SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT MỪNG SINH NHẬT BÁC THÁNG 05/2019

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 30/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. nguyenhien1995

  nguyenhien1995

  Đ.Ký:
  13/03/2018
  Bài viết:
  1,633
  Được thích:
  4,377
  Xu:
  30,622,967
  Giới tính:
  Nữ
  @nguyenhien1995 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Dàn Phụ: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:24) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:14) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:20:57) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:47) , Champions (01/05/2019 at 10:47:28) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:36:32)
 2. ngohuong1502

  ngohuong1502

  Đ.Ký:
  13/03/2018
  Bài viết:
  1,658
  Được thích:
  4,535
  Xu:
  36,418,697
  Giới tính:
  Nam
  @ngohuong1502 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Dàn Phụ: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:27) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:17) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:21:00) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:49) , Champions (01/05/2019 at 10:47:30) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:36:34)
 3. ThuHuong2504

  ThuHuong2504

  Đ.Ký:
  13/03/2018
  Bài viết:
  1,665
  Được thích:
  4,697
  Xu:
  33,011,970
  Giới tính:
  Nữ
  @ThuHuong2504 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Dàn Phụ: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:28) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:19) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:21:02) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:51) , Champions (01/05/2019 at 10:47:31) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:36:36)
 4. ThuHuong2504

  ThuHuong2504

  Đ.Ký:
  13/03/2018
  Bài viết:
  1,665
  Được thích:
  4,697
  Xu:
  33,011,970
  Giới tính:
  Nữ
  @ThuNguyet1510 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Dàn Phụ: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:30) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:21) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:21:04) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:51) , Champions (01/05/2019 at 10:47:32) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:36:38)
 5. DuongBaHo

  DuongBaHo

  Đ.Ký:
  13/03/2018
  Bài viết:
  1,831
  Được thích:
  6,304
  Xu:
  36,165,817
  Giới tính:
  Nam
  @DuongBaHo Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Dàn Phụ: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:31) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:22) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:21:06) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:55) , Champions (01/05/2019 at 10:47:34) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:36:39)
 6. lethutrang

  lethutrang

  Đ.Ký:
  14/12/2018
  Bài viết:
  1,379
  Được thích:
  3,127
  Xu:
  28,108,901
  Giới tính:
  Nữ
  @lethutrang Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Dàn Phụ: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:32) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:24) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:21:08) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:54) , Champions (01/05/2019 at 10:47:35) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:36:41)
 7. levuquynhnga

  levuquynhnga

  Đ.Ký:
  14/12/2018
  Bài viết:
  1,398
  Được thích:
  3,289
  Xu:
  25,002,201
  @levuquynhnga Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Dàn Phụ: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:34) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:26) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:21:10) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:57) , Champions (01/05/2019 at 10:47:37) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:36:43)
 8. Doicoluu337

  Doicoluu337

  Đ.Ký:
  21/03/2018
  Bài viết:
  1,669
  Được thích:
  5,764
  Xu:
  25,882,742
  Giới tính:
  Nam
  @Doicoluu337 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  Dàn Phụ: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:35) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:28) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:21:12) , Champions (01/05/2019 at 10:47:38) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:36:45)
 9. Dieuha223

  Dieuha223

  Đ.Ký:
  14/12/2018
  Bài viết:
  1,474
  Được thích:
  3,992
  Xu:
  24,736,407
  @Dieuha223 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Dàn Phụ: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:37) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:30) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:21:14) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:01:01) , Champions (01/05/2019 at 10:47:39) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:36:46)
 10. Annhien

  Annhien

  Đ.Ký:
  14/03/2017
  Bài viết:
  5,924
  Được thích:
  43,647
  Xu:
  79,062
  Giới tính:
  Nữ
  @Annhien: Chốt ngày :01/05/2019
  Dàn chính : 34 43 39 93 48 84 98 89 88 33
  Dàn lót : 38 93 13 31 18 81 63 36 68 86
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:39) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:33) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:01:04) , Champions (01/05/2019 at 10:47:41) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:36:48)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời