ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 6/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Loại 05 số Đặc biệt ngày 27/06/2022
  05 20 55 65 86
  Thống kê: 00000 00000 00000 00000 0x000 0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 00:00:02) , chosau18h (27/06/2022 at 09:46:28) , giaosuxoay (26/06/2022 at 23:52:03) , mytamido (26/06/2022 at 23:01:35) , vungtroisohoc (27/06/2022 at 10:31:04) , zozozo (27/06/2022 at 08:25:14) , Uyennhi2019 (27/06/2022 at 07:08:43) , numoneyee (27/06/2022 at 00:58:16) , locroitrungdau (27/06/2022 at 09:04:17) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:55:51) , thichchotso (27/06/2022 at 12:05:12) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:57:47) , mualanh2020 (26/06/2022 at 22:04:00) , cucaitron (27/06/2022 at 00:25:10) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:49:53) , consokydieu (26/06/2022 at 22:32:41) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:49:50) , lanh5doC (27/06/2022 at 07:46:43) , selaylaitatca (27/06/2022 at 06:30:39) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:58:18) , QuocLinh88 (26/06/2022 at 21:38:55) , THUYAN (27/06/2022 at 14:31:08) , hieplode (26/06/2022 at 23:21:09) , amthanhmoi (27/06/2022 at 11:16:41) , oneclick (27/06/2022 at 17:40:04) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 16:09:29)
 2. Frimon

  Frimon

  Đ.Ký:
  28/02/2022
  Bài viết:
  359
  Được thích:
  4,175
  Xu:
  19,122,320
  Ngày 26/06
  9x
  02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  07,08,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,27,28,29,31,34,37,41,43,44,45,46,47,48,51,52,54,56,57,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  07,13,14,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,31,34,37,41,43,44,45,47,48,51,52,54,56,57,59,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,88,89,91,92,95,96,97,98,99
  4x
  07,14,15,16,17,18,25,26,27,28,29,34,37,41,43,44,47,48,51,52,56,57,61,62,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,84,86,87,89,92,95,96,97,98,99
  3x
  16,18,26,29,34,43,44,47,48,51,52,56,57,61,62,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,84,86,87,89,92,96,97,98,99
  2x
  16,18,26,29,34,43,44,47,48,61,62,68,74,75,77,78,79,81,82,84,86,87,89,92,96,97,98,99
  1x
  18,34,43,47,48,68,74,78,79,81,84,86,87,89,92,97,98,99
  0x
  47,68,74,84,86,89,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 00:00:06) , chosau18h (27/06/2022 at 09:46:43) , giaosuxoay (26/06/2022 at 23:52:18) , mytamido (26/06/2022 at 23:01:50) , vungtroisohoc (27/06/2022 at 10:31:19) , zozozo (27/06/2022 at 08:25:29) , Uyennhi2019 (27/06/2022 at 07:08:58) , numoneyee (27/06/2022 at 00:58:31) , locroitrungdau (27/06/2022 at 09:04:32) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:56:07) , thichchotso (27/06/2022 at 12:05:27) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:58:02) , mualanh2020 (26/06/2022 at 22:04:15) , cucaitron (27/06/2022 at 00:25:25) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:50:08) , consokydieu (26/06/2022 at 22:32:56) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:50:05) , lanh5doC (27/06/2022 at 07:46:58) , selaylaitatca (27/06/2022 at 06:30:54) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:58:33) , THUYAN (27/06/2022 at 14:31:14) , hieplode (26/06/2022 at 23:21:24) , amthanhmoi (27/06/2022 at 11:16:56) , oneclick (27/06/2022 at 17:40:24) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 16:09:52)
 3. Cucvu

  Cucvu

  Đ.Ký:
  18/07/2020
  Bài viết:
  408
  Được thích:
  3,580
  Xu:
  40,151,820
  Giới tính:
  Nữ
  27/6
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,15,16,20,22,24,25,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,72,74,75,76,77,79,80,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,06,08,10,11,13,15,16,20,22,24,25,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,68,69,72,74,75,77,79,80,83,84,85,86,88,89,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,05,06,10,11,13,15,16,20,22,24,25,27,29,31,33,34,36,38,39,42,43,44,47,48,49,50,51,52,55,56,57,60,61,63,65,66,68,72,74,75,77,79,83,84,86,88,89,92,93,94,97,98,99
  4x
  00,01,02,05,06,10,11,15,16,20,22,24,25,27,29,33,34,39,42,43,44,47,48,49,50,51,52,55,56,57,60,61,65,66,72,74,75,77,79,84,88,89,92,93,94,97,98,99
  3x
  00,01,05,06,10,11,15,16,24,29,34,39,42,43,44,47,48,49,50,51,55,56,60,61,65,66,72,74,77,79,84,89,92,93,94,97,98,99
  2x
  00,06,11,16,24,34,39,42,43,44,48,49,50,51,56,60,61,66,72,77,79,84,89,93,94,97,98,99
  1x
  00,06,11,16,34,39,42,43,44,48,49,50,51,79,93,94,97,98,99
  0x
  00,06,11,16,34,39,50,51
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 00:00:09) , chosau18h (27/06/2022 at 09:46:58) , giaosuxoay (26/06/2022 at 23:52:34) , mytamido (26/06/2022 at 23:02:05) , vungtroisohoc (27/06/2022 at 10:31:34) , zozozo (27/06/2022 at 08:25:44) , Uyennhi2019 (27/06/2022 at 07:09:13) , numoneyee (27/06/2022 at 00:58:46) , locroitrungdau (27/06/2022 at 09:04:47) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:56:22) , thichchotso (27/06/2022 at 12:05:42) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:58:17) , cucaitron (27/06/2022 at 00:25:40) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:50:23) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:50:20) , lanh5doC (27/06/2022 at 07:47:13) , selaylaitatca (27/06/2022 at 06:31:09) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:58:48) , THUYAN (27/06/2022 at 14:31:20) , hieplode (26/06/2022 at 23:21:39) , amthanhmoi (27/06/2022 at 11:17:11) , oneclick (27/06/2022 at 17:40:40) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 16:10:16)
 4. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 27/06/2022
  + 05 36 50 55 63
  + Thống kê: x0000 0000 x0000 00000 00000 00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (27/06/2022 at 09:47:13) , vungtroisohoc (27/06/2022 at 10:31:49) , zozozo (27/06/2022 at 08:25:59) , Uyennhi2019 (27/06/2022 at 07:09:28) , numoneyee (27/06/2022 at 00:59:01) , locroitrungdau (27/06/2022 at 09:05:02) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:56:37) , thichchotso (27/06/2022 at 12:05:58) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:58:33) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:50:38) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:50:35) , lanh5doC (27/06/2022 at 07:47:28) , selaylaitatca (27/06/2022 at 06:31:24) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:59:03) , THUYAN (27/06/2022 at 14:31:24) , amthanhmoi (27/06/2022 at 11:17:26) , oneclick (27/06/2022 at 17:40:58) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 16:10:25)
 5. SamSam19

  SamSam19

  Đ.Ký:
  17/08/2019
  Bài viết:
  1,066
  Được thích:
  2,730
  Xu:
  100,853,174
  Giới tính:
  Nữ
  Dàn 9x-0x ngày 27/06
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,08,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,69,71,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,01,05,06,08,10,11,12,14,15,16,17,19,21,23,24,26,28,29,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,55,56,60,61,62,64,65,66,67,69,71,73,74,76,78,79,80,82,83,84,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  00,01,06,08,10,11,12,14,15,16,17,19,21,24,26,28,29,33,34,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,51,55,56,60,61,62,64,65,66,67,69,71,73,74,76,79,82,84,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  00,01,06,10,11,14,15,16,17,19,24,26,29,34,37,39,41,42,43,44,46,47,48,49,51,55,56,60,61,62,64,65,66,69,71,73,74,79,84,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  3x
  00,06,10,14,15,19,24,29,34,37,39,41,42,43,44,46,47,48,51,55,56,60,64,65,69,73,74,79,84,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  2x
  00,06,15,19,24,34,37,39,42,43,44,46,48,51,55,56,60,64,65,69,73,84,89,91,93,96,98,99
  1x
  06,15,37,39,44,46,48,51,55,56,60,64,65,69,84,93,96,99
  0x
  15,39,48,60,69,84,93,96

  Btđ: 96
  Lót: 69
   
  Sửa lần cuối: 27/06/2022
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:57:20) , chosau18h (27/06/2022 at 09:47:28) , vungtroisohoc (27/06/2022 at 10:32:04) , zozozo (27/06/2022 at 08:26:14) , locroitrungdau (27/06/2022 at 09:05:17) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:56:52) , thichchotso (27/06/2022 at 12:06:13) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:58:48) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:50:53) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:50:50) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:59:18) , THUYAN (27/06/2022 at 14:31:33) , amthanhmoi (27/06/2022 at 11:17:41) , oneclick (27/06/2022 at 17:41:13) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 16:10:48)
 6. SaLat123

  SaLat123

  Đ.Ký:
  20/08/2019
  Bài viết:
  1,099
  Được thích:
  6,047
  Xu:
  109,020,346
  Giới tính:
  Nữ
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 27/6/2022:
  + 13,15,84,85,86
  + Thống kê: 00000.00000.0x000.00000.00000.0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:57:23) , chosau18h (27/06/2022 at 09:47:43) , vungtroisohoc (27/06/2022 at 10:32:19) , locroitrungdau (27/06/2022 at 09:05:32) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:57:07) , thichchotso (27/06/2022 at 12:06:30) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:59:03) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:51:08) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:51:05) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:59:33) , THUYAN (27/06/2022 at 14:31:45) , amthanhmoi (27/06/2022 at 11:17:56) , oneclick (27/06/2022 at 17:41:32) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 16:11:02)
 7. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  15,385
  Được thích:
  29,267
  Xu:
  642,335,300
  Giới tính:
  Nam
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 27/06/2022
  + 07 27 61 71 80
  + Thống kê: 00000 00000 00000 000x0 00000 0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:57:29) , chosau18h (27/06/2022 at 09:47:58) , vungtroisohoc (27/06/2022 at 10:32:34) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:57:22) , thichchotso (27/06/2022 at 12:06:45) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:59:18) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:51:23) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:51:20) , sangtruatoi (27/06/2022 at 18:59:48) , THUYAN (27/06/2022 at 14:31:50) , amthanhmoi (27/06/2022 at 11:18:11) , oneclick (27/06/2022 at 17:41:47) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 16:11:12)
 8. 1/- Loại 05 số Đặc biệt ngày 27/06/2022 :
  05 22 32 35 55
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000.0
  2/- DÀN 9x-0x THÁNG 06/2022
  Ngày 01/06: 1x=9đ
  Ngày 02/06: 7x=3đ
  Ngày 03/06: 2x=8đ
  Ngày 04/06: 5x=5đ
  Ngày 05/06: 7x=3đ
  Ngày 06/06: 3x=7đ
  Ngày 07/06: 2x=8đ
  Ngày 08/06: 9x=1đ
  Ngày 09/06: 3x=7đ
  Ngày 10/06: 6x=4đ
  Ngày 11/06: 6x=4đ
  Ngày 12/06: 0x=10đ
  Ngày 13/06: 2x=8đ
  Ngày 14/06: 5x=5đ
  Ngày 15/06: 8x=2đ
  Ngày 16/06: 0x=10đ
  Ngày 17/06: 6x=4đ
  Ngày 18/06: 3x=7đ
  Ngày 19/06: 8x=2đ
  Ngày 20/06: 8x=2đ
  Ngày 21/06: 1x=9đ
  Ngày 22/06: 4x=6đ
  Ngày 23/06: 8x=2đ
  Ngày 24/06: 3x=7đ
  Ngày 25/06: 0x=12đ
  Ngày 26/06: 1x=9đ
  Tổng điểm: 9+3+8+5+3+7+8+1+7+4+4+10+8+5+2+10+4+7+2+2+9+6+2+7+12+9=154đ
  27/06
  (9 5 số)
  00 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  (8 9 số)
  02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 28 29 30 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  (7 9 số)
  02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 28 29 30 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 54 56 57 58 59 60 63 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  (6 9 số)
  02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 28 29 30 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 54 56 57 58 59 60 63 66 68 69 70 71 73 74 75 76 78 79 80 83 86 88 89 90 93 95 96 97 98 99
  (5 9 số)
  03 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 26 28 29 30 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 54 56 58 59 60 63 66 68 69 71 73 74 76 78 79 80 83 86 88 89 90 93 96 98 99
  (4 9 số)
  09 10 13 14 16 17 18 19 29 30 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 54 56 58 59 60 63 66 68 69 71 73 74 76 78 79 80 83 86 88 89 90 93 96 98 99
  (3 9 số)
  09 10 13 14 16 17 18 19 36 39 40 41 43 46 47 48 58 59 60 63 66 68 69 71 73 74 76 78 79 80 83 86 88 89 90 93 96 98 99
  (2 9 số)
  09 10 13 14 16 17 18 19 36 39 40 41 43 46 47 48 63 68 69 71 74 79 86 89 90 93 96 98 99
  (1 9 số)
  13 14 18 19 36 39 41 43 46 48 63 68 69 86 89 90 93 96 98
  (9 số)
  18 46 48 69 86 89 93 96 98

  Bạch thủ đề 89. Song thủ đề 89,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:57:37) , vungtroisohoc (27/06/2022 at 10:32:49) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:57:37) , thichchotso (27/06/2022 at 12:07:00) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:59:33) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:51:38) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:51:35) , sangtruatoi (27/06/2022 at 19:00:03) , THUYAN (27/06/2022 at 14:31:55) , amthanhmoi (27/06/2022 at 11:18:26) , oneclick (27/06/2022 at 17:42:03) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 16:28:53)
 9. ThinhPhuc

  ThinhPhuc

  Đ.Ký:
  27/04/2022
  Bài viết:
  189
  Được thích:
  1,836
  Xu:
  3,474,890
  Giới tính:
  Nữ
  Location:
  Are You Ready
  Ngày 27/06/2022
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,30,32,33,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  6x
  00,01,02,07,09,11,13,14,15,17,19,20,23,24,26,27,30,34,35,36,38,40,44,45,46,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,95,96,99
  5x
  00,01,02,07,09,11,13,14,15,17,19,20,23,24,26,27,30,34,35,36,38,40,44,45,46,49,51,54,55,56,57,58,60,63,64,65,66,68,69,70,74,76,77,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,95,96,99
  4x
  00,01,02,09,11,13,14,15,19,20,23,24,26,27,30,34,35,36,38,40,44,45,46,49,51,54,56,57,58,60,63,64,66,69,70,76,80,82,83,84,85,87,89,90,91,93,95,96
  3x
  01,09,11,13,14,15,19,20,23,24,26,30,34,35,36,38,40,44,45,46,51,54,58,60,63,66,69,70,80,82,85,87,89,90,91,93,95,96
  2x
  09,13,14,20,23,24,26,30,34,35,36,40,45,46,51,54,58,60,63,69,80,82,87,89,90,91,93,96
  1x
  09,13,14,20,23,24,34,36,40,45,46,58,63,80,82,87,90,91
  0x
  20,23,34,40,63,80,87,90
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:57:40) , vungtroisohoc (27/06/2022 at 10:33:04) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:57:52) , thichchotso (27/06/2022 at 12:07:15) , cutibatlo (27/06/2022 at 15:59:48) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:51:53) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:51:50) , sangtruatoi (27/06/2022 at 19:00:18) , THUYAN (27/06/2022 at 14:32:00) , amthanhmoi (27/06/2022 at 11:18:41) , oneclick (27/06/2022 at 17:42:19) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 16:29:19)
 10. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 27/06/2022
  27,22,31,33,04
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000.0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/06/2022 at 22:57:44) , huyenhuyen (27/06/2022 at 12:58:07) , thichchotso (27/06/2022 at 12:07:30) , cutibatlo (27/06/2022 at 16:00:03) , nguyenyenlinh (27/06/2022 at 14:52:08) , WIN2020 (27/06/2022 at 13:52:05) , sangtruatoi (27/06/2022 at 19:00:33) , THUYAN (27/06/2022 at 14:32:02) , amthanhmoi (27/06/2022 at 11:18:56) , oneclick (27/06/2022 at 17:42:35) , Cuongtron66 (27/06/2022 at 16:29:48)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời