THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO, ĐẶC BIỆT 02/05/2017

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. ptmobile977

  ptmobile977

  Đ.Ký:
  16/02/2016
  Bài viết:
  1,135
  Được thích:
  7,086
  Xu:
  2,216,855
  Giới tính:
  Nam
  dàn db
  04 06 07 08 13 15 17 18 19 24 26 28 31 34 35 36 37 40 42 43 45 47 49 51 53 54 60 62 63 66 68 69 70 71 73 74 78 79 80 81 82 86 87 89 91 94 96 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (03/05/2017 at 07:43:59) , cuthangcuoi (02/05/2017 at 02:12:03) , NgocNgoc (02/05/2017 at 10:47:09) , diamond (02/05/2017 at 08:13:15) , Favorite (02/05/2017 at 09:49:39) , Thuminh (02/05/2017 at 16:32:58) , vuichoicothuongbg (02/05/2017 at 17:28:55) , Nuhoanglode (03/05/2017 at 11:20:36) , MrBin (02/05/2017 at 18:01:11) , Hoainam171 (02/05/2017 at 00:05:05) , Toanthang689 (02/05/2017 at 14:51:12) , phattailoc6789 (02/05/2017 at 08:45:30) , saokim (02/05/2017 at 09:26:31) , laohac (02/05/2017 at 17:54:09) , Anh0165 (02/05/2017 at 15:39:59) , hanoi2 (02/05/2017 at 10:15:19) , ELChapoGuzman (03/05/2017 at 09:40:55) , thantai368 (02/05/2017 at 06:01:19) , Moscow (02/05/2017 at 14:21:01) , Thaibinh56 (02/05/2017 at 07:32:34) , SONGVEDEM (02/05/2017 at 18:06:48) , bian_sohoc (02/05/2017 at 10:00:53) , 01012017 (02/05/2017 at 18:18:09) , nganthinh (02/05/2017 at 09:34:42) , thanhthanh (02/05/2017 at 15:58:35) , tnmt923 (02/05/2017 at 07:49:41) , PgDn_123 (02/05/2017 at 10:20:10) , Pause_111 (03/05/2017 at 05:59:09) , Tathanhtan (02/05/2017 at 11:07:38) , thuonggia (01/05/2017 at 23:31:11)
 2. Nuhoanglode

  Nuhoanglode

  Đ.Ký:
  07/04/2016
  Bài viết:
  390
  Được thích:
  3,071
  Xu:
  14,480,635
  Giới tính:
  Nữ
  BTL: 28
  STL: 28.82
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (03/05/2017 at 07:44:01) , cuthangcuoi (02/05/2017 at 02:12:01) , NgocNgoc (02/05/2017 at 10:47:11) , diamond (02/05/2017 at 08:13:17) , Favorite (02/05/2017 at 09:49:40) , Thuminh (02/05/2017 at 16:33:00) , vuichoicothuongbg (02/05/2017 at 17:28:57) , MrBin (02/05/2017 at 18:01:13) , Hoainam171 (02/05/2017 at 00:05:08) , Toanthang689 (02/05/2017 at 14:51:16) , phattailoc6789 (02/05/2017 at 08:45:32) , saokim (02/05/2017 at 09:26:36) , laohac (02/05/2017 at 17:54:11) , Anh0165 (02/05/2017 at 15:40:02) , hanoi2 (02/05/2017 at 10:15:21) , Nam_Dai_Duong (05/05/2017 at 11:25:17) , ELChapoGuzman (03/05/2017 at 09:40:57) , thantai368 (02/05/2017 at 06:01:22) , Moscow (02/05/2017 at 14:21:04) , SONGVEDEM (02/05/2017 at 18:06:49) , meomisa17 (02/05/2017 at 05:29:42) , bian_sohoc (02/05/2017 at 10:00:56) , 01012017 (02/05/2017 at 18:18:11) , nganthinh (02/05/2017 at 09:34:44) , thanhthanh (02/05/2017 at 15:58:36) , tnmt923 (02/05/2017 at 07:51:38) , PgDn_123 (02/05/2017 at 10:20:13) , Pause_111 (03/05/2017 at 05:59:11) , Tathanhtan (02/05/2017 at 11:07:40) , thuonggia (01/05/2017 at 23:31:18)
 3. Tuanhaht

