SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG GIẢI PHÓNG THÁNG 04/2019

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 31/03/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Sat_Thu_De

  Sat_Thu_De

  Đ.Ký:
  30/09/2016
  Bài viết:
  6,841
  Được thích:
  42,374
  Xu:
  24,161
  Giới tính:
  Nam
  @Sat_Thu_De Chốt ngày 1.4.2019
  Dàn chính : 03 04 08 32 13 17 19 21 22 28,
  Dàn phụ: 62 64 67 68 73 82 86 23 12 84
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:46:29) , Nhathai (01/04/2019 at 15:05:05) , Casino83 (09/04/2019 at 11:25:09) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:06) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:54:04) , AntiFan (03/04/2019 at 10:26:18)
 2. Vang_toi_ngheo09

  Vang_toi_ngheo09

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,933
  Được thích:
  6,203
  Xu:
  38,818,881
  Giới tính:
  Nam
  @Vang_toi_ngheo09 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Dàn Phụ: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:46:33) , Nhathai (01/04/2019 at 15:05:08) , Casino83 (09/04/2019 at 11:25:11) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:08) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:54:07) , AntiFan (03/04/2019 at 10:26:19)
 3. Boynhaquehn11

  Boynhaquehn11

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,978
  Được thích:
  6,402
  Xu:
  31,657,718
  Giới tính:
  Nữ
  @Boynhaquehn11 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Dàn Phụ: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:46:35) , Nhathai (01/04/2019 at 15:05:10) , Casino83 (09/04/2019 at 11:25:12) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:10) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:54:09) , AntiFan (03/04/2019 at 10:26:20)
 4. Monglode113

  Monglode113

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,936
  Được thích:
  6,127
  Xu:
  30,055,338
  Giới tính:
  Nam
  @Monglode113 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Dàn Phụ: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:46:37) , Nhathai (01/04/2019 at 15:05:12) , Casino83 (09/04/2019 at 11:25:14) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:12) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:54:11) , AntiFan (03/04/2019 at 10:26:22)
 5. Gai_ban_dam

  Gai_ban_dam

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  2,101
  Được thích:
  6,894
  Xu:
  20,331,851
  Giới tính:
  Nữ
  @Gai_ban_dam Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Dàn Phụ: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:46:39) , Nhathai (01/04/2019 at 15:05:14) , Casino83 (09/04/2019 at 11:25:15) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:13) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:54:14) , AntiFan (03/04/2019 at 10:26:23)
 6. Lady_Killer6969

  Lady_Killer6969

  Đ.Ký:
  13/06/2017
  Bài viết:
  2,340
  Được thích:
  8,715
  Xu:
  18,111,801
  Giới tính:
  Nam
  @Lady_killer696 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Dàn Phụ: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:46:41) , Nhathai (01/04/2019 at 15:05:16) , Casino83 (09/04/2019 at 11:25:17) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:15) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:54:16) , AntiFan (03/04/2019 at 10:26:27)
 7. sat_thu_de12

  sat_thu_de12

  Đ.Ký:
  09/09/2017
  Bài viết:
  1,948
  Được thích:
  6,125
  Xu:
  35,745,575
  Giới tính:
  Nữ
  @sat_thu_de12 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Dàn Phụ: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:46:43) , Nhathai (01/04/2019 at 15:05:18) , Casino83 (09/04/2019 at 11:25:18) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:16) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:54:18) , AntiFan (03/04/2019 at 10:26:29)
 8. tolanphuong84

  tolanphuong84

  Đ.Ký:
  10/09/2017
  Bài viết:
  1,939
  Được thích:
  6,055
  Xu:
  35,464,853
  Giới tính:
  Nữ
  @tolanphuong84 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 31 41 32 47 65 87 95 99 90 60
  Dàn Phụ: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:46:45) , Nhathai (01/04/2019 at 15:05:20) , Casino83 (09/04/2019 at 11:25:19) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:18) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:54:22) , AntiFan (03/04/2019 at 10:26:30)
 9. nguyentan479

  nguyentan479

  Đ.Ký:
  10/09/2017
  Bài viết:
  1,967
  Được thích:
  6,254
  Xu:
  33,637,490
  Giới tính:
  Nam
  @nguyentan479 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Dàn Phụ: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:46:47) , Nhathai (01/04/2019 at 15:05:23) , Casino83 (09/04/2019 at 11:25:21) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:19) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:54:24) , AntiFan (03/04/2019 at 10:26:31)
 10. tranphuongab41

  tranphuongab41

  Đ.Ký:
  02/11/2017
  Bài viết:
  1,879
  Được thích:
  5,645
  Xu:
  33,634,415
  Giới tính:
  Nữ
  @tranphuongab41 Chốt ngày: 1.4.2019
  Dàn Chính: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Dàn Phụ: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/04/2019 at 00:46:49) , Nhathai (01/04/2019 at 15:05:25) , Casino83 (09/04/2019 at 11:25:22) , vutrau1973 (01/04/2019 at 11:03:21) , dongkhanh1994 (31/03/2019 at 22:54:26) , AntiFan (03/04/2019 at 10:26:32)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec