THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 04/07/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 03/07/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. chutheanh

  chutheanh

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  10,711
  Được thích:
  78,814
  Xu:
  152,437,712
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 04/7/2022
  60,06,65,56,01,10,15,51,62,26
  67,76,17,71,12,21,63,36,68,86
  18,81,13,31,64,46,69,96,19,91
  14,41,42,24,47,74,79,97,29,92
  34,43,39,93,89,98,84,48,04,40
  54,45,59,95,09,90,16,61,11,66
  44,99,49,94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:57:35) , Thuminh (04/07/2022 at 00:48:28) , chinh1689482997 (03/07/2022 at 23:50:41) , MRNam86 (04/07/2022 at 00:12:49) , XS360 (04/07/2022 at 09:42:53) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:04:47) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:15:43) , buihung88 (03/07/2022 at 22:29:15) , lode2019 (04/07/2022 at 17:33:35) , mytamido (04/07/2022 at 12:51:06) , shopeone (04/07/2022 at 16:26:42) , ditimbachthu (04/07/2022 at 06:09:54) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:47:38) , numoneyee (04/07/2022 at 13:38:51) , mo3cang (04/07/2022 at 08:59:29) , lienquan2019 (04/07/2022 at 00:44:42) , nonanoni (04/07/2022 at 10:27:42) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 23:14:23) , bietphailamsaoday (03/07/2022 at 22:52:48) , consovang (04/07/2022 at 08:17:35) , chilaconso (03/07/2022 at 23:43:21) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:30:17) , mtq (04/07/2022 at 15:20:29) , caligo (04/07/2022 at 07:37:09)
 2. HacTamMao

  HacTamMao Chốt thông

  Đ.Ký:
  21/04/2022
  Bài viết:
  185
  Được thích:
  2,819
  Xu:
  125,570
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 04/05/2022 nhận

  00,01,02,05,07,08,09,10,11,12,
  13,15,16,19,20,21,24,25,26,27,
  28,29,31,36,37,38,42,45,46,47,
  50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,
  62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,
  75,77,80,82,83,85,86,88,90,91,
  92,95,96,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:57:37) , Thuminh (04/07/2022 at 00:48:31) , chinh1689482997 (03/07/2022 at 23:50:48) , MRNam86 (04/07/2022 at 00:13:04) , XS360 (04/07/2022 at 09:43:08) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:05:02) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:15:58) , buihung88 (03/07/2022 at 22:29:30) , lode2019 (04/07/2022 at 17:33:50) , mytamido (04/07/2022 at 12:51:21) , shopeone (04/07/2022 at 16:26:57) , ditimbachthu (04/07/2022 at 06:10:09) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:47:53) , numoneyee (04/07/2022 at 13:39:06) , mo3cang (04/07/2022 at 08:59:44) , lienquan2019 (04/07/2022 at 00:44:57) , nonanoni (04/07/2022 at 10:27:57) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 23:14:38) , bietphailamsaoday (03/07/2022 at 22:53:03) , consovang (04/07/2022 at 08:17:50) , chilaconso (03/07/2022 at 23:43:36) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:30:32) , mtq (04/07/2022 at 15:20:44) , caligo (04/07/2022 at 07:37:24)
 3. Tencent

  Tencent

  Đ.Ký:
  15/06/2022
  Bài viết:
  162
  Được thích:
  1,922
  Xu:
  4,382,290
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 04/07/2022

  05,06,14,15,16,17,19,23,24,25,
  26,27,29,32,34,36,37,39,41,42,
  43,46,47,48,49,50,51,52,55,56,
  57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:57:40) , Thuminh (04/07/2022 at 00:48:34) , chinh1689482997 (03/07/2022 at 23:50:55) , MRNam86 (04/07/2022 at 00:13:19) , XS360 (04/07/2022 at 09:43:23) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:05:17) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:16:13) , lode2019 (04/07/2022 at 17:34:05) , mytamido (04/07/2022 at 12:51:36) , shopeone (04/07/2022 at 16:27:12) , ditimbachthu (04/07/2022 at 06:10:24) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:48:08) , numoneyee (04/07/2022 at 13:39:21) , mo3cang (04/07/2022 at 08:59:59) , lienquan2019 (04/07/2022 at 00:45:12) , nonanoni (04/07/2022 at 10:28:12) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 23:14:53) , bietphailamsaoday (03/07/2022 at 22:53:18) , consovang (04/07/2022 at 08:18:05) , chilaconso (03/07/2022 at 23:43:51) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:30:47) , mtq (04/07/2022 at 15:20:59) , caligo (04/07/2022 at 07:37:39)
 4. X4hoang

  X4hoang

  Đ.Ký:
  20/08/2019
  Bài viết:
  140
  Được thích:
  2,066
  Xu:
  17,315,640
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 04/07/2022
  01,02,03,06,10,11,12,13,15,16,
  18,19,20,21,22,24,27,28,29,30,
  31,33,34,36,37,38,39,42,43,46,
  47,48,51,56,57,58,60,61,63,64,
  65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,
  79,81,82,83,84,85,86,88,89,91,
  92,93,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:57:42) , Thuminh (04/07/2022 at 00:48:37) , chinh1689482997 (03/07/2022 at 23:50:53) , MRNam86 (04/07/2022 at 00:13:34) , XS360 (04/07/2022 at 09:43:38) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:05:32) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:16:28) , lode2019 (04/07/2022 at 17:34:20) , mytamido (04/07/2022 at 12:51:51) , shopeone (04/07/2022 at 16:27:27) , ditimbachthu (04/07/2022 at 06:10:39) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:48:23) , numoneyee (04/07/2022 at 13:39:36) , mo3cang (04/07/2022 at 09:00:14) , lienquan2019 (04/07/2022 at 00:45:27) , nonanoni (04/07/2022 at 10:28:27) , consovang (04/07/2022 at 08:18:20) , chilaconso (03/07/2022 at 23:44:06) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:31:02) , mtq (04/07/2022 at 15:21:14) , caligo (04/07/2022 at 07:37:54)
 5. chinh1689482997

  chinh1689482997

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  5,595
  Được thích:
  39,710
  Xu:
  127,625,441
  Giới tính:
  Nữ
  btl; 59
  x3 13 59 63
  x4 13 59 63 07
  đb chạm 2357
  Dàn 29 số
  02 20 22 24 42 26 62 28 82 79
  31 13 33 35 53 37 73 39 93 97
  51 15 57 75 59 95 55 71 17
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:57:44) , Thuminh (04/07/2022 at 00:48:40) , MRNam86 (04/07/2022 at 00:13:49) , XS360 (04/07/2022 at 09:43:53) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:05:47) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:16:43) , lode2019 (04/07/2022 at 17:34:35) , mytamido (04/07/2022 at 12:52:06) , shopeone (04/07/2022 at 16:27:42) , ditimbachthu (04/07/2022 at 06:10:54) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:48:38) , numoneyee (04/07/2022 at 13:39:51) , mo3cang (04/07/2022 at 09:00:29) , lienquan2019 (04/07/2022 at 00:45:42) , nonanoni (04/07/2022 at 10:28:43) , consovang (04/07/2022 at 08:18:35) , chilaconso (03/07/2022 at 23:44:21) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:31:17) , mtq (04/07/2022 at 15:21:29) , caligo (04/07/2022 at 07:38:09)
 6. chinh1689482997

  chinh1689482997

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  5,595
  Được thích:
  39,710
  Xu:
  127,625,441
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU;
  Ngày 04/7/2022
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  02 12 42 62 82 92 03 13 43 63
  83 93 05 15 45 65 85 95 07 17
  47 67 87 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:57:46) , Thuminh (04/07/2022 at 00:48:50) , MRNam86 (04/07/2022 at 00:14:04) , XS360 (04/07/2022 at 09:44:08) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:06:02) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:16:58) , lode2019 (04/07/2022 at 17:34:50) , mytamido (04/07/2022 at 12:52:21) , shopeone (04/07/2022 at 16:27:57) , ditimbachthu (04/07/2022 at 06:11:09) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:48:53) , numoneyee (04/07/2022 at 13:40:06) , mo3cang (04/07/2022 at 09:00:44) , lienquan2019 (04/07/2022 at 00:45:57) , nonanoni (04/07/2022 at 10:28:58) , consovang (04/07/2022 at 08:18:50) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:31:32) , mtq (04/07/2022 at 15:21:44) , caligo (04/07/2022 at 07:38:24)
 7. nptrinhdno

  nptrinhdno

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  2,921
  Được thích:
  13,377
  Xu:
  806
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 04/07/2022
  Dàn đặc biệt 64 số thi đấu:
  00 01 02 03 04 08 09 10 11 12
  13 14 18 19 20 21 22 23 28 29
  30 31 38 39 44 45 46 47 48 49
  54 55 56 57 58 63 64 65 66 67
  68 71 72 73 74 75 76 77 78 80
  81 82 83 84 85 86 87 88 89 91
  92 93 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:57:49) , Thuminh (04/07/2022 at 00:48:52) , chinh1689482997 (04/07/2022 at 10:34:28) , MRNam86 (04/07/2022 at 00:14:19) , XS360 (04/07/2022 at 09:44:23) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:06:17) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:17:13) , lode2019 (04/07/2022 at 17:35:05) , mytamido (04/07/2022 at 12:52:36) , shopeone (04/07/2022 at 16:28:12) , ditimbachthu (04/07/2022 at 06:11:24) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:49:08) , numoneyee (04/07/2022 at 13:40:21) , mo3cang (04/07/2022 at 09:00:59) , lienquan2019 (04/07/2022 at 00:46:12) , nonanoni (04/07/2022 at 10:29:13) , consovang (04/07/2022 at 08:19:05) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:31:47) , mtq (04/07/2022 at 15:21:59) , caligo (04/07/2022 at 07:38:39)
 8. Heovang83

  Heovang83

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  2,492
  Được thích:
  6,168
  Xu:
  2,584,464
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 04/07/2022
  Dàn đặc biệt 64 số thi đấu:
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  10 12 13 18 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
  36 37 38 39 40 42 43 48 50 52
  53 58 60 62 63 68 70 72 73 78
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  90 92 93 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:57:52) , Thuminh (04/07/2022 at 00:48:54) , XS360 (04/07/2022 at 09:44:38) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:06:32) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:17:28) , lode2019 (04/07/2022 at 17:35:20) , mytamido (04/07/2022 at 12:52:51) , shopeone (04/07/2022 at 16:28:27) , ditimbachthu (04/07/2022 at 06:11:39) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:49:23) , numoneyee (04/07/2022 at 13:40:36) , mo3cang (04/07/2022 at 09:01:14) , lienquan2019 (04/07/2022 at 00:46:27) , nonanoni (04/07/2022 at 10:29:28) , consovang (04/07/2022 at 08:19:20) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:32:02) , mtq (04/07/2022 at 15:22:14) , caligo (04/07/2022 at 07:38:54) , TuanKiet37 (04/07/2022 at 12:42:49)
 9. vjpcachua

  vjpcachua

  Đ.Ký:
  14/09/2016
  Bài viết:
  962
  Được thích:
  5,378
  Xu:
  511,353
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 04/07/2022
  01,02,04,06,07,09,11,13,14,16,
  18,19,22,23,24,27,28,29,31,32,
  33,34,36,37,38,39,41,42,43,46,
  47,48,51,52,54,56,57,59,61,63,
  64,66,68,69,72,73,74,77,78,79,
  81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,
  93,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:57:54) , Thuminh (04/07/2022 at 00:48:56) , XS360 (04/07/2022 at 09:44:53) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:06:47) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:17:44) , lode2019 (04/07/2022 at 17:35:35) , mytamido (04/07/2022 at 12:53:06) , shopeone (04/07/2022 at 16:28:42) , ditimbachthu (04/07/2022 at 06:11:54) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:49:38) , numoneyee (04/07/2022 at 13:40:51) , mo3cang (04/07/2022 at 09:01:29) , lienquan2019 (04/07/2022 at 00:46:42) , nonanoni (04/07/2022 at 10:29:43) , consovang (04/07/2022 at 08:19:35) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:32:17) , mtq (04/07/2022 at 15:22:29) , caligo (04/07/2022 at 07:39:09)
 10. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 04/07/2022 dàn 64 số:

  02 04 07 09 12 13 14 17 19 20
  21 22 23 24 25 27 28 29 31 32
  33 34 35 37 38 39 40 41 42 43
  44 45 47 48 49 52 53 54 57 59
  62 64 67 69 70 71 72 73 74 75
  78 79 82 83 84 87 89 90 91 93
  94 95 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/07/2022 at 07:57:57) , chinhhongvan (04/07/2022 at 16:40:57) , XS360 (04/07/2022 at 09:45:08) , anhnumberone (04/07/2022 at 12:07:02) , bachthu3nhay (04/07/2022 at 11:17:59) , lode2019 (04/07/2022 at 17:35:50) , mytamido (04/07/2022 at 12:53:21) , shopeone (04/07/2022 at 16:28:57) , ditimbachthu (04/07/2022 at 06:12:09) , xosoxmien (04/07/2022 at 06:49:53) , numoneyee (04/07/2022 at 13:41:06) , mo3cang (04/07/2022 at 09:01:44) , nonanoni (04/07/2022 at 10:29:58) , consovang (04/07/2022 at 08:19:50) , quoctrong89 (04/07/2022 at 14:32:32) , mtq (04/07/2022 at 15:22:44) , caligo (04/07/2022 at 07:39:24)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời