SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2020

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 30/11/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DAIPHAT88

  DAIPHAT88

  Đ.Ký:
  15/12/2020
  Bài viết:
  5,272
  Được thích:
  3,034
  Xu:
  483,770
  @DAIPHAT88 chốt event đặc biệt ngày 31/12/2020
  Dàn chính: 59 56 60 55 62 52 46 65 45 68
  Dàn lót: 42 40 70 38 72 36 35 79 29 80
   
 2. cucaitron

  cucaitron VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/12/2020
  Bài viết:
  5,202
  Được thích:
  2,973
  Xu:
  1,941,433
  @cucaitron chốt event đặc biệt ngày 31/12/2020
  Dàn chính: 00 02 04 10 12 14 20 22 24 30
  Dàn lót: 76 77 78 79 80 82 84 90 92 94
   
 3. danlode2k2

  danlode2k2

  Đ.Ký:
  02/12/2020
  Bài viết:
  5,343
  Được thích:
  3,123
  Xu:
  332,696
  Giới tính:
  Nam
  @danlode2k2 chốt event đặc biệt ngày 31/12/2020
  Dàn chính: 54 55 59 60 62 63 64 65 69 80
  Dàn lót: 82 83 84 85 89 10 12 13 14 15
   
 4. baoanhthu

  baoanhthu

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  8,494
  Được thích:
  6,254
  Xu:
  527,283
  Giới tính:
  Nam
  @baoanhthu chốt event đặc biệt ngày 31/12/2020
  Dàn chính: 79 80 87 90 97 00 07 10 17 20
  Dàn lót: 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78
   
 5. NetCaFe

  NetCaFe

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  7,259
  Được thích:
  15,261
  Xu:
  89,884,337
  Giới tính:
  Nam
  @NetCaFe chốt Event đặc biệt ngày 31/12/2020
  Dàn chính: 34 43 46 64 05 50 39 93 48 84
  Dàn lót: 09 90 45 54 11 66 16 61 04 40
   
 6. haiyen1295

  haiyen1295

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,760
  Được thích:
  7,118
  Xu:
  192,578
  @haiyen1295 chốt event đặc biệt ngày 31/12/2020
  Dàn chính: 68 43 69 41 70 40 39 72 38 73
  Dàn lót: 36 33 78 32 79 30 29 80 28 81
   
 7. thichchotso

  thichchotso

  Đ.Ký:
  09/02/2020
  Bài viết:
  7,779
  Được thích:
  5,136
  Xu:
  72,683
  Giới tính:
  Nam
  @thichchotso chốt event đặc biệt ngày 31/12/2020
  Dàn chính: 59 58 61 57 56 62 55 64 53 52
  Dàn lót: 65 50 66 39 38 67 37 68 35 34
   
 8. mualanh2020

  mualanh2020

  Đ.Ký:
  18/12/2020
  Bài viết:
  5,185
  Được thích:
  2,938
  Xu:
  914,749
  @mualanh2020 chốt event đặc biệt ngày 31/12/2020
  Dàn chính: 00 03 04 05 09 10 13 15 19 20
  Dàn lót: 22 23 25 28 29 73 75 77 79 80
   
 9. dieuanh96

  dieuanh96

  Đ.Ký:
  30/05/2019
  Bài viết:
  8,469
  Được thích:
  6,239
  Xu:
  3,534,003
  Giới tính:
  Nữ
  @dieuanh96 chốt event đặc biệt ngày 31/12/2020
  Dàn chính: 19 20 21 22 23 76 77 78 79 82
  Dàn lót: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
 10. timlo2nhay

  timlo2nhay

  Đ.Ký:
  04/06/2019
  Bài viết:
  8,505
  Được thích:
  6,258
  Xu:
  57,904
  Giới tính:
  Nam
  @timlo2nhay chốt event đặc biệt ngày 31/12/2020
  Dàn chính: 65 68 64 63 69 62 71 60 59 72
  Dàn lót: 56 73 55 54 74 53 77 51 78 50
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời