ĐẶC BIỆT LOẠI 5 SỐ ĐB VÀ DÀN 9X-0X ĐB THÁNG 07/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Heovang83

  Heovang83

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  2,476
  Được thích:
  6,165
  Xu:
  660,864
  Giới tính:
  Nam
  Dàn 9x-0x tháng 7/2021
  Ngày 01/07: ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 02/07: ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 03/07: ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 04/07: ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 05/07: ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 06/07: ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 07/07: ăn 9x = 1đ
  Ngày 08/07: ăn 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 09/07: ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 10/07: ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 11/07: ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 12/07: ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 13/07: ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 14/07: ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 15/07: ăn 9x = 1đ
  Ngày 16/07: ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 17/07: ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 18/07: ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 19/07: ăn 9x8x = 2đ
  • Tổng điểm: 105đ
  Ngày 20/7:
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,80,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số) 00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,80,82,83,84,86,87,88,89,91,94,95,96,98
  (6 8 số) 00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,54,56,57,59,61,63,65,67,68,70,74,75,76,77,80,82,83,86,87,88,89,91,94,95,96,98
  (5 8 số) 00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,22,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,44,45,46,48,49,50,51,56,57,59,61,63,65,67,68,70,74,75,76,77,80,83,86,87,91,94,95,98
  (4 8 số) 00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,22,28,29,30,32,33,34,36,37,38,40,42,44,46,50,51,56,57,61,65,67,68,76,77,83,86,87,91,94,95,98
  (3 8 số) 00,01,03,04,05,09,10,11,14,16,18,19,22,28,29,30,32,34,36,37,38,40,42,44,46,50,51,56,57,61,65,67,68,76,77,86,87,95
  (2 8 số) 00,01,03,04,05,09,10,11,14,16,18,19,22,28,29,30,32,34,36,37,38,40,50,56,65,76,77,95
  (1 8 số) 00,01,03,04,05,09,10,11,14,18,19,22,32,50,56,76,77,95
  (8 số)
  01,09,11,14,18,19,32,95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/07/2021 at 12:50:49) , thatbai01 (20/07/2021 at 06:17:13) , A_555 (20/07/2021 at 09:37:29) , Cat_Tuong (20/07/2021 at 21:39:21) , Galaxy (20/07/2021 at 08:54:53) , Tranxoso (20/07/2021 at 12:34:36) , bestboy (20/07/2021 at 16:04:25) , minhanh12345 (20/07/2021 at 10:55:52) , CaDoLa98 (20/07/2021 at 18:56:43) , 1thang4 (20/07/2021 at 16:48:30) , vodanh_hp (20/07/2021 at 12:28:23) , hochoilachinh (20/07/2021 at 11:45:17) , liketoplay (20/07/2021 at 13:10:26) , mailan1990 (20/07/2021 at 05:46:40)
 2. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  15,343
  Được thích:
  29,167
  Xu:
  633,081,400
  Giới tính:
  Nam
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 20/07/2021:
  + 13.22.35.53.72
  + Thống kê: 0000000000000000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/07/2021 at 12:50:52) , A_555 (20/07/2021 at 09:34:24) , Cat_Tuong (20/07/2021 at 21:39:23) , Tranxoso (20/07/2021 at 12:34:38) , Heovang83 (20/07/2021 at 10:10:48) , minhanh12345 (20/07/2021 at 10:56:01) , CaDoLa98 (20/07/2021 at 18:57:04) , MaiNgocSang (20/07/2021 at 12:55:59) , 1thang4 (20/07/2021 at 16:48:33) , vodanh_hp (20/07/2021 at 12:28:19) , hochoilachinh (20/07/2021 at 11:45:18) , liketoplay (20/07/2021 at 13:10:29) , mailan1990 (20/07/2021 at 09:05:26)
 3. Galaxy

  Galaxy

  Đ.Ký:
  05/12/2016
  Bài viết:
  14,919
  Được thích:
  80,206
  Xu:
  102,752,920
  Giới tính:
  Nam
  ● Loại 5 số đặc biệt ngày 20/07/2021 .
  22 27 38 72 77 .
  ☆ Thống kê : 00000 00000 00000 000x .

  ########################

  ● Dàn đặc biệt từ 9x-0x .
  * Ngày 01/07 : Húp 3x=7 điểm.
  * Ngày 02/07 : Húp 0x=10 điểm.
  * Ngày 03/07 : Húp 2x=8 điểm .
  * Ngày 04/07 : Húp 7x=3 điểm.
  * Ngày 05/07 : Húp 9x=1 điểm.
  * Ngày 06/07 : Húp 4x=6 điểm.
  * Ngày 07/07 : Húp 6x=4 điểm.
  * Ngày 08/07 : Húp 1x=9 điểm.
  * Ngày 09/07 : Húp 9x=1 điểm.
  * Ngày 10/07 : Húp 8x=2 điểm.
  * Ngày 11/07 : Húp 7x=3 điểm.
  * Ngày 12/07 : Húp 3x=7 điểm.
  * Ngày 13/07 : Húp 1x=9 điểm.
  * Ngày 14/07 : Húp 1x=9 điểm.
  * Ngày 15/07 : Húp 2x=8 điểm.
  * Ngày 16/07 : Húp 5x=5 điểm.
  * Ngày 17/07 : Húp 4x=6 điểm.
  * Ngày 18/07 : Húp 6x=4 điểm.
  * Ngày 19/07 : Xịt=0 điểm .
  ☆ Thống kê : 7+10+8+3+1+6+4+9+1+2+3+7+9+9+8+5+6+4+0=102 điểm.
  * Ngày 20/07 :

  《9 5 số》:
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 .
  《8 7 số》:
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 70 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 .
  《7 9 số》:
  00 02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 16 18 19 20 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 61 63 64 66 68 69 70 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 .
  《6 7 số》:
  00 02 03 04 05 07 08 09 13 14 18 19 20 24 25 29 30 31 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 57 58 59 63 64 68 69 70 74 75 79 80 81 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 .
  《5 9 số》:
  00 02 03 04 05 07 08 09 14 18 19 20 24 25 30 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 63 64 69 70 75 79 80 81 83 84 85 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 .
  《4 8 số》:
  00 02 03 04 07 08 09 14 19 20 25 30 33 34 35 39 40 41 43 44 45 46 48 49 52 53 54 55 57 58 59 64 69 70 75 80 84 85 88 89 90 91 93 94 95 96 98 99 .
  《3 8 số》:
  02 03 04 07 09 14 19 20 25 30 34 35 39 40 41 43 44 45 46 49 52 53 54 57 59 64 69 70 75 80 85 90 91 93 94 95 96 99 .
  《2 8 số》:
  02 03 04 07 09 14 19 20 25 30 35 40 41 46 49 52 53 59 64 69 70 80 90 91 94 95 96 99 .
  《1 6 số》:
  03 04 09 19 23 35 40 49 53 59 80 90 91 94 95 99 .
  《0 6 số》:
  09 19 46 64 90 91 .
  《STD》: 09 90 .
  《BTD》: 09 .
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/07/2021 at 12:50:56) , thatbai01 (20/07/2021 at 13:51:55) , A_555 (20/07/2021 at 09:34:02) , Cat_Tuong (20/07/2021 at 21:39:26) , Tranxoso (20/07/2021 at 12:34:41) , Heovang83 (20/07/2021 at 10:10:42) , bestboy (20/07/2021 at 16:04:32) , minhanh12345 (20/07/2021 at 10:56:16) , CaDoLa98 (20/07/2021 at 18:57:36) , MaiNgocSang (20/07/2021 at 12:56:04) , vodanh_hp (20/07/2021 at 12:28:15) , Emkhongsai12 (20/07/2021 at 13:14:08) , hochoilachinh (20/07/2021 at 11:45:37) , liketoplay (20/07/2021 at 13:10:31) , mailan1990 (20/07/2021 at 09:06:02)
 4. A_555

  A_555 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  22/02/2016
  Bài viết:
  5,377
  Được thích:
  16,944
  Xu:
  256,790,466
  Số đt:
  0000000000
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 20/07/2021:
  00,05,50,55,66
  Thống kê:00000.00000.x0000.0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/07/2021 at 12:50:58) , Cat_Tuong (20/07/2021 at 21:39:28) , Tranxoso (20/07/2021 at 12:34:43) , Heovang83 (20/07/2021 at 10:10:28) , minhanh12345 (20/07/2021 at 10:57:43) , CaDoLa98 (20/07/2021 at 18:57:39) , MaiNgocSang (20/07/2021 at 12:56:08) , vodanh_hp (20/07/2021 at 12:28:07) , hochoilachinh (21/07/2021 at 00:43:45) , liketoplay (20/07/2021 at 13:10:32)
 5. MAN1979

  MAN1979 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  08/11/2020
  Bài viết:
  1,075
  Được thích:
  3,330
  Xu:
  174,435
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 20/07/2021
  14,19,46,49,64
  Tk.0000x00000000000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thatbai01 (20/07/2021 at 13:51:58) , Cat_Tuong (20/07/2021 at 21:39:30) , Tranxoso (20/07/2021 at 12:34:44) , Heovang83 (20/07/2021 at 13:09:16) , minhanh12345 (20/07/2021 at 10:59:14) , CaDoLa98 (20/07/2021 at 18:57:41) , MaiNgocSang (20/07/2021 at 12:56:16) , vodanh_hp (20/07/2021 at 12:27:55) , Emkhongsai12 (20/07/2021 at 13:14:15) , hochoilachinh (20/07/2021 at 11:46:19) , mailan1990 (20/07/2021 at 14:36:09)
 6. Daiquan

  Daiquan

  Đ.Ký:
  13/10/2017
  Bài viết:
  3,094
  Được thích:
  18,785
  Xu:
  62,059,577
  Giới tính:
  Nam
  Loại 5 số đặc biệt ngày 20/7/2021:
  08,64,68,79,86
  TK: 00000.00000.000x0.0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cat_Tuong (20/07/2021 at 21:39:32) , Mualarung2016 (20/07/2021 at 11:17:00) , Tranxoso (20/07/2021 at 12:34:46) , Heovang83 (20/07/2021 at 13:09:19) , minhanh12345 (20/07/2021 at 10:59:19) , CaDoLa98 (20/07/2021 at 18:57:45) , MaiNgocSang (20/07/2021 at 12:56:20) , Leanhnuoi1991 (20/07/2021 at 11:31:03) , vodanh_hp (20/07/2021 at 12:27:46) , hochoilachinh (20/07/2021 at 11:46:20) , liketoplay (20/07/2021 at 13:10:34) , Tedivn88 (20/07/2021 at 12:28:53) , mailan1990 (20/07/2021 at 14:36:12)
  1. Daiquan
   ôi loại 86 kìa. hớ hênh quá. đóng lại cái cửa sổ đã. hahahh
    
   Daiquan, 20/07/2021
 7. trangtran8dai

  trangtran8dai

  Đ.Ký:
  25/05/2021
  Bài viết:
  278
  Được thích:
  810
  Xu:
  851,790
  Giới tính:
  Nữ
  *Loại 05 số Đặc biệt Tháng 7
  01,41,45,77,83
  * Thống kê: 00000000000000x000
  * Dàn 9x-0x
  1/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  2/7: 9x8x7x6x
  3/7: 9x8x7x6x5x4x3x
  4/7: 9x8x
  5/7: 9x8x
  6/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  7/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  8/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  9/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  10/7:9x8x7x6x5x4x3x
  11/7: 9x8x7x
  12/7: 9x
  13/7: 9x8x
  14/7: 9x8x7x6x5x
  15/7: 9x8x7x6x5x
  16/9: xx
  17/9: 9x8x7x6x
  18/7: 9x8x7x
  19/7:9x8x7x6x5x
  20/7:
  (9 5 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  (7 9 số)
  02,03,04,05,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  (6 8 số)
  02,03,04,05,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,34,36,37,39,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,62,63,65,67,68,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,91,92,94,96,97,98
  (5 8 số)
  02,03,04,05,09,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,28,29,39,42,43,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,60,62,63,65,67,68,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,91,92,94,96,97,98
  (4 9 số)
  02,03,04,05,09,12,13,17,20,21,22,24,39,42,43,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,60,62,63,65,67,68,70,74,75,76,78,79,80,81,84,85,86,87,89,92,94,96,97,98
  (3 8 số)
  02,03,04,05,09,12,13,17,20,21,22,39,43,48,50,51,52,53,54,56,57,58,60,62,63,65,67,68,80,81,84,85,86,87,89,94,96,98
  (2 9 số)
  02,03,04,05,09,13,17,21,22,39,48,50,52,53,56,57,60,62,65,67,68,80,81,85,86,87,89,94,98
  (1 8 số)
  02,03,09,13,50,56,57,65,67,68,80,81,85,86,87,89,94,98
  (8 số)
  57,67,68,81,85,86,89,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/07/2021 at 12:51:07) , thatbai01 (20/07/2021 at 13:52:02) , Thuminh (21/07/2021 at 12:29:55) , Cat_Tuong (20/07/2021 at 21:39:45) , Tranxoso (20/07/2021 at 12:34:48) , Heovang83 (20/07/2021 at 13:09:23) , bestboy (20/07/2021 at 16:05:20) , CaDoLa98 (20/07/2021 at 18:57:51) , MaiNgocSang (20/07/2021 at 12:56:25) , 1thang4 (20/07/2021 at 16:48:44) , vodanh_hp (20/07/2021 at 12:27:17) , Emkhongsai12 (20/07/2021 at 13:14:20) , hochoilachinh (20/07/2021 at 11:50:31) , liketoplay (20/07/2021 at 13:10:37) , mailan1990 (20/07/2021 at 14:36:31)
 8. vodanh_hp

  vodanh_hp

  Đ.Ký:
  27/05/2021
  Bài viết:
  283
  Được thích:
  3,213
  Xu:
  74,059,570
  Giới tính:
  Nam
  Loại 5s ngày 20/7/2021

  01.29.47.65.83

  Thống kê. 00000 00000 0000X 0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/07/2021 at 12:41:11) , Thuminh (21/07/2021 at 12:29:59) , Cat_Tuong (20/07/2021 at 21:39:48) , Tranxoso (20/07/2021 at 12:33:04) , Heovang83 (20/07/2021 at 13:09:28) , CaDoLa98 (20/07/2021 at 18:58:25) , MaiNgocSang (20/07/2021 at 12:56:27) , hochoilachinh (21/07/2021 at 00:44:00) , liketoplay (20/07/2021 at 13:10:40) , mailan1990 (20/07/2021 at 14:36:33)
 9. Tranxoso

  Tranxoso

  Đ.Ký:
  28/04/2019
  Bài viết:
  359
  Được thích:
  2,272
  Xu:
  28,779,180
  Giới tính:
  Nam
  Dàn 9x-0x
  1/7 9x8x7x6x 4d
  2/7 9x8x7x6x5x 5d
  3/7 9x8x7x6x5x4x 6d
  4/7 9x8x7x6x5x 5d
  5/7 9x8x 2d
  6/7 9x8x7x 3đ
  7/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  8/7 9x8x7x6x 4d
  9/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  10/7 9x8x7x 3đ
  11/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x 10đ
  12/7 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  13/7 9x8x7x6x5x4x 6đ
  14/7 9x8x7x 3đ
  15/7 9x 1đ
  16/7 9x8x7x6x5x4x3x2x 8đ
  17/7 9x8x7x6x 4đ
  18/7 9x8x7x6x 4đ
  19/7 9x8x7x6x5x 5đ
  điểm 102đ
  20/7
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,39,41,43,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,73,76,77,78,80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,03,05,06,07,08,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,39,41,43,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,73,76,78,80,82,84,85,86,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  5x
  00,03,05,06,07,08,12,13,16,17,20,21,25,26,30,31,34,35,39,43,46,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,73,76,78,80,82,84,85,86,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  4x
  03,06,07,08,13,16,21,25,26,30,31,34,39,43,46,49,50,51,52,53,55,57,59,60,61,62,64,67,68,69,70,71,73,76,78,80,82,84,85,86,89,91,93,94,95,96,98,99
  3x
  03,06,07,08,13,16,21,25,26,30,31,34,39,43,46,49,53,55,59,60,61,64,68,69,76,80,82,84,85,86,89,91,93,94,95,96,98,99
  2x
  08,13,16,21,25,26,30,31,34,39,43,46,49,53,55,59,60,61,64,68,69,76,80,84,86,89,91,93
  1x
  43,46,49,53,55,59,60,61,64,68,69,76,80,84,86,89,91,93
  0x
  69,76,80,84,86,89,91,93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/07/2021 at 12:41:07) , Thuminh (21/07/2021 at 12:30:34) , Cat_Tuong (20/07/2021 at 21:39:51) , Heovang83 (20/07/2021 at 13:09:37) , bestboy (20/07/2021 at 16:06:42) , CaDoLa98 (20/07/2021 at 18:58:41) , MaiNgocSang (20/07/2021 at 12:56:32) , 1thang4 (20/07/2021 at 16:48:51) , Emkhongsai12 (20/07/2021 at 13:14:26) , hochoilachinh (21/07/2021 at 00:44:03) , liketoplay (20/07/2021 at 13:10:45) , mailan1990 (20/07/2021 at 14:37:31)
 10. MaiNgocSang

  MaiNgocSang

  Đ.Ký:
  18/04/2020
  Bài viết:
  763
  Được thích:
  5,237
  Xu:
  26,319,200
  Giới tính:
  Nam
  Xin tham gia dàn 9x-0x từ hôm nay 20/7
  mong mob duyệt nhé
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/07/2021 at 12:51:20) , Thuminh (21/07/2021 at 12:30:43) , Cat_Tuong (20/07/2021 at 21:39:54) , Heovang83 (20/07/2021 at 13:09:43) , CaDoLa98 (20/07/2021 at 18:59:04) , 1thang4 (20/07/2021 at 16:48:54) , hochoilachinh (21/07/2021 at 00:44:06) , liketoplay (20/07/2021 at 13:10:50) , Tedivn88 (20/07/2021 at 15:38:00) , mailan1990 (20/07/2021 at 14:37:36)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời