SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT MỪNG SINH NHẬT BÁC THÁNG 05/2019

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 30/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Cauamhanoi

  Cauamhanoi

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,269
  Được thích:
  6,559
  Xu:
  535,740
  @Cauamhanoi chốt đặc biệt ngày 31/05/2019
  Dàn chính: 11 13 15 16 19 40 42 43 46 48
  Dàn lót: 60 61 64 66 68 82 84 86 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/05/2019 at 22:59:52) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 06:41:01) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:28:54)
 2. adayroihihi

  adayroihihi

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,369
  Được thích:
  6,635
  Xu:
  3,768,475
  @adayroihihi chốt đặc biệt ngày 31/05/2019
  Dàn chính: 00 04 14 19 22 31 32 40 41 44
  Dàn lót: 50 59 62 64 69 71 80 82 91 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/05/2019 at 22:59:54) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 06:41:03) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:28:56)
 3. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  12,207
  Được thích:
  20,150
  Xu:
  547,083,800
  Giới tính:
  Nam
  @TLong888 chốt ngày 31/5/2019
  Dàn chính: 06 60 15 51 02 24 43 47 52 64
  Dàn lót: 25 70 82 20 01 10 56 65 00 11
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/05/2019 at 22:59:56) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 06:41:06) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:28:57)
 4. buihung88

  buihung88

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,303
  Được thích:
  6,603
  Xu:
  4,092,930
  @buihung88 chốt đặc biệt ngày 31/05/2019
  Dàn chính: 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
  Dàn lót: 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/05/2019 at 22:59:58) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 06:41:07) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:28:59)
 5. numoneyee

  numoneyee

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,284
  Được thích:
  6,531
  Xu:
  6,201,981
  @numoneyee chốt đặc biệt ngày 31/05/2019
  Dàn chính: 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  Dàn lót: 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/05/2019 at 23:00:00) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 06:41:09) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:29:01)
 6. haiyen1295

  haiyen1295

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,338
  Được thích:
  6,623
  Xu:
  4,850,355
  @haiyen1295 chốt đặc biệt ngày 31/05/2019
  Dàn chính: 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
  Dàn lót: 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/05/2019 at 23:00:01) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 06:41:10) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:29:03)
 7. vinamilk

  vinamilk

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,327
  Được thích:
  6,579
  Xu:
  1,156,146
  @vinamilk chốt đặc biệt ngày 31/05/2019
  Dàn chính: 00 09 19 23 27 32 33 37 42 50
  Dàn lót: 60 63 69 72 73 79 82 87 90 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/05/2019 at 23:00:07) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 06:41:13) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:29:04)
 8. tuyenhamit

  tuyenhamit

  Đ.Ký:
  19/02/2017
  Bài viết:
  807
  Được thích:
  5,227
  Xu:
  7,921,600
  Giới tính:
  Nam
  @tuyenhamit chốt đặc biệt ngày 31/05/2019
  Dàn chính: 11 31 13 30 03 51 09 01 10 99
  Dàn phụ: 37 73 38 33 09 90 52 53 55 93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/05/2019 at 23:00:09) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 06:41:20) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:29:06)
 9. thienduong01

  thienduong01

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,286
  Được thích:
  6,514
  Xu:
  5,883,973
  @thienduong01 chốt đặc biệt ngày 31/05/2019
  Dàn chính: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Dàn lót: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/05/2019 at 23:00:11) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 06:41:23) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:29:07)
 10. dieuanh96

  dieuanh96

  Đ.Ký:
  30/05/2019
  Bài viết:
  6,028
  Được thích:
  5,748
  Xu:
  2,622,847
  Giới tính:
  Nữ
  @dieuanh96 chốt đặc biệt ngày 31/05/2019
  Dàn chính: 01 04 07 09 31 34 36 38 52 54
  Dàn lót: 56 59 61 63 65 68 90 92 95 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/05/2019 at 23:00:13) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 06:41:28) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:29:09)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
123B.COM