ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 6/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 28/06/2022
  01,10,11,51,75
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000.00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:13:32) , happyday (28/06/2022 at 15:22:10) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:47:03) , danhlolayvo (28/06/2022 at 12:28:18) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 14:20:49) , nguyenyenlinh (28/06/2022 at 13:22:56) , miule (28/06/2022 at 16:31:37) , caligo (28/06/2022 at 19:04:32) , THUYAN (28/06/2022 at 14:35:01) , Cuongtron66 (28/06/2022 at 15:21:57)
 2. SamSam19

  SamSam19

  Đ.Ký:
  17/08/2019
  Bài viết:
  1,066
  Được thích:
  2,730
  Xu:
  100,853,174
  Giới tính:
  Nữ
  Dàn 9x-0x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,07,08,12,13,14,16,17,18,19,21,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,03,04,07,08,12,13,16,17,18,19,21,26,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,48,49,53,55,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,03,04,08,12,13,16,17,18,19,21,26,28,29,30,34,35,37,38,40,43,46,48,55,56,58,60,61,62,64,65,67,68,69,70,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  00,03,04,08,12,13,16,17,18,19,21,26,29,30,34,35,38,40,43,46,48,55,58,61,62,64,67,68,69,70,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  3x
  00,03,08,12,13,17,18,21,26,29,30,34,35,38,43,46,48,55,58,62,64,67,68,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,92,94,97,98,99
  2x
  00,03,08,17,18,29,30,34,35,43,46,55,58,64,68,79,80,83,84,85,86,88,89,92,94,97,98,99
  1x
  00,03,08,17,30,34,43,46,55,58,64,80,84,85,89,94,98,99
  0x
  03,30,34,43,46,64,89,98,99
  Btđ: 03
  Lót: 30
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:13:35) , happyday (28/06/2022 at 15:22:25) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:47:18) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 14:21:04) , nguyenyenlinh (28/06/2022 at 13:23:11) , miule (28/06/2022 at 16:31:52) , caligo (28/06/2022 at 19:04:47) , THUYAN (28/06/2022 at 14:34:57) , Cuongtron66 (28/06/2022 at 15:22:21)
 3. DOREMI

  DOREMI

  Đ.Ký:
  16/08/2019
  Bài viết:
  2,510
  Được thích:
  5,272
  Xu:
  378,983,670
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 28/06/2022
  00,04,36,59,63
  Thống kê: 00000.00x00.0x000.00000.00000.00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:13:42) , happyday (28/06/2022 at 15:22:40) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:47:33) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 14:21:19) , nguyenyenlinh (28/06/2022 at 13:23:26) , miule (28/06/2022 at 16:32:07) , caligo (28/06/2022 at 19:05:02) , THUYAN (28/06/2022 at 14:34:55) , Cuongtron66 (28/06/2022 at 15:22:29)
 4. NetCaFe

  NetCaFe

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  7,244
  Được thích:
  15,220
  Xu:
  89,731,187
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 28/06/2022
  05,25,47,52,71
  Thống kê: 00000.00000.00000.000x0.00000.00
  ..........................................................
  Dàn 9x-0x tổng ...
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,53,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  01,06,07,09,10,11,13,14,15,16,17,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,53,56,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  01,06,07,09,10,13,14,15,16,17,23,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,56,57,58,61,63,64,67,69,70,72,73,74,76,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,93,94,96,97,98,99
  4x
  01,07,09,10,14,17,26,28,29,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,56,57,58,61,63,64,67,69,70,73,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,93,94,96,97,98,99
  3x
  01,07,09,10,17,28,29,32,34,35,36,37,39,41,42,43,44,46,56,57,58,63,64,67,69,70,73,79,82,83,84,86,88,90,94,96,97,98
  2x
  01,09,10,28,32,34,36,37,39,41,42,43,44,46,57,63,69,70,73,79,83,84,86,88,90,94,96,98
  1x
  01,10,28,34,36,37,43,44,46,69,73,79,86,88,90,94,96,98
  0x
  01,10,37,44,46,88,94,98
  Btđ: 44
  Lót: 94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:13:45) , happyday (28/06/2022 at 15:22:55) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:47:48) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 14:21:34) , nguyenyenlinh (28/06/2022 at 13:23:41) , miule (28/06/2022 at 16:32:22) , caligo (28/06/2022 at 19:05:17) , THUYAN (28/06/2022 at 14:34:51) , Cuongtron66 (28/06/2022 at 15:23:08)
 5. TuanNguyen82

  TuanNguyen82

  Đ.Ký:
  30/04/2022
  Bài viết:
  270
  Được thích:
  3,756
  Xu:
  56,238,110
  Giới tính:
  Nam
  + Loại 5s: 02,11,16,35,38
  + Dàn 9x0x:
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,08,10,13,14,17,20,22,24,25,27,28,30,32,33,34,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,06,08,10,13,14,17,20,22,24,25,27,28,30,32,33,34,36,37,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,82,84,85,87,89,90,93,94,95,97,98,99
  5x
  01,03,04,05,06,08,10,13,14,20,22,24,25,28,30,33,34,36,37,43,45,46,47,49,51,53,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,82,84,85,87,89,90,93,94,95,98
  4x
  01,04,06,08,10,13,14,20,22,24,25,28,30,33,34,36,37,43,45,46,47,49,51,53,55,56,57,58,59,61,62,63,69,70,71,72,73,74,77,79,80,82,84,85,87,89,90,95
  3x
  01,04,06,10,13,20,24,25,28,43,46,47,49,51,55,56,57,58,59,61,62,63,69,70,71,72,73,74,77,79,80,82,84,85,87,89,90,95
  2x
  01,04,06,10,13,20,24,25,28,43,46,47,49,51,56,57,61,63,72,77,80,82,84,85,87,89,90,95
  1x
  01,04,06,10,20,24,25,46,49,57,61,63,72,77,85,87,90,95
  0x
  04,24,25,46,49,57,61,85
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:13:49) , happyday (28/06/2022 at 15:23:10) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:48:03) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 14:21:49) , nguyenyenlinh (28/06/2022 at 13:23:56) , miule (28/06/2022 at 16:32:37) , caligo (28/06/2022 at 19:05:32) , THUYAN (28/06/2022 at 14:34:47) , Cuongtron66 (28/06/2022 at 15:23:36)
 6. Ilovelove

  Ilovelove

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  438
  Được thích:
  4,585
  Xu:
  20,210,520
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 28/06/2022
  05,50,44,49,72
  Thống kê: 00000.00000.00000.00x00.x0000.00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:13:56) , happyday (28/06/2022 at 15:23:25) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:48:18) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 14:22:04) , miule (28/06/2022 at 16:32:52) , caligo (28/06/2022 at 19:05:47) , THUYAN (28/06/2022 at 14:34:44) , Cuongtron66 (28/06/2022 at 15:23:42)
 7. SAOKE

  SAOKE

  Đ.Ký:
  08/12/2021
  Bài viết:
  496
  Được thích:
  7,711
  Xu:
  43,410,090
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 28/06/2022
  46,49,69,96,89
  Thống kê: 00000.00000.00000.x00x00.x0000.00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:14:01) , happyday (28/06/2022 at 15:23:40) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:48:33) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 14:22:19) , miule (28/06/2022 at 16:33:07) , caligo (28/06/2022 at 19:06:02) , THUYAN (28/06/2022 at 14:34:41) , Cuongtron66 (28/06/2022 at 15:23:45)
 8. BaoChau

  BaoChau VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  18/02/2016
  Bài viết:
  3,637
  Được thích:
  22,095
  Xu:
  178,260,328
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 28/06/2022
  33,45,54,59,77
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000.00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:14:04) , happyday (28/06/2022 at 15:23:55) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:48:48) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 14:22:34) , miule (28/06/2022 at 16:33:22) , caligo (28/06/2022 at 19:06:17) , THUYAN (28/06/2022 at 14:34:38) , Cuongtron66 (28/06/2022 at 15:24:09)
 9. Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:14:08) , happyday (28/06/2022 at 15:24:10) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:49:03) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 14:22:49) , miule (28/06/2022 at 16:33:37) , caligo (28/06/2022 at 19:06:32) , THUYAN (28/06/2022 at 14:34:02) , Cuongtron66 (28/06/2022 at 15:24:10)
 10. upload_2022-6-28_18-44-25.png


  - Mức 0: (4 9 số)
  03 06 08 13 17 18 19 24 28 29 30 31 34 37 39 40 41 42 43 48 53 56 57 58 60 62 64 65 67 68 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 97 98 99
  - Mức 1: (2 6 số)
  01 04 07 09 14 15 16 20 21 23 26 35 44 45 46 47 50 61 69 70 72 78 79 80 89 96
  - Mức 2: (1 4 số)
  10 12 32 36 38 49 51 54 55 59 63 66 76 77
  - Mức 3: (9 số)
  00 02 05 22 25 27 33 52 75
  - Mức 4: (1 số)
  71
  - Mức 5: (1 số)
  11
   
  Sửa lần cuối: 28/06/2022
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (28/06/2022 at 18:55:10) , Thuminh (28/06/2022 at 23:14:21) , NetCaFe (28/06/2022 at 15:02:21) , happyday (28/06/2022 at 15:24:25) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:49:18) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 14:23:04) , miule (28/06/2022 at 16:33:52) , caligo (28/06/2022 at 19:06:47) , THUYAN (28/06/2022 at 14:34:30) , Cuongtron66 (28/06/2022 at 15:25:01)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời