SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 04/2021

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 31/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. danhnhothoi

  danhnhothoi

  Đ.Ký:
  21/05/2019
  Bài viết:
  8,135
  Được thích:
  6,314
  Xu:
  2,515,267
  Giới tính:
  Nữ
  @danhnhothoi chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 02 05 06 10 11 12 13 14 15 16
  Dàn lót: 69 75 78 79 84 87 88 93 96 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:58:33) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:17:58) , Leanhnuoi1991 (22/04/2021 at 18:03:11)
 2. HoangMinhTu

  HoangMinhTu

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,278
  Được thích:
  7,055
  Xu:
  132,052
  @HoangMinhTu chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 64 68 73 74 78 81 82 83 84 86
  Dàn lót: 06 09 10 11 13 14 15 18 19 20
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:58:35) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:01) , Leanhnuoi1991 (22/04/2021 at 18:03:13)
 3. tuankhang1980

  tuankhang1980

  Đ.Ký:
  02/06/2019
  Bài viết:
  8,148
  Được thích:
  6,348
  Xu:
  407,724
  Giới tính:
  Nam
  @tuankhang1980 chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 37 16 40 41 43 15 45 46 50 14
  Dàn lót: 51 52 54 13 55 59 60 09 61 63
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:58:36) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:02) , Leanhnuoi1991 (22/04/2021 at 18:03:14)
 4. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  10,221
  Được thích:
  47,700
  Xu:
  104,980,304
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  @Hoiyeulo chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 34,43,48,52,54,63,67,84,93,94
  Dàn lót: 20,24,42,57,58,60,61,68,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:58:37) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:03) , Leanhnuoi1991 (22/04/2021 at 18:03:16)
 5. nguyenyenlinh

  nguyenyenlinh

  Đ.Ký:
  22/12/2020
  Bài viết:
  4,771
  Được thích:
  2,909
  Xu:
  237,312
  @nguyenyenlinh chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Dàn lót: 34 35 37 38 39 44 45 47 48 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:58:39) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:05) , Leanhnuoi1991 (22/04/2021 at 18:03:19)
 6. giaosuxoay

  giaosuxoay

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,373
  Được thích:
  7,160
  Xu:
  471,847
  @giaosuxoay chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 01 02 04 07 09 10 11 13 16 18
  Dàn lót: 20 22 25 27 29 31 34 36 38 39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:58:40) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:07) , Leanhnuoi1991 (22/04/2021 at 18:03:20)
 7. CatLinhHD

  CatLinhHD

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,292
  Được thích:
  7,002
  Xu:
  3,857,998
  @CatLinhHD chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 51 53 58 63 67 71 72 73 76 79
  Dàn lót: 80 81 82 85 88 90 91 94 97 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:58:42) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:08) , Leanhnuoi1991 (22/04/2021 at 18:03:22)
 8. miule

  miule

  Đ.Ký:
  28/12/2020
  Bài viết:
  4,763
  Được thích:
  2,885
  Xu:
  529,297
  @miule chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 24 25 26 28 30 48 60 61 62 64
  Dàn lót: 65 66 68 80 81 82 84 85 86 88
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:58:43) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:09) , Leanhnuoi1991 (22/04/2021 at 18:03:24)
 9. nonanoni

  nonanoni

  Đ.Ký:
  22/05/2019
  Bài viết:
  8,105
  Được thích:
  6,318
  Xu:
  356,750
  Giới tính:
  Nam
  @nonanoni chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 30 41 42 43 24 44 45 46 22 47
  Dàn lót: 48 49 20 50 52 54 14 60 62 64
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:58:44) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:10) , Leanhnuoi1991 (22/04/2021 at 18:03:25)
 10. EmLaTatCa

  EmLaTatCa

  Đ.Ký:
  26/12/2020
  Bài viết:
  4,806
  Được thích:
  2,911
  Xu:
  671,499
  @EmLaTatCa chốt event đặc biệt ngày 01/04/2021
  Dàn chính: 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24
  Dàn lót: 38 39 90 91 92 94 95 96 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/04/2021 at 11:58:45) , NguoiBinhThuong (20/04/2021 at 15:18:12) , Leanhnuoi1991 (22/04/2021 at 18:03:27)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời