SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 04/2020

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 23/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. midakproloto

  midakproloto

  Đ.Ký:
  15/11/2019
  Bài viết:
  148
  Được thích:
  185
  Xu:
  4,230
  @midakproloto chot đặc biệt ngày 25.4.2020
  Dàn chính: 60.61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Dàn phụ: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
 2. truonggianghg

  truonggianghg

  Đ.Ký:
  20/03/2020
  Bài viết:
  80
  Được thích:
  49
  Xu:
  11,408,265
  @truonggianghg: Chốt ngày: 25.04.2020
  Dàn Chính: 78 77 70 79 74 73 72 71 76 75
  Dàn Phụ: 28 27 20 29 24 23 22 21 26 25
   
 3. hoangchau82

  hoangchau82

  Đ.Ký:
  20/03/2020
  Bài viết:
  84
  Được thích:
  57
  Xu:
  11,968,865
  Giới tính:
  Nữ
  @hoangchau82: Chốt ngày: 25.04.2020
  Dàn Chính: 88 87 80 89 84 83 82 81 86 85
  Dàn Phụ: 18 17 10 19 14 13 12 11 16 15
   
 4. dinhmanhninh82

  dinhmanhninh82

  Đ.Ký:
  20/03/2020
  Bài viết:
  87
  Được thích:
  64
  Xu:
  12,009,015
  Giới tính:
  Nữ
  @dinhmanhninh82: Chốt ngày: 25.04.2020
  Dàn Chính: 30 39 38 37 36 35 34 33 32 31
  Dàn Phụ: 60 69 68 67 66 65 64 63 62 61
   
 5. thanhminh83

  thanhminh83

  Đ.Ký:
  20/03/2020
  Bài viết:
  82
  Được thích:
  49
  Xu:
  12,073,365
  @thanhminh83: Chốt ngày: 25.04.2020
  Dàn Chính: 40 49 48 47 46 45 44 43 42 41
  Dàn Phụ: 50 59 58 57 56 55 54 53 52 51
   
 6. tranthanh84

  tranthanh84

  Đ.Ký:
  20/03/2020
  Bài viết:
  82
  Được thích:
  57
  Xu:
  11,428,865
  Giới tính:
  Nam
  @tranthanh84: Chốt ngày: 25.04.2020
  Dàn Chính: 50 59 58 57 56 55 54 53 52 51
  Dàn Phụ: 40 49 48 47 46 45 44 43 42 41
   
 7. maiha289

  maiha289

  Đ.Ký:
  20/03/2020
  Bài viết:
  86
  Được thích:
  59
  Xu:
  12,378,965
  Giới tính:
  Nữ
  @maiha289: Chốt ngày: 25.04.2020
  Dàn Chính: 60 69 68 67 66 65 64 63 62 61
  Dàn Phụ: 30 39 38 37 36 35 34 33 32 31
   
 8. huuhiep882

  huuhiep882

  Đ.Ký:
  20/03/2020
  Bài viết:
  79
  Được thích:
  51
  Xu:
  11,833,165
  @huuhiep882: Chốt ngày: 25.04.2020
  Dàn Chính: 18 17 10 19 14 13 12 11 16 15
  Dàn Phụ: 88 87 80 89 84 83 82 81 86 85
   
 9. hoanghai288

  hoanghai288

  Đ.Ký:
  20/03/2020
  Bài viết:
  80
  Được thích:
  57
  Xu:
  12,128,465
  @hoanghai288: Chốt ngày: 25.04.2020
  Dàn Chính: 28 27 20 29 24 23 22 21 26 25
  Dàn Phụ: 78 77 70 79 74 73 72 71 76 75
   
 10. dinhvantung

  dinhvantung

  Đ.Ký:
  20/03/2020
  Bài viết:
  85
  Được thích:
  55
  Xu:
  11,798,665
  @dinhvantung: Chốt ngày: 25.04.2020
  Dàn Chính: 90 00 78 88 30 40 50 60 18 28
  Dàn Phụ: 99 09 77 87 39 49 59 69 17 27
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời