ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 6/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Cuongtron66

  Cuongtron66 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  30/03/2022
  Bài viết:
  344
  Được thích:
  1,490
  Xu:
  34,905,690
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 26/06/2022:
  15,43,66,68,86
  Thống kê :00000 00x00 00000 00000 00000
  ---------------------------------------
  Dàn 0x-9x
  Nhận 9X=1 Đ
  Tổng điểm:140 Đ
  Ngày 26/06
  9X
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8X
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7X
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,16,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6X
  02,03,04,06,07,08,09,11,14,16,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,40,41,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,63,64,67,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,82,83,84,87,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  5X
  02,03,04,06,08,09,11,14,18,19,20,21,22,26,27,28,29,40,41,42,44,46,47,48,49,50,53,54,56,57,58,59,60,63,64,67,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,82,83,84,87,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  4X
  02,06,08,09,11,14,18,19,20,21,26,27,28,29,41,42,44,46,47,48,49,50,54,56,57,58,60,63,64,67,69,71,72,73,74,76,79,80,82,83,84,87,90,91,92,94,96,97,99
  3X
  02,06,08,09,11,14,18,19,20,21,26,27,28,29,50,54,56,57,58,60,64,67,69,71,72,74,76,79,80,82,84,87,90,91,92,94,96,97,99
  2X
  02,06,08,18,20,26,28,29,50,56,57,58,60,64,67,69,74,76,79,80,82,84,87,91,92,94,96,97,99
  1X
  02,06,08,18,26,28,29,57,58,67,69,74,76,79,82,87,92,96,97
  0X
  02,26,57,67,74,76,82,87,92
  BTD 82 lót 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:55:01) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:49:34) , danhnhothoi (26/06/2022 at 16:32:53) , danlode2k2 (26/06/2022 at 13:22:50) , TM201210 (26/06/2022 at 19:07:29) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 14:19:12) , songla (26/06/2022 at 15:21:18) , bacnholode (26/06/2022 at 12:27:42)
 2. SamSam19

  SamSam19

  Đ.Ký:
  17/08/2019
  Bài viết:
  1,066
  Được thích:
  2,730
  Xu:
  100,853,174
  Giới tính:
  Nữ
  Dàn 9x-0x ngày 25/06

  9x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,04,05,07,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,04,05,07,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  00,01,04,05,09,10,11,13,14,15,17,18,19,23,26,27,28,29,31,32,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,77,78,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,98
  5x
  01,04,05,09,10,11,13,14,15,18,19,23,27,28,29,31,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,54,55,56,57,59,63,64,65,66,68,69,72,73,74,75,78,81,82,83,84,86,87,90,91,92,93,95,96
  4x
  04,05,09,10,13,14,15,18,19,23,27,28,31,36,38,40,41,43,44,45,46,48,50,54,55,56,57,59,63,64,65,66,68,69,72,73,75,78,81,82,83,84,86,87,91,93,95,96
  3x
  04,09,10,13,14,18,19,27,31,36,40,41,45,46,48,50,54,56,57,59,63,64,65,66,68,69,72,73,75,78,81,83,84,86,87,91,95,96
  2x
  09,13,14,18,19,27,31,36,41,45,46,50,54,59,63,64,68,69,72,73,75,78,81,84,86,91,95,96
  1x
  09,13,14,19,36,41,45,46,54,59,63,69,73,78,81,91,95,96
  0x
  09,14,41,45,54,63,69,81,96

  Stđ: 69,96
  Btđ: 69
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:55:05) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:49:49) , danhnhothoi (26/06/2022 at 16:33:08) , danlode2k2 (26/06/2022 at 13:23:05) , TM201210 (26/06/2022 at 19:07:44) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 14:19:27) , songla (26/06/2022 at 15:21:33) , bacnholode (26/06/2022 at 12:27:57) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:34:10)
 3. THUYAN

  THUYAN VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  11/10/2021
  Bài viết:
  134
  Được thích:
  1,050
  Xu:
  32,171,240
  Giới tính:
  Nữ
  Dàn 9x-0x tháng 06/2022
  Ngày 01/6 nhận 5x
  Ngày 02/6 nhận 7x
  Ngày 03/6 nhận 6x
  Ngày 04/6 nhận 2x
  Ngày 05/6 nhận 3x
  Ngày 06/6 nhận 0x
  Ngày 07/6 nhận X
  Ngày 08/6 nhận 1x
  Ngày 09/6 nhận 0x
  Ngày 10/6 nhận 0x
  Ngày 11/6 nhận 8x
  Ngày 12/6 nhận 1x
  Ngày 13/6 nhận 3x
  Ngày 14/6 nhận 2x
  Ngày 15/6 nhận 2x
  Ngày 16/6 nhận 1x
  Ngày 17/6 nhận 4x
  Ngày 18/6 nhận X
  Ngày 19/6 nhận 7x
  Ngày 20/6 nhận 8x
  Ngày 21/6 nhận 8x
  Ngày 22/6 nhận 6x
  Ngày 23/6 nhận 6x
  Ngày 24/6 nhận 7x
  Ngày 25/6 nhận 8x
  Ngày 26/6 nhận
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,62,63,64,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,41,43,44,47,49,51,53,54,58,60,62,63,64,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,32,34,37,41,43,44,47,49,51,53,54,60,62,63,64,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  02,03,05,06,07,09,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,32,34,37,41,43,44,47,49,51,53,54,60,62,63,64,67,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,92,93,94,97,98,99
  4x
  02,03,05,06,07,09,13,14,18,19,20,22,24,25,26,28,30,34,37,41,43,44,47,49,51,54,60,62,63,64,70,72,73,74,75,77,79,80,81,82,84,88,89,92,93,94,97,98,99
  3x
  02,03,05,06,07,09,14,19,20,22,24,25,26,28,30,37,41,44,49,51,60,62,64,70,72,73,74,75,77,79,80,81,82,84,88,89,92,98,99
  2x
  02,03,05,06,07,09,14,19,20,22,26,28,30,37,41,44,49,51,60,62,70,72,77,80,82,88,89,98,99
  1x
  22,26,28,37,41,44,49,51,60,62,70,72,77,80,82,88,89,98,99
  0x
  28,44,60,70,72,77,80,82,88
  STĐ: 44,88 BTĐ: 88
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:55:09) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:50:04) , danhnhothoi (26/06/2022 at 16:33:23) , danlode2k2 (26/06/2022 at 13:23:20) , TM201210 (26/06/2022 at 19:07:59) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 14:19:42) , songla (26/06/2022 at 15:21:48) , bacnholode (26/06/2022 at 12:28:12) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:34:35)
 4. Ilovelove

  Ilovelove

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  438
  Được thích:
  4,585
  Xu:
  20,210,520
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 26/06/2022
  43,67,22,71,17
  Thống kê: 00000.00000.00000.00x00.x0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:55:12) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:50:19) , danhnhothoi (26/06/2022 at 16:33:38) , danlode2k2 (26/06/2022 at 13:23:35) , TM201210 (26/06/2022 at 19:08:14) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 14:19:57) , songla (26/06/2022 at 15:22:03) , bacnholode (26/06/2022 at 12:28:27) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:34:37)
 5. BaoChau

  BaoChau VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  18/02/2016
  Bài viết:
  3,637
  Được thích:
  22,095
  Xu:
  178,260,328
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 26/06/2022
  03,33,99,00,11
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:55:15) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:50:34) , danhnhothoi (26/06/2022 at 16:33:53) , danlode2k2 (26/06/2022 at 13:23:50) , TM201210 (26/06/2022 at 19:08:29) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 14:20:12) , songla (26/06/2022 at 15:22:18) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:34:38)
 6. Pearl

  Pearl VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  219
  Được thích:
  1,761
  Xu:
  93,891,460
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 26/06/2022
  02,12,20,49,90
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:55:17) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:50:49) , danhnhothoi (26/06/2022 at 16:34:08) , danlode2k2 (26/06/2022 at 13:24:05) , TM201210 (26/06/2022 at 19:08:44) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 14:20:27) , songla (26/06/2022 at 15:22:33) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:34:40)
 7. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 26/06/2022
  22,30,35,67,16
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:55:19) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:51:04) , danhnhothoi (26/06/2022 at 16:34:23) , danlode2k2 (26/06/2022 at 13:24:20) , TM201210 (26/06/2022 at 19:08:59) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 14:20:42) , songla (26/06/2022 at 15:22:48) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:34:41)
 8. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  15,385
  Được thích:
  29,267
  Xu:
  642,335,300
  Giới tính:
  Nam
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 26/06/2022
  + 17 26 27 46 72
  + Thống kê: 00000 00000 00000 000x0 00000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:55:24) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:51:19) , danhnhothoi (26/06/2022 at 16:34:38) , TM201210 (26/06/2022 at 19:09:14) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 14:20:57) , songla (26/06/2022 at 15:23:03) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:34:43)
 9. TuanNguyen82

  TuanNguyen82

  Đ.Ký:
  30/04/2022
  Bài viết:
  270
  Được thích:
  3,756
  Xu:
  56,238,110
  Giới tính:
  Nam
  + Loại 5s: 18,37,51,52,56
  + Dàn 9x0x:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,53,54,55,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,40,41,42,43,45,46,48,50,53,54,55,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,72,74,75,76,77,78,79,82,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,40,41,42,43,45,46,48,50,53,54,55,57,59,60,61,63,64,66,68,69,72,74,75,77,78,79,82,84,86,88,89,90,93,95,98,99
  5x
  03,04,05,07,08,09,10,12,14,15,16,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,42,43,45,46,48,50,53,54,55,59,63,64,66,68,69,72,74,75,77,78,79,82,84,86,88,89,90,93,95,98,99
  4x
  03,04,05,07,08,09,10,12,14,15,16,20,22,27,32,33,34,35,39,42,43,45,48,50,54,55,59,63,64,66,68,69,72,74,75,77,78,79,82,84,86,88,89,90,93,95,98,99
  3x
  03,04,07,09,10,12,15,22,27,32,33,34,35,39,42,43,45,48,50,55,63,69,72,74,75,77,78,79,82,84,86,88,89,90,93,95,98,99
  2x
  07,09,10,12,15,22,27,32,33,34,35,39,42,43,45,48,50,55,63,69,77,82,84,86,88,89,93,95
  1x
  07,09,10,12,15,22,27,32,33,34,35,39,42,43,45,48,50,95
  0x
  15,22,27,32,33,34,35,39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:55:28) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:51:34) , danhnhothoi (26/06/2022 at 16:34:53) , TM201210 (26/06/2022 at 19:09:29) , nguyenyenlinh (26/06/2022 at 14:21:12) , songla (26/06/2022 at 15:23:18) , Cuongtron66 (26/06/2022 at 15:35:16)
 10. upload_2022-6-26_18-38-14.png


  - Mức 0: (4 7 số)
  01 04 05 07 08 09 14 19 21 29 32 38 39 40 41 42 45 47 48 54 55 57 58 59 61 69 70 73 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 87 89 91 92 93 95 96 97 98
  - Mức 1: (3 3 số)
  02 06 10 13 15 18 23 24 26 27 28 31 34 36 37 44 46 50 53 56 60 62 63 64 68 71 72 74 77 86 88 90 94
  - Mức 2: (8 số)
  17 25 30 43 49 51 65 67
  - Mức 3: (9 số)
  03 11 12 16 20 35 52 66 99
  - Mức 4: (1 số)
  33
  - Mức 5: (2 số)
  00 22
   
  Sửa lần cuối: 26/06/2022
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 23:55:37) , kyniemxua (26/06/2022 at 17:51:49) , danhnhothoi (26/06/2022 at 16:35:08) , TM201210 (26/06/2022 at 19:09:45) , Tamkem (26/06/2022 at 15:29:48) , songla (26/06/2022 at 15:23:33)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời