DÀN ĐỀ KẾT NUÔI HÀNG TUẦN- NĂM 2017

Đăng vào 'Chia sẻ kinh nghiệm' bởi Nhu_Y368, 09/02/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Nhu_Y368

  Nhu_Y368 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  07/03/2016
  Bài viết:
  1,313
  Được thích:
  9,550
  Xu:
  23,872,341
  Số đt:
  0375258508
  Nuôi 080,181,484,686,787 to, lót các con chạm 8 còn lại
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/08/2017 at 21:59:30) , HONG (11/03/2017 at 14:20:40) , Anh0165 (13/03/2017 at 14:10:42) , timlocso (11/02/2017 at 10:00:13) , hangvo (15/02/2017 at 13:35:52) , kinhphan17041994 (10/02/2017 at 15:30:28) , ELChapoGuzman (10/02/2017 at 07:30:43) , thantai368 (13/03/2017 at 15:54:18) , AZAZ83 (10/02/2017 at 12:49:05) , meomisa17 (18/02/2017 at 22:16:46) , bian_sohoc (17/02/2017 at 23:12:22) , CP6789 (09/02/2017 at 12:33:14) , tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:24) , catbitown (13/03/2017 at 21:21:56) , Nguyentuanh2017 (15/01/2018 at 17:02:48)
 2. Nhu_Y368

  Nhu_Y368 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  07/03/2016
  Bài viết:
  1,313
  Được thích:
  9,550
  Xu:
  23,872,341
  Số đt:
  0375258508
  Chén to 81

  Chạm 2( to 32,22,72,21) tiếp tục
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/08/2017 at 21:59:34) , Anh0165 (13/03/2017 at 14:10:38) , timlocso (11/02/2017 at 10:00:02) , hangvo (15/02/2017 at 13:35:54) , kinhphan17041994 (10/02/2017 at 15:30:33) , ELChapoGuzman (27/02/2017 at 08:23:19) , thantai368 (13/03/2017 at 15:54:24) , AZAZ83 (10/02/2017 at 12:49:28) , dedom (10/02/2017 at 12:42:28) , meomisa17 (18/02/2017 at 22:16:49) , bian_sohoc (17/02/2017 at 23:12:25) , CP6789 (10/02/2017 at 13:17:50) , tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:25) , catbitown (13/03/2017 at 21:21:59) , Nguyentuanh2017 (15/01/2018 at 17:02:51)
 3. Nhu_Y368

  Nhu_Y368 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  07/03/2016
  Bài viết:
  1,313
  Được thích:
  9,550
  Xu:
  23,872,341
  Số đt:
  0375258508
  Ôi! Nuôi nấng j mà cứ ra ngày 1, thì ăn bé, to j

  Nuôi chạm 0

  Ae tk chạm 7

  Tat ca khung đủ 7 ngày nhé
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/08/2017 at 21:59:37) , Anh0165 (13/03/2017 at 14:10:47) , timlocso (11/02/2017 at 09:59:56) , hangvo (15/02/2017 at 13:35:58) , ELChapoGuzman (27/02/2017 at 08:23:12) , thantai368 (13/03/2017 at 15:54:25) , meomisa17 (18/02/2017 at 22:17:17) , bian_sohoc (17/02/2017 at 23:12:32) , tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:26) , catbitown (13/03/2017 at 21:22:01) , Nguyentuanh2017 (15/01/2018 at 17:02:53)
 4. Congvu

  Congvu

  Đ.Ký:
  10/02/2017
  Bài viết:
  4
  Được thích:
  21
  Xu:
  11,005,660
  Giới tính:
  Nam
  Mai de tong 016 gep cham 03489
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/08/2017 at 21:59:40) , Anh0165 (13/02/2017 at 15:54:49) , hangvo (15/02/2017 at 13:36:02) , thantai368 (13/03/2017 at 15:54:27) , meomisa17 (05/03/2017 at 22:16:20) , bian_sohoc (17/02/2017 at 23:12:43) , Temirano (13/02/2017 at 14:03:22) , tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:28) , catbitown (13/03/2017 at 21:22:10) , Nguyentuanh2017 (15/01/2018 at 17:02:55)
  1. Phamthecuong
   Tiếp tục đi bác :)
    
   Phamthecuong, 12/02/2017
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Thuminh (14/08/2017 at 21:59:41), tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:29), catbitown (13/03/2017 at 21:22:11), Anh0165 (13/03/2017 at 14:10:52), meomisa17 (05/03/2017 at 22:16:18), hangvo (15/02/2017 at 13:36:03)
 5. Nhu_Y368

  Nhu_Y368 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  07/03/2016
  Bài viết:
  1,313
  Được thích:
  9,550
  Xu:
  23,872,341
  Số đt:
  0375258508
  Chén chạm 7

  Chạm 0 tiếp

  Tk chạm 1
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/08/2017 at 21:59:44) , Anh0165 (13/03/2017 at 14:28:25) , hangvo (15/02/2017 at 13:36:06) , ELChapoGuzman (27/02/2017 at 08:23:26) , thantai368 (13/03/2017 at 15:54:30) , meomisa17 (18/02/2017 at 22:17:33) , bian_sohoc (17/02/2017 at 23:12:47) , tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:31) , catbitown (13/03/2017 at 21:22:16) , Nguyentuanh2017 (15/01/2018 at 17:02:57)
 6. Nhu_Y368

  Nhu_Y368 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  07/03/2016
  Bài viết:
  1,313
  Được thích:
  9,550
  Xu:
  23,872,341
  Số đt:
  0375258508
  Chén chạm 1

  Chạm 0, tiếp tục
  Tk chạm 8
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/08/2017 at 21:59:46) , Anh0165 (13/03/2017 at 14:11:04) , hangvo (15/02/2017 at 13:36:09) , ELChapoGuzman (27/02/2017 at 08:23:27) , thantai368 (13/03/2017 at 15:54:33) , meomisa17 (18/02/2017 at 22:18:38) , bian_sohoc (17/02/2017 at 23:12:50) , tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:32) , catbitown (13/03/2017 at 21:22:19) , Nguyentuanh2017 (15/01/2018 at 17:02:59)
 7. Nhu_Y368

  Nhu_Y368 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  07/03/2016
  Bài viết:
  1,313
  Được thích:
  9,550
  Xu:
  23,872,341
  Số đt:
  0375258508
  Chén chạm 8

  Sát kép khung 3 sau đề 38
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/08/2017 at 21:59:50) , Anh0165 (13/03/2017 at 14:11:13) , hangvo (13/03/2017 at 11:40:04) , ELChapoGuzman (27/02/2017 at 08:23:29) , thantai368 (13/03/2017 at 15:54:35) , meomisa17 (18/02/2017 at 22:18:31) , tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:34) , catbitown (13/03/2017 at 21:22:21) , Nguyentuanh2017 (15/01/2018 at 17:03:01)
 8. Nhu_Y368

  Nhu_Y368 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  07/03/2016
  Bài viết:
  1,313
  Được thích:
  9,550
  Xu:
  23,872,341
  Số đt:
  0375258508
  Chén sát kép, tạm nghỉ sang tuần post
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/08/2017 at 21:59:52) , Anh0165 (13/03/2017 at 14:11:18) , ELChapoGuzman (27/02/2017 at 08:23:30) , thantai368 (13/03/2017 at 15:54:38) , meomisa17 (18/02/2017 at 22:18:29) , hai1974 (20/02/2017 at 17:01:45) , tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:35) , catbitown (13/03/2017 at 21:22:27) , Nguyentuanh2017 (15/01/2018 at 17:03:04) , HuyBacNinh277 (03/04/2017 at 18:26:29)
 9. Nhu_Y368

  Nhu_Y368 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  07/03/2016
  Bài viết:
  1,313
  Được thích:
  9,550
  Xu:
  23,872,341
  Số đt:
  0375258508
  Đuôi 0,1,9 khung 24-25-26/2
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (14/08/2017 at 21:59:55) , Toanthang689 (10/03/2017 at 16:59:38) , Anh0165 (13/03/2017 at 14:11:26) , hangvo (13/03/2017 at 11:40:11) , ELChapoGuzman (27/02/2017 at 08:23:33) , aviet2909 (24/02/2017 at 12:56:14) , meomisa17 (05/03/2017 at 22:15:57) , tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:36) , river85 (25/02/2017 at 00:21:28) , catbitown (13/03/2017 at 21:22:29) , Nguyentuanh2017 (15/01/2018 at 17:03:05) , HuyBacNinh277 (03/04/2017 at 18:26:10)
  1. aviet2909
   Chúc chị ý: luôn xinh đẹp mạnh khoẻ
    
   aviet2909, 24/02/2017
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Thuminh (14/08/2017 at 21:59:59), tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:37), catbitown (13/03/2017 at 21:22:33), Anh0165 (13/03/2017 at 14:11:33), hangvo (13/03/2017 at 11:40:13), meomisa17 (05/03/2017 at 22:15:56), ELChapoGuzman (27/02/2017 at 08:23:34), Nhu_Y368 (27/02/2017 at 03:31:50), Temirano (27/02/2017 at 00:11:07)
 10. Nhu_Y368

  Nhu_Y368 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  07/03/2016
  Bài viết:
  1,313
  Được thích:
  9,550
  Xu:
  23,872,341
  Số đt:
  0375258508
  Chén đuôi 9

  030.070.080.090.383.787.898.88. 565. 545
  Nuôi tròn tuần
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thanh248 (28/02/2017 at 15:43:24) , Thuminh (14/08/2017 at 22:00:01) , Toanthang689 (10/03/2017 at 16:59:33) , KylanNB (02/03/2017 at 14:45:00) , Anh0165 (13/03/2017 at 14:12:21) , hangvo (13/03/2017 at 11:40:18) , ELChapoGuzman (27/02/2017 at 08:23:36) , aviet2909 (27/02/2017 at 08:12:12) , thantai368 (13/03/2017 at 15:54:58) , meomisa17 (05/03/2017 at 22:18:32) , tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:39) , catbitown (13/03/2017 at 21:22:36) , Nguyentuanh2017 (15/01/2018 at 17:03:09)
  1. aviet2909
   Tks chị nha
    
   aviet2909, 27/02/2017
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Thuminh (14/08/2017 at 22:00:03), tnmt923 (11/05/2017 at 09:57:40), catbitown (13/03/2017 at 21:22:40), Anh0165 (13/03/2017 at 14:12:15), hangvo (13/03/2017 at 11:40:22), meomisa17 (05/03/2017 at 22:18:45), ELChapoGuzman (27/02/2017 at 08:23:36)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này