ĐẶC BIỆT LOẠI 5 SỐ ĐB VÀ DÀN 9X-0X ĐB THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Loại 05 số Đặc biệt ngày 30/06/2021:
  90,91,92,93,99
  Thống kê: 000000x0x000000x000x00x000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (30/06/2021 at 12:55:31) , Xyz18 (29/06/2021 at 22:27:38) , NetCaFe (30/06/2021 at 12:47:52) , minhanh12345 (30/06/2021 at 13:13:28) , CaDoLa98 (30/06/2021 at 11:33:40)
 2. Mualarung2016

  Mualarung2016 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  25/09/2016
  Bài viết:
  5,347
  Được thích:
  15,394
  Xu:
  71,572
  Giới tính:
  Nam
  Vạn sự tuỳ duyên ^^!
  Ngày 29/6 9x8x7x6x5x4x 8c5c
  Ngày 30/6
  Lodding........................................
  Dàn (9 0 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  Dàn (8 0 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,74,75,76,77,80,81,82,83,84,86,89,92,93,94,96,97,98,99
  Dàn (7 0 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,13,15,16,18,20,22,24,25,26,28,29,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,68,70,74,75,77,80,81,82,83,84,86,89,92,93,94,96,97,98,99
  Dàn (6 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,15,16,18,20,22,24,25,26,31,32,33,34,36,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,60,61,62,63,65,66,68,70,74,75,77,80,82,83,84,86,89,92,93,94,96,97,98,99
  Dàn (5 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,10,11,16,18,20,22,24,25,26,31,32,33,34,36,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,55,56,57,60,62,63,65,66,68,70,74,75,77,82,83,84,86,92,93,94,97,99
  Dàn (4 6 số)
  00,02,04,06,10,11,16,20,22,24,25,26,31,32,34,36,38,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,55,56,57,60,62,63,65,66,68,70,74,75,77,83,84,86,93,94
  Dàn (3 6 số)
  00,02,04,06,10,20,22,24,25,31,34,36,38,40,42,43,44,45,47,48,49,52,54,55,56,63,65,68,70,74,77,83,84,86,93,94
  Dàn (2 9 số)
  04,06,10,20,25,31,34,36,38,40,42,43,44,45,47,48,49,52,54,55,56,63,65,68,83,84,86,93,94
  Dàn(1 9 số)
  04,06,20,31,36,40,42,44,45,47,48,52,54,56,63,65,68,84,86
  Dàn (9 số)
  06,36,42,44,45,54,56,63,84
  BTD 84 STD 363
  BTL 45 STL 363
  Quay tay
  363.84.45 x
  06.42.20.68 x
  56.44.020 x
  3d 8c loại 62, 5c loại 62384
  ae tk vui vẻ
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (29/06/2021 at 22:56:00) , Thuminh (30/06/2021 at 12:56:10) , Xyz18 (29/06/2021 at 22:27:28) , NetCaFe (30/06/2021 at 12:48:01) , minhanh12345 (30/06/2021 at 13:13:42) , CaDoLa98 (30/06/2021 at 11:33:46) , Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 11:04:37) , hochoilachinh (30/06/2021 at 13:57:31)
 3. Xyz18

  Xyz18

  Đ.Ký:
  18/05/2018
  Bài viết:
  6,445
  Được thích:
  7,339
  Xu:
  3,408,200
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/6/2021 9x+ 8x+7x+6x: 4đ
  Ngày 02/6/2021 9x+ 8x+7x+6x: 4đ
  Ngày 03/6/2021 9x+ 8x+7x+6x: 4đ
  Ngày 04/6/2021 9x+ 8x+7x : 3đ
  Ngày 05/6/2021 9x+8x+7x+6x+5x+4x+3x: 7đ
  ngày 06/6/2021 : 0đ
  Ngày 07/6/2021 9x+8x+7x+6x+5x+4x: 6đ
  Ngày 08/6/2021 9x+8x+7x+6x+5x+4x+3x+2x+1x :9đ
  Ngày 09/6/2021 9x+8x+7x+6x : 4đ
  Ngày 10/6/2021 9x+8x+7x+6x+5x+4x+3x+2x+1x+0x : 10đ
  Ngày 11/6/2021 9x+8x+7x+6x+5x : 5 đ
  Ngày 12/6/2021 9x+8x+7x+6x+5x+4x+3x+2x+1x+0x : 10đ
  ngày 13/6/2021 9x : 1đ
  Ngày 14/6/2021 9x+8x+7x+6x+5x+4x+3x+2x+1x :9đ
  Ngày 15/6/2021 9x+8x+7x+6x+5x+4x+3x : 7đ
  ngày 16/6/2021: xịt : 0đ
  Ngày 17/6/2021 9x+8x+7x+6x : 4đ
  Ngày 18/6/2021 9x+8x+7x+6x+5x+4x: 6đ (lỗi nên không có điểm)
  Ngày 19/2021 : xịt : 0đ
  ngày 20/6/2021 xit :0đ
  ngày 21/6/2021 9x+8x : 2đ
  ngày 22/6/2021 9x+8x : 2đ
  Ngày 23/6/2021 9x+8x+7x+6x+5x : 5 đ
  ngày 24/6/2021 9x : 1đ
  Ngày 25/6/2021 9x+8x+7x+6x+5x+4x+3x : 7đ
  Ngày 26/6/2021 9x : 1đ
  ngày 27/6/2021 4x : 6đ
  ngày 28/6/2021 5x 5đ
  Ngày 28/6/2021 1x : 10đ
  Tổng điểm : 225 đ
  thống kê: 00000x000000000x00xxx00000000000
  Loại đặc biệt 5 số ngày 30/6/2021
  11 22 44 66 99
  DÀN ĐẶC BIỆT 9X-0X NGÀY 30/6/2021
  dàn 9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  dàn 8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  dàn 7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  dàn 6x
  00,01,02,03,05,06,07,10,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,28,29,30,32,33,34,37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,60,61,64,65,67,69,70,73,74,75,76,78,79,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,96,97,98
  dàn 5x
  00,01,02,03,05,07,10,12,14,16,19,20,21,23,25,28,29,30,32,34,37,38,39,41,43,46,47,48,49,50,52,55,56,57,58,61,64,65,,67,69,70,73,74,75,76,78,82,83,84,85,87,89,91,92,93,94,96,98
  dàn 4x
  00,01,02,05,07,10,14,16,19,20,23,25,28,29,32,34,37,38,39,41,43,46,47,48,50,52,55,56,57,61,64,65,69,70,73,74,75,78,82,83,84,87,89,91,92,93,96,98
  dàn 3x
  00,01,02,07,10,16,19,20,25,28,29,34,37,38,39,43,46,47,48,52,55,56,57,61,64,65,70,73,74,75,82,83,84,89,91,92,93,98
  dàn 2x
  00,02,07,16,19,20,25,28,34,37,39,43,46,48,52,55,57,61,64,70,73,75,82,84,89,91,93,98
  dàn 1x
  00,02,19,20,28,37,39,46,48,55,57,64,73,75,82,84,91,93
  dàn 0x
  02,20,39,48,57,75,84,93
  BTĐ : 93 LÓT 39
  Càng 393
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (29/06/2021 at 22:56:05) , Thuminh (30/06/2021 at 12:56:16) , NetCaFe (30/06/2021 at 12:48:23) , minhanh12345 (30/06/2021 at 13:13:56) , CaDoLa98 (30/06/2021 at 11:33:51) , Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 11:04:34) , hochoilachinh (30/06/2021 at 11:49:54)
  1. Xyz18
   Tháng 7 xyz18 nghỉ tham gia loại 5s và dàn 9x-0x nhé mod,vì xịt 3 ngày là hết cơ hội gỡ rồi.cảm ơn mod và các bạn quan tâm,chúc các bạn lên Vip hết nhé.
    
   Xyz18, 30/06/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 17:10:33)
 4. vodanh_hp

  vodanh_hp

  Đ.Ký:
  27/05/2021
  Bài viết:
  190
  Được thích:
  1,782
  Xu:
  42,589,980
  Giới tính:
  Nam
  Loại đb ngày 30/6/2021

  00.28.82.46.64

  Thống kê. M0000 00M00 00000 N0000 0000X 0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/06/2021 at 20:19:22) , Thuminh (30/06/2021 at 12:56:18) , Xyz18 (30/06/2021 at 16:00:34) , NetCaFe (30/06/2021 at 12:48:43) , minhanh12345 (30/06/2021 at 13:14:10) , CaDoLa98 (30/06/2021 at 11:33:55) , Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 11:04:32) , hochoilachinh (30/06/2021 at 13:51:32)
 5. Dàn 9X-0X THÁNG 6/2021
  Ngày 01/06 : 9x : 1đ
  Ngày 02/06 : 3x : 7đ
  Ngày 03/06 : 2x : 8đ
  Ngày 04/06 : 0x : 10đ
  Ngày 05/06 : 0x : 10đ
  Ngày 06/06 : 3x : 7đ
  Ngày 07/06 : MISS
  Ngày 08/06 : 8x : 2đ
  Ngày 09/06 : 9x : 1đ
  Ngày 10/06 : 1x : 9đ
  Ngày 11/06 : 8x : 2đ
  Ngày 12/06 : 7x : 3đ
  Ngày 13/06 : 6x : 4đ
  Ngày 14/06 : 8x : 2đ
  Ngày 15/06 : 7x : 3đ
  Ngày 16/06 : 7x : 3đ
  Ngày 17/06 : 5x : 5đ
  Ngày 18/06 : 6x : 4đ
  Ngày 19/06 : 7x : 3đ
  Ngày 20/06 : 4x : 6đ
  Ngày 21/06 : MISS
  Ngày 22/06 : 5x : 5đ
  Ngày 23/06 : 8x : 2đ
  Ngày 24/06 : 2x : 8đ
  Ngày 25/06 : 1x : 9đ
  Ngày 26/06 : 3x : 7đ
  Ngày 27/06 : 7x : 3đ
  Ngày 28/06 : 7x : 3đ
  Ngày 29/06 : 3x : 7đ

  Điểm : 134đ

  Ngày 30/06(9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,74,76,78,81,83,84,85,89,90,91,92,93,95,96,97
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,30,32,34,36,37,38,39,41,43,45,46,48,49,50,51,52,53,56,57,59,61,62,64,65,66,67,68,70,71,74,76,78,81,83,84,85,89,90,91,92,93,95,96,97
  (5 9 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,14,15,16,17,18,21,24,26,27,30,32,34,36,37,38,39,41,43,45,46,48,49,50,51,52,53,56,57,59,61,62,64,65,66,68,70,71,74,76,78,81,84,85,90,91,92,93,95,96,97
  (4 9 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,14,15,16,17,18,21,24,26,27,30,32,37,38,39,43,46,48,49,50,52,59,62,64,66,68,70,71,74,76,78,81,84,85,90,91,92,93,95,96,97
  (3 9 số)
  01,03,04,06,08,09,10,16,17,18,21,24,27,30,32,37,38,39,43,46,48,49,50,52,59,62,64,66,68,70,71,74,76,78,81,84,85,90,91
  (2 9 số)
  01,03,04,06,08,09,10,16,17,18,21,24,27,30,32,37,38,39,43,46,48,49,50,52,59,62,64,66,68
  (1 9 ) số
  01,03,04,06,08,09,10,16,17,18,21,24,27,30,32,37,38,39,43
  (0 9 số)
  01,03,04,06,08,09,10,16,17
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/06/2021 at 20:19:30) , Thuminh (30/06/2021 at 12:56:23) , Xyz18 (30/06/2021 at 16:00:38) , NetCaFe (30/06/2021 at 12:48:47) , minhanh12345 (30/06/2021 at 13:14:23) , CaDoLa98 (30/06/2021 at 11:34:02) , Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 11:04:28) , hochoilachinh (30/06/2021 at 11:50:02)
 6. Loại 05 số Đặc biệt ngày 30/06/2021:
  12,28,44,79,98
  Thống kê: 00000 0x000 00000 00000 x00N0 0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/06/2021 at 20:19:56) , Thuminh (30/06/2021 at 12:56:34) , Xyz18 (30/06/2021 at 16:00:39) , NetCaFe (30/06/2021 at 12:48:50) , minhanh12345 (30/06/2021 at 13:14:26) , Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 11:04:27)
 7. Daiquan

  Daiquan

  Đ.Ký:
  13/10/2017
  Bài viết:
  2,806
  Được thích:
  16,372
  Xu:
  2,898,877
  Giới tính:
  Nam
  Loại 5 số đặc biệt ngày 30/6/2021: ...........(mattronvang15)
  14,30,39,50,95
  TK: 000sb0.00000.00000.x00x0.00000.0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/06/2021 at 20:19:59) , Thuminh (30/06/2021 at 12:56:41) , NetCaFe (30/06/2021 at 12:49:10) , minhanh12345 (30/06/2021 at 13:14:33) , Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 11:04:23) , Trantientung68 (30/06/2021 at 12:07:31)
 8. Daiquan

  Daiquan

  Đ.Ký:
  13/10/2017
  Bài viết:
  2,806
  Được thích:
  16,372
  Xu:
  2,898,877
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 1/6: Ăn 4x = 6đ
  Ngày 2/6: Ăn 9x = 1₫
  Ngày 3/6: Ăn 3x =7₫
  Ngày 4/6: Ăn 1x=9₫
  Ngày 5/6: Ăn 5x = 5₫
  Ngày 6/6: Ăn 6x = 4₫
  Ngày 7/6:Ăn 8x =2₫
  Ngày 8/6:Ăn 8x= 2₫
  Ngày 9/6:Ăn 8x = 2₫
  Ngày 10/6 Ăn 2x = 8₫
  Ngày 11/6: Ăn 2x =8₫
  Ngày 12/6:Ăn 2x = 8₫
  Ngày 13/6: Ăn 7x =3₫
  Ngày 14/6:Ăn 1x = 9₫
  Ngày 15/6:Ăn 4x = 6₫
  Ngày 16/6:10x = 0₫
  Ngày 17/6:Ăn 7x =3₫
  Ngày 18/6:Ăn 2x = 8₫
  Ngày 19/6:Ăn 10x = 0₫
  Ngày 20/6:phạm quy = 0₫
  Ngày 21/6:Ăn 1x = 9₫
  Ngày 22/6:Ăn 0x = 10₫
  Ngày 23/6:Ăn 8x = 2₫
  Ngày 24/6:Ăn 1x = 8₫
  Ngày 25/6:Ăn 7x = 3₫
  Ngày 26/6:Ăn 4x = 6₫
  Ngày 27/6:Ăn 2x = 8₫
  Ngày 28/6:Ăn 6x = 4₫
  Ngày 29/6:Ăn 1x = 9₫
  Thống kê tổng số điểm = 150₫​
  Ngày 30/6/2021:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,05,06,07,08,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,84,85,87,89,92,93,94,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,03,05,06,07,10,11,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,66,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,84,85,87,89,92,93,94,97,98,99
  (5 9 số)
  00,01,03,05,06,07,10,11,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,55,56,60,61,62,66,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,92,93,94,97,98,99
  (4 9 số)
  00,01,03,05,06,07,10,11,15,16,17,19,21,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,37,43,44,46,47,48,49,51,52,55,56,60,61,62,66,70,74,78,79,92,93,94,97,98,99
  (3 9 số)
  00,01,03,05,06,07,10,11,15,16,17,19,21,23,24,25,26,28,29,32,33,34,43,47,48,51,61,62,66,70,74,78,79,92,93,94,97,98,99
  (2 9 số)
  00,01,03,05,06,07,11,16,21,23,24,29,43,47,48,51,61,62,66,70,74,78,79,92,93,94,97,98,99
  (1 9 số)
  07,11,16,43,47,48,51,61,66,70,74,78,79,92,93,94,97,98,99
  (9 số)
  11,16,47,51,61,66,92,93,98
  .........................................
  BTĐ 61; STĐ 61 - 98
  3D: 061.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/06/2021 at 20:20:13) , Thuminh (30/06/2021 at 12:56:52) , Xyz18 (30/06/2021 at 16:00:44) , NetCaFe (30/06/2021 at 12:53:36) , minhanh12345 (30/06/2021 at 13:14:47) , CaDoLa98 (30/06/2021 at 11:34:09) , Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 11:04:20) , Trantientung68 (30/06/2021 at 12:49:39) , hochoilachinh (30/06/2021 at 11:50:39)
  1. Daiquan
   Xin phép Mod cho bl cái.
   Cuối tháng anh giai già like em sớm. Cám ơn Đại ca.(mattronvang16)(mattronvang15).
    
   Sửa lần cuối: 30/06/2021
   Daiquan, 30/06/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 12:54:07)
  2. nhat_chi_mai
   :D:D:D:D:D
    
   nhat_chi_mai, 30/06/2021
 9. MAN1979

  MAN1979 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  08/11/2020
  Bài viết:
  972
  Được thích:
  2,982
  Xu:
  11,070
  Giới tính:
  Nam
  Loại 5 số đặc biệt ngày 30/6/2021
  28,30,58,71,94
  Tk:0000000000000000000n000000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/06/2021 at 20:20:38) , Thuminh (30/06/2021 at 12:57:10) , Daiquan (30/06/2021 at 10:33:06) , Xyz18 (30/06/2021 at 16:00:46) , minhanh12345 (30/06/2021 at 13:15:27) , CaDoLa98 (30/06/2021 at 11:34:24) , Leanhnuoi1991 (30/06/2021 at 11:04:18)
 10. Leanhnuoi1991

  Leanhnuoi1991

  Đ.Ký:
  22/04/2021
  Bài viết:
  1,170
  Được thích:
  1,634
  Xu:
  103,471
  Giới tính:
  Nam
  Loại 5 số đặc biệt ngày 30/06/2021
  13,24,31,47,76
  Thống kê: 00000 00000 00000 00000 0N000 0000
  Chốt bài cuối tháng 6.Chúc box sang tháng 7 thành công và hiệu quả hơn tháng 6
  (mh3)(mh3)(mh3)(mh3)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/06/2021 at 20:20:41) , Thuminh (30/06/2021 at 12:57:34) , Mualarung2016 (30/06/2021 at 12:10:06) , Daiquan (30/06/2021 at 11:38:30) , Xyz18 (30/06/2021 at 16:00:47) , minhanh12345 (30/06/2021 at 13:16:11) , Dongchuai789 (30/06/2021 at 12:20:19)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này