THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO, ĐẶC BIỆT 25/04/2017

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 24/04/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Casino83

  Casino83

  Đ.Ký:
  04/01/2017
  Bài viết:
  4,230
  Được thích:
  41,036
  Xu:
  1,110
  Giới tính:
  Nam
  Đề: BTĐ: 77...Lót tổng 4-9
  Lô: 22-77
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:48) , Favorite (25/04/2017 at 11:14:02) , Thuminh (24/04/2017 at 23:56:00) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:24) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:47) , MrBin (25/04/2017 at 20:19:00) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:01:19) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:19) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:51) , laohac (25/04/2017 at 20:25:04) , lelinh (25/04/2017 at 08:51:28) , Anh0165 (24/04/2017 at 23:40:20) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:05:52) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:15) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:28) , thantai368 (25/04/2017 at 05:42:43) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:16:38) , chieuluontimmai (29/04/2017 at 20:31:34) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:51) , meomisa17 (24/04/2017 at 23:27:12) , bian_sohoc (24/04/2017 at 23:01:16) , 01012017 (25/04/2017 at 09:37:22) , thammua910 (25/04/2017 at 00:50:10) , CEO111179 (25/04/2017 at 08:16:43) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:17) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:06:59) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:19) , thuonggia (25/04/2017 at 10:20:54)
 2. bian_sohoc

  bian_sohoc

  Đ.Ký:
  24/12/2016
  Bài viết:
  5,330
  Được thích:
  56,401
  Xu:
  17,451,429
  Giới tính:
  Nam
  Btl: 06
  Dàn đb: 36 số
  Chạm 6-9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:49) , Favorite (25/04/2017 at 11:14:03) , Thuminh (24/04/2017 at 23:56:05) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:26) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:48) , MrBin (25/04/2017 at 20:19:19) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:01:16) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:22) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:52) , laohac (25/04/2017 at 20:25:05) , lelinh (25/04/2017 at 08:51:26) , Anh0165 (24/04/2017 at 23:40:25) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:06:00) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:18) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:31) , thantai368 (25/04/2017 at 05:42:46) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:16:40) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:52) , meomisa17 (24/04/2017 at 23:27:17) , 01012017 (25/04/2017 at 09:37:24) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:30) , thammua910 (25/04/2017 at 00:50:14) , CEO111179 (25/04/2017 at 08:16:44) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:19) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:07:03) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:21) , thuonggia (25/04/2017 at 10:21:00)
 3. Anh0165

  Anh0165

  Đ.Ký:
  07/09/2016
  Bài viết:
  1,609
  Được thích:
  10,775
  Xu:
  70,217,818
  Giới tính:
  Nam
  loto 07
  đb chạm 45
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:51) , Favorite (25/04/2017 at 11:14:05) , Thuminh (24/04/2017 at 23:56:09) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:28) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:53) , MrBin (25/04/2017 at 20:19:21) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:01:15) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:24) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:53) , laohac (25/04/2017 at 20:25:07) , lelinh (25/04/2017 at 08:51:21) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:06:03) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:19) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:38) , thantai368 (25/04/2017 at 05:42:49) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:54) , meomisa17 (25/04/2017 at 08:13:02) , bian_sohoc (25/04/2017 at 19:14:51) , 01012017 (25/04/2017 at 09:37:26) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:39) , thammua910 (25/04/2017 at 00:50:17) , CEO111179 (25/04/2017 at 08:16:46) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:21) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:07:08) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:23) , thuonggia (25/04/2017 at 10:21:14)
 4. Dodonguyen

  Dodonguyen

  Đ.Ký:
  03/03/2016
  Bài viết:
  9,659
  Được thích:
  48,389
  Xu:
  663,401
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 25/04/2017
  Dàn đặc biệt 50 số:
  00 05 06 07 09 14 15 16 18 19
  23 24 25 27 28 32 33 34 36 37
  41 42 43 45 46 50 51 52 54 55
  60 61 63 64 69 70 72 73 78 79
  81 82 87 88 89 90 91 96 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:53) , Favorite (25/04/2017 at 11:14:06) , Thuminh (24/04/2017 at 23:56:14) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:30) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:55) , MrBin (25/04/2017 at 20:19:26) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:01:14) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:26) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:55) , laohac (25/04/2017 at 20:25:08) , lelinh (25/04/2017 at 08:51:17) , Anh0165 (25/04/2017 at 07:42:35) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:06:10) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:21) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:40) , thantai368 (25/04/2017 at 05:42:53) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:16:43) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:55) , meomisa17 (25/04/2017 at 08:12:58) , bian_sohoc (25/04/2017 at 19:14:52) , 01012017 (25/04/2017 at 09:37:29) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:40) , thammua910 (25/04/2017 at 00:50:19) , CEO111179 (25/04/2017 at 08:16:48) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:23) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:07:16) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:25)
 5. cuthangcuoi

  cuthangcuoi

  Đ.Ký:
  16/02/2016
  Bài viết:
  366
  Được thích:
  2,259
  Xu:
  656,589
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0943526862
  25/4 dàn 49s

  02 03 07 08 12 14 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 37 38 41 42 43 46 52 53 62 64 67 68 70 71 72 73 76 79 80 81 82 83 86 89 92 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:54) , Favorite (25/04/2017 at 11:14:07) , Thuminh (25/04/2017 at 17:15:14) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:32) , 4rum (25/04/2017 at 16:36:02) , MrBin (25/04/2017 at 20:19:28) , Hoainam171 (25/04/2017 at 01:23:07) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:29) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:56) , laohac (25/04/2017 at 20:25:10) , lelinh (25/04/2017 at 08:51:11) , Anh0165 (25/04/2017 at 07:42:37) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:06:13) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:23) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:41) , thantai368 (25/04/2017 at 05:42:56) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:16:46) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:57) , meomisa17 (25/04/2017 at 08:13:27) , bian_sohoc (25/04/2017 at 19:14:54) , 01012017 (25/04/2017 at 09:37:31) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:42) , thammua910 (25/04/2017 at 01:45:22) , CEO111179 (25/04/2017 at 08:16:51) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:24) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:07:21) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:26)
 6. chienhuutot

  chienhuutot

  Đ.Ký:
  04/03/2017
  Bài viết:
  24
  Được thích:
  364
  Xu:
  12,015,865
  Giới tính:
  Nam
  25/4
  BTL : 30
  Dàn 20 số : 08.80.35.53.01.10.38.83.56.65.03.30.58.85.06.60.15.51.33.88
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:55) , Favorite (25/04/2017 at 11:14:08) , Thuminh (25/04/2017 at 17:16:37) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:34) , 4rum (25/04/2017 at 16:36:03) , MrBin (25/04/2017 at 20:19:30) , Hoainam171 (25/04/2017 at 11:44:29) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:33) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:57) , laohac (25/04/2017 at 20:25:12) , lelinh (25/04/2017 at 08:51:08) , Anh0165 (25/04/2017 at 07:42:50) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:06:21) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:25) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:43) , thantai368 (25/04/2017 at 05:43:00) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:16:49) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:59) , meomisa17 (25/04/2017 at 08:13:34) , bian_sohoc (25/04/2017 at 19:14:56) , 01012017 (25/04/2017 at 09:37:33) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:44) , thammua910 (25/04/2017 at 01:45:19) , CEO111179 (25/04/2017 at 08:16:53) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:26) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:07:25) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:28) , thuonggia (25/04/2017 at 10:21:41)
 7. thammua910

  thammua910

  Đ.Ký:
  16/01/2017
  Bài viết:
  347
  Được thích:
  4,704
  Xu:
  12,314,873
  BTL: 90. STL : 55 33.
  Dàn: Kép bằng, kép lệch, Bộ 90, Bộ 98 = 36s.
  Dàn: 09 11 16 22 33 38 40 50 55 59 66 77 83 88 99 90 93 98 = 18s
  3c: 2xx,4xx,6xx,8xx
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:56) , Favorite (25/04/2017 at 11:14:10) , Thuminh (25/04/2017 at 17:16:40) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:37) , 4rum (25/04/2017 at 16:36:06) , MrBin (25/04/2017 at 20:19:31) , Hoainam171 (25/04/2017 at 11:44:31) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:59) , laohac (25/04/2017 at 20:25:13) , lelinh (25/04/2017 at 08:51:01) , Anh0165 (25/04/2017 at 07:42:54) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:06:29) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:27) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:44) , thantai368 (25/04/2017 at 05:43:05) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:16:52) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:15:00) , meomisa17 (25/04/2017 at 08:13:39) , bian_sohoc (25/04/2017 at 19:14:58) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:46) , CEO111179 (25/04/2017 at 08:16:55) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:27) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:07:30) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:29) , thuonggia (25/04/2017 at 10:21:48)
 8. xenang

  xenang

  Đ.Ký:
  19/05/2016
  Bài viết:
  52
  Được thích:
  633
  Xu:
  11,034,380
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  01684587866
  BTL 51
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:58) , Favorite (25/04/2017 at 11:14:11) , Thuminh (25/04/2017 at 17:16:43) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:39) , 4rum (25/04/2017 at 16:36:11) , MrBin (25/04/2017 at 20:19:33) , Hoainam171 (25/04/2017 at 11:44:49) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:36) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:43:01) , laohac (25/04/2017 at 20:25:15) , lelinh (25/04/2017 at 08:50:56) , Anh0165 (25/04/2017 at 07:42:56) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:06:33) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:28) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:45) , thantai368 (25/04/2017 at 10:09:02) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:16:55) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:15:02) , meomisa17 (25/04/2017 at 08:13:43) , bian_sohoc (25/04/2017 at 19:14:59) , 01012017 (25/04/2017 at 09:37:37) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:47) , CEO111179 (25/04/2017 at 08:16:58) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:28) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:07:49) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:31)
 9. duchanh

  duchanh

  Đ.Ký:
  31/07/2016
  Bài viết:
  613
  Được thích:
  5,736
  Xu:
  18,033,910
  Giới tính:
  Nam
  ngày/25/4/2017
  btlo;40
  đb.2.số;38.19
  x3.40 11 81
  x4.40 11 18 81
  đàn đặc biệt 34 số
  10 11 12 13 14 18 19 21 22 23
  30 31 32 33 38 39 40 41 42 43
  48 49 80 81 82 83 88 89 90 91
  92 93 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:59) , Favorite (25/04/2017 at 11:14:12) , Thuminh (25/04/2017 at 17:16:46) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:41) , 4rum (25/04/2017 at 16:36:13) , MrBin (25/04/2017 at 20:19:35) , Hoainam171 (25/04/2017 at 11:44:35) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:38) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:43:02) , laohac (25/04/2017 at 20:25:16) , lelinh (25/04/2017 at 08:50:53) , Anh0165 (25/04/2017 at 16:34:24) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:06:40) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:30) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:46) , thantai368 (25/04/2017 at 10:09:05) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:16:57) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:15:03) , meomisa17 (25/04/2017 at 10:40:10) , bian_sohoc (25/04/2017 at 19:15:00) , 01012017 (25/04/2017 at 09:37:38) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:50) , CEO111179 (25/04/2017 at 17:26:08) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:29) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:07:57) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:32) , thuonggia (25/04/2017 at 10:22:11)
 10. diamond

  diamond

  Đ.Ký:
  21/03/2016
  Bài viết:
  4,425
  Được thích:
  15,927
  Xu:
  4,944
  Giới tính:
  Nam
  BTL 88
  X3 44 88 00
  ĐB 36 số:chạm 5 1
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Favorite (25/04/2017 at 11:14:14) , Thuminh (25/04/2017 at 17:16:49) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:43) , 4rum (25/04/2017 at 16:36:22) , MrBin (25/04/2017 at 20:19:37) , Hoainam171 (25/04/2017 at 11:44:38) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:43:03) , laohac (25/04/2017 at 20:25:17) , lelinh (25/04/2017 at 08:50:47) , Anh0165 (25/04/2017 at 16:34:28) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:06:47) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:33) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:48) , thantai368 (25/04/2017 at 10:09:06) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:16:59) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:15:05) , meomisa17 (25/04/2017 at 10:40:22) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:51) , CEO111179 (25/04/2017 at 17:26:06) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:30) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:08:00) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:34) , thuonggia (25/04/2017 at 10:22:04)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời