ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 6/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Cuongtron66

  Cuongtron66 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  30/03/2022
  Bài viết:
  341
  Được thích:
  1,467
  Xu:
  25,259,240
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 24/06/2022:
  01,10,22,50,97
  Thống kê :00000 00x00 00000 00000 000
  ---------------------------------------
  Dàn 0x-9x
  Nhận 4X=6 Đ
  Tổng điểm:130 Đ
  Ngày 23/06
  9X
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8X
  00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7X
  00,02,03,05,06,08,09,11,12,13,15,16,18,19,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6X
  03,05,06,08,09,12,15,16,18,19,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,43,44,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5X
  06,09,15,16,19,23,25,26,27,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,43,44,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,86,88,90,91,92,93,94,95,96,98
  4X
  06,09,15,19,23,26,27,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,43,45,46,49,51,52,53,56,57,58,59,61,63,68,69,71,72,73,75,76,77,78,82,83,86,88,91,92,93,94,96,98
  3X
  06,15,23,26,27,34,36,37,38,39,43,45,46,51,52,53,56,57,58,59,61,63,68,69,71,72,73,75,76,77,78,82,83,86,88,92,93,96,98
  2X
  06,23,26,27,43,45,46,51,52,53,56,57,58,59,61,63,68,69,71,72,73,75,76,77,78,82,83,86,88
  1X
  06,23,46,51,56,58,59,63,68,69,72,73,76,77,78,82,83,86,88
  0X
  06,51,58,59,63,68,82,86,88
  BTD 68 lót 88
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/06/2022 at 00:12:26) , danvietanhhung (24/06/2022 at 14:27:57) , thienduong01 (24/06/2022 at 13:09:15) , AffCup (24/06/2022 at 17:24:42) , consokydieu (24/06/2022 at 15:49:06) , oneclick (24/06/2022 at 19:08:20)
 2. NetCaFe

  NetCaFe

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  7,235
  Được thích:
  15,197
  Xu:
  89,719,537
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 24/06/2022
  00,11,21,22,90
  Thống kê: 00000.00000.00000.000x0.000
  ..........................................................
  Dàn 9x-0x tổng ...
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,06,08,09,13,15,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  08,09,15,17,18,19,20,24,25,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,43,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  08,09,17,18,19,24,25,27,28,30,32,34,35,36,37,39,43,45,46,48,49,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,97,98,99
  4x
  08,09,18,25,27,32,34,35,36,37,39,43,45,48,49,51,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,67,68,69,75,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,97,98,99
  3x
  09,18,32,34,37,43,45,48,49,51,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,67,68,75,79,80,81,82,84,85,87,88,89,91,93,94,97,98,99
  2x
  18,34,37,48,49,51,54,55,57,60,62,63,65,67,68,75,79,80,81,82,84,85,88,89,91,94,98,99
  1x
  18,34,48,57,60,62,63,67,68,79,81,82,85,88,89,94,98,99
  0x
  48,57,63,67,82,85,89,98,99

  Btđ: 57
  Lót: 82
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/06/2022 at 00:12:28) , danvietanhhung (24/06/2022 at 14:28:12) , thienduong01 (24/06/2022 at 13:09:30) , AffCup (24/06/2022 at 17:24:57) , consokydieu (24/06/2022 at 15:49:21) , oneclick (24/06/2022 at 19:08:35)
 3. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 24/06/2022
  00,05,09,50,90
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/06/2022 at 00:12:32) , danvietanhhung (24/06/2022 at 14:28:27) , thienduong01 (24/06/2022 at 13:09:45) , AffCup (24/06/2022 at 17:25:12) , consokydieu (24/06/2022 at 15:49:36) , oneclick (24/06/2022 at 19:08:51)
 4. Ilovelove

  Ilovelove

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  436
  Được thích:
  4,577
  Xu:
  20,162,520
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 24/06/2022
  23,83,56,65,16
  Thống kê: 00000.00000.00000.00x00.x00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/06/2022 at 00:12:35) , danvietanhhung (24/06/2022 at 14:28:42) , thienduong01 (24/06/2022 at 13:10:00) , AffCup (24/06/2022 at 17:25:27) , consokydieu (24/06/2022 at 15:49:51) , oneclick (24/06/2022 at 19:09:06)
 5. SAOKE

  SAOKE

  Đ.Ký:
  08/12/2021
  Bài viết:
  496
  Được thích:
  7,711
  Xu:
  43,410,090
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 24/06/2022
  09,14,23,90,88
  Thống kê: 00000.00000.00000.x00x00.x00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/06/2022 at 00:14:59) , danvietanhhung (24/06/2022 at 14:28:57) , thienduong01 (24/06/2022 at 13:10:15) , AffCup (24/06/2022 at 17:25:42) , consokydieu (24/06/2022 at 15:50:06) , oneclick (24/06/2022 at 19:09:21)
 6. SaoMai789

  SaoMai789

  Đ.Ký:
  25/08/2019
  Bài viết:
  3,498
  Được thích:
  6,959
  Xu:
  26,623,027
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 24/06/2022

  9x
  02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  04,06,07,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,07,12,15,18,19,20,22,23,25,26,27,28,31,32,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,07,12,18,19,20,22,23,25,26,27,28,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,12,18,22,23,25,26,27,28,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,52,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,12,22,25,26,27,28,37,39,40,41,42,43,44,45,47,49,52,56,60,61,62,64,65,67,69,73,75,76,77,78,79,80,81,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  04,22,28,37,39,40,41,43,44,47,49,52,56,60,62,64,65,67,69,73,75,76,77,78,79,80,81,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  2x
  04,22,40,41,44,47,49,52,56,62,64,65,69,73,75,76,77,78,79,80,81,89,91,92,93,96,97,99
  1x
  22,49,56,62,64,65,69,73,75,77,78,79,80,81,92,93,97,99
  0x
  22,77,78,79,81,92,93,99
  Btđ 93
  Lót: 77
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/06/2022 at 00:15:02) , danvietanhhung (24/06/2022 at 14:29:12) , AffCup (24/06/2022 at 17:25:57) , consokydieu (24/06/2022 at 15:50:21) , oneclick (24/06/2022 at 19:09:36)
 7. BaoChau

  BaoChau VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  18/02/2016
  Bài viết:
  3,630
  Được thích:
  22,083
  Xu:
  178,247,628
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 24/06/2022
  02,10,17,23,88
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/06/2022 at 00:15:05) , danvietanhhung (24/06/2022 at 14:29:27) , AffCup (24/06/2022 at 17:26:12) , consokydieu (24/06/2022 at 15:50:36) , oneclick (24/06/2022 at 19:09:51)
 8. Pearl

  Pearl VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  217
  Được thích:
  1,752
  Xu:
  93,882,260
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 24/06/2022
  11,01,38,33,16
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/06/2022 at 00:15:08) , danvietanhhung (24/06/2022 at 14:29:42) , AffCup (24/06/2022 at 17:26:27) , consokydieu (24/06/2022 at 15:50:51) , oneclick (24/06/2022 at 19:10:06)
 9. THUYAN

  THUYAN VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  11/10/2021
  Bài viết:
  130
  Được thích:
  1,030
  Xu:
  32,069,540
  Giới tính:
  Nữ
  Dàn 9x-0x tháng 06/2022
  Ngày 01/6 nhận 5x
  Ngày 02/6 nhận 7x
  Ngày 03/6 nhận 6x
  Ngày 04/6 nhận 2x
  Ngày 05/6 nhận 3x
  Ngày 06/6 nhận 0x
  Ngày 07/6 nhận X
  Ngày 08/6 nhận 1x
  Ngày 09/6 nhận 0x
  Ngày 10/6 nhận 0x
  Ngày 11/6 nhận 8x
  Ngày 12/6 nhận 1x
  Ngày 13/6 nhận 3x
  Ngày 14/6 nhận 2x
  Ngày 15/6 nhận 2x
  Ngày 16/6 nhận 1x
  Ngày 17/6 nhận 4x
  Ngày 18/6 nhận X
  Ngày 19/6 nhận 7x
  Ngày 20/6 nhận 8x
  Ngày 21/6 nhận 8x
  Ngày 22/6 nhận 6x
  Ngày 23/6 nhận 6x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,53,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,17,18,19,21,22,24,25,26,27,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,53,57,58,59,60,61,62,63,65,66,72,74,76,78,80,81,82,84,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  05,14,17,18,19,21,22,24,25,26,27,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,53,57,58,59,60,61,62,63,65,66,72,74,76,78,80,81,82,84,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  05,14,18,22,25,26,30,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,53,57,58,59,60,61,62,63,65,66,72,74,76,78,80,81,82,84,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  05,14,18,22,25,26,30,36,37,38,40,41,42,43,45,46,50,57,58,60,61,65,66,72,74,78,80,81,82,84,86,89,90,92,94,95,96,97,98
  2x
  05,14,18,25,26,30,37,38,40,42,43,50,60,65,72,74,78,80,81,82,84,86,89,90,92,94,95,97,98
  1x
  05,14,18,26,38,42,43,50,60,65,74,81,84,90,92,94,95,97,98
  0x
  05,14,42,84,90,94,95,97,98
  STĐ: 05,14 BTĐ: 05
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/06/2022 at 00:15:12) , danvietanhhung (24/06/2022 at 14:29:57) , AffCup (24/06/2022 at 17:26:42) , consokydieu (24/06/2022 at 15:51:06) , oneclick (24/06/2022 at 19:10:21)
 10. TuanNguyen82

  TuanNguyen82

  Đ.Ký:
  30/04/2022
  Bài viết:
  268
  Được thích:
  3,746
  Xu:
  56,227,910
  Giới tính:
  Nam
  + Loại 5s: 19,28,39,64,91
  + Dàn 9x0x:
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,,01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,18,20,21,22,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,47,48,51,53,54,55,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  ,01,05,06,07,12,18,20,21,22,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,47,48,51,53,54,55,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,98,99
  5x
  ,01,05,06,07,12,18,20,21,22,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,47,48,51,53,54,57,58,60,62,63,66,68,69,72,74,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,98,99
  4x
  ,01,05,06,07,12,18,20,21,22,25,27,29,30,31,33,34,43,48,51,54,57,58,60,62,63,66,68,69,72,74,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,98,99
  3x
  ,20,21,22,25,27,29,30,33,34,43,48,51,54,57,58,60,62,63,66,68,69,72,74,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95
  2x
  ,20,21,22,25,27,29,30,33,34,43,48,51,54,57,58,60,62,63,66,69,72,74,85,86,87,92,93,95
  1x
  ,20,21,22,25,48,51,60,62,66,69,72,74,85,86,87,92,93,95
  0x
  ,20,48,51,60,62,66,69,72
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/06/2022 at 00:15:16) , danvietanhhung (24/06/2022 at 14:30:12) , AffCup (24/06/2022 at 17:26:58) , consokydieu (24/06/2022 at 15:51:21) , oneclick (24/06/2022 at 19:10:36)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời