SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 31/07/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. HoangMinhTu

  HoangMinhTu

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,322
  Được thích:
  6,619
  Xu:
  1,901,006
  @HoangMinhTu chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 59 08 46 65 50 67 40 20 79 01
  Dàn lót: 64 90 93 36 19 33 68 00 58 66
   
 2. baoanhthu

  baoanhthu

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  6,143
  Được thích:
  5,813
  Xu:
  122,316
  Giới tính:
  Nam
  @baoanhthu chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 10 11 14 16 19 20 23 25 28 29
  Dàn lót: 61 64 65 66 69 82 83 84 87 89
   
 3. zozozo

  zozozo

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,323
  Được thích:
  6,636
  Xu:
  15,885,434
  @zozozo chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  Dàn lót: 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
   
 4. langthangtimso

  langthangtimso

  Đ.Ký:
  26/05/2019
  Bài viết:
  6,126
  Được thích:
  5,854
  Xu:
  219,384,126
  Giới tính:
  Nam
  @langthangtimso chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 09 10 15 20 24 29 30 39 45 49
  Dàn lót: 54 60 65 74 75 79 84 85 90 94
   
 5. @vhg123 chốt ngày 31/8/2019
  dàn chính 15 16 18 20 24 25 26 30 36 38
  dàn phụ 49 59 61 63 71 75 85 86 87 96
   
 6. muahe2019

  muahe2019

  Đ.Ký:
  05/06/2019
  Bài viết:
  6,117
  Được thích:
  5,766
  Xu:
  3,027,634
  Giới tính:
  Nữ
  @muahe2019 chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 30 31 32 34 61 67 68 69 70 76
  Dàn lót: 77 78 85 86 87 89 94 95 96 98
   
 7. diamond

  diamond

  Đ.Ký:
  21/03/2016
  Bài viết:
  4,425
  Được thích:
  15,927
  Xu:
  4,944
  Giới tính:
  Nam
  @diamond chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 01 05 10 12 18 22,50 51,58 72
  Dàn lót: 77 78,81 85 88 07 17 25 52 71
   
 8. toilatoi7x

  toilatoi7x

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,342
  Được thích:
  6,618
  Xu:
  4,785,018
  @toilatoi7x chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92
  Dàn lót: 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97
   
 9. Hoalanrung

  Hoalanrung

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,303
  Được thích:
  6,566
  Xu:
  819,902
  @Hoalanrung chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 24 25 28 29 42 43 46 47 60 61
  Dàn lót: 64 65 70 73 74 79 82 83 88 89
   
 10. @chuoi chốt đặc biệt ngày 31/8/2019
  Dàn chính: 29 92 79 97 50 05 56 65 51 15
  Dàn lót: 24 42 47 74 59 95 33 38 83 88
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này