ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 7/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. NetCaFe

  NetCaFe

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  7,244
  Được thích:
  15,220
  Xu:
  89,731,187
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 01/07/2022
  04,10,37,39,99
  Thống kê:
  ..........................................................
  Dàn 9x-0x tổng ...
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,02,03,07,09,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,02,03,07,09,13,14,16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  6x
  00,03,07,09,13,14,16,18,20,23,24,25,27,28,29,32,34,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
  5x
  00,07,09,14,16,23,24,25,27,28,29,32,36,38,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
  4x
  00,07,09,14,16,23,24,25,27,32,41,42,43,45,46,49,50,52,54,55,56,57,58,59,61,63,65,70,71,72,74,75,76,77,78,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95
  3x
  00,07,09,14,23,24,25,32,42,43,45,49,50,52,54,55,56,57,58,59,61,63,70,72,74,75,76,77,78,81,83,84,85,86,87,90,94,95
  2x
  00,07,09,24,25,32,45,50,52,54,55,56,57,58,59,61,63,70,72,75,76,78,83,84,85,86,90,95
  1x
  00,24,25,45,52,54,55,57,58,59,70,72,75,76,78,85,86,90
  0x
  00,24,25,54,58,76,78,85
  Btđ: 25
  Lót: 54
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (29/07/2022 at 16:26:22) , Thuminh (01/07/2022 at 23:16:41) , Minkanghy12 (01/07/2022 at 13:22:06) , babylove (01/07/2022 at 19:32:50) , thuyanh29 (01/07/2022 at 13:29:54) , shopeone (01/07/2022 at 16:50:14) , X155 (01/07/2022 at 15:34:16) , hieplode (01/07/2022 at 14:29:37) , baoanh2016 (01/07/2022 at 18:10:50) , Cuongtron66 (01/07/2022 at 15:12:06) , Thuatetua (31/07/2022 at 18:01:44)
 2. LMTHLCT

  LMTHLCT

  Đ.Ký:
  19/04/2022
  Bài viết:
  345
  Được thích:
  910
  Xu:
  55,660,413
  Hình như tháng này ít người tham gia.Cố lên các chiến hữu ơi.Tham khảo lẫn nhau mà
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (01/07/2022 at 13:46:43) , SONGTHU (29/07/2022 at 16:26:29) , Thuminh (01/07/2022 at 23:16:52) , babylove (01/07/2022 at 19:33:05) , thuyanh29 (01/07/2022 at 13:30:09) , shopeone (01/07/2022 at 16:50:29) , Gold2020 (01/07/2022 at 14:29:57) , X155 (01/07/2022 at 15:34:31) , hieplode (01/07/2022 at 14:29:52) , baoanh2016 (01/07/2022 at 18:11:05) , Cuongtron66 (01/07/2022 at 15:12:11) , Thuatetua (31/07/2022 at 18:01:46)
 3. THUYAN

  THUYAN VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  11/10/2021
  Bài viết:
  134
  Được thích:
  1,050
  Xu:
  32,171,240
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số đặc biệt ngày 1/7
  00,03,04,05,17
  Ngày 01/7 nhận
  9x
  01,02,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,07,08,10,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,07,08,15,16,19,20,21,22,24,25,27,28,29,31,33,34,35,36,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,07,08,15,16,19,20,21,22,25,27,28,29,31,33,34,36,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,78,79,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  5x
  02,07,08,15,16,20,21,25,27,28,29,31,34,36,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,81,82,85,87,88,89,90,91,92,94,97,98,99
  4x
  07,16,20,21,27,28,29,36,39,40,41,42,43,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,81,87,88,89,90,91,92,94,97,98
  3x
  07,16,20,21,27,28,29,39,40,41,42,43,45,48,50,52,53,55,56,57,59,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,81,87,90,91,92,97
  2x
  07,29,39,40,41,42,43,45,48,50,52,53,55,56,57,59,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,92
  1x
  07,29,39,40,41,43,45,50,52,55,64,65,67,68,71,72,74,92
  0x
  07,39,40,43,45,50,52,55
  STĐ: 52,55 BTĐ: 55
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (29/07/2022 at 16:26:33) , Thuminh (01/07/2022 at 23:17:01) , babylove (01/07/2022 at 19:33:20) , thuyanh29 (01/07/2022 at 13:30:24) , shopeone (01/07/2022 at 16:50:44) , X155 (01/07/2022 at 15:34:46) , hieplode (01/07/2022 at 14:30:07) , baoanh2016 (01/07/2022 at 18:11:20) , Thuatetua (31/07/2022 at 18:01:49)
 4. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 01/07/2022
  49,38,77,17,98
  Thống kê:
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 23:17:05) , babylove (01/07/2022 at 19:33:35) , shopeone (01/07/2022 at 16:50:59) , X155 (01/07/2022 at 15:35:01) , hieplode (01/07/2022 at 14:30:22) , baoanh2016 (01/07/2022 at 18:11:35) , Cuongtron66 (01/07/2022 at 15:12:49) , Thuatetua (31/07/2022 at 18:01:50)
 5. Tháng này anh chị em nghỉ nhiều vậy, mỗi mục mới chỉ có 12 bạn!
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (29/07/2022 at 16:26:44) , Thuminh (01/07/2022 at 23:17:15) , babylove (01/07/2022 at 19:33:50) , shopeone (01/07/2022 at 16:51:14) , X155 (01/07/2022 at 15:35:16) , hieplode (01/07/2022 at 14:30:37) , baoanh2016 (01/07/2022 at 18:11:50) , Cuongtron66 (01/07/2022 at 15:12:57) , Thuatetua (31/07/2022 at 18:01:52)
 6. Gold2020

  Gold2020

  Đ.Ký:
  02/12/2020
  Bài viết:
  10
  Được thích:
  71
  Xu:
  98,480
  Giới tính:
  Nữ
  Mức: 0 (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (7 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,28,30,31,32,33,35,36,38,41,42,44,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (6 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,18,19,20,22,23,25,28,30,31,32,33,36,38,41,42,44,47,48,50,51,52,55,56,57,58,60,61,63,65,66,67,69,70,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (5 9 số)
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,14,16,19,20,22,23,25,28,30,31,32,33,36,38,41,44,50,51,52,55,56,57,58,60,61,63,65,66,67,69,70,73,75,76,78,80,82,83,85,87,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (4 9 số)
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,16,20,22,23,25,28,30,31,32,33,36,38,44,50,51,52,55,56,57,58,60,61,63,65,66,69,70,75,78,80,82,83,85,87,90,95,96,97,99
  Mức: 0 (3 9 số)
  00,05,06,08,09,11,16,20,22,23,25,28,31,32,33,36,38,44,50,51,52,55,56,57,58,60,61,63,65,66,69,78,80,82,85,87,96,97,99
  Dàn (2 9 số)
  00,05,06,09,11,16,25,28,31,32,33,44,50,51,52,55,56,57,60,61,63,65,66,69,78,82,87,96,99
  Dàn (1 9 số)
  00,05,06,11,25,28,31,33,44,52,55,56,60,65,66,78,82,87,99
  Dàn (9 số)
  00,06,11,44,52,60,66,82,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (29/07/2022 at 16:26:48) , Thuminh (01/07/2022 at 23:17:18) , babylove (01/07/2022 at 19:34:05) , shopeone (01/07/2022 at 16:51:29) , X155 (01/07/2022 at 15:35:31) , hieplode (01/07/2022 at 14:30:52) , baoanh2016 (01/07/2022 at 18:12:05) , Cuongtron66 (01/07/2022 at 15:13:20) , Thuatetua (31/07/2022 at 18:01:55)
 7. Gold2020

  Gold2020

  Đ.Ký:
  02/12/2020
  Bài viết:
  10
  Được thích:
  71
  Xu:
  98,480
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 01/07/2022
  29,39,49,92,77
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 23:17:27) , babylove (01/07/2022 at 19:34:20) , shopeone (01/07/2022 at 16:51:44) , X155 (01/07/2022 at 15:35:46) , hieplode (01/07/2022 at 14:31:07) , baoanh2016 (01/07/2022 at 18:12:20) , Cuongtron66 (01/07/2022 at 15:13:21) , Thuatetua (31/07/2022 at 18:01:57)
 8. @Gold2020. Loại 5 số đề phải được lấy ra ở dàn 9x bạn nhé. Nghĩa là 5 số đề bạn loại hôm nay phải là: 29,34,39,49,92. Bạn xem thêm Nội Quy đầu trang 1 nhé.
  Mau vào chốt lại 5 số đề đi,
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 23:17:49) , babylove (01/07/2022 at 19:34:35) , shopeone (01/07/2022 at 16:51:59) , Gold2020 (01/07/2022 at 14:31:48) , X155 (01/07/2022 at 15:36:01) , hieplode (01/07/2022 at 14:31:22) , baoanh2016 (01/07/2022 at 18:12:35) , Thuatetua (31/07/2022 at 18:01:59)
  1. Gold2020
   xoá bài trên giúp mình nhé
    
   Gold2020, 01/07/2022
 9. NhungCoi

  NhungCoi

  Đ.Ký:
  31/07/2021
  Bài viết:
  639
  Được thích:
  5,687
  Xu:
  364,149,683
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,08,10,11,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,08,13,14,15,16,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,06,08,13,14,15,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,43,44,45,47,48,50,51,53,54,55,58,59,60,61,62,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,96,98,99
  5x
  00,01,03,04,06,08,13,15,20,22,23,24,26,28,29,30,31,32,34,36,39,40,41,43,45,47,48,50,53,54,58,59,60,61,62,66,67,70,71,72,74,75,76,77,80,81,82,84,86,87,89,90,91,93,94,96,98,99
  4x
  01,03,04,06,13,15,20,22,23,24,26,28,29,30,31,32,34,36,39,40,41,43,45,47,48,50,54,58,59,60,62,66,67,70,71,74,76,77,81,82,84,86,89,91,93,96,98,99
  3x
  01,03,04,06,13,15,20,22,24,26,29,30,32,34,36,39,40,41,43,45,47,48,54,58,59,62,66,70,76,81,82,84,86,91,93,96,98,99
  2x
  03,04,13,20,22,24,26,29,32,34,36,39,40,41,43,47,48,54,58,59,62,66,70,76,81,82,86,98
  1x
  22,26,29,32,36,39,43,47,48,58,59,62,66,70,76,82,86,98
  0x
  22,39,43,58,66,70,76,82,86
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (29/07/2022 at 16:27:01) , Thuminh (01/07/2022 at 23:17:55) , babylove (01/07/2022 at 19:34:50) , shopeone (01/07/2022 at 16:52:14) , X155 (01/07/2022 at 15:36:16) , hieplode (01/07/2022 at 14:31:37) , baoanh2016 (01/07/2022 at 18:12:50) , Cuongtron66 (01/07/2022 at 15:13:54) , Thuatetua (31/07/2022 at 18:02:02)
  1. NhungCoi
   nhờ mod lấy hộ loại 5 số ở mức 9x với nhé, mình đang đi xe ko làm dc
    
   NhungCoi, 01/07/2022
  2. Gold2020
   NhungCoi
   Loại 05 số Đặc biệt ngày 01/07/2022
   07,09,12,18,38
    
   Gold2020, 01/07/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   NhungCoi (02/07/2022 at 07:27:12)
 10. Gold2020

  Gold2020

  Đ.Ký:
  02/12/2020
  Bài viết:
  10
  Được thích:
  71
  Xu:
  98,480
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 01/07/2022
  29,34,39,49,92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (29/07/2022 at 16:27:17) , Thuminh (01/07/2022 at 23:18:24) , babylove (01/07/2022 at 19:35:05) , shopeone (01/07/2022 at 16:52:29) , X155 (01/07/2022 at 15:36:31) , NhungCoi (02/07/2022 at 07:27:26) , baoanh2016 (01/07/2022 at 18:13:05) , Cuongtron66 (01/07/2022 at 15:14:07) , Thuatetua (31/07/2022 at 18:02:04)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời