SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 04/2021

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 31/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. tamhoncuada

  tamhoncuada

  Đ.Ký:
  16/12/2020
  Bài viết:
  2,862
  Được thích:
  2,488
  Xu:
  40,627,495
  @tamhoncuada chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 10 16 17 20 23 25 26 29 32 35
  Dàn lót: 69 70 71 74 75 78 80 87 92 96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:59:41) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:41)
 2. baycaobayxa

  baycaobayxa

  Đ.Ký:
  27/09/2017
  Bài viết:
  5,184
  Được thích:
  4,436
  Xu:
  7,406,780
  Giới tính:
  Nam
  @baycaobayxa chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 02 03 05 06 09 12 14 16 19 20
  Dàn lót: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:59:43) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:43)
 3. hung83

  hung83

  Đ.Ký:
  24/02/2020
  Bài viết:
  5,266
  Được thích:
  4,546
  Xu:
  2,687,549
  Giới tính:
  Nam
  @hung83 chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 22 25 26 27 31 71 72 73 75 77
  Dàn lót: 00 02 07 09 11 13 16 17 19 20
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:59:44) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:45)
 4. EM2020

  EM2020 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  04/12/2020
  Bài viết:
  3,066
  Được thích:
  2,724
  Xu:
  37,280,436
  @EM2020 chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 65 68 72 75 78 79 80 81 82 83
  Dàn lót: 84 85 86 87 88 89 92 95 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:59:45) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:47)
 5. HaiNam92

  HaiNam92

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,294
  Được thích:
  6,584
  Xu:
  446,905
  @HaiNam92 chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 07 08 09 15 20 21 22 23 24 25
  Dàn lót: 63 64 65 66 67 68 69 75 85 95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:59:47) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:48)
 6. bietphailamsaoday

  bietphailamsaoday

  Đ.Ký:
  06/06/2019
  Bài viết:
  6,123
  Được thích:
  5,762
  Xu:
  1,036,793
  Giới tính:
  Nam
  @bietphailamsaoday chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 94 95 96 97 98 00 01 02 03 04
  Dàn lót: 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:59:48) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:50)
 7. huyenhuyen

  huyenhuyen

  Đ.Ký:
  30/01/2020
  Bài viết:
  5,427
  Được thích:
  4,643
  Xu:
  377,716
  Giới tính:
  Nữ
  @huyenhuyen chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 10 11 13 18 19 20 22 27 28 29
  Dàn lót: 31 36 37 38 39 40 45 46 47 48
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:59:49) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:51)
 8. mo3cang

  mo3cang

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,351
  Được thích:
  6,607
  Xu:
  5,333,950
  @mo3cang chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 28 29 30 37 38 79 82 83 84 85
  Dàn lót: 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:59:51) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:52)
 9. caligo

  caligo

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  2,540
  Được thích:
  2,171
  Xu:
  1,845,396
  @caligo chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 03 08 10 11 12 13 14 15 16 17
  Dàn lót: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:59:52) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:53)
 10. giacatde

  giacatde

  Đ.Ký:
  15/01/2021
  Bài viết:
  2,614
  Được thích:
  2,229
  Xu:
  318,755
  @giacatde chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 24 26 23 27 28 32 20 33 35 36
  Dàn lót: 19 37 39 41 18 42 44 45 17 46
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:59:53) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:55)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này