SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT MỪNG SINH NHẬT BÁC THÁNG 05/2019

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 30/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. traiphonui

  traiphonui

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,671
  Được thích:
  4,522
  Xu:
  34,617,766
  Giới tính:
  Nữ
  @traiphonui Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Dàn Phụ: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:25:55) , Thuminh (01/05/2019 at 22:05:49) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:20:20) , Vinaphone (08/05/2019 at 19:59:58) , Champions (01/05/2019 at 10:47:07) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:35:39)
 2. lethihoa95

  lethihoa95

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,663
  Được thích:
  4,481
  Xu:
  39,109,588
  Giới tính:
  Nữ
  @lethihoa95 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Dàn Phụ: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:25:57) , Thuminh (01/05/2019 at 22:05:52) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:20:22) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:10) , Champions (01/05/2019 at 10:47:08) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:35:41)
 3. nongthihienbg

  nongthihienbg

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  4,523
  Xu:
  31,372,660
  Giới tính:
  Nữ
  @nongthihienbg Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 34 35
  Dàn Phụ: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:25:58) , Thuminh (01/05/2019 at 22:06:47) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:20:24) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:11) , Champions (01/05/2019 at 10:47:10) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:35:42)
 4. dmlode113

  dmlode113

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,696
  Được thích:
  4,706
  Xu:
  34,401,650
  Giới tính:
  Nam
  @dmlode113 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Dàn Phụ: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:00) , Thuminh (01/05/2019 at 22:06:50) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:20:26) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:13) , Champions (01/05/2019 at 10:47:12) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:35:43)
 5. hoainam71

  hoainam71

  Đ.Ký:
  23/02/2018
  Bài viết:
  1,681
  Được thích:
  4,732
  Xu:
  36,583,868
  Giới tính:
  Nam
  @hoainam71 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Dàn Phụ: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:03) , Thuminh (01/05/2019 at 22:06:53) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:20:29) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:15) , Champions (01/05/2019 at 10:47:13) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:35:45)
 6. vuhuy37

  vuhuy37

  Đ.Ký:
  23/02/2018
  Bài viết:
  1,702
  Được thích:
  5,007
  Xu:
  29,231,469
  Giới tính:
  Nam
  @vuhhuy37 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  Dàn Phụ: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:13) , Thuminh (01/05/2019 at 22:06:56) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:20:31) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:17) , Champions (01/05/2019 at 10:47:15) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:35:47)
 7. TuongVi007

  TuongVi007

  Đ.Ký:
  07/03/2018
  Bài viết:
  1,704
  Được thích:
  5,024
  Xu:
  30,356,042
  Giới tính:
  Nữ
  @ TuongVi007 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Dàn Phụ: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:15) , Thuminh (01/05/2019 at 22:06:58) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:20:38) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:21) , Champions (01/05/2019 at 10:47:16) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:35:49)
 8. ANNHIEN007

  ANNHIEN007

  Đ.Ký:
  08/03/2018
  Bài viết:
  1,696
  Được thích:
  4,927
  Xu:
  29,444,793
  Giới tính:
  Nữ
  @ANNHIEN007 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  Dàn Phụ: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:16) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:01) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:20:41) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:23) , Champions (01/05/2019 at 10:47:18) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:35:50)
 9. Thuhuong94

  Thuhuong94

  Đ.Ký:
  13/03/2018
  Bài viết:
  1,626
  Được thích:
  4,355
  Xu:
  34,010,713
  Giới tính:
  Nữ
  @Thuhuong94 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Dàn Phụ: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:18) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:03) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:20:42) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:24) , Champions (01/05/2019 at 10:47:19) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:35:52)
 10. AngelLinh57

  AngelLinh57

  Đ.Ký:
  13/03/2018
  Bài viết:
  1,702
  Được thích:
  5,056
  Xu:
  40,273,656
  Giới tính:
  Nữ
  @AngelLinh57 Chốt ngày: 1.5.2019
  Dàn Chính: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Dàn Phụ: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/05/2019 at 10:26:19) , Thuminh (01/05/2019 at 22:07:05) , dongkhanh1994 (01/05/2019 at 04:20:44) , Vinaphone (08/05/2019 at 20:00:26) , Champions (01/05/2019 at 10:47:21) , Songlotuthude688 (31/05/2019 at 20:35:53)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời