ĐẶC BIỆT LOẠI 5 SỐ ĐB VÀ DÀN 9X-0X ĐB THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. ngày 1/6 ăn 9x8x7x6x5x.....................= 5đ
  ngày 2/6 Xịt........................ ................= 0đ
  ngày 3/6 ăn 9x8x7x .......... .................= 3đ
  ngày 4/6 Xịt........................ ................= 0đ
  ngày 5/6 ăn 9x8x.................................= 2đ
  ngày 6/6 ăn 9x8x7x6x5x4x..................= 6đ
  ngày 7/6 ăn 9x8x7x.............................= 3đ
  ngày 8/6 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x..........= 8đ
  ngày 9/6 ăn 9x8x7x6x5x4x..................= 6đ
  ngày 10/6 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  ngày 11/6 ăn 9x8x7x6x5x.....................=5đ
  ngày 12/6 ăn 9x ...................................=1đ
  ngày 13/6 ăn 9x8x7x...........................= 3đ
  ngày 14/6 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x.....= 9đ
  ngày 15/6 ăn 9x...................................= 1đ
  ngày 16/6 ăn 9x8x................................= 2đ
  ngày 17/6 ăn 9x8x7x6x........................= 4đ
  ngày 18/6 ăn 9x8x7x6x.........................=4đ
  ngày 19/6/2021 xịt................................ =0đ
  ngày 20/6 ăn 9x8x7x6x5x .....................=5đ
  ngày 21/6 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x......=9đ
  ngày 22/6 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x.=10đ
  ngày 23/6 ăn 9x8x7x.............................=3đ
  ngày 24/6 ăn 9x8x.................................=2đ
  ngày 25/6 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x.=10đ
  ngày 27/6 nghỉ
  ngatf 28/6 ăn 9x....................................= 1đ
  ngày 30/6 ăn 9x8x7x6x5x......................=5đ
  Tổng điểm: 117 đ
  ...................................................................
  Dự đoán dàn đặc biệt rút gọn từ (9x đến 0x) ngày 30/6/2021

  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,29,30,32,35,36,37,38,39,41,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,03,04,05,06,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,29,30,32,35,36,37,38,39,41,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,74,77,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  04,06,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,29,30,32,35,36,37,39,41,44,45,47,48,49,50,53,54,55,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,95,96,98,99
  (4 8 số)
  04,06,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,30,32,35,36,37,39,41,44,45,48,53,54,57,60,63,65,66,67,70,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,95,96,98,99
  (3 9 số)
  06,15,16,20,22,24,25,30,35,36,37,39,41,44,45,48,53,54,57,60,65,66,67,70,79,81,82,84,85,87,88,89,90,92,93,95,96,98,99
  (2 9 số)
  06,15,16,20,22,24,25,30,35,37,48,53,54,57,60,65,66,67,70,81,82,84,85,87,92,95,96,98,99
  (1 9 số)
  06,15,16,20,24,30,35,37,53,57,60,66,81,87,92,95,96,98,99
  (9 số)
  06,15,24,37,60,81,87,96,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/06/2021 at 14:34:23) , Thuminh (01/07/2021 at 00:17:54) , Xyz18 (30/06/2021 at 16:08:01) , NetCaFe (30/06/2021 at 13:49:16) , Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 17:08:34) , hochoilachinh (30/06/2021 at 13:50:23) , liketoplay (30/06/2021 at 18:10:11)
 2. hochoilachinh

  hochoilachinh

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  143
  Được thích:
  1,518
  Xu:
  53,717,590
  Giới tính:
  Nam
  mình xin góp 1dàn mod nhé
  30/6

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,06,07,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,49,52,53,54,56,57,58,60,61,63,64,65,67,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,06,07,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,28,29,30,31,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,49,52,53,54,56,57,58,60,61,63,64,65,67,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  5x
  02,03,04,06,07,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,28,29,30,31,36,37,38,39,40,41,42,45,46,49,52,54,60,61,63,64,65,67,69,70,71,73,75,76,78,79,85,87,88,89,90,91,92,93,98
  4x
  02,03,04,06,07,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,24,25,28,29,30,31,36,37,38,39,40,41,45,46,52,54,60,61,64,67,70,71,73,76,78,87,89,90,91,92,93,98
  3x
  02,03,04,06,07,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,25,29,30,31,37,39,40,52,60,61,67,70,71,73,76,78,87,90,91,92,93,98
  2x
  02,09,12,13,16,17,19,20,21,25,29,30,31,37,39,40,52,60,61,67,70,71,73,76,78,87,90,91
  1x
  02,09,12,16,19,20,21,29,37,39,40,52,60,61,67,70,71,73
  0x
  02,09,12,16,19,20,21,29
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/06/2021 at 14:34:19) , Thuminh (01/07/2021 at 00:17:57) , Daiquan (30/06/2021 at 13:53:33) , Xyz18 (30/06/2021 at 16:08:04) , NetCaFe (30/06/2021 at 13:49:13)
  1. Daiquan
   1xxxxxxxxxx
    
   Daiquan, 30/06/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hochoilachinh (30/06/2021 at 13:54:30)
 3. Minkanghy12

  Minkanghy12

  Đ.Ký:
  26/02/2018
  Bài viết:
  1,939
  Được thích:
  3,496
  Xu:
  3,446,450
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/06 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 02/06 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 03/06 ăn 9x = 1đ
  Ngày 04/06 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 05/06 ăn 9x8x7x6x5x4x= 6d
  Ngày 06/06 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8d
  Ngày 07/06 ăn 9x8x7x6x5x4x=6d
  Ngày 08/06 ăn 9x8x7x=3d
  Ngày 09/06 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10d
  Ngày 10/6 ăn 9x8x7x6x=4d
  Ngày 11/6 ăn 9x8x7x6x=4d
  Ngày 12/6 ăn 9x8x7x=3d
  Ngày 13/6 ăn 9x=1d
  Ngày 14/6 ăn 9x8x7x6x5x4x= 6d
  Ngày 15/6 ăn 9x8x= 2d
  Ngày 16/06 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9d
  Ngày 17/06 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x=8d
  Ngày 18/06 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9d
  Nhày 19/06 ăn 9x8x7x=3d
  Ngày 20/6 ăn 9x8x=2d
  Ngày 21/06 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9d
  Ngày 22/06 ăn 9x8x7x6x5x4x3x=7d
  Ngày 23/06 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10d
  Ngày 24/6 ăn 9x8x =2d
  Ngày 25/06 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9d
  Ngày 26/6 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9d
  Ngày 27/6 ăn 9x 8x7x =3d
  Ngày 28/6 ăn 9x8x7x6x5x=5d
  Tổng điểm 156d
  Ngày 29/6
  95 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  8 9 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  6 9 số
  ,01,02,04,05,06,07,09,10,12,15,16,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,33,34,36,38,40,42,43,44,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,79,81,82,83,84,86,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  5 9 số
  01,02,04,05,06,10,12,15,16,19,20,21,22,24,26,27,28,29,32,33,38,40,42,44,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,68,69,72,74,79,81,82,83,84,86,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  4 9 số
  01,02,04,05,06,10,15,16,20,22,24,26,27,28,29,33,38,40,42,44,46,47,48,50,51,52,55,56,60,61,62,64,65,66,68,69,74,79,81,82,83,84,86,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  3 9 số
  01,02,05,06,10,15,16,20,22,24,26,28,29,33,38,40,42,44,46,47,50,51,55,56,60,62,64,65,66,69,74,79,83,86,88,89,90,92,94,96,97,98
  2 9 số
  01,06,10,15,24,26,29,33,38,42,47,50,51,55,56,60,62,64,65,74,79,83,86,92,97
  1 9 số
  01,06,10,15,24,29,38,42,47,51,55,56,60,65,74,79,83,92,97
  ,,
  9 số
  01,06,10,15,29,92,79,97,42
  BT 42
  Lót 92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/06/2021 at 14:34:12) , Thuminh (01/07/2021 at 00:18:01) , Xyz18 (30/06/2021 at 16:08:08) , NetCaFe (30/06/2021 at 14:03:23) , Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 17:08:45) , hochoilachinh (30/06/2021 at 15:58:14)
 4. Minkanghy12

  Minkanghy12

  Đ.Ký:
  26/02/2018
  Bài viết:
  1,939
  Được thích:
  3,496
  Xu:
  3,446,450
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số đặc biệt ngày 30/6/2021
  13,37,73,91,18
  Thống kê 00MG0PQ.00000.00000.00000.00000.0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/06/2021 at 14:34:10) , Thuminh (01/07/2021 at 00:18:05) , NetCaFe (30/06/2021 at 14:03:21) , minhanh12345 (30/06/2021 at 14:57:47) , Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 17:08:47) , hochoilachinh (30/06/2021 at 15:58:17)
 5. upload_2021-6-30_14-35-37.png
  - Mức 0: (53 số)
  01 02 03 04 05 06 07 09 10 16 19 20 23 25 26 27 29 32 34 35 36 40 42 43 45 48 51 52 54 55 56 57 59 60 61 62 63 65 67 68 69 72 74 75 77 78 80 81 84 85 87 96 97
  - Mức 1: (32 số)
  15 18 21 22 24 31 33 37 38 39 41 46 47 49 50 53 58 64 70 71 73 82 83 86 88 89 90 92 93 94 95 98
  - Mức 2: (8 số)
  08 11 12 13 17 30 91 99
  - Mức 3: (6 số)
  00 14 44 66 76 79
  - Mức 4: (1 số)
  28
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 00:18:24) , Daiquan (30/06/2021 at 16:13:41) , Xyz18 (30/06/2021 at 16:08:13) , bestboy (30/06/2021 at 15:56:33) , minhanh12345 (30/06/2021 at 14:57:51) , hochoilachinh (30/06/2021 at 14:39:25)
  1. nhat_chi_mai
   nhat_chi_mai, 30/06/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Thuminh (01/07/2021 at 00:18:31), Xyz18 (30/06/2021 at 23:58:29), hochoilachinh (30/06/2021 at 22:52:51), Galaxy (30/06/2021 at 20:08:53), Minkanghy12 (30/06/2021 at 19:32:18)
 6. upload_2021-6-30_20-34-52.png

  upload_2021-6-30_20-35-8.png
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 00:18:54) , Xyz18 (30/06/2021 at 23:59:10)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này