ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 6/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. SaLat123

  SaLat123

  Đ.Ký:
  20/08/2019
  Bài viết:
  1,099
  Được thích:
  6,047
  Xu:
  109,020,346
  Giới tính:
  Nữ
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 29/6/2022:
  + 01,04,05,10,68
  + Thống kê: 00000.00000.0x000.00000.00000.000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:56:50) , giacatgia (29/06/2022 at 11:34:10) , HaiNam92 (29/06/2022 at 17:35:59) , cutibatlo (29/06/2022 at 13:16:56) , TM201210 (29/06/2022 at 10:46:23) , hoaihd85 (29/06/2022 at 08:32:08) , AffCup (29/06/2022 at 10:00:11) , traucon (29/06/2022 at 14:13:20) , sangtruatoi (29/06/2022 at 15:12:54) , hieplode (29/06/2022 at 12:23:43) , cachimvanganh (29/06/2022 at 09:14:49) , QTBT (29/06/2022 at 16:21:39) , timbtd (29/06/2022 at 18:56:05) , LMTHLCT (29/06/2022 at 16:05:46)
 2. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  15,385
  Được thích:
  29,268
  Xu:
  642,336,300
  Giới tính:
  Nam
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 29/06/2022
  + 16 17 27 49 72
  + Thống kê: 00000 00000 00000 000x0 00000 0x0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:56:54) , giacatgia (29/06/2022 at 11:34:25) , HaiNam92 (29/06/2022 at 17:36:14) , cutibatlo (29/06/2022 at 13:17:11) , TM201210 (29/06/2022 at 10:46:38) , AffCup (29/06/2022 at 10:00:27) , traucon (29/06/2022 at 14:13:35) , sangtruatoi (29/06/2022 at 15:13:09) , hieplode (29/06/2022 at 12:23:58) , cachimvanganh (29/06/2022 at 09:15:04) , QTBT (29/06/2022 at 16:21:54) , timbtd (29/06/2022 at 18:56:21) , LMTHLCT (29/06/2022 at 16:05:56)
 3. Cuongtron66

  Cuongtron66 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  30/03/2022
  Bài viết:
  344
  Được thích:
  1,490
  Xu:
  34,905,690
  Giới tính:
  Nam
  Bỏ bài này do lỗi
   
  Sửa lần cuối: 29/06/2022
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giacatgia (29/06/2022 at 11:34:40) , HaiNam92 (29/06/2022 at 17:36:29) , cutibatlo (29/06/2022 at 13:17:26) , traucon (29/06/2022 at 14:13:50) , sangtruatoi (29/06/2022 at 15:13:24) , hieplode (29/06/2022 at 12:24:13) , QTBT (29/06/2022 at 16:22:09) , timbtd (29/06/2022 at 18:56:36) , LMTHLCT (29/06/2022 at 16:05:59)
 4. Cuongtron66

  Cuongtron66 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  30/03/2022
  Bài viết:
  344
  Được thích:
  1,490
  Xu:
  34,905,690
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 29/06/2022:
  04,12,21,29,40
  Thống kê :00000 00x00 00000 00000 00000 000
  ---------------------------------------
  Dàn 0x-9x
  Nhận 3X=7 Đ
  Tổng điểm:156 Đ
  Ngày 29-6/2022
  9X
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8X
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7X
  02,03,05,06,08,09,10,13,15,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  6X
  03,05,06,08,10,13,15,17,18,19,20,22,23,24,26,27,30,32,33,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,50,51,52,53,56,57,58,59,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,98,99
  5X
  03,06,08,10,13,20,22,23,26,27,30,32,33,36,37,38,39,42,43,45,47,50,51,52,53,56,57,58,59,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,98,99
  4X
  03,06,08,13,20,22,23,26,27,30,32,36,37,38,42,43,45,47,50,52,53,56,57,58,59,63,65,66,68,70,71,72,73,76,77,79,80,83,84,85,88,89,90,91,92,94,96,98,99
  3X
  03,06,08,13,20,23,26,27,30,32,36,37,38,42,43,45,47,50,52,56,57,58,59,63,68,71,72,76,77,79,80,83,84,85,88,89,92,96,98
  2X
  03,08,13,20,23,27,30,32,37,38,42,43,45,47,50,52,57,58,63,71,72,80,83,84,85,88,92,96,98
  1X
  13,20,30,32,37,38,43,57,63,71,72,80,83,84,85,88,92,96,98
  0X
  13,20,38,43,63,72,80,85,88
  BTD 13 lót 43
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:57:05) , giacatgia (29/06/2022 at 11:34:55) , HaiNam92 (29/06/2022 at 17:36:44) , cutibatlo (29/06/2022 at 13:17:41) , traucon (29/06/2022 at 14:14:05) , sangtruatoi (29/06/2022 at 15:13:39) , hieplode (29/06/2022 at 12:24:28) , QTBT (29/06/2022 at 16:22:24) , timbtd (29/06/2022 at 18:56:51) , LMTHLCT (29/06/2022 at 16:06:36)
 5. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  7,420
  Được thích:
  27,922
  Xu:
  194,363,841
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 29/06

  9x
  00,01,02,03,04,06,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,06,07,09,12,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,04,07,09,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,09,14,15,19,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,69,70,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  00,09,14,19,24,28,29,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,54,55,56,57,59,60,62,64,65,67,69,70,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  00,09,14,19,24,28,29,34,37,39,41,42,43,45,47,48,54,55,56,57,59,60,64,65,69,70,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  00,14,19,24,28,29,34,37,39,42,43,45,47,48,54,55,56,57,59,60,64,65,70,73,74,75,79,82,84,85,87,90,91,92,93,94,97,98
  2x
  00,19,28,29,34,37,39,42,43,45,47,54,55,57,65,73,74,75,79,82,85,87,91,92,93,94,97,98
  1x
  00,34,37,39,42,43,45,54,55,57,73,75,79,82,91,93,97,98
  0x
  00,37,45,54,55,57,73,75
  Btđ: 55
  Lót: 57
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:57:08) , HaiNam92 (29/06/2022 at 17:36:59) , cutibatlo (29/06/2022 at 13:17:56) , traucon (29/06/2022 at 14:14:20) , sangtruatoi (29/06/2022 at 15:13:54) , hieplode (29/06/2022 at 12:24:43) , QTBT (29/06/2022 at 16:22:39) , timbtd (29/06/2022 at 18:57:06) , LMTHLCT (29/06/2022 at 16:06:59)
 6. ThinhPhuc

  ThinhPhuc

  Đ.Ký:
  27/04/2022
  Bài viết:
  189
  Được thích:
  1,836
  Xu:
  3,474,890
  Giới tính:
  Nữ
  Location:
  Are You Ready
  Ngay 29/06/2022
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,08,09,10,11,12,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,05,06,08,09,15,20,21,22,24,25,26,27,29,32,33,34,35,38,40,42,43,44,45,46,47,48,51,54,55,56,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,06,08,09,15,20,21,22,24,25,26,27,29,32,33,34,35,38,40,42,43,44,45,46,47,48,51,55,56,58,59,60,65,66,68,69,70,71,72,73,76,77,79,80,81,82,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  4x
  03,04,06,08,09,15,20,21,24,25,26,27,29,32,33,35,40,42,43,44,45,46,48,51,56,59,60,65,66,68,69,71,72,73,76,77,79,80,81,82,88,90,91,93,94,95,97,98
  3x
  03,04,06,08,15,21,24,25,26,29,32,35,40,42,43,45,46,48,51,56,65,66,68,69,71,72,79,80,81,82,88,90,91,93,94,95,97,98
  2x
  03,04,06,08,15,21,24,25,26,32,35,40,42,45,46,48,56,65,68,69,79,81,82,90,91,95,97,98
  1x
  04,06,21,24,25,26,32,42,45,46,48,56,68,81,82,91,97,98
  0x
  21,24,25,45,46,48,81,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:57:11) , HaiNam92 (29/06/2022 at 17:37:14) , cutibatlo (29/06/2022 at 13:18:11) , traucon (29/06/2022 at 14:14:35) , sangtruatoi (29/06/2022 at 15:14:09) , hieplode (29/06/2022 at 12:24:58) , QTBT (29/06/2022 at 16:22:54) , timbtd (29/06/2022 at 18:57:21) , LMTHLCT (29/06/2022 at 16:07:22)
 7. Pearl

  Pearl VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  219
  Được thích:
  1,761
  Xu:
  93,891,460
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 29/06/2022
  01,10,29,78,92
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000.000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:57:30) , HaiNam92 (29/06/2022 at 17:37:29) , cutibatlo (29/06/2022 at 13:18:26) , traucon (29/06/2022 at 14:14:50) , sangtruatoi (29/06/2022 at 15:14:24) , hieplode (29/06/2022 at 12:25:13) , QTBT (29/06/2022 at 16:23:09) , timbtd (29/06/2022 at 18:57:36) , LMTHLCT (29/06/2022 at 16:07:33)
 8. NetCaFe

  NetCaFe

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  7,244
  Được thích:
  15,220
  Xu:
  89,731,187
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 29/06/2022
  23,49,79,94,99
  Thống kê: 00000.00000.00000.000x0.00000.00
  ..........................................................
  Dàn 9x-0x tổng ...
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  8x
  02,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  7x
  02,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,83,84,85,86,87,89,90,93,95,96,97,98
  6x
  02,07,08,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,27,28,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,83,84,85,86,87,89,90,93,95,96,98
  5x
  07,08,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,27,28,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,67,68,71,72,73,75,78,80,81,85,86,87,89,90,93,95,96,98
  4x
  07,08,13,14,16,17,18,20,22,24,25,27,28,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,45,48,52,53,54,55,57,58,61,62,63,67,68,71,75,78,80,81,85,86,87,89,95,96,98
  3x
  07,13,14,24,25,27,32,34,35,36,37,40,41,42,43,45,48,52,53,54,55,57,58,61,62,63,67,68,71,78,80,81,85,86,87,89,95,96
  2x
  07,13,25,35,36,37,40,41,45,48,52,53,54,55,57,58,62,63,67,68,78,81,85,86,87,89,95,96
  1x
  13,25,35,45,52,53,54,57,58,62,63,67,81,85,86,87,89,95
  0x
  13,25,45,43,54,58,63,85,87

  Btđ: 13
  Lót: 53
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:57:34) , HaiNam92 (29/06/2022 at 17:37:44) , cutibatlo (29/06/2022 at 13:18:41) , traucon (29/06/2022 at 14:15:05) , sangtruatoi (29/06/2022 at 15:14:39) , hieplode (29/06/2022 at 12:25:28) , QTBT (29/06/2022 at 16:23:24) , timbtd (29/06/2022 at 18:57:51) , LMTHLCT (29/06/2022 at 16:08:14)
 9. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 29/06/2022
  99,97,49,94,79
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000.000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:57:40) , HaiNam92 (29/06/2022 at 17:37:59) , cutibatlo (29/06/2022 at 13:18:56) , traucon (29/06/2022 at 14:15:20) , sangtruatoi (29/06/2022 at 15:14:54) , QTBT (29/06/2022 at 16:23:39) , timbtd (29/06/2022 at 18:58:06) , LMTHLCT (29/06/2022 at 16:08:20)
 10. BaoChau

  BaoChau VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  18/02/2016
  Bài viết:
  3,637
  Được thích:
  22,095
  Xu:
  178,260,328
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 29/06/2022
  05,23,44,74,11
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000.000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:57:44) , HaiNam92 (29/06/2022 at 17:38:14) , cutibatlo (29/06/2022 at 13:19:11) , traucon (29/06/2022 at 14:15:35) , sangtruatoi (29/06/2022 at 15:15:09) , QTBT (29/06/2022 at 16:23:54) , timbtd (29/06/2022 at 18:58:21) , LMTHLCT (29/06/2022 at 16:08:31)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời