ĐẶC BIỆT LOẠI 5 SỐ ĐB VÀ DÀN 9X-0X ĐB THÁNG 07/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Daiquan

  Daiquan

  Đ.Ký:
  13/10/2017
  Bài viết:
  3,094
  Được thích:
  18,785
  Xu:
  62,059,577
  Giới tính:
  Nam
  Dàn 9x > 0x
  Ngày 01/7 Nổ: 4x = 6₫
  Ngày 02/7 Nổ 0x = 10₫
  Ngày 03/7 Nổ 3x = 7₫
  Ngày 04/7 Nổ 4x = 6₫
  Ngày 05/7 Nổ 3x = 7₫
  Ngày 06/7 Nổ 1x = 9₫
  Ngày 07/7 Nổ 1x = 9₫
  Ngày 08/7 Nổ 3x = 7₫
  Ngày 09/7 Nổ 2x = 8₫
  Ngày 10/7 Nổ 7x = 3₫
  Ngày 11/7 Nổ 9x = 1₫ Smc
  Ngày 12/7 Nổ 2x = 8₫
  Ngày 13/7 Nổ 9x = 1₫ Smc
  Ngày 14/7 Nổ 10x = 0₫ Banh xác con gà trống ( XL đời quá đen)
  Ngày 15/7 Nổ 8x = 2₫ Smc
  Ngày 16/7 Nổ 1x = 9₫
  Tổng điểm: 93₫
  Ngày 17/7/2021:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,02,03,05,06,07,08,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,48,49,50,53,54,55,56,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,02,03,06,07,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,48,49,50,53,54,55,56,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,88,89,93,94,96,98
  (5 9 số)
  00,02,03,06,07,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,26,27,28,30,33,34,35,37,38,39,43,44,45,48,49,50,53,54,55,56,58,61,62,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,79,80,83,85,86,88,89,93,94,98
  (4 9 số)
  00,03,11,12,13,16,21,22,26,27,30,33,34,35,37,38,39,43,44,45,48,49,50,53,54,55,56,58,61,62,65,66,67,71,72,73,75,76,77,79,80,83,85,86,88,89,93,94,98
  (3 9 số)
  00,03,11,12,13,16,21,22,27,30,33,34,35,37,38,39,43,44,45,48,49,50,53,54,55,66,67,71,72,73,75,76,77,79,80,83,85,88,94
  (2 9 số)
  00,03,11,12,13,16,21,22,27,30,33,34,35,37,38,39,43,44,48,49,66,67,72,76,77,79,83,85,94
  (1 9 số)
  00,03,11,12,13,16,21,22,27,30,33,37,44,49,67,72,76,85,94
  (9 số)
  03,12,21,30,33,37,67,76,85
  ...........
  BTĐ 21


   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thatbai01 (17/07/2021 at 14:16:29) , A_555 (18/07/2021 at 11:10:43) , Thuminh (18/07/2021 at 01:21:43) , Mualarung2016 (17/07/2021 at 14:12:36) , Galaxy (17/07/2021 at 17:16:39) , Xyz18 (17/07/2021 at 20:20:17) , Tranxoso (17/07/2021 at 15:37:22) , bestboy (17/07/2021 at 16:44:47) , minhanh12345 (17/07/2021 at 13:11:22) , hochoilachinh (17/07/2021 at 22:03:20) , liketoplay (18/07/2021 at 11:40:15) , mailan1990 (17/07/2021 at 17:27:49)
 2. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 17/07/2021:
  + 47 61 69 71 82
  + Thống kê: 00000 N0000 00000 0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thatbai01 (17/07/2021 at 14:16:31) , A_555 (18/07/2021 at 11:10:47) , Thuminh (18/07/2021 at 01:21:48) , Mualarung2016 (17/07/2021 at 12:16:18) , Galaxy (17/07/2021 at 17:16:44) , Xyz18 (17/07/2021 at 20:20:21) , Tranxoso (17/07/2021 at 15:37:24) , minhanh12345 (17/07/2021 at 13:11:28) , hochoilachinh (17/07/2021 at 22:03:23) , liketoplay (18/07/2021 at 11:40:17) , mailan1990 (17/07/2021 at 17:27:52)
 3. Daiquan

  Daiquan

  Đ.Ký:
  13/10/2017
  Bài viết:
  3,094
  Được thích:
  18,785
  Xu:
  62,059,577
  Giới tính:
  Nam
  Loại 5 số Đặc biệt ngày 17/7/2021
  14,46,52,81,91
  Tk: 00000.00000.000x0.0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thatbai01 (17/07/2021 at 14:16:34) , A_555 (18/07/2021 at 11:10:51) , Thuminh (18/07/2021 at 01:21:52) , Mualarung2016 (17/07/2021 at 12:16:24) , Galaxy (17/07/2021 at 17:16:47) , Xyz18 (17/07/2021 at 20:20:24) , Tranxoso (17/07/2021 at 15:37:29) , minhanh12345 (17/07/2021 at 13:11:42) , hochoilachinh (17/07/2021 at 22:03:26) , liketoplay (18/07/2021 at 11:40:19) , mailan1990 (17/07/2021 at 17:27:55)
 4. trangtran8dai

  trangtran8dai

  Đ.Ký:
  25/05/2021
  Bài viết:
  278
  Được thích:
  810
  Xu:
  851,790
  Giới tính:
  Nữ
  *Loại 05 số Đặc biệt Tháng 7
  08,18,55,58,78
  * Thống kê: 00000000000000x
  * Dàn 9x-0x
  1/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  2/7: 9x8x7x6x
  3/7: 9x8x7x6x5x4x3x
  4/7: 9x8x
  5/7: 9x8x
  6/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  7/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  8/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  9/7: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  10/7:9x8x7x6x5x4x3x
  11/7: 9x8x7x
  12/7: 9x
  13/7: 9x8x
  14/7: 9x8x7x6x5x
  15/7: 9x8x7x6x5x
  16/9: xx
  17/9:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (6 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,13,14,15,19,23,24,25,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,59,60,63,64,65,68,69,70,74,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (5 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,13,14,15,19,23,24,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,54,56,60,63,64,65,68,69,70,74,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,96,98
  (4 8 số)
  01,02,04,05,06,07,09,14,19,23,24,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,60,63,64,65,68,70,74,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,96,98
  (3 9 số)
  01,02,04,05,06,07,09,14,19,23,24,30,31,32,33,37,39,40,41,42,44,49,51,60,63,64,65,68,70,81,86,87,88,89,90,91,93,96,98
  (2 9 số)
  01,02,04,05,06,07,09,14,19,24,30,31,33,39,40,41,42,44,49,51,60,63,64,65,68,81,86,88,89
  (1 8 số)
  01,04,07,14,19,30,31,39,40,41,44,49,63,64,68,81,86,89
  (9 số)
  01,14,19,41,44,63,64,81,89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thatbai01 (17/07/2021 at 14:16:38) , A_555 (18/07/2021 at 11:10:55) , Thuminh (18/07/2021 at 01:21:59) , Mualarung2016 (17/07/2021 at 14:12:41) , Galaxy (17/07/2021 at 17:16:51) , Xyz18 (17/07/2021 at 20:20:29) , Tranxoso (17/07/2021 at 12:36:22) , bestboy (17/07/2021 at 16:44:49) , minhanh12345 (17/07/2021 at 13:12:08) , hochoilachinh (17/07/2021 at 22:03:29) , liketoplay (18/07/2021 at 11:40:22) , mailan1990 (17/07/2021 at 17:27:59)
 5. laonhi

  laonhi

  Đ.Ký:
  01/07/2021
  Bài viết:
  81
  Được thích:
  834
  Xu:
  1,955,220
  Loại ngày 17/7/2021
  06.16.26.46.61
  Thống kê.0000000000000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (18/07/2021 at 11:10:57) , Thuminh (18/07/2021 at 01:22:03) , Mualarung2016 (17/07/2021 at 14:12:43) , Galaxy (17/07/2021 at 17:16:54) , Xyz18 (17/07/2021 at 20:20:30) , Tranxoso (17/07/2021 at 14:09:37) , hochoilachinh (17/07/2021 at 22:03:32) , liketoplay (18/07/2021 at 11:40:23) , mailan1990 (17/07/2021 at 17:28:02)
 6. Nay nhà mất điện nên làm không tiện, chỉ úp tạm các mức, còn Bảng Danh Sách tối mình làm rồi úp sau nhé.
  19 ace chốt.


  Mức: 0 (4 7 số)
  01,04,05,09,15,17,20,24,25,27,29,30,31,32,36,38,39,40,41,42,43,48,49,50,51,54,56,59,60,63,64,65,67,68,74,76,79,80,83,86,87,88,90,93,94,95,96
  Mức: 1 (2 9 số)
  00,02,03,06,10,12,14,19,21,22,33,34,44,45,47,55,62,66,69,70,71,72,73,75,81,84,85,89,97
  Mức: 2 (1 3 số)
  08,11,13,16,18,23,26,37,46,91,92,98,99
  Mức: 3 (6 số)
  28,52,53,58,77,82
  Mức: 4 (3 số)
  35,61,78
  Mức: 5 (2 số)
  07,57
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thatbai01 (17/07/2021 at 14:16:42) , A_555 (18/07/2021 at 11:11:00) , Thuminh (18/07/2021 at 01:22:11) , Mualarung2016 (17/07/2021 at 14:12:54) , Galaxy (17/07/2021 at 17:17:22) , Xyz18 (17/07/2021 at 20:20:32) , Tranxoso (17/07/2021 at 14:09:34) , bestboy (17/07/2021 at 16:49:36) , minhanh12345 (17/07/2021 at 14:08:35) , hochoilachinh (17/07/2021 at 22:03:36) , liketoplay (18/07/2021 at 11:40:26) , mailan1990 (17/07/2021 at 17:28:18)
 7. ---------------9x----------------

  Mức: 1 2 (1 số)
  35
  Mức: 1 3 (3 số)
  08,23,53
  Mức: 1 4 (3 số)
  03,07,52
  Mức: 1 5 (4 số)
  57,70,77,78
  Mức: 1 6 (5 số)
  01,37,73,87,99
  Mức: 1 7 (1 0 số)
  02,11,14,20,22,27,28,32,58,82
  Mức: 1 8 (2 1 số)
  00,04,10,13,16,18,19,25,33,44,46,55,61,65,66,67,72,81,89,91,94
  Mức: 1 9 (2 2 số)
  06,12,17,21,24,26,30,31,34,40,41,43,47,56,60,68,75,79,80,85,97,98
  Mức: 2 0 (3 1 số)
  05,09,15,29,36,38,39,42,45,48,49,50,51,54,59,62,63,64,69,71,74,76,83,84,86,88,90,92,93,95,96

  ----------------------7x------------------

  Mức: 1 1 (2 số)
  08,53
  Mức: 1 2 (1 số)
  52
  Mức: 1 6 (1 số)
  23
  Mức: 1 8 (2 số)
  28,35
  Mức: 1 9 (2 số)
  07,26
  Mức: 2 0 (3 số)
  03,37,78
  Mức: 2 1 (5 số)
  57,58,59,73,77
  Mức: 2 2 (3 số)
  00,21,87
  Mức: 2 3 (4 số)
  17,20,25,32
  Mức: 2 4 (3 số)
  02,82,99
  Mức: 2 5 (2 số)
  27,51
  Mức: 2 7 (2 số)
  70,71
  Mức: 2 8 (5 số)
  13,18,22,49,67
  Mức: 2 9 (6 số)
  10,16,55,62,94,97
  Mức: 3 0 (3 số)
  04,24,76
  Mức: 3 1 (3 số)
  12,61,75
  Mức: 3 2 (4 số)
  01,09,50,98
  Mức: 3 3 (6 số)
  06,19,54,72,80,90
  Mức: 3 4 (6 số)
  11,15,31,34,79,85
  Mức: 3 5 (4 số)
  30,43,44,56
  Mức: 3 6 (2 số)
  33,81
  Mức: 3 7 (3 số)
  29,36,68
  Mức: 3 8 (3 số)
  40,65,89
  Mức: 3 9 (3 số)
  47,66,74
  Mức: 4 0 (2 số)
  05,39
  Mức: 4 1 (2 số)
  14,86
  Mức: 4 2 (3 số)
  63,91,93
  Mức: 4 3 (2 số)
  45,60
  Mức: 4 4 (1 số)
  95
  Mức: 4 5 (3 số)
  38,48,84
  Mức: 4 6 (5 số)
  41,46,64,69,92
  Mức: 4 7 (1 số)
  83
  Mức: 4 9 (1 số)
  88
  Mức: 5 0 (1 số)
  96
  Mức: 5 2 (1 số)
  42

  ----------------------2x------------------

  Mức: 0 (5 số)
  23,52,53,59,73
  Mức: 1 (8 số)
  02,26,28,35,55,57,62,78
  Mức: 2 (9 số)
  00,20,25,32,50,58,82,87,98
  Mức: 3 (9 số)
  03,08,10,15,21,22,27,37,67
  Mức: 4 (1 4 số)
  05,06,13,17,18,34,39,71,75,77,80,90,93,99
  Mức: 5 (5 số)
  07,24,54,72,97
  Mức: 6 (1 1 số)
  04,11,12,29,31,43,61,70,74,76,79
  Mức: 7 (1 0 số)
  01,09,30,38,45,51,65,66,68,95
  Mức: 8 (8 số)
  40,48,60,69,81,83,85,94
  Mức: 9 (7 số)
  19,33,44,49,56,84,91
  Mức: 1 0 (6 số)
  14,16,36,64,86,89
  Mức: 1 1 (3 số)
  41,42,92
  Mức: 1 2 (2 số)
  46,63
  Mức: 1 3 (3 số)
  47,88,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thatbai01 (17/07/2021 at 14:16:49) , A_555 (18/07/2021 at 11:11:06) , Thuminh (18/07/2021 at 01:22:20) , Mualarung2016 (17/07/2021 at 14:12:58) , Galaxy (17/07/2021 at 17:17:29) , Xyz18 (17/07/2021 at 20:20:40) , Tranxoso (17/07/2021 at 14:01:10) , bestboy (17/07/2021 at 17:06:24) , minhanh12345 (17/07/2021 at 14:13:22) , hochoilachinh (17/07/2021 at 22:03:43) , liketoplay (18/07/2021 at 11:40:31) , mailan1990 (17/07/2021 at 17:28:39)
 8. ---------tat cả ace----------

  Mức: 5 1 (1 số)
  07
  Mức: 5 2 (1 số)
  53
  Mức: 5 5 (1 số)
  57
  Mức: 5 6 (1 số)
  58
  Mức: 5 7 (1 số)
  52
  Mức: 5 8 (2 số)
  02,20
  Mức: 5 9 (2 số)
  78,87
  Mức: 6 0 (3 số)
  00,23,37
  Mức: 6 1 (4 số)
  28,73,77,82
  Mức: 6 3 (1 số)
  08
  Mức: 6 5 (2 số)
  03,99
  Mức: 6 6 (1 số)
  13
  Mức: 6 7 (1 số)
  51
  Mức: 6 8 (1 số)
  61
  Mức: 6 9 (2 số)
  11,17
  Mức: 7 0 (3 số)
  27,35,94
  Mức: 7 1 (1 số)
  22
  Mức: 7 2 (3 số)
  04,32,91
  Mức: 7 3 (2 số)
  55,98
  Mức: 7 5 (3 số)
  33,49,59
  Mức: 7 6 (1 số)
  44
  Mức: 7 7 (2 số)
  16,70
  Mức: 7 8 (4 số)
  18,25,26,66
  Mức: 7 9 (3 số)
  67,81,90
  Mức: 8 0 (2 số)
  80,97
  Mức: 8 1 (1 số)
  21
  Mức: 8 2 (7 số)
  09,10,19,50,71,75,85
  Mức: 8 3 (3 số)
  54,89,93
  Mức: 8 4 (2 số)
  62,86
  Mức: 8 5 (3 số)
  01,72,84
  Mức: 8 6 (2 số)
  06,68
  Mức: 8 7 (5 số)
  05,14,24,46,56
  Mức: 8 8 (2 số)
  15,64
  Mức: 8 9 (2 số)
  41,88
  Mức: 9 0 (5 số)
  40,43,65,76,83
  Mức: 9 1 (1 số)
  31
  Mức: 9 2 (5 số)
  12,30,34,39,95
  Mức: 9 3 (2 số)
  29,92
  Mức: 9 4 (3 số)
  38,69,96
  Mức: 9 5 (2 số)
  45,79
  Mức: 9 7 (3 số)
  36,47,48
  Mức: 9 9 (1 số)
  60
  Mức: 1 0 0 (1 số)
  74
  Mức: 1 0 2 (1 số)
  63
  Mức: 1 1 3 (1 số)
  42
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thatbai01 (17/07/2021 at 14:16:52) , A_555 (18/07/2021 at 11:11:12) , Thuminh (18/07/2021 at 01:22:24) , Mualarung2016 (17/07/2021 at 14:13:01) , Galaxy (17/07/2021 at 17:17:32) , Xyz18 (17/07/2021 at 20:20:45) , Tranxoso (17/07/2021 at 14:01:15) , bestboy (17/07/2021 at 17:07:21) , minhanh12345 (17/07/2021 at 14:14:04) , hochoilachinh (17/07/2021 at 22:03:46) , liketoplay (18/07/2021 at 11:40:34) , mailan1990 (17/07/2021 at 17:28:43)
 9. --------------10 ace----------------

  Mức: 2 4 (1 số)
  53
  Mức: 2 6 (2 số)
  08,52
  Mức: 2 9 (1 số)
  23
  Mức: 3 0 (1 số)
  35
  Mức: 3 5 (2 số)
  28,78
  Mức: 3 6 (3 số)
  03,07,57
  Mức: 3 7 (1 số)
  73
  Mức: 3 8 (4 số)
  26,37,58,77
  Mức: 3 9 (1 số)
  87
  Mức: 4 1 (5 số)
  00,02,20,32,59
  Mức: 4 2 (3 số)
  25,82,99
  Mức: 4 3 (2 số)
  21,27
  Mức: 4 4 (1 số)
  17
  Mức: 4 5 (1 số)
  70
  Mức: 4 6 (1 số)
  22
  Mức: 4 7 (1 số)
  55
  Mức: 4 8 (4 số)
  10,13,18,67
  Mức: 4 9 (3 số)
  51,62,71
  Mức: 5 0 (1 số)
  97
  Mức: 5 1 (3 số)
  04,24,75
  Mức: 5 2 (4 số)
  01,61,94,98
  Mức: 5 3 (5 số)
  12,16,49,50,72
  Mức: 5 4 (4 số)
  06,11,76,80
  Mức: 5 5 (4 số)
  09,31,34,90
  Mức: 5 6 (3 số)
  15,54,79
  Mức: 5 7 (3 số)
  19,43,85
  Mức: 5 8 (4 số)
  30,44,65,81
  Mức: 5 9 (4 số)
  29,33,66,68
  Mức: 6 0 (1 số)
  56
  Mức: 6 1 (3 số)
  05,39,40
  Mức: 6 2 (2 số)
  74,89
  Mức: 6 3 (1 số)
  36
  Mức: 6 4 (2 số)
  14,93
  Mức: 6 5 (2 số)
  60,91
  Mức: 6 6 (4 số)
  45,47,86,95
  Mức: 6 8 (2 số)
  38,48
  Mức: 6 9 (3 số)
  46,63,84
  Mức: 7 0 (3 số)
  41,69,83
  Mức: 7 1 (2 số)
  64,92
  Mức: 7 5 (1 số)
  88
  Mức: 7 6 (1 số)
  42
  Mức: 7 7 (1 số)
  96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thatbai01 (17/07/2021 at 14:16:55) , A_555 (18/07/2021 at 11:11:17) , Thuminh (18/07/2021 at 01:22:30) , Mualarung2016 (17/07/2021 at 14:13:04) , Galaxy (17/07/2021 at 17:17:37) , Xyz18 (17/07/2021 at 20:20:49) , Tranxoso (17/07/2021 at 14:01:18) , bestboy (17/07/2021 at 17:13:04) , minhanh12345 (17/07/2021 at 14:27:57) , hochoilachinh (17/07/2021 at 22:03:50) , liketoplay (18/07/2021 at 11:40:37) , mailan1990 (17/07/2021 at 17:28:46)
 10. Tổng hợp theo đúng thực chất của 10 ban chốt.
  Ngày 07/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 08/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 09/07 ăn 9x
  Ngày 10/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 11/07 trượt 9x
  Ngày 12/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/07 ăn 9x8x7x
  Ngày 14/07 ăn 9x8x7x
  Ngày 15/07 ăn 9x8x
  Ngày 16/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,29,30,31,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  01,04,05,06,09,11,12,14,15,16,18,19,24,29,30,31,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  05,06,09,11,12,14,15,16,19,29,30,31,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,56,60,61,63,64,65,66,68,69,72,74,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (4 8 số)
  05,09,14,15,19,29,30,31,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,54,56,60,63,64,65,66,68,69,74,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,95,96
  (3 8 số)
  05,14,29,30,33,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,56,60,63,64,65,66,68,69,74,81,83,84,85,86,88,89,91,92,93,95,96
  (2 8 số)
  05,14,36,38,39,40,41,42,45,46,47,48,56,60,63,64,69,74,83,84,86,88,89,91,92,93,95,96
  (1 8 số)
  38,41,42,45,46,47,48,63,64,69,83,84,86,88,91,92,95,96
  (0 8 số)
  41,42,64,69,83,88,92,96

  ------------
  Tổng hợp theo đúng thực chất của tất cả ace.
  Ngày 07/07 ăn 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 09/07 ăn 9x8x7x
  Ngày 10/07 ăn 9x8x7x6x5x
  Ngày 11/07 trượt 9x
  Ngày 12/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/07 ăn 9x8x7x
  Ngày 14/07 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 15/07 ăn 9x8x
  Ngày 16/07 ăn 9x8x7x6x5x4x

  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,04,05,06,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,55,56,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  01,05,06,09,10,12,14,15,16,18,19,21,24,25,26,29,30,31,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,56,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,95,96,97,98
  (5 8 số)
  01,05,06,09,10,12,14,15,19,21,24,29,30,31,34,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,54,56,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,95,96,97
  (4 8 số)
  01,05,06,12,14,15,24,29,30,31,34,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,54,56,60,62,63,64,65,68,69,71,72,74,75,76,79,83,84,85,86,88,89,92,93,95,96
  (3 8 số)
  05,06,12,14,15,24,29,30,31,34,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,56,60,63,64,65,68,69,72,74,76,79,83,84,88,92,95,96
  (2 8 số)
  12,29,30,31,34,36,38,39,40,41,42,43,45,47,48,60,63,64,65,69,74,76,79,83,88,92,95,96
  (1 8 số)
  29,30,34,36,38,39,42,45,47,48,60,63,69,74,79,92,95,96
  (0 8 số)
  36,42,47,48,60,63,74,79
  ---------------------
  Dàn lọc từ các mức đã ra.
  Ngày 01/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 03/07 ăn 9x8x7x
  Ngày 04/07 ăn 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/07 ăn 9x8x7x
  Ngày 06/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/07 ăn 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/07 ăn 9x
  Ngày 10/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 11/07 trượt 9x
  Ngày 12/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/07 ăn 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/07 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 15/07 ăn 9x8x7x
  Ngày 16/07 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x
  (9 5 số)

  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 số)
  04,05,06,09,10,12,14,15,16,17,18,19,21,24,27,29,30,31,33,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 9 số)
  04,05,06,09,10,12,14,15,16,17,18,19,21,24,29,30,31,33,36,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,54,55,56,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,74,75,79,80,81,83,84,86,88,89,91,92,93,94,97,98
  (4 9 số)
  04,05,06,09,12,15,17,18,19,21,24,29,30,31,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,54,55,56,62,64,65,67,68,69,71,74,75,79,80,83,84,86,88,89,92,93,94,97,98
  (3 9 số)
  04,05,06,09,12,15,21,24,29,30,31,38,39,41,42,43,44,46,47,48,50,54,55,56,62,64,65,69,71,74,75,79,83,88,89,92,93,97,98
  (2 9 số)
  05,06,09,12,15,21,24,29,30,31,38,39,41,42,47,48,50,54,56,62,71,74,75,79,83,88,92,93,98
  (1 9 số)
  05,09,29,31,38,39,41,47,48,54,71,74,75,79,83,88,92,93,98
  (9 số)
  05,29,31,38,39,41,75,88,92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (18/07/2021 at 11:11:23) , Thuminh (18/07/2021 at 01:22:40) , Galaxy (17/07/2021 at 17:17:43) , Xyz18 (17/07/2021 at 20:20:57) , Tranxoso (17/07/2021 at 15:37:54) , minhanh12345 (17/07/2021 at 16:53:43) , hochoilachinh (17/07/2021 at 22:03:55) , liketoplay (18/07/2021 at 11:40:44) , mailan1990 (17/07/2021 at 17:29:19)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời