SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG GIẢI PHÓNG THÁNG 04/2019

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 31/03/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. lethihoa95

  lethihoa95

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,663
  Được thích:
  4,481
  Xu:
  39,109,588
  Giới tính:
  Nữ
  @lethihoa95 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Dàn Phụ: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:47:40) , Nhathai (01/04/2019 at 15:06:15) , Casino83 (09/04/2019 at 11:26:00) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:54) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:55:27) , AntiFan (03/04/2019 at 10:27:03)
 2. nongthihienbg

  nongthihienbg

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  4,523
  Xu:
  31,372,660
  Giới tính:
  Nữ
  @nongthihienbg Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Dàn Phụ: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:47:43) , Nhathai (01/04/2019 at 15:06:18) , Casino83 (09/04/2019 at 11:26:01) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:56) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:55:29) , AntiFan (03/04/2019 at 10:27:05)
 3. dmlode113

  dmlode113

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,696
  Được thích:
  4,706
  Xu:
  34,401,650
  Giới tính:
  Nam
  @dmlode113 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Dàn Phụ: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:47:45) , Nhathai (01/04/2019 at 15:06:20) , Casino83 (09/04/2019 at 11:26:03) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:58) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:55:33) , AntiFan (03/04/2019 at 10:27:06)
 4. hoainam71

  hoainam71

  Đ.Ký:
  23/02/2018
  Bài viết:
  1,681
  Được thích:
  4,732
  Xu:
  36,583,868
  Giới tính:
  Nam
  @hoainam71 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Dàn Phụ: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:47:51) , Nhathai (01/04/2019 at 15:06:24) , Casino83 (09/04/2019 at 11:26:07) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:04:00) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:55:36) , AntiFan (03/04/2019 at 10:27:08)
 5. vuhuy37

  vuhuy37

  Đ.Ký:
  23/02/2018
  Bài viết:
  1,702
  Được thích:
  5,007
  Xu:
  29,231,469
  Giới tính:
  Nam
  @vuhhuy37 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  Dàn Phụ: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:47:53) , Nhathai (01/04/2019 at 15:06:27) , Casino83 (09/04/2019 at 11:26:08) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:04:02) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:55:38) , AntiFan (03/04/2019 at 10:27:10)
 6. TuongVi007

  TuongVi007

  Đ.Ký:
  07/03/2018
  Bài viết:
  1,704
  Được thích:
  5,024
  Xu:
  30,356,042
  Giới tính:
  Nữ
  @ TuongVi007 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Dàn Phụ: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:47:55) , Nhathai (01/04/2019 at 15:06:34) , Casino83 (09/04/2019 at 11:26:10) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:04:03) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:55:41) , AntiFan (03/04/2019 at 10:27:11)
 7. ANNHIEN007

  ANNHIEN007

  Đ.Ký:
  08/03/2018
  Bài viết:
  1,696
  Được thích:
  4,927
  Xu:
  29,444,793
  Giới tính:
  Nữ
  @ANNHIEN007 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Dàn Phụ: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:47:57) , Nhathai (01/04/2019 at 15:06:40) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:04:05) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:55:43) , AntiFan (03/04/2019 at 10:27:12)
 8. Thuhuong94

  Thuhuong94

  Đ.Ký:
  13/03/2018
  Bài viết:
  1,626
  Được thích:
  4,355
  Xu:
  34,010,713
  Giới tính:
  Nữ
  @Thuhuong94 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Dàn Phụ: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:48:00) , Nhathai (01/04/2019 at 15:06:42) , Casino83 (09/04/2019 at 11:26:13) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:04:07) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:55:45) , AntiFan (03/04/2019 at 10:27:14)
 9. AngelLinh57

  AngelLinh57

  Đ.Ký:
  13/03/2018
  Bài viết:
  1,702
  Được thích:
  5,056
  Xu:
  40,273,656
  Giới tính:
  Nữ
  @AngelLinh57 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Dàn Phụ: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:48:02) , Nhathai (01/04/2019 at 15:06:44) , Casino83 (09/04/2019 at 11:26:15) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:04:08) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:55:46) , AntiFan (03/04/2019 at 10:27:15)
 10. nguyenhien1995

  nguyenhien1995

  Đ.Ký:
  13/03/2018
  Bài viết:
  1,633
  Được thích:
  4,377
  Xu:
  30,622,967
  Giới tính:
  Nữ
  @nguyenhien1995 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Dàn Phụ: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:48:04) , Nhathai (01/04/2019 at 15:06:47) , Casino83 (09/04/2019 at 11:26:16) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:04:10) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:55:48) , AntiFan (03/04/2019 at 10:27:16)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec