SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 09/2021

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 31/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. timlo2nhay

  timlo2nhay

  Đ.Ký:
  04/06/2019
  Bài viết:
  6,049
  Được thích:
  5,766
  Xu:
  588,710
  Giới tính:
  Nam
  @timlo2nhay chốt event đặc biệt ngày 20/09/2021
  Dàn chính: 05 06 08 09 10 12 14 15 17 18
  Dàn lót: 19 20 21 23 24 03 26 27 28 30
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (20/09/2021 at 11:45:00)
 2. nonanoni

  nonanoni

  Đ.Ký:
  22/05/2019
  Bài viết:
  6,049
  Được thích:
  5,833
  Xu:
  16,130,143
  Giới tính:
  Nam
  @nonanoni chốt event đặc biệt ngày 20/09/2021
  Dàn chính: 15 16 17 18 20 21 22 25 26 27
  Dàn lót: 28 30 31 32 35 36 37 38 50 51
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (20/09/2021 at 11:45:10)
 3. lode2019

  lode2019

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,318
  Được thích:
  6,600
  Xu:
  19,470,048
  @lode2019 chốt event đặc biệt ngày 20/09/2021
  Dàn chính: 06 07 09 15 16 17 24 25 26 27
  Dàn lót: 34 35 36 39 42 43 44 45 48 51
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (20/09/2021 at 11:45:13)
 4. CSGT01

  CSGT01

  Đ.Ký:
  07/12/2020
  Bài viết:
  2,863
  Được thích:
  2,550
  Xu:
  1,015,268
  @CSGT01 chốt event đặc biệt ngày 20/09/2021
  Dàn chính: 19 20 21 23 25 27 29 30 31 33
  Dàn lót: 35 37 39 00 40 41 43 45 47 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (20/09/2021 at 11:45:16)
 5. Covid19

  Covid19

  Đ.Ký:
  07/03/2020
  Bài viết:
  5,164
  Được thích:
  4,354
  Xu:
  1,976,111
  Giới tính:
  Nam
  @Covid19 chốt event đặc biệt ngày 20/09/2021
  Dàn chính: 59 60 62 63 69 70 72 79 80 81
  Dàn lót: 82 89 90 92 99 00 02 09 10 12
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (20/09/2021 at 11:45:27)
 6. qtv272

  qtv272

  Đ.Ký:
  27/12/2020
  Bài viết:
  2,643
  Được thích:
  2,319
  Xu:
  2,056,781
  @qtv272 chốt event đặc biệt ngày 20/09/2021
  Dàn chính: 00 01 02 03 05 06 08 09 20 21
  Dàn lót: 36 37 38 39 50 51 53 54 55 56
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (20/09/2021 at 11:45:30)
 7. zozozo

  zozozo

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,250
  Được thích:
  6,596
  Xu:
  20,974,929
  @zozozo chốt event đặc biệt ngày 20/09/2021
  Dàn chính: 02 04 09 12 14 19 22 24 29 32
  Dàn lót: 34 39 40 41 42 74 79 80 81 82
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (20/09/2021 at 11:45:32)
 8. giacmotrua

  giacmotrua

  Đ.Ký:
  14/12/2020
  Bài viết:
  2,773
  Được thích:
  2,457
  Xu:
  330,686
  @giacmotrua chốt event đặc biệt ngày 20/09/2021
  Dàn chính: 00 01 05 06 07 08 09 11 14 15
  Dàn lót: 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (20/09/2021 at 11:45:34)
 9. EM2020

  EM2020

  Đ.Ký:
  04/12/2020
  Bài viết:
  2,992
  Được thích:
  2,686
  Xu:
  31,577,421
  @EM2020 chốt event đặc biệt ngày 20/09/2021
  Dàn chính: 21 23 24 25 26 30 32 33 34 35
  Dàn lót: 41 42 43 44 49 50 51 52 53 58
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (20/09/2021 at 11:45:36)
 10. emtapdanhlo

  emtapdanhlo

  Đ.Ký:
  07/06/2019
  Bài viết:
  6,062
  Được thích:
  5,730
  Xu:
  93,045,007
  Giới tính:
  Nữ
  @emtapdanhlo chốt event đặc biệt ngày 20/09/2021
  Dàn chính: 00 01 03 04 08 09 10 12 13 18
  Dàn lót: 86 88 89 90 92 93 94 95 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (20/09/2021 at 11:45:39)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
123B.COM