  Tuanhaht

  Đ.Ký:
  13/01/2017
  Bài viết:
  395
  Được thích:
  4,192
  Xu:
  11,290,505
  Giới tính:
  Nam
  ĐB 40s
  10 11 12 13 14 15 18 20 21 22
  23 24 27 29 40 41 42 45 47 48
  49 50 51 54 56 57 59 72 74 75
  77 78 79 81 83 84 85 86 87 88
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (03/05/2017 at 07:44:03) , cuthangcuoi (02/05/2017 at 02:11:59) , NgocNgoc (02/05/2017 at 10:47:15) , diamond (02/05/2017 at 08:13:24) , Favorite (02/05/2017 at 09:49:41) , Thuminh (02/05/2017 at 16:33:03) , vuichoicothuongbg (02/05/2017 at 17:29:01) , Nuhoanglode (03/05/2017 at 11:20:43) , MrBin (02/05/2017 at 18:01:15) , Hoainam171 (02/05/2017 at 00:05:11) , Toanthang689 (02/05/2017 at 14:51:19) , phattailoc6789 (02/05/2017 at 08:45:34) , saokim (02/05/2017 at 09:26:39) , laohac (02/05/2017 at 17:54:13) , Anh0165 (02/05/2017 at 15:40:05) , hanoi2 (02/05/2017 at 10:15:22) , Nam_Dai_Duong (05/05/2017 at 11:25:25) , ELChapoGuzman (03/05/2017 at 09:40:58) , thantai368 (02/05/2017 at 06:01:25) , Moscow (02/05/2017 at 14:21:07) , Thaibinh56 (02/05/2017 at 07:32:39) , SONGVEDEM (02/05/2017 at 18:06:51) , meomisa17 (02/05/2017 at 05:29:55) , bian_sohoc (02/05/2017 at 10:00:58) , 01012017 (02/05/2017 at 18:18:13) , nganthinh (02/05/2017 at 09:34:46) , thanhthanh (02/05/2017 at 15:58:39) , tnmt923 (02/05/2017 at 07:51:40) , PgDn_123 (02/05/2017 at 10:20:15) , Pause_111 (03/05/2017 at 05:59:14) , Tathanhtan (02/05/2017 at 11:07:41) , thuonggia (01/05/2017 at 23:31:28)
 4. NGÀY 02 - 05 - 2017
  • ĐB 64 SỐ
  • 01 03 06 08 10 11 12 13 14 15
  • 16 17 18 19 21 23 26 28 30 31
  • 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43
  • 46 48 51 53 56 58 60 61 62 63
  • 64 65 66 67 68 69 71 73 76 78
  • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  • 91 93 96 98
  • HẠ DÀN CÒN 32 SỐ
  • 06 08 12 15 16 18 19 21 23 32
  • 35 36 38 39 46 48 51 53 60 61
  • 63 64 67 76 78 80 81 83 84 87
  • 91 93
  • LOTO : BTL : 51. ST : 0110
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuthangcuoi (02/05/2017 at 02:11:56) , BaoChau (02/05/2017 at 08:47:31) , NgocNgoc (02/05/2017 at 10:47:17) , diamond (02/05/2017 at 08:13:25) , Favorite (02/05/2017 at 09:49:42) , Thuminh (02/05/2017 at 16:33:07) , vuichoicothuongbg (02/05/2017 at 17:29:06) , Nuhoanglode (03/05/2017 at 11:20:46) , MrBin (02/05/2017 at 18:01:24) , Hoainam171 (02/05/2017 at 00:05:22) , Toanthang689 (02/05/2017 at 14:51:21) , phattailoc6789 (02/05/2017 at 08:45:35) , saokim (02/05/2017 at 09:26:43) , SUSU (02/05/2017 at 08:33:09) , laohac (02/05/2017 at 17:54:15) , Cat_Tuong (02/05/2017 at 16:15:22) , Anh0165 (02/05/2017 at 15:40:10) , hanoi2 (02/05/2017 at 10:15:25) , Nam_Dai_Duong (05/05/2017 at 11:25:27) , ELChapoGuzman (03/05/2017 at 09:40:59) , thantai368 (02/05/2017 at 06:01:28) , Moscow (02/05/2017 at 14:21:15) , Thaibinh56 (02/05/2017 at 07:32:43) , SONGVEDEM (02/05/2017 at 18:06:52) , meomisa17 (02/05/2017 at 05:30:26) , bian_sohoc (02/05/2017 at 10:01:04) , 01012017 (02/05/2017 at 18:18:15) , nganthinh (02/05/2017 at 09:34:47) , thanhthanh (02/05/2017 at 15:58:41) , tnmt923 (02/05/2017 at 07:51:44) , PgDn_123 (02/05/2017 at 10:20:17) , Pause_111 (03/05/2017 at 05:59:16) , ScrLk_404 (02/05/2017 at 10:33:11) , Maldini3 (02/05/2017 at 15:29:26) , Tathanhtan (02/05/2017 at 11:07:42) , thuonggia (02/05/2017 at 17:17:02)
 5. abc123tu

  abc123tu

  Đ.Ký:
  12/02/2017
  Bài viết:
  214
  Được thích:
  2,094
  Xu:
  11,136,758
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 38
  ĐB Đầu 3, 6
  Đít 3, 6
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (03/05/2017 at 07:44:27) , cuthangcuoi (02/05/2017 at 02:11:53) , diamond (02/05/2017 at 08:13:28) , Favorite (02/05/2017 at 09:49:44) , Thuminh (02/05/2017 at 16:33:09) , vuichoicothuongbg (02/05/2017 at 17:29:09) , Nuhoanglode (03/05/2017 at 11:20:50) , MrBin (02/05/2017 at 18:01:26) , Hoainam171 (02/05/2017 at 01:03:47) , phattailoc6789 (02/05/2017 at 08:45:36) , saokim (02/05/2017 at 09:26:47) , laohac (02/05/2017 at 17:54:16) , Anh0165 (02/05/2017 at 15:40:12) , hanoi2 (02/05/2017 at 10:15:27) , ELChapoGuzman (03/05/2017 at 09:41:01) , thantai368 (02/05/2017 at 06:01:31) , Moscow (02/05/2017 at 14:21:19) , Thaibinh56 (02/05/2017 at 07:32:47) , SONGVEDEM (02/05/2017 at 18:06:54) , meomisa17 (02/05/2017 at 05:30:33) , bian_sohoc (02/05/2017 at 10:01:13) , 01012017 (02/05/2017 at 18:18:16) , nganthinh (02/05/2017 at 09:34:49) , thanhthanh (02/05/2017 at 15:58:43) , tnmt923 (02/05/2017 at 07:51:57) , Pause_111 (03/05/2017 at 05:59:18) , Tathanhtan (02/05/2017 at 11:07:44) , thuonggia (02/05/2017 at 17:17:07)
 6. cuthangcuoi

  cuthangcuoi

  Đ.Ký:
  16/02/2016
  Bài viết:
  366
  Được thích:
  2,259
  Xu:
  656,589
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0943526862
  2/5
  BTL 37
  Dàn ĐB 50s
  00,01,04,06,07,08,09,10,12,13,
  15,18,19,21,22,24,29,30,34,35,
  38,43,44,45,46,49,51,52,53,54,
  55,56,58,60,62,65,70,77,81,82,
  83,85,88,89,91,92,94,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (03/05/2017 at 07:44:29) , diamond (02/05/2017 at 08:13:29) , Favorite (02/05/2017 at 09:49:45) , Thuminh (02/05/2017 at 16:33:14) , vuichoicothuongbg (02/05/2017 at 17:29:12) , Nuhoanglode (03/05/2017 at 11:20:53) , MrBin (02/05/2017 at 18:01:27) , Toanthang689 (02/05/2017 at 14:51:25) , phattailoc6789 (02/05/2017 at 08:45:38) , saokim (02/05/2017 at 09:26:51) , laohac (02/05/2017 at 17:54:18) , Anh0165 (02/05/2017 at 15:40:14) , hanoi2 (02/05/2017 at 10:15:28) , ELChapoGuzman (03/05/2017 at 09:41:02) , thantai368 (02/05/2017 at 06:01:33) , Moscow (02/05/2017 at 14:21:22) , SONGVEDEM (02/05/2017 at 18:06:56) , meomisa17 (02/05/2017 at 05:30:40) , bian_sohoc (02/05/2017 at 10:01:21) , 01012017 (02/05/2017 at 18:18:18) , nganthinh (02/05/2017 at 09:34:51) , thanhthanh (02/05/2017 at 15:58:46) , tnmt923 (02/05/2017 at 07:51:59) , Pause_111 (03/05/2017 at 05:59:19) , Tathanhtan (02/05/2017 at 11:07:45) , thuonggia (02/05/2017 at 17:17:13)
 7. thammua910

  thammua910

  Đ.Ký:
  16/01/2017
  Bài viết:
  347
  Được thích:
  4,704
  Xu:
  12,314,873
  BTL: 95. STL: 63 18.
  Dàn: Kép bằng, kép lệch, bộ 90, bộ 70, bộ 80 =44s.
  Dàn; 00 11 33 55 66 77 88 50 16 38 94 90 09 95 45 07 25 58 53 =19s.
  3C: 1xx,2xx,8xx. 155 190 138
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (03/05/2017 at 07:44:31) , BaoChau (02/05/2017 at 08:47:36) , diamond (02/05/2017 at 08:13:31) , Favorite (02/05/2017 at 09:49:47) , Thuminh (02/05/2017 at 16:33:17) , vuichoicothuongbg (02/05/2017 at 17:29:16) , Nuhoanglode (03/05/2017 at 11:20:54) , MrBin (02/05/2017 at 18:01:29) , Hoainam171 (02/05/2017 at 02:59:08) , Toanthang689 (02/05/2017 at 14:51:28) , phattailoc6789 (02/05/2017 at 08:45:39) , saokim (02/05/2017 at 09:26:54) , laohac (02/05/2017 at 17:54:20) , Anh0165 (02/05/2017 at 15:40:16) , hanoi2 (02/05/2017 at 10:15:30) , Nam_Dai_Duong (05/05/2017 at 11:25:51) , ELChapoGuzman (03/05/2017 at 09:41:03) , thantai368 (02/05/2017 at 06:01:35) , Moscow (02/05/2017 at 14:21:24) , SONGVEDEM (02/05/2017 at 18:07:00) , meomisa17 (02/05/2017 at 05:31:05) , bian_sohoc (02/05/2017 at 10:01:27) , 01012017 (02/05/2017 at 18:18:19) , nganthinh (02/05/2017 at 09:34:53) , thanhthanh (02/05/2017 at 15:58:47) , tnmt923 (02/05/2017 at 07:52:01) , Pause_111 (03/05/2017 at 05:59:21) , Maldini3 (02/05/2017 at 15:29:41) , Tathanhtan (02/05/2017 at 11:07:46) , thuonggia (02/05/2017 at 17:17:22)
 8. Annhien

  Annhien

  Đ.Ký:
  14/03/2017
  Bài viết:
  5,924
  Được thích:
  43,647
  Xu:
  79,062
  Giới tính:
  Nữ
  btl: 33
  đb: bộ 12-13-14-04-34-11-44
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (03/05/2017 at 07:44:33) , diamond (02/05/2017 at 08:13:32) , Favorite (02/05/2017 at 09:49:48) , Thuminh (02/05/2017 at 16:33:19) , vuichoicothuongbg (02/05/2017 at 17:29:18) , Nuhoanglode (03/05/2017 at 11:20:55) , MrBin (02/05/2017 at 18:01:31) , Hoainam171 (02/05/2017 at 11:09:00) , Toanthang689 (02/05/2017 at 14:51:31) , phattailoc6789 (02/05/2017 at 08:45:40) , saokim (02/05/2017 at 09:26:58) , laohac (02/05/2017 at 17:54:22) , Anh0165 (02/05/2017 at 15:40:19) , hanoi2 (02/05/2017 at 10:15:32) , Nam_Dai_Duong (05/05/2017 at 11:25:53) , ELChapoGuzman (03/05/2017 at 09:41:04) , thantai368 (02/05/2017 at 06:01:37) , Moscow (02/05/2017 at 14:21:27) , SONGVEDEM (02/05/2017 at 18:07:02) , meomisa17 (02/05/2017 at 05:31:18) , bian_sohoc (02/05/2017 at 10:01:32) , 01012017 (02/05/2017 at 18:18:21) , nganthinh (02/05/2017 at 09:34:55) , thanhthanh (02/05/2017 at 15:58:49) , thammua910 (02/05/2017 at 12:29:25) , tnmt923 (02/05/2017 at 07:52:02) , Pause_111 (03/05/2017 at 05:59:23) , Maldini3 (02/05/2017 at 15:29:44) , Tathanhtan (02/05/2017 at 11:07:48) , thuonggia (02/05/2017 at 17:17:26)
 9. BTL: 43
  ĐB: 43 34 39 93 48 84 89 98
  Xiên 3: 43 41 39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (03/05/2017 at 07:43:25) , NgocNgoc (02/05/2017 at 10:46:26) , diamond (02/05/2017 at 08:11:45) , Favorite (02/05/2017 at 09:49:53) , Thuminh (02/05/2017 at 16:33:28) , vuichoicothuongbg (02/05/2017 at 17:29:27) , Nuhoanglode (03/05/2017 at 11:20:10) , MrBin (02/05/2017 at 18:01:43) , Hoainam171 (02/05/2017 at 11:10:33) , Toanthang689 (02/05/2017 at 14:51:39) , phattailoc6789 (02/05/2017 at 08:45:44) , saokim (02/05/2017 at 09:25:31) , laohac (02/05/2017 at 17:54:28) , Anh0165 (02/05/2017 at 15:40:32) , hanoi2 (02/05/2017 at 10:15:42) , Nam_Dai_Duong (05/05/2017 at 11:24:33) , ELChapoGuzman (03/05/2017 at 09:41:08) , thantai368 (02/05/2017 at 08:01:08) , Moscow (02/05/2017 at 14:21:37) , Thaibinh56 (02/05/2017 at 07:33:08) , SONGVEDEM (02/05/2017 at 18:07:09) , meomisa17 (02/05/2017 at 15:33:40) , bian_sohoc (02/05/2017 at 10:01:50) , 01012017 (02/05/2017 at 18:18:28) , nganthinh (02/05/2017 at 09:35:03) , thanhthanh (02/05/2017 at 15:59:01) , tnmt923 (02/05/2017 at 07:52:07) , Pause_111 (03/05/2017 at 05:59:30) , Tathanhtan (02/05/2017 at 11:08:47) , thuonggia (02/05/2017 at 17:17:53)
 10. laohac

  laohac

  Đ.Ký:
  28/05/2016
  Bài viết:
  440
  Được thích:
  3,924
  Xu:
  19,633,675
  Giới tính:
  Nam
  DÀN ĐB NGÀY 2/5
  04 09 05 08 06 01 14 10 19 12
  15 18 11 17 16 13 24 28 26 34
  30 35 39 33 36 37 40 42 41 43
  47 50 59 58 57 51 56 55 64 60
  65 69 66 67 61 74 70 75 79 77
  76 73 80 89 82 85 86 87 88 90
  95 98 91 97 93 96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (03/05/2017 at 07:43:29) , BaoChau (02/05/2017 at 08:47:43) , NgocNgoc (02/05/2017 at 10:46:28) , diamond (02/05/2017 at 08:11:44) , Favorite (02/05/2017 at 09:49:54) , Thuminh (02/05/2017 at 16:33:30) , vuichoicothuongbg (02/05/2017 at 17:29:30) , Nuhoanglode (03/05/2017 at 11:20:12) , MrBin (02/05/2017 at 18:01:44) , Hoainam171 (02/05/2017 at 11:10:36) , Toanthang689 (02/05/2017 at 14:51:42) , phattailoc6789 (02/05/2017 at 08:45:46) , saokim (02/05/2017 at 09:25:35) , Anh0165 (02/05/2017 at 15:40:35) , hanoi2 (02/05/2017 at 10:15:43) , Nam_Dai_Duong (05/05/2017 at 11:24:35) , ELChapoGuzman (03/05/2017 at 09:41:09) , thantai368 (02/05/2017 at 10:29:10) , Moscow (02/05/2017 at 14:21:40) , SONGVEDEM (02/05/2017 at 18:07:10) , meomisa17 (02/05/2017 at 15:34:57) , bian_sohoc (02/05/2017 at 10:01:54) , 01012017 (02/05/2017 at 18:18:29) , nganthinh (02/05/2017 at 09:35:05) , thanhthanh (02/05/2017 at 15:59:05) , Pause_111 (03/05/2017 at 05:59:31) , Tathanhtan (02/05/2017 at 11:08:49) , thuonggia (02/05/2017 at 17:17:57)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời