THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO, ĐẶC BIỆT 25/04/2017

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 24/04/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. vuichoicothuongbg

  vuichoicothuongbg

  Đ.Ký:
  27/03/2016
  Bài viết:
  3,944
  Được thích:
  26,378
  Xu:
  11,009,000
  Giới tính:
  Nam
  BTL 44
  ĐB: 09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 44 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:28) , Favorite (25/04/2017 at 11:13:41) , Thuminh (24/04/2017 at 23:54:54) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:05) , MrBin (25/04/2017 at 20:18:40) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:00:58) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:33) , laohac (25/04/2017 at 20:24:37) , xeko (24/04/2017 at 22:22:44) , lelinh (24/04/2017 at 21:49:05) , Anh0165 (24/04/2017 at 23:43:06) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:04:47) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:41:44) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:49:24) , thantai368 (24/04/2017 at 22:41:30) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:17:08) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:24) , meomisa17 (24/04/2017 at 23:26:11) , bian_sohoc (24/04/2017 at 23:00:51) , 01012017 (25/04/2017 at 09:36:32) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:01) , nganthinh (24/04/2017 at 21:58:32) , thammua910 (25/04/2017 at 00:49:20) , phale89 (25/04/2017 at 11:49:54) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:05:31) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:45:56)
 2. laohac

  laohac

  Đ.Ký:
  28/05/2016
  Bài viết:
  440
  Được thích:
  3,924
  Xu:
  19,633,675
  Giới tính:
  Nam
  DAN DB 25/4
  05 02 01 04 03 06 00 15 14 12
  19 10 13 17 29 21 20 23 26 27
  22 35 38 34 31 30 37 45 40 43
  47 51 52 59 53 55 56 57 65 68
  61 69 62 63 71 77 73 74 72 76
  70 81 82 84 89 80 83 86 87 95
  92 90 91 97 93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:30) , Favorite (25/04/2017 at 11:13:42) , Thuminh (24/04/2017 at 23:54:56) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:00) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:08) , MrBin (25/04/2017 at 20:18:42) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:00:57) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:34) , lelinh (24/04/2017 at 21:49:08) , Anh0165 (24/04/2017 at 23:43:12) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:04:53) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:41:48) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:09) , thantai368 (24/04/2017 at 22:41:33) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:17:11) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:25) , meomisa17 (24/04/2017 at 23:26:17) , bian_sohoc (24/04/2017 at 23:00:55) , 01012017 (25/04/2017 at 09:36:34) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:04) , nganthinh (24/04/2017 at 21:58:38) , thammua910 (25/04/2017 at 00:49:24) , phale89 (25/04/2017 at 11:49:56) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:06:05) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:46:58)
 3. lelinh

  lelinh

  Đ.Ký:
  22/08/2016
  Bài viết:
  1,520
  Được thích:
  10,812
  Xu:
  14,590,204
  Giới tính:
  Nữ
  BTL:34
  xien3:14,16,17
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:31) , Favorite (25/04/2017 at 11:13:44) , Thuminh (24/04/2017 at 23:55:00) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:03) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:15) , MrBin (25/04/2017 at 20:18:44) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:00:54) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:36) , laohac (25/04/2017 at 20:24:49) , xeko (24/04/2017 at 22:22:48) , Anh0165 (24/04/2017 at 23:43:18) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:04:57) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:41:48) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:12) , thantai368 (24/04/2017 at 22:41:35) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:17:14) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:27) , meomisa17 (24/04/2017 at 23:26:21) , bian_sohoc (24/04/2017 at 23:00:57) , 01012017 (25/04/2017 at 09:36:36) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:05) , nganthinh (24/04/2017 at 21:58:42) , thammua910 (25/04/2017 at 00:49:36) , phale89 (25/04/2017 at 11:49:58) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:06:11) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:00)
 4. SONGVEDEM

  SONGVEDEM

  Đ.Ký:
  01/12/2016
  Bài viết:
  452
  Được thích:
  4,744
  Xu:
  19,570,673
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 25/04/2017
  Dàn đặc biệt 64 số:
  08 07 09 05 02 17 13 14 15 10
  16 23 28 27 29 25 26 31 34 30
  35 32 36 48 43 45 47 49 44 51
  58 57 59 54 50 52 55 53 63 61
  68 67 66 69 78 75 70 72 77 83
  81 87 89 84 85 80 82 88 86 93
  97 90 94 92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:32) , Favorite (25/04/2017 at 11:13:46) , Thuminh (24/04/2017 at 23:55:02) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:05) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:20) , MrBin (25/04/2017 at 20:18:45) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:00:48) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:00) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:37) , laohac (25/04/2017 at 20:24:50) , xeko (24/04/2017 at 22:22:49) , lelinh (25/04/2017 at 08:52:02) , Anh0165 (24/04/2017 at 23:44:34) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:05:02) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:41:50) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:13) , thantai368 (24/04/2017 at 22:41:37) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:17:17) , meomisa17 (24/04/2017 at 23:26:24) , bian_sohoc (24/04/2017 at 23:00:59) , 01012017 (25/04/2017 at 09:36:38) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:07) , nganthinh (24/04/2017 at 21:58:45) , thammua910 (25/04/2017 at 00:49:44) , phale89 (25/04/2017 at 11:49:59) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:06:16) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:03)
 5. nganthinh

  nganthinh

  Đ.Ký:
  10/01/2017
  Bài viết:
  648
  Được thích:
  7,404
  Xu:
  31,400
  Giới tính:
  Nam
  24 42
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:34) , Favorite (25/04/2017 at 11:13:48) , Thuminh (24/04/2017 at 23:55:04) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:07) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:21) , MrBin (25/04/2017 at 20:18:47) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:00:47) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:02) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:38) , laohac (25/04/2017 at 20:24:52) , xeko (24/04/2017 at 22:22:51) , lelinh (25/04/2017 at 08:52:04) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:05:05) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:41:52) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:16) , thantai368 (24/04/2017 at 22:41:39) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:37) , meomisa17 (24/04/2017 at 23:26:29) , bian_sohoc (24/04/2017 at 23:01:00) , 01012017 (25/04/2017 at 09:36:40) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:08) , thammua910 (25/04/2017 at 00:49:46) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:01) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:06:20) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:05)
 6. hungtyhoi

  hungtyhoi

  Đ.Ký:
  19/10/2016
  Bài viết:
  637
  Được thích:
  7,143
  Xu:
  11,938,910
  Giới tính:
  Nam
  btl 33
  đb tổng 6 tổng 1
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:36) , Favorite (25/04/2017 at 11:13:52) , Thuminh (24/04/2017 at 23:55:06) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:08) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:24) , MrBin (25/04/2017 at 20:18:48) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:00:44) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:04) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:40) , laohac (25/04/2017 at 20:24:53) , xeko (24/04/2017 at 22:22:53) , lelinh (25/04/2017 at 08:52:07) , Anh0165 (24/04/2017 at 23:45:08) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:05:12) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:41:55) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:17) , thantai368 (24/04/2017 at 22:41:42) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:17:20) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:39) , meomisa17 (24/04/2017 at 23:26:36) , bian_sohoc (24/04/2017 at 23:01:02) , 01012017 (25/04/2017 at 09:36:42) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:10) , thammua910 (25/04/2017 at 00:49:49) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:03) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:06:23) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:07)
 7. 01012017

  01012017

  Đ.Ký:
  02/01/2017
  Bài viết:
  368
  Được thích:
  7,158
  Xu:
  11,045,500
  dàn 50 s0
  03 30 08 80 14 41 19 91 69 96
  32 23 28 82 37 73 29 92 47 74
  79 97 16 61 68 86 18 81 36 63
  34 43 39 93 49 94 05 50 09 90
  59 95 12 21 26 62 20 02 25 52
   
  Sửa lần cuối: 25/04/2017
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:37) , Favorite (25/04/2017 at 11:13:54) , Thuminh (24/04/2017 at 23:55:08) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:10) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:26) , MrBin (25/04/2017 at 20:18:50) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:00:42) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:41) , laohac (25/04/2017 at 20:24:55) , xeko (24/04/2017 at 22:22:55) , lelinh (25/04/2017 at 08:52:10) , Anh0165 (24/04/2017 at 23:45:42) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:05:18) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:41:56) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:20) , thantai368 (24/04/2017 at 22:41:44) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:17:22) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:41) , meomisa17 (24/04/2017 at 23:26:43) , bian_sohoc (24/04/2017 at 23:01:04) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:12) , thammua910 (25/04/2017 at 00:49:51) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:04) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:06:31) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:08)
 8. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  7,420
  Được thích:
  27,922
  Xu:
  194,363,841
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB : 50 SỐ

  08 10 13 15 16 17 23 26 27 28
  29 30 31 32 34 35 36 43 44 45
  47 48 49 50 51 52 53 55 58 61
  63 66 67 68 72 77 78 80 82 83
  84 85 86 87 88 89 92 93 94 97
  LOTO : BTL : 88. LÓT 33
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:38) , Favorite (25/04/2017 at 11:13:55) , Thuminh (24/04/2017 at 23:55:11) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:13) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:28) , MrBin (25/04/2017 at 20:18:52) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:00:38) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:06) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:42) , laohac (25/04/2017 at 20:24:56) , xeko (24/04/2017 at 22:22:57) , lelinh (25/04/2017 at 08:52:13) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:05:24) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:00) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:22) , thantai368 (24/04/2017 at 22:41:47) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:17:25) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:42) , meomisa17 (24/04/2017 at 23:26:49) , bian_sohoc (24/04/2017 at 23:01:06) , 01012017 (25/04/2017 at 09:36:51) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:17) , thammua910 (25/04/2017 at 00:49:54) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:06) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:05:19) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:09)
 9. 1tuankiem10cuthoi

  1tuankiem10cuthoi

  Đ.Ký:
  16/01/2017
  Bài viết:
  1,474
  Được thích:
  16,654
  Xu:
  12,475,140
  Giới tính:
  Nam
  BTL 03
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:40) , Favorite (25/04/2017 at 11:13:56) , Thuminh (24/04/2017 at 23:55:13) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:14) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:30) , MrBin (25/04/2017 at 20:18:53) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:00:35) , Toanthang689 (25/04/2017 at 13:45:08) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:44) , laohac (25/04/2017 at 20:24:57) , xeko (24/04/2017 at 22:22:59) , lelinh (25/04/2017 at 20:39:15) , Anh0165 (24/04/2017 at 23:45:55) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:05:30) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:02) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:23) , thantai368 (24/04/2017 at 22:41:50) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:17:30) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:44) , meomisa17 (24/04/2017 at 23:26:54) , bian_sohoc (24/04/2017 at 23:01:08) , 01012017 (25/04/2017 at 09:36:53) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:14) , thammua910 (25/04/2017 at 00:49:57) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:08) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:06:38) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:11)
 10. xeko

  xeko

  Đ.Ký:
  13/06/2016
  Bài viết:
  5,396
  Được thích:
  39,739
  Xu:
  14,975,185
  Giới tính:
  Nam
  BTL : 94

  ĐB : đầu 1,3,5,7,9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (25/04/2017 at 09:16:41) , Favorite (25/04/2017 at 11:13:57) , Thuminh (24/04/2017 at 23:55:16) , vuichoicothuongbg (25/04/2017 at 17:58:16) , 4rum (25/04/2017 at 16:35:33) , MrBin (25/04/2017 at 20:18:55) , Hoainam171 (25/04/2017 at 00:00:34) , phattailoc6789 (25/04/2017 at 09:42:45) , laohac (25/04/2017 at 20:24:59) , lelinh (25/04/2017 at 20:39:20) , Anh0165 (24/04/2017 at 23:46:19) , hanoi2 (25/04/2017 at 18:05:38) , Nam_Dai_Duong (25/04/2017 at 18:42:04) , ELChapoGuzman (25/04/2017 at 10:50:24) , thantai368 (24/04/2017 at 22:41:52) , Thaibinh56 (25/04/2017 at 16:17:32) , SONGVEDEM (25/04/2017 at 20:14:45) , meomisa17 (24/04/2017 at 23:26:59) , bian_sohoc (24/04/2017 at 23:01:10) , 01012017 (25/04/2017 at 09:36:55) , Casino83 (25/04/2017 at 15:18:19) , thammua910 (25/04/2017 at 00:50:05) , phale89 (25/04/2017 at 11:50:10) , Tuanxti (25/04/2017 at 11:06:42) , Tathanhtan (25/04/2017 at 14:47:12) , thuonggia (25/04/2017 at 10:20:39)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời