ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 6/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. ThinhPhuc

  ThinhPhuc

  Đ.Ký:
  27/04/2022
  Bài viết:
  189
  Được thích:
  1,836
  Xu:
  3,474,890
  Giới tính:
  Nữ
  Location:
  Are You Ready
  Ngày 25/06/2022
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,68,69,70,72,73,74,76,77,80,83,84,85,86,87,88,89,93,94,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,06,08,09,12,13,14,15,19,21,23,24,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,55,56,57,58,59,60,61,64,66,68,70,72,73,74,76,77,80,83,85,86,87,88,89,93,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,06,08,09,12,13,14,15,19,21,23,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,56,57,58,59,60,61,64,66,73,76,77,80,83,85,86,87,88,89,93,97,98,99
  4x
  00,01,02,03,06,08,09,12,13,14,15,19,21,23,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,42,45,46,48,49,50,57,58,59,66,73,76,77,85,86,87,88,89,93,97,98
  3x
  01,02,03,06,08,09,13,14,15,19,21,23,26,29,30,34,35,36,37,38,39,40,42,45,46,49,50,57,58,66,73,85,86,87,89,93,97,98
  2x
  01,02,03,06,08,09,13,14,15,19,21,26,34,35,36,37,39,40,42,45,46,58,73,85,86,87,93,97
  1x
  02,03,06,08,09,14,15,19,26,34,35,36,39,42,46,58,85,86
  0x
  02,03,06,09,15,19,35,36
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 00:12:57) , Uyennhi2019 (25/06/2022 at 10:48:15) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 12:18:58) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:44:15) , dieuanh96 (25/06/2022 at 13:07:35) , kemngot (25/06/2022 at 14:57:52) , selaylaitatca (25/06/2022 at 11:33:07) , caligo (25/06/2022 at 14:01:31) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:56:48) , bachthu40 (25/06/2022 at 16:02:05) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:47:11)
 2. Pearl

  Pearl VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  217
  Được thích:
  1,752
  Xu:
  93,882,260
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 25/06/2022
  03,44,60,08,21
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 00:13:01) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 12:19:13) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:44:30) , dieuanh96 (25/06/2022 at 13:07:50) , kemngot (25/06/2022 at 14:58:07) , caligo (25/06/2022 at 14:01:46) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:57:03) , bachthu40 (25/06/2022 at 16:02:20) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:47:13)
 3. CaDoLa98

  CaDoLa98

  Đ.Ký:
  23/03/2020
  Bài viết:
  1,330
  Được thích:
  4,591
  Xu:
  63,663,690
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 25/06/2022
  00,22,37,39,73
  Thống kê: 00000.0x000.00000.00x00.0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 00:13:03) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 12:19:28) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:44:45) , dieuanh96 (25/06/2022 at 13:08:05) , kemngot (25/06/2022 at 14:58:22) , caligo (25/06/2022 at 14:02:01) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:57:18) , bachthu40 (25/06/2022 at 16:02:35) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:47:14)
 4. Cuongtron66

  Cuongtron66 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  30/03/2022
  Bài viết:
  341
  Được thích:
  1,467
  Xu:
  25,259,240
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 24/06/2022:
  45,46,54,59,77
  Thống kê :00000 00x00 00000 00000 000
  ---------------------------------------
  Dàn 0x-9x
  Nhận 1X=9 Đ
  Tổng điểm:139 Đ
  Ngày 23/06
  9X
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8X
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,39,41,42,43,44,47,48,49,50,51,53,56,58,60,61,62,64,65,67,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6X
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,37,39,41,42,43,44,47,48,49,50,51,53,56,58,60,61,62,65,67,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,88,90,91,92,93,96,97,98,99
  5X
  01,02,03,05,06,07,08,09,11,13,14,15,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,37,39,41,43,44,47,48,49,50,53,56,58,60,62,65,67,71,72,73,74,76,78,80,81,82,83,84,88,90,91,93,96,97,98,99
  4X
  01,02,03,05,06,07,08,09,11,13,14,15,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,37,41,43,47,48,49,50,53,56,58,62,65,67,71,72,74,76,78,80,82,84,96,97,98,99
  3X
  08,09,11,13,14,15,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,37,41,43,47,48,49,50,53,56,58,62,65,67,71,72,74,76,78,80,82,84
  2X
  11,13,14,15,18,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,37,41,43,47,48,49,53,56,58,62,65,67,82,84
  1X
  18,21,24,26,27,28,29,37,43,47,48,49,53,56,58,62,67,82,84
  0X
  24,26,27,28,37,48,62,67,82
  BTD 26 lót 62
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 00:13:11) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 12:19:43) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:45:00) , dieuanh96 (25/06/2022 at 13:08:20) , kemngot (25/06/2022 at 14:58:37) , caligo (25/06/2022 at 14:02:16) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:57:33) , bachthu40 (25/06/2022 at 16:02:50)
 5. NetCaFe

  NetCaFe

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  7,235
  Được thích:
  15,197
  Xu:
  89,719,537
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 25/06/2022
  03,04,06,12,21
  Thống kê: 00000.00000.00000.000x0.0000
  ..........................................................
  Dàn 9x-0x tổng ...

  9x
  00,01,02,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,05,07,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,05,07,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,59,61,63,64,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  05,09,10,11,13,14,15,16,18,19,24,25,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,57,59,61,63,64,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  10,11,13,14,15,16,18,19,25,27,28,31,32,34,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,50,51,52,54,57,59,61,63,64,68,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  13,14,15,16,18,25,27,31,34,36,37,38,41,43,45,46,47,50,51,52,54,57,61,63,64,68,70,72,73,74,75,78,79,81,82,83,84,86,87,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  3x
  13,14,15,16,18,25,27,34,36,41,45,46,47,51,52,54,61,63,68,72,73,74,78,79,81,82,83,84,86,87,91,92,93,94,95,97,98,99
  2x
  13,14,15,16,18,25,34,36,41,45,51,52,54,63,68,72,73,74,78,79,81,86,87,91,92,93,94,95
  1x
  13,14,15,16,18,34,36,41,45,54,68,73,74,78,81,87,94,95
  0x
  13,14,18,36,41,54,74,81,94
  Btđ: 14
  Lót: 41
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 00:13:16) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 12:19:58) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:45:15) , dieuanh96 (25/06/2022 at 13:08:35) , kemngot (25/06/2022 at 14:58:52) , caligo (25/06/2022 at 14:02:31) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:57:49) , bachthu40 (25/06/2022 at 16:03:05) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:48:18)
 6. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  7,420
  Được thích:
  27,922
  Xu:
  194,363,841
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 25/06
  9x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,04,05,06,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,36,37,41,42,43,45,46,47,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,04,05,06,10,12,13,14,16,17,18,19,21,23,26,27,28,29,31,32,36,37,41,42,45,46,47,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  5x
  00,01,05,06,10,12,13,14,16,17,18,19,21,23,27,28,29,32,36,37,41,42,46,47,50,55,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  4x
  00,01,05,13,14,16,17,18,19,21,23,27,28,29,32,36,37,41,46,47,50,55,61,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87,90,91,92,95,96,97,98
  3x
  00,05,14,16,17,18,19,23,27,28,29,32,36,37,41,46,47,50,55,61,63,64,67,69,70,71,73,74,76,78,79,81,82,86,90,91,96,97
  2x
  00,05,14,19,23,28,32,37,41,46,47,50,55,64,67,69,71,73,74,76,78,79,82,86,90,91,96,97
  1x
  05,14,19,28,32,37,41,46,50,55,64,69,74,78,82,86,91,96
  0x
  28,32,37,55,64,82,86,96
  Btđ: 55
  Lót: 96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 00:13:19) , HoangMinhTu (25/06/2022 at 12:20:13) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:45:30) , dieuanh96 (25/06/2022 at 13:08:50) , kemngot (25/06/2022 at 14:59:07) , caligo (25/06/2022 at 14:02:46) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:58:04) , bachthu40 (25/06/2022 at 16:03:20) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:48:40)
 7. SaoMai789

  SaoMai789

  Đ.Ký:
  25/08/2019
  Bài viết:
  3,498
  Được thích:
  6,959
  Xu:
  26,623,027
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 25/06/2022

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,79,81,83,84,85,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,26,27,29,30,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,54,56,57,58,59,60,61,64,67,68,70,72,74,75,76,77,79,83,84,85,88,89,90,93,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,02,04,05,06,09,10,15,16,19,20,23,24,26,27,29,30,32,34,35,36,38,39,40,42,43,45,48,49,50,51,54,56,57,58,59,60,61,67,70,72,74,75,76,77,83,84,85,88,89,90,93,94,95,97,98,99
  4x
  00,01,02,04,05,06,15,16,20,23,24,27,29,30,34,36,38,39,40,42,43,48,49,50,51,54,56,57,58,59,60,61,67,70,72,74,76,83,84,85,88,89,90,94,95,97,98,99
  3x
  00,01,02,04,05,06,15,16,20,23,24,30,34,36,38,40,42,48,49,50,51,54,57,58,59,61,67,70,72,76,83,84,85,88,89,94,97,98
  2x
  00,01,04,05,06,15,20,36,38,40,42,48,49,50,51,54,57,58,59,61,67,76,84,85,88,89,94,98
  1x
  00,05,06,15,40,48,49,50,51,57,58,59,76,84,85,88,89,98
  0x
  00,40,48,49,84,85,88,89
  Btđ: 84
  Lót: 48
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 00:13:23) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:45:45) , dieuanh96 (25/06/2022 at 13:09:05) , kemngot (25/06/2022 at 14:59:22) , caligo (25/06/2022 at 14:03:01) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:58:19) , bachthu40 (25/06/2022 at 16:03:35) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:52:32)
 8. SAOKE

  SAOKE

  Đ.Ký:
  08/12/2021
  Bài viết:
  496
  Được thích:
  7,711
  Xu:
  43,410,090
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 25/06/2022
  45,54,55,59,85
  Thống kê: 00000.00000.00000.x00x00.x000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 00:13:29) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:46:00) , dieuanh96 (25/06/2022 at 13:09:20) , kemngot (25/06/2022 at 14:59:37) , caligo (25/06/2022 at 14:03:16) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:58:34) , bachthu40 (25/06/2022 at 16:03:50) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:52:34)
 9. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 25/06/2022
  52,12,06,07,53
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 00:13:32) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:46:15) , dieuanh96 (25/06/2022 at 13:09:35) , kemngot (25/06/2022 at 14:59:52) , caligo (25/06/2022 at 14:03:31) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:58:49) , bachthu40 (25/06/2022 at 16:04:05) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:52:35)
 10. Ilovelove

  Ilovelove

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  436
  Được thích:
  4,577
  Xu:
  20,162,520
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 25/06/2022
  11,77,22,59,33
  Thống kê: 00000.00000.00000.00x00.x000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/06/2022 at 00:13:34) , thienduong01 (25/06/2022 at 16:46:30) , kemngot (25/06/2022 at 15:00:07) , caligo (25/06/2022 at 14:03:46) , sangtruatoi (25/06/2022 at 17:59:04) , bachthu40 (25/06/2022 at 16:04:20) , Cuongtron66 (25/06/2022 at 15:52:37)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời