ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 6/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. PhaoloAnh

  PhaoloAnh

  Đ.Ký:
  20/06/2022
  Bài viết:
  138
  Được thích:
  322
  Xu:
  1,310,763
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 30/06/2022
  49,53,92,94
  Thống kê: 00000.00000.00000.000x0.00000.000
  ..........................................................
  Dàn 9x-0x tổng ...

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,64,65,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,27,29,30,31,37,39,40,41,47,49,50,51,57,59,60,61,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,27,29,31,37,39,41,47,49,51,57,59,61,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,27,31,37,41,47,51,57,61,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91.
  3x
  01,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,27,31,37,41,47,51,57,61,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91
  2x
  01,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,27,31,36,37,41,47,51,57,61,62,63,67,68,69.
  1x
  13,14,15,16,17,18,19,21,27,31,36,61,62,63,67,68,69,70,75
  0x
  36,63,68,86,18,81,31,13
  BTĐ: 36 / STĐ: 36,63
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:48:48) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:46:13) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:52:40) , soiroichot (30/06/2022 at 18:23:11) , chilaconso (30/06/2022 at 13:42:45) , remix (30/06/2022 at 17:05:26)
  1. TuanNguyen82
   :D:mad::eek::rolleyes:
    
   TuanNguyen82, 30/06/2022
  2. Cuongtron66
   (hehe)(hehe)(hehe)
    
   Cuongtron66, 30/06/2022
 2. @PhaoloAnh. Qua đã nhắc bạn không được chốt bài trong này nữa nhưng sao vẫn chốt vậy! Nếu 1 lần nữa mình sẽ BAND nhé. Bài chốt thì sai..,
  @THUYAN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:49:01) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:46:28) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:52:55) , soiroichot (30/06/2022 at 18:23:26) , chilaconso (30/06/2022 at 17:31:14) , remix (30/06/2022 at 17:05:41)
 3. THUYAN

  THUYAN VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  11/10/2021
  Bài viết:
  134
  Được thích:
  1,050
  Xu:
  32,171,240
  Giới tính:
  Nữ
  Dàn 9x-0x tháng 06/2022
  Ngày 01/6 nhận 5x
  Ngày 02/6 nhận 7x
  Ngày 03/6 nhận 6x
  Ngày 04/6 nhận 2x
  Ngày 05/6 nhận 3x
  Ngày 06/6 nhận 0x
  Ngày 07/6 nhận X
  Ngày 08/6 nhận 1x
  Ngày 09/6 nhận 0x
  Ngày 10/6 nhận 0x
  Ngày 11/6 nhận 8x
  Ngày 12/6 nhận 1x
  Ngày 13/6 nhận 3x
  Ngày 14/6 nhận 2x
  Ngày 15/6 nhận 2x
  Ngày 16/6 nhận 1x
  Ngày 17/6 nhận 4x
  Ngày 18/6 nhận X
  Ngày 19/6 nhận 7x
  Ngày 20/6 nhận 8x
  Ngày 21/6 nhận 8x
  Ngày 22/6 nhận 6x
  Ngày 23/6 nhận 6x
  Ngày 24/6 nhận 7x
  Ngày 25/6 nhận 8x
  Ngày 26/6 nhận 0x
  Ngày 27/6 nhận 2x
  Ngày 28/6 nhận 5x
  Ngày 29/6 nhận 2x
  Ngày 30/6 nhận
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,06,07,08,09,10,12,13,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  06,07,08,09,10,12,13,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  06,07,08,09,10,12,13,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,39,41,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,78,79,80,81,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,99
  5x
  08,09,10,12,22,23,24,25,29,30,31,32,33,35,37,39,41,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,78,79,80,81,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,99
  4x
  08,09,10,12,22,23,24,25,29,30,31,32,33,35,37,39,41,45,46,48,49,50,52,53,54,55,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,78,79,81,87,88,91,92,93,94,96,97,99
  3x
  08,09,25,29,30,31,35,37,45,46,48,49,50,52,53,54,55,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,78,79,81,87,91,92,93,94,96,97,99
  2x
  08,25,29,30,31,35,37,45,46,50,53,54,55,60,64,65,66,69,71,72,78,81,87,91,92,93,96,97,99
  1x
  08,29,30,31,35,45,50,53,54,55,60,66,71,72,78,87,91,96,99
  0x
  08,30,31,50,55,60,66,91,99
  STĐ: 50,60 BTĐ: 60
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:49:06) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:46:43) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:53:10) , soiroichot (30/06/2022 at 18:23:41) , chilaconso (30/06/2022 at 17:31:29) , remix (30/06/2022 at 17:05:56) , Cuongtron66 (30/06/2022 at 16:16:18)
 4. BaoChau

  BaoChau VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  18/02/2016
  Bài viết:
  3,637
  Được thích:
  22,095
  Xu:
  178,260,328
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 30/06/2022
  35,22,03,44,21
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000.0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:49:10) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:53:25) , soiroichot (30/06/2022 at 18:23:56) , chilaconso (30/06/2022 at 17:31:44) , remix (30/06/2022 at 17:06:11) , Cuongtron66 (30/06/2022 at 16:16:17)
 5. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 30/06/2022
  49,67,62,94,77
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000.0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:49:15) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:53:40) , soiroichot (30/06/2022 at 18:24:11) , chilaconso (30/06/2022 at 17:31:59) , remix (30/06/2022 at 17:06:27) , Cuongtron66 (30/06/2022 at 16:16:26)
 6. upload_2022-6-30_15-0-57.png

  - Mức 0: (5 0 số)
  02 04 07 08 09 14 15 16 18 19 23 25 27 28 32 34 38 39 41 43 45 46 47 48 50 51 52 54 57 58 59 64 68 69 70 71 72 73 75 80 81 82 84 86 87 88 89 90 96 98
  - Mức 1: (2 6 số)
  05 11 13 17 20 21 22 24 26 29 31 33 36 40 55 56 63 66 78 83 85 91 93 95 97 99
  - Mức 2: (1 4 số)
  00 01 03 06 10 42 44 53 60 62 65 67 76 92
  - Mức 3: (7 số)
  12 30 37 61 74 77 79
  - Mức 4: (1 số)
  49
  - Mức 5: (1 số)
  94
  - Mức 6: (1 số)
  35
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:49:24) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:53:55) , soiroichot (30/06/2022 at 18:24:26) , chilaconso (30/06/2022 at 17:32:14) , remix (30/06/2022 at 17:06:42) , SAOKE (30/06/2022 at 15:39:07)
 7. 9x

  - Mức 1 7: (1 số)
  35
  - Mức 1 9: (1 số)
  49
  - Mức 2 0: (2 số)
  12 94
  - Mức 2 3: (4 số)
  03 21 53 62
  - Mức 2 4: (8 số)
  01 05 31 34 37 44 74 80
  - Mức 2 5: (2 số)
  33 36
  - Mức 2 6: (9 số)
  00 08 20 30 51 65 66 76 99
  - Mức 2 7: (1 4 số)
  04 11 17 26 40 43 48 50 67 84 85 91 92 93
  - Mức 2 8: (1 2 số)
  02 10 29 32 55 56 61 79 81 86 96 97
  - Mức 2 9: (2 1 số)
  09 13 14 15 18 19 22 27 39 41 58 59 60 68 70 71 82 83 89 95 98
  - Mức 3 0: (2 6 số)
  06 07 16 23 24 25 28 38 42 45 46 47 52 54 57 63 64 69 72 73 75 77 78 87 88 90
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:49:27) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:54:10) , soiroichot (30/06/2022 at 18:24:42) , chilaconso (30/06/2022 at 17:32:29) , remix (30/06/2022 at 17:06:57) , SAOKE (30/06/2022 at 15:39:10)
 8. 7x

  - Mức 1 4: (1 số)
  49
  - Mức 1 6: (1 số)
  77
  - Mức 1 7: (2 số)
  21 62
  - Mức 1 8: (4 số)
  01 35 44 99
  - Mức 1 9: (3 số)
  66 80 94
  - Mức 2 0: (1 số)
  34
  - Mức 2 3: (7 số)
  33 36 51 56 61 67 85
  - Mức 2 4: (2 số)
  03 12
  - Mức 2 5: (2 số)
  05 17
  - Mức 2 6: (3 số)
  08 37 63
  - Mức 2 7: (2 số)
  53 92
  - Mức 2 8: (6 số)
  10 19 26 72 74 90
  - Mức 2 9: (7 số)
  02 06 30 60 65 76 95
  - Mức 3 0: (4 số)
  31 81 84 86
  - Mức 3 1: (6 số)
  11 20 29 71 82 91
  - Mức 3 2: (7 số)
  00 04 07 50 55 58 88
  - Mức 3 3: (4 số)
  27 47 87 93
  - Mức 3 4: (8 số)
  14 16 18 42 43 45 73 89
  - Mức 3 5: (2 số)
  09 32
  - Mức 3 6: (4 số)
  22 41 48 79
  - Mức 3 7: (8 số)
  24 28 40 64 83 96 97 98
  - Mức 3 8: (2 số)
  15 70
  - Mức 3 9: (4 số)
  38 54 59 68
  - Mức 4 0: (3 số)
  13 39 69
  - Mức 4 1: (4 số)
  23 46 75 78
  - Mức 4 2: (3 số)
  25 52 57
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:49:31) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:54:25) , soiroichot (30/06/2022 at 18:24:57) , chilaconso (30/06/2022 at 17:32:44) , remix (30/06/2022 at 17:07:12) , SAOKE (30/06/2022 at 15:39:14)
 9. 4x

  - Mức 2: (1 số)
  77
  - Mức 5: (1 số)
  44
  - Mức 7: (3 số)
  49 61 62
  - Mức 8: (4 số)
  08 34 66 99
  - Mức 9: (1 số)
  85
  - Mức 1 0: (3 số)
  01 04 80
  - Mức 1 1: (3 số)
  17 21 94
  - Mức 1 2: (8 số)
  03 05 12 27 33 36 47 95
  - Mức 1 3: (3 số)
  11 67 92
  - Mức 1 4: (4 số)
  19 26 37 76
  - Mức 1 5: (3 số)
  29 83 87
  - Mức 1 6: (7 số)
  09 16 18 56 63 81 90
  - Mức 1 7: (7 số)
  02 35 39 82 86 89 98
  - Mức 1 8: (9 số)
  22 30 57 58 72 74 84 88 91
  - Mức 1 9: (8 số)
  07 24 38 40 43 45 59 60
  - Mức 2 0: (4 số)
  00 06 51 54
  - Mức 2 1: (7 số)
  10 41 42 48 50 71 97
  - Mức 2 2: (5 số)
  14 23 55 73 79
  - Mức 2 3: (7 số)
  20 28 32 53 68 75 96
  - Mức 2 4: (6 số)
  31 46 52 65 69 70
  - Mức 2 5: (2 số)
  64 93
  - Mức 2 7: (1 số)
  13
  - Mức 2 8: (1 số)
  25
  - Mức 2 9: (1 số)
  78
  - Mức 3 0: (1 số)
  15
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:49:34) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:54:40) , soiroichot (30/06/2022 at 18:25:12) , chilaconso (30/06/2022 at 17:32:59) , remix (30/06/2022 at 17:07:27) , SAOKE (30/06/2022 at 15:39:17)
 10. 2x

  - Mức 0: (1 số)
  77
  - Mức 1: (1 số)
  49
  - Mức 2: (4 số)
  04 34 57 59
  - Mức 3: (6 số)
  01 12 39 44 61 66
  - Mức 4: (1 1 số)
  09 11 21 62 67 76 85 90 94 95 99
  - Mức 5: (4 số)
  08 17 80 83
  - Mức 6: (1 0 số)
  05 22 27 29 33 36 47 75 81 92
  - Mức 7: (7 số)
  16 26 40 63 72 79 87
  - Mức 8: (1 2 số)
  03 14 18 37 41 53 73 82 84 86 88 98
  - Mức 9: (5 số)
  19 24 45 46 97
  - Mức 1 0: (1 1 số)
  02 20 28 35 38 50 54 58 64 74 91
  - Mức 1 1: (7 số)
  32 43 48 52 56 70 89
  - Mức 1 2: (8 số)
  00 06 10 23 42 68 71 96
  - Mức 1 3: (1 số)
  60
  - Mức 1 4: (3 số)
  30 78 93
  - Mức 1 5: (6 số)
  07 13 31 51 55 69
  - Mức 1 6: (1 số)
  25
  - Mức 1 8: (1 số)
  65
  - Mức 2 1: (1 số)
  15
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:49:37) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:54:55) , soiroichot (30/06/2022 at 18:25:27) , chilaconso (30/06/2022 at 17:33:14) , remix (30/06/2022 at 17:07:42) , SAOKE (30/06/2022 at 15:39:20)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời