ĐẶC BIỆT LOẠI 5 SỐ ĐB VÀ DÀN 9X-0X ĐB THÁNG 07/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Tranxoso

  Tranxoso

  Đ.Ký:
  28/04/2019
  Bài viết:
  359
  Được thích:
  2,272
  Xu:
  28,779,180
  Giới tính:
  Nam
  Dàn 9x-0x
  1/7 9x8x7x6x 4d
  2/7 9x8x7x6x5x 5d
  3/7 9x8x7x6x5x4x 6d
  4/7 9x8x7x6x5x 5d
  5/7 9x8x 2d
  6/7 9x8x7x 3đ
  7/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  8/7 9x8x7x6x 4d
  9/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  10/7 9x8x7x 3đ
  11/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x 10đ
  12/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  13/7 9x8x7x6x5x4x 6đ
  14/7 9x8x7x 3đ
  15/7 9x 1đ
  16/7 9x8x7x6x5x4x3x2x 8đ
  17/7 9x8x7x6x 4đ
  18/7 9x8x7x6x 4đ
  19/7 9x8x7x6x5x 5đ
  20/7 9x8x 2đ
  21/7 9x8x7x6x 4đ
  điểm 108đ
  22/7

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,05,06,07,09,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,72,73,75,76,78,79,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,04,05,06,07,09,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,61,62,63,64,67,68,72,75,76,78,79,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  5x
  02,04,05,06,07,09,13,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,37,38,39,40,41,43,46,47,48,49,51,54,55,56,57,61,62,63,64,67,68,72,75,76,78,79,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  4x
  02,04,05,06,09,13,16,19,20,21,22,24,27,29,37,38,39,40,41,43,46,48,49,51,54,56,61,62,64,68,72,75,76,78,79,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  3x
  04,06,09,13,16,19,20,21,22,24,27,29,37,38,39,40,41,43,46,48,49,51,54,56,61,62,64,72,75,78,87,88,89,90,94,95,97,98
  2x
  04,09,13,16,19,20,21,22,24,27,29,37,38,39,40,41,43,46,48,49,51,54,56,61,72,75,87,95
  1x
  04,09,19,20,21,22,24,29,37,39,40,51,54,61,72,75,87,95
  0x
  04,09,19,20,21,22,87,95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (22/07/2021 at 13:49:11) , thatbai01 (22/07/2021 at 14:56:56) , Thuminh (22/07/2021 at 12:54:16) , Galaxy (22/07/2021 at 14:05:00) , NetCaFe (22/07/2021 at 13:58:51) , bestboy (22/07/2021 at 16:16:51) , minhanh12345 (22/07/2021 at 13:00:00) , 1thang4 (22/07/2021 at 21:45:01) , hochoilachinh (22/07/2021 at 13:42:41) , liketoplay (22/07/2021 at 11:58:37) , laonhi (23/07/2021 at 11:55:18) , mailan1990 (22/07/2021 at 13:59:46) , azb01 (22/07/2021 at 21:31:14)
 2. trangtran8dai

  trangtran8dai

  Đ.Ký:
  25/05/2021
  Bài viết:
  278
  Được thích:
  810
  Xu:
  851,790
  Giới tính:
  Nữ
  *Loại 05 số Đặc biệt Tháng 7
  05,33,40,61,77
  * Thống kê: 00000000000000x0000x
  * Dàn 9x-0x
  1/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  2/7: 9x8x7x6x
  3/7: 9x8x7x6x5x4x3x
  4/7: 9x8x
  5/7: 9x8x
  6/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  7/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  8/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  9/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  10/7:9x8x7x6x5x4x3x
  11/7: 9x8x7x
  12/7: 9x
  13/7: 9x8x
  14/7: 9x8x7x6x5x
  15/7: 9x8x7x6x5x
  16/9: xx
  17/9: 9x8x7x6x
  18/7: 9x8x7x
  19/7:9x8x7x6x5x
  20/7: 9x8x7x6x
  21/7: xx
  22/7:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,23,24,25,26,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,75,76,78,80,81,82,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,16,17,19,20,23,24,25,26,28,29,30,32,34,35,37,38,39,42,43,45,46,47,48,50,52,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,71,73,75,76,78,80,81,82,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  (5 9 số)
  00,01,02,03,07,08,09,10,13,16,17,19,20,23,24,25,26,28,29,32,35,37,38,39,42,43,45,46,47,48,50,52,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,71,73,75,78,80,81,82,83,84,89,90,91,92,93,97
  (4 9 số)
  00,01,02,07,08,09,16,17,20,23,24,25,26,28,29,32,35,37,38,39,42,43,46,47,48,52,54,55,56,57,60,62,64,65,66,71,73,75,78,80,82,83,84,89,90,91,92,93,97
  (3 9 số)
  00,01,07,08,09,16,17,23,24,25,26,28,29,32,35,37,38,42,43,46,47,54,55,56,60,62,64,65,71,73,78,80,82,83,89,90,91,92,97
  (2 8 số)
  16,23,24,25,26,29,32,38,42,43,46,54,55,56,60,62,64,65,71,73,78,80,82,83,89,90,91,92
  (1 8 số)
  16,25,26,29,32,38,42,43,46,54,55,56,62,64,65,90,91,92
  (8 số)
  29,38,46,56,64,65,91,92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (22/07/2021 at 13:49:14) , thatbai01 (22/07/2021 at 14:56:59) , Thuminh (22/07/2021 at 12:54:29) , Galaxy (22/07/2021 at 14:05:05) , NetCaFe (22/07/2021 at 13:58:59) , Tranxoso (22/07/2021 at 12:41:55) , bestboy (22/07/2021 at 16:17:31) , minhanh12345 (22/07/2021 at 13:00:05) , 1thang4 (22/07/2021 at 21:45:04) , hochoilachinh (22/07/2021 at 13:42:48) , liketoplay (22/07/2021 at 11:58:39) , laonhi (23/07/2021 at 11:55:22) , mailan1990 (22/07/2021 at 13:59:53) , azb01 (22/07/2021 at 21:31:17)
 3. NetCaFe

  NetCaFe

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  7,235
  Được thích:
  15,197
  Xu:
  89,719,537
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 22/07/2021:
  02 20 30 36 84
  Thống kê: 00000.000X0.00000.00000.0.
  --------------------------------------------------
  Thống kê
  Ngày 01/07 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 02/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 03/07 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 04/07 ăn 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 05/07 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 06/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 07/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 08/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 09/07 xịt
  Ngày 10/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 11/07 ăn 9x8x7x = 7đ
  Ngày 12/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 13/07 ăn 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 14/07 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 15/07 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 16/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 17/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 18/07 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 19/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 20/07 ăn 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 21/07 ăn 9x = 1đ
  Tổng điểm: 117đ
  Ngày 22/07 ăn......

  (9 5 số)
  00 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  (8 9 số)
  00 01 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  (7 9 số)
  00 01 04 06 07 08 10 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 34 35 37 38 39 40 41 43 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 76 77 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 91 92 93 95 96 97 98 99
  (6 9 số)
  00 04 06 07 08 10 13 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 34 35 37 39 40 41 43 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 73 76 77 79 80 81 82 85 86 87 89 91 92 93 95 96 97 98 99
  (5 9 số)
  00 04 06 07 08 10 13 17 18 21 22 24 25 26 27 28 29 31 34 35 37 39 40 41 43 47 48 51 52 53 54 55 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 73 76 77 79 80 81 82 85 86 87 89 93 96 97 98
  (4 9 số)
  00 04 06 07 08 10 13 17 18 21 22 24 25 26 29 31 34 39 40 43 47 48 51 52 53 54 55 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 77 79 80 81 87 89 93 96 97 98
  (3 9 số)
  00 07 08 10 13 17 18 21 22 24 25 26 29 31 34 39 43 47 48 51 52 53 58 59 60 61 62 65 66 67 68 77 79 80 81 89 93 97 98
  (2 9 số)
  07 08 10 13 17 21 24 25 26 29 31 34 39 43 47 48 51 52 53 59 62 65 67 68 79 80 81 93 97
  (1 9 số)
  07 08 17 25 26 34 39 43 51 52 53 59 62 67 68 79 80 81 97
  (0 9 số)
  25 26 34 43 59 62 67 79 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (22/07/2021 at 13:49:19) , thatbai01 (22/07/2021 at 14:57:04) , Thuminh (22/07/2021 at 12:54:39) , Galaxy (22/07/2021 at 14:05:09) , Tranxoso (22/07/2021 at 12:41:50) , bestboy (22/07/2021 at 16:18:11) , minhanh12345 (22/07/2021 at 13:00:19) , 1thang4 (22/07/2021 at 21:45:07) , hochoilachinh (22/07/2021 at 13:42:55) , liketoplay (22/07/2021 at 11:58:42) , laonhi (23/07/2021 at 11:55:26) , mailan1990 (22/07/2021 at 14:00:06) , azb01 (22/07/2021 at 21:31:19)
 4. laonhi

  laonhi

  Đ.Ký:
  01/07/2021
  Bài viết:
  81
  Được thích:
  834
  Xu:
  1,955,220
  Loại ngày 22/7/2021
  88 .38.83.35.53
  Thống kê.000000000000000000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (22/07/2021 at 13:49:21) , thatbai01 (22/07/2021 at 14:57:07) , Thuminh (22/07/2021 at 12:54:43) , Galaxy (22/07/2021 at 14:05:12) , NetCaFe (22/07/2021 at 13:59:05) , Tranxoso (22/07/2021 at 12:41:49) , minhanh12345 (22/07/2021 at 13:00:25) , 1thang4 (22/07/2021 at 21:45:09) , hochoilachinh (22/07/2021 at 13:42:59) , liketoplay (22/07/2021 at 11:58:44) , mailan1990 (22/07/2021 at 14:00:12) , azb01 (22/07/2021 at 21:31:25)
 5. liketoplay

  liketoplay

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  169
  Được thích:
  2,194
  Xu:
  4,043,260
  Giới tính:
  Nam
  Dàn đặc biệt 9x-0x
  1/7 9x8x7x 3đ
  2/7 9x8x 2đ
  3/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  4/7 9x8x7x6x5x4x 6đ
  5/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x 10đ
  6/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  7/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  8/7 9x8x7x6x5x4x3x2x 8đ
  9/7 9x8x7x 3đ
  10/7 9x8x7x6x5x4x3x 7đ
  11/7 9x8x7x6x5x 5đ
  12/7 9x8x7x6x5x4x3x 7đ
  13/7 9x8x7x6x 4đ
  14/7 9x8x 2đ
  15/7 9x8x7x 3đ
  16/7 9x8x7x6x5x4x 6đ
  17/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x 10đ
  18/7 9x8x 2đ
  19/7 9x8x7x6x 4đ
  20/7 9x8x7x6x5x4x 6đ
  21/7 9x8x7x6x5x4x3x 7đ
  tong 115đ
  22/7
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,04,06,08,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,38,39,40,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,01,04,06,08,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,38,42,45,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,91,92,93,94,96,97,99
  5x
  00,01,04,06,08,10,13,14,15,17,18,19,21,22,23,25,26,28,29,30,31,34,35,38,42,45,46,47,48,51,52,53,55,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,88,93,96,99
  4x
  00,04,06,08,10,13,15,17,18,22,23,25,26,28,29,30,31,35,38,45,46,47,48,51,52,53,55,57,58,60,61,63,65,66,67,68,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,93,96,99
  3x
  00,04,06,08,10,13,15,17,18,22,23,25,26,31,35,38,45,48,51,53,55,57,60,61,65,66,68,75,76,77,78,79,81,82,83,85,93,96,99
  2x
  00,04,06,10,13,15,17,18,22,23,25,31,35,38,48,53,57,60,61,65,66,68,77,78,81,82,83,93,99
  1x
  00,04,06,13,15,18,22,25,38,48,57,60,61,66,78,81,82,83,93
  0x
  04,06,38,48,57,60,61,78,81
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (22/07/2021 at 13:49:26) , thatbai01 (22/07/2021 at 14:57:10) , Thuminh (22/07/2021 at 12:54:54) , Galaxy (22/07/2021 at 14:05:17) , NetCaFe (22/07/2021 at 13:59:09) , Tranxoso (22/07/2021 at 12:41:46) , bestboy (22/07/2021 at 16:18:55) , minhanh12345 (22/07/2021 at 13:00:33) , 1thang4 (22/07/2021 at 21:45:12) , hochoilachinh (22/07/2021 at 13:43:05) , laonhi (23/07/2021 at 11:55:34) , mailan1990 (22/07/2021 at 14:00:38) , azb01 (22/07/2021 at 21:31:28)
 6. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 22/07/2021:
  + 30 31 34 37 98
  + Thống kê: 00000 N0000 00000 00000 x
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (22/07/2021 at 13:49:29) , thatbai01 (22/07/2021 at 14:57:11) , Thuminh (22/07/2021 at 12:55:01) , Galaxy (22/07/2021 at 14:05:19) , NetCaFe (22/07/2021 at 13:59:11) , Tranxoso (22/07/2021 at 12:41:40) , minhanh12345 (22/07/2021 at 13:00:39) , 1thang4 (22/07/2021 at 21:45:13) , hochoilachinh (22/07/2021 at 13:43:09) , laonhi (23/07/2021 at 11:55:37) , mailan1990 (22/07/2021 at 14:00:41) , azb01 (22/07/2021 at 21:31:29)
 7. Emkhongsai12

  Emkhongsai12

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  291
  Được thích:
  910
  Xu:
  958,110
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số đặc biệt ngày 22/7/2021
  05,45,81,88,33
  Thống kê:0000x.00000.00000.00000.0
  Dàn 9x-0x
  Ngày 1/7 9x
  Ngày 2/7 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 3/7 9x8x7x6x
  Ngày 4/7 9x8x
  Ngày 5/7 xịt
  Ngày 6/7 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 7/7 9x8x
  Ngày 8/7 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 9/7 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/7 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 11/7 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/7 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 13/7 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/7 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 15/7 9x8x7x6x5x
  Ngày 16/7 9x
  Ngày 17/7 9x8x7x6x5x
  Ngày 18/7 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/7 9x8x7x6x
  Ngày 20/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 21/7 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 22/7
  9 5 số
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,02,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,02,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,24,26,28,30,31,32,34,35,37,39,40,42,44,46,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,66,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,02,04,06,10,11,12,13,14,15,17,19,20,24,26,28,30,31,32,34,35,37,39,40,42,44,46,48,50,51,52,53,55,56,57,59,60,62,64,66,70,71,73,74,75,77,79,82,84,86,91,92,93,94,95,96,97,99
  (4 9 số)
  00,02,04,10,11,12,13,14,15,17,19,20,24,30,31,32,34,35,37,39,40,42,44,51,52,53,55,57,59,60,62,64,70,71,73,74,75,77,79,82,84,91,92,93,94,95,97,99
  (3 9 số)
  00,02,11,12,14,15,17,19,20,24,30,32,34,35,37,39,42,44,51,52,53,55,57,60,62,64,70,71,73,75,79,82,84,91,93,94,97,99
  (2 9 số)
  00,02,11,12,14,17,20,24,30,32,34,35,37,42,44,52,53,55,60,62,64,70,71,73,82,84,94,99
  (1 9 số)
  00,02,12,14,20,24,30,32,34,42,44,52,60,62,64,70,82,84,94
  (9 số)
  00,12,30,32,34,44,62,70,94
  BT 30
  Lót 34
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (22/07/2021 at 13:49:34) , thatbai01 (22/07/2021 at 14:57:14) , Thuminh (22/07/2021 at 12:55:08) , Galaxy (22/07/2021 at 14:05:27) , NetCaFe (22/07/2021 at 13:59:15) , Tranxoso (22/07/2021 at 13:51:01) , bestboy (22/07/2021 at 16:19:35) , minhanh12345 (22/07/2021 at 13:00:51) , 1thang4 (22/07/2021 at 21:45:17) , hochoilachinh (22/07/2021 at 13:43:16) , laonhi (23/07/2021 at 11:55:45) , mailan1990 (22/07/2021 at 14:00:57) , azb01 (22/07/2021 at 21:31:33)
 8. Mommy12

  Mommy12

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  350
  Được thích:
  1,001
  Xu:
  655,610
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số đặc biệt ngày 22/7/2021
  11,27,38,94,99
  Thống kê:00x00.00000.00000.00000.0

  DÀN 9X-0X THÁNG 7
  Ngày 01/07: 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 02/07: 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 03/07: toang
  Ngày 04/7 : Lỗi
  Ngày 05/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 06/7 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 07/7 :9x8x7x6x5x
  Ngày 08/7 : 9x8x7x6x
  Ngày 09/7: 9x
  Ngày 10/7 9x8x
  Ngày 11/7 9x
  Ngày 12/7 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 13/7 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/7 9x8x7x
  Ngày 15/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 16/7 Lỗi
  Ngày 17/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 18/7 9x
  Ngày 19/7 9x8x
  Ngày 20/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 21/7 9x 8x
  Ngày 22/7
  (9 5 s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  ( 8 4 s)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  ( 7 4 s)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,14,15,17,19,20,21,23,25,26,28,29,30,32,34,35,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  ( 6 4 s)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,14,15,17,19,20,21,23,25,26,28,30,32,35,37,39,40,41,43,45,46,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,67,69,70,71,73,75,76,78,80,81,82,84,85,87,90,91,93,95,96
  ( 5 4 s)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,14,15,19,20,21,23,25,28,30,32,35,37,40,41,45,46,51,52,53,54,56,57,58,59,60,64,65,67,69,70,73,75,76,78,80,82,85,87,90,91,95,96
  ( 4 4 s)
  02,03,04,07,08,09,10,14,19,20,23,25,28,30,32,35,37,40,41,45,46,52,53,54,57,58,59,64,65,69,70,73,75,78,80,82,85,87,90,91,95,96
  ( 3 4 s)
  02,03,07,08,10,14,19,20,23,25,28,30,32,35,37,41,46,52,53,57,58,64,69,70,73,75,78,80,82,85,91,96
  ( 2 4 s)
  02,03,07,08,14,19,20,25,30,35,41,46,52,57,58,64,69,70,75,80,85,91
  ( 1 8 s)
  02,03,07,08,20,25,30,52,57,58,64,69,70,75,85,91
  ( 9 s)
  02,07,25,57,70,75,64,69,85
  BT 64
  Lót 69
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (22/07/2021 at 13:49:38) , thatbai01 (22/07/2021 at 14:57:18) , Thuminh (22/07/2021 at 12:55:13) , Galaxy (22/07/2021 at 14:05:30) , NetCaFe (22/07/2021 at 13:59:19) , Tranxoso (22/07/2021 at 13:51:04) , bestboy (22/07/2021 at 16:20:14) , minhanh12345 (22/07/2021 at 13:01:04) , 1thang4 (22/07/2021 at 21:45:19) , hochoilachinh (22/07/2021 at 13:43:22) , laonhi (23/07/2021 at 11:55:48) , mailan1990 (22/07/2021 at 14:01:02) , azb01 (22/07/2021 at 21:31:37)
 9. Minkanghy12

  Minkanghy12

  Đ.Ký:
  26/02/2018
  Bài viết:
  2,154
  Được thích:
  3,771
  Xu:
  7,116,060
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 16/7 9x
  Ngày 17/7 9x8x7x6x5x
  Ngày 18/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 19/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 20/7 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 21/7 9x8x7x6x5x
  Ngày 22/7

  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,17,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,34,35,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,15,17,19,20,22,23,24,25,29,30,32,35,38,39,40,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,85,86,87,88,89,90,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,15,17,19,20,23,24,25,29,30,32,35,38,39,40,43,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,68,69,70,74,75,76,78,79,80,85,87,88,90,95,96,97,98
  (4 8 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,15,19,20,24,25,29,30,35,39,40,45,46,51,52,53,54,56,57,58,59,60,64,65,67,68,69,70,74,75,76,78,79,80,85,87,90,95,97,98
  (3 8 số)
  02,06,07,08,09,10,15,25,29,30,35,40,45,46,51,53,54,56,57,58,59,60,64,65,67,68,69,70,74,75,79,80,85,87,90,95,97,98
  (2 8 số)
  02,06,07,08,10,15,25,29,30,35,40,45,54,57,58,59,60,65,67,68,69,70,75,80,85,90,95,97
  (1 8 số )
  02,06,07,08,15,25,30,35,40,45,54,57,58,59,60,70,75,80,85
  (9 số )
  02,07,08,30,35,54,58,70,75
  BT 02
  Lót 07
  Vẫn bồ kết 2 em này
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (22/07/2021 at 13:49:40) , thatbai01 (22/07/2021 at 14:57:21) , Thuminh (22/07/2021 at 12:55:17) , Galaxy (22/07/2021 at 14:05:34) , NetCaFe (22/07/2021 at 13:59:22) , Tranxoso (22/07/2021 at 13:51:06) , bestboy (22/07/2021 at 16:20:19) , minhanh12345 (22/07/2021 at 13:01:09) , 1thang4 (22/07/2021 at 21:45:22) , hochoilachinh (22/07/2021 at 13:43:30) , laonhi (23/07/2021 at 11:55:52) , mailan1990 (22/07/2021 at 14:01:12) , azb01 (22/07/2021 at 21:31:39)
 10. Loại 05 số Đặc biệt ngày 22/07/2021
  13 23 27 31 72
  Thống kê:00000.00000.00000.0000x.0


  Mod bỏ bài trước hộ mình, lấy bài này ah.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (22/07/2021 at 13:48:38) , thatbai01 (22/07/2021 at 14:57:23) , Galaxy (22/07/2021 at 14:05:36) , NetCaFe (22/07/2021 at 13:59:26) , Tranxoso (22/07/2021 at 13:50:50) , minhanh12345 (22/07/2021 at 13:45:06) , 1thang4 (22/07/2021 at 21:45:23) , hochoilachinh (22/07/2021 at 13:41:06) , laonhi (23/07/2021 at 11:55:55) , mailan1990 (22/07/2021 at 14:01:20) , azb01 (22/07/2021 at 21:31:42)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời