SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 30/11/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DuyManh92

  DuyManh92

  Đ.Ký:
  21/12/2020
  Bài viết:
  3,267
  Được thích:
  2,604
  Xu:
  210,327
  @DuyManh92 chốt event đặc biệt ngày 2021-12-01
  Dàn chính: 00 04 06 09 10 14 16 19 20 24
  Dàn lót: 26 29 30 34 36 79 80 84 86 89
   
 2. WIN2020

  WIN2020

  Đ.Ký:
  01/01/2021
  Bài viết:
  3,152
  Được thích:
  2,511
  Xu:
  503,508
  @WIN2020 chốt event đặc biệt ngày 2021-12-01
  Dàn chính: 31 33 34 35 36 40 42 43 44 45
  Dàn lót: 04 06 07 08 09 22 24 25 26 27
   
 3. Daiquan

  Daiquan

  Đ.Ký:
  13/10/2017
  Bài viết:
  2,835
  Được thích:
  16,594
  Xu:
  3,241,387
  Giới tính:
  Nam
  @Daiquan chốt event Đặc Biệt ngày 01/12/2021
  Dàn chính:,61,69,70,73,75,89,91,93,96,98
  Dàn lót: 05,07,16,19,25,37,39,46,66,64
   
 4. giacatde

  giacatde

  Đ.Ký:
  15/01/2021
  Bài viết:
  3,060
  Được thích:
  2,390
  Xu:
  829,805
  @giacatde chốt event đặc biệt ngày 2021-12-01
  Dàn chính: 00 02 03 07 08 11 12 13 17 19
  Dàn lót: 20 21 22 23 26 92 93 94 97 99
   
 5. MRNam86

  MRNam86

  Đ.Ký:
  19/11/2017
  Bài viết:
  5,696
  Được thích:
  4,656
  Xu:
  940,903
  Giới tính:
  Nam
  @MRNam86 chốt event đặc biệt ngày 2021-12-01
  Dàn chính: 77 79 82 86 89 90 91 92 93 94
  Dàn lót: 22 28 29 31 37 39 40 46 49 55
   
 6. lienquan2019

  lienquan2019

  Đ.Ký:
  10/02/2019
  Bài viết:
  5,790
  Được thích:
  4,751
  Xu:
  395,531
  Giới tính:
  Nam
  @lienquan2019 chốt event đặc biệt ngày 2021-12-01
  Dàn chính: 35 36 44 45 46 78 79 80 81 82
  Dàn lót: 83 84 85 86 87 88 89 94 95 96
   
 7. kyniemxua

  kyniemxua

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,718
  Được thích:
  6,621
  Xu:
  2,361,854
  @kyniemxua chốt event đặc biệt ngày 2021-12-01
  Dàn chính: 02 04 07 10 11 12 13 14 15 16
  Dàn lót: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
 8. xosoxmien

  xosoxmien

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,799
  Được thích:
  6,710
  Xu:
  339,400
  @xosoxmien chốt event đặc biệt ngày 2021-12-01
  Dàn chính: 00 01 02 03 04 05 06 08 10 11
  Dàn lót: 35 37 38 39 50 51 53 55 56 57
   
 9. caligo

  caligo

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  2,979
  Được thích:
  2,321
  Xu:
  3,223,456
  @caligo chốt event đặc biệt ngày 2021-12-01
  Dàn chính: 12 13 14 17 26 27 29 31 32 36
  Dàn lót: 38 41 56 58 71 72 76 78 80 81
   
 10. dacbiet99

  dacbiet99

  Đ.Ký:
  09/12/2020
  Bài viết:
  3,446
  Được thích:
  2,816
  Xu:
  15,493,960
  @dacbiet99 chốt event đặc biệt ngày 2021-12-01
  Dàn chính: 02 03 11 12 14 15 16 18 20 21
  Dàn lót: 41 42 43 45 48 49 51 52 54 58
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec