 40 41 43 44 45 46
  48 49 50 52 53 54 55 57 58 59
  60 64 68 69 70 73 75 78 80 82
  84 85 86 87 88 89 90 91 93 94
  95 96 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 09:09:45) , Thuminh (04/07/2022 at 21:54:11) , XS360 (04/07/2022 at 09:48:18) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:10:12) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:21:09) , lode2019 (04/07/2022 at 17:39:01) , mytamido (04/07/2022 at 12:56:31) , shopeone (04/07/2022 at 16:32:07) , numoneyee (04/07/2022 at 13:44:16) , mo3cang (04/07/2022 at 09:04:54) , nonanoni (04/07/2022 at 10:33:08) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:35:42) , mtq (04/07/2022 at 15:25:54)
 9. HoaMauDon

  HoaMauDon Chốt thông

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  3,621
  Được thích:
  8,718
  Xu:
  118,967,299
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 04/07/2022 dàn 64 số:
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,
  12,15,16,17,19,20,21,25,27,28,
  29,30,33,34,35,37,38,43,45,46,
  47,49,51,52,53,54,55,56,57,58,
  61,62,64,65,66,67,70,71,72,73,
  74,75,76,80,81,82,83,85,89,90,
  91,92,94,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 09:09:48) , Thuminh (04/07/2022 at 21:54:13) , XS360 (04/07/2022 at 09:48:33) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:10:27) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:21:24) , lode2019 (04/07/2022 at 17:39:16) , mytamido (04/07/2022 at 12:56:46) , shopeone (04/07/2022 at 16:32:22) , numoneyee (04/07/2022 at 13:44:31) , mo3cang (04/07/2022 at 09:05:09) , nonanoni (04/07/2022 at 10:33:23) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:35:57) , mtq (04/07/2022 at 15:26:09)
 10. caoson48

  caoson48

  Đ.Ký:
  21/11/2021
  Bài viết:
  58
  Được thích:
  493
  Xu:
  374,370
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 04/07/2022

  01 08 10 11 12 13 14 15 16 17


  18 19 21 22 23 24 25 26 27 32

  33 34 35 36 38 41 42 43 44 45

  46 47 48 49 53 54 55 56 62 64

  66 67 68 70 71 72 76 77 78 79

  80 81 82 83 86 87 88 89 91 93

  94 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 09:09:58) , Thuminh (04/07/2022 at 21:55:10) , XS360 (04/07/2022 at 09:50:13) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:12:07) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:23:04) , lode2019 (04/07/2022 at 17:40:56) , mytamido (04/07/2022 at 12:58:26) , shopeone (04/07/2022 at 16:34:02) , numoneyee (04/07/2022 at 13:46:11) , nonanoni (04/07/2022 at 10:35:03) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:37:37) , mtq (04/07/2022 at 15:27:49)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời