ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/04/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. THUYAN

  THUYAN

  Đ.Ký:
  11/10/2021
  Bài viết:
  84
  Được thích:
  745
  Xu:
  11,558,860
  Giới tính:
  Nữ
  Dàn 9x-0x tháng 5/2022
  Ngày-01/05 nhận-7x M
  Ngày-02/05 nhận-9x
  Ngày-03/05 nhận-8x
  Ngày-04/05 nhận-5x
  Ngày-05/05 nhận-3x
  Ngày-06/05 nhận-9x
  Ngày-07/05 nhận-8x
  Ngày-08/05 nhận-3x
  Ngày-09/05 nhận-2x
  Ngày-10/05 nhận-3x
  Ngày-11/05 nhận-3x
  Ngày-12/05 nhận-9x
  Ngày-13/05 nhận-0x
  Ngày-14/05 nhận-9x
  Ngày-15/05 nhận-9x
  Ngày-16/05 nhận-1x
  Ngày-17/05 nhận-9x
  Ngày 18/05 nhận-9x
  Ngày-19/05 nhận-9x
  Ngày 20/05 nhận-2x
  Ngày 22/05 nhận
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,04,05,06,07,09,11,12,14,16,18,19,20,21,22,23,25,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,84,85,86,87,88,89,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,04,05,06,07,09,11,12,14,16,18,19,20,21,22,23,25,27,29,30,31,33,34,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,59,60,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,84,85,86,88,89,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,05,06,07,09,12,14,16,18,19,20,21,23,25,27,29,30,31,33,34,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,59,60,63,65,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,85,86,89,94,95,97,98,99
  4x
  00,07,12,14,16,18,19,20,21,23,27,30,31,33,34,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,59,60,63,68,69,70,74,75,76,85,86,89,94,95,97,98,99
  3x
  00,07,14,16,18,19,20,21,23,27,34,38,39,41,43,46,47,48,50,52,53,54,55,63,68,69,70,74,75,76,85,86,89,94,95,97,98,99
  2x
  07,18,19,20,21,23,34,41,47,52,53,54,55,63,68,69,70,74,75,76,85,86,89,94,95,97,98,99
  1x
  18,19,20,21,23,34,41,47,53,54,69,74,75,76,85,86,89,94
  0x
  20,21,23,34,41,47,53,54
  STĐ: 34,21 BTĐ: 34
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 12:49:43) , hoanghonxanh (21/05/2022 at 13:44:26) , buihung88 (21/05/2022 at 07:17:47) , giangmobile (21/05/2022 at 11:20:52) , vinamilk (21/05/2022 at 14:50:30) , lienquan2019 (21/05/2022 at 09:38:09) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:30:34) , dieuanh96 (21/05/2022 at 12:17:48) , bietphailamsaoday (21/05/2022 at 08:48:54) , OK6868 (21/05/2022 at 08:02:42) , chaonammoi (21/05/2022 at 06:35:01) , caligo (21/05/2022 at 18:59:56) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:06:23) , mylove279 (21/05/2022 at 10:28:45) , Cuongtron66 (21/05/2022 at 11:03:46)
 2. SaoMai789

  SaoMai789

  Đ.Ký:
  25/08/2019
  Bài viết:
  3,497
  Được thích:
  6,956
  Xu:
  26,622,877
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 21/05

  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,05,06,08,09,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,57,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,06,08,09,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,39,41,42,43,45,47,48,49,54,55,57,59,60,61,62,63,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,02,03,06,08,09,12,13,16,17,20,21,22,24,26,27,29,30,31,33,34,39,41,42,43,45,47,48,49,54,55,57,59,60,61,62,67,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98
  4x
  02,03,06,08,09,12,13,17,20,21,22,24,26,27,29,30,31,33,39,42,45,47,48,49,54,55,57,59,60,61,62,67,71,72,74,75,76,77,79,80,84,88,90,92,93,94,95,97
  3x
  03,08,09,12,13,17,20,21,22,24,26,27,29,30,31,33,42,45,47,49,54,57,60,62,67,71,72,74,75,76,77,79,80,88,90,92,94,97
  2x
  03,08,12,13,17,21,22,26,27,30,31,33,42,47,49,62,67,71,72,74,76,77,79,80,88,92,94,97
  1x
  12,13,17,21,22,26,27,30,31,49,62,67,71,72,76,77,80,94
  0x
  21,26,49,62,67,71,76,94
  Btđ: 21
  Lót: 12
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 12:50:04) , hoanghonxanh (21/05/2022 at 13:44:41) , giangmobile (21/05/2022 at 11:21:07) , vinamilk (21/05/2022 at 14:50:45) , lienquan2019 (21/05/2022 at 09:38:24) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:30:49) , dieuanh96 (21/05/2022 at 12:18:03) , bietphailamsaoday (21/05/2022 at 08:49:09) , OK6868 (21/05/2022 at 08:02:57) , caligo (21/05/2022 at 19:00:11) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:06:38) , mylove279 (21/05/2022 at 10:29:00) , Cuongtron66 (21/05/2022 at 11:04:10)
 3. Akina

  Akina

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  246
  Được thích:
  2,668
  Xu:
  3,946,660
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 21/05/2022
  35,53,13,38,56
  Thống kê: 00000.x0000.00000.00000.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 12:50:23) , hoanghonxanh (21/05/2022 at 13:44:56) , giangmobile (21/05/2022 at 11:21:22) , vinamilk (21/05/2022 at 14:51:00) , lienquan2019 (21/05/2022 at 09:38:39) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:31:04) , dieuanh96 (21/05/2022 at 12:18:18) , bietphailamsaoday (21/05/2022 at 08:49:24) , OK6868 (21/05/2022 at 08:03:12) , caligo (21/05/2022 at 19:00:26) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:06:53) , mylove279 (21/05/2022 at 10:29:15) , Cuongtron66 (21/05/2022 at 11:04:16)
 4. Frimon

  Frimon

  Đ.Ký:
  28/02/2022
  Bài viết:
  359
  Được thích:
  4,175
  Xu:
  19,122,320
  Ngày 21/05
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  09,13,14,15,16,18,19,23,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  09,13,14,15,16,18,19,25,27,28,29,31,34,36,37,39,41,43,45,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,78,79,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  13,14,15,18,19,27,29,31,34,36,37,39,41,43,45,47,49,51,52,54,56,57,59,61,63,65,67,69,72,73,74,75,76,78,79,81,82,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  13,14,15,18,19,27,31,36,37,39,41,45,49,51,54,56,59,63,65,67,72,73,76,78,79,81,82,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  13,15,18,19,27,31,36,37,39,45,49,51,54,56,59,63,65,72,73,78,81,82,87,89,90,91,96,98
  1x
  13,15,18,19,27,31,36,39,49,63,78,82,87,89,90,91,96,98
  0x
  15,18,19,27,78,82,87,90
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 12:50:26) , hoanghonxanh (21/05/2022 at 13:45:11) , giangmobile (21/05/2022 at 11:21:37) , vinamilk (21/05/2022 at 14:51:15) , lienquan2019 (21/05/2022 at 09:38:54) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:31:19) , dieuanh96 (21/05/2022 at 12:18:33) , bietphailamsaoday (21/05/2022 at 08:49:39) , OK6868 (21/05/2022 at 12:43:04) , caligo (21/05/2022 at 19:00:42) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:07:08) , mylove279 (21/05/2022 at 10:29:30) , Cuongtron66 (21/05/2022 at 11:04:41)
 5. Cucvu

  Cucvu

  Đ.Ký:
  18/07/2020
  Bài viết:
  370
  Được thích:
  2,584
  Xu:
  39,152,020
  Giới tính:
  Nữ
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,35,40,41,42,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,85,90,91,92,94,95,96,97,99
  5x
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,30,35,41,42,44,46,47,49,51,52,53,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,85,91,94,96,97,99
  4x
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,25,26,27,30,35,44,46,49,51,52,53,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,70,71,72,75,76,77,80,85,91,94,99
  3x
  01,03,06,08,10,11,12,15,16,17,21,22,26,27,30,35,44,49,51,53,56,57,58,60,61,62,65,66,67,71,72,75,76,77,80,85,94,99
  2x
  03,06,08,12,15,17,21,22,26,27,30,35,44,49,51,53,58,60,62,67,71,72,76,77,80,85,94,99
  1x
  03,12,17,21,22,26,30,35,53,62,67,71,76,77,80,85,94,99
  0x
  26,53,62,71,76,80,94,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 12:50:29) , hoanghonxanh (21/05/2022 at 13:45:26) , giangmobile (21/05/2022 at 11:21:52) , vinamilk (21/05/2022 at 14:51:30) , lienquan2019 (21/05/2022 at 09:39:09) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:31:35) , dieuanh96 (21/05/2022 at 12:18:48) , bietphailamsaoday (21/05/2022 at 08:49:54) , OK6868 (21/05/2022 at 12:43:19) , caligo (21/05/2022 at 19:00:57) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:07:23) , mylove279 (21/05/2022 at 10:29:45) , Cuongtron66 (21/05/2022 at 11:05:05)
 6. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  7,397
  Được thích:
  27,256
  Xu:
  193,662,541
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 21/05

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,03,04,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,47,48,49,50,51,53,55,56,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  01,03,04,05,08,10,11,12,13,14,15,17,18,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,44,47,49,50,51,53,56,58,62,63,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,92,94,96,97,99
  5x
  01,03,05,08,10,11,12,13,14,15,17,18,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,36,38,41,42,44,47,49,50,51,56,62,63,65,66,67,68,69,71,72,74,76,77,78,79,80,81,83,86,87,88,92,94,96,97,99
  4x
  03,05,08,12,13,14,17,18,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,36,41,42,44,47,49,50,62,63,67,68,69,71,72,74,76,77,78,79,80,81,86,87,88,92,94,96,97,99
  3x
  03,08,12,13,14,17,18,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,41,42,47,49,62,67,71,72,74,76,77,78,79,80,81,87,88,92,94,97
  2x
  12,13,17,21,22,24,26,27,29,30,31,33,42,47,49,62,67,71,72,74,76,77,79,80,88,92,94,97
  1x
  21,24,26,29,33,42,47,49,62,67,71,74,76,79,88,92,94,97
  0x
  33,42,47,74,79,88,92,97
  Btđ: 97
  Lót: 79
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 12:50:38) , hoanghonxanh (21/05/2022 at 13:45:41) , giangmobile (21/05/2022 at 11:22:07) , vinamilk (21/05/2022 at 14:51:45) , lienquan2019 (21/05/2022 at 09:39:24) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:31:50) , dieuanh96 (21/05/2022 at 12:19:03) , bietphailamsaoday (21/05/2022 at 08:50:09) , OK6868 (21/05/2022 at 12:43:34) , caligo (21/05/2022 at 19:01:12) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:07:38) , mylove279 (21/05/2022 at 10:30:01) , Cuongtron66 (21/05/2022 at 11:05:29)
 7. CHUOI2012

  CHUOI2012

  Đ.Ký:
  05/05/2022
  Bài viết:
  98
  Được thích:
  756
  Xu:
  767,580
  Giới tính:
  Nam
  21/5 loại 11,16,61,66,69
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 12:51:07) , hoanghonxanh (21/05/2022 at 13:45:56) , giangmobile (21/05/2022 at 11:22:22) , vinamilk (21/05/2022 at 14:52:00) , lienquan2019 (21/05/2022 at 09:39:39) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:32:05) , dieuanh96 (21/05/2022 at 12:19:18) , OK6868 (21/05/2022 at 12:43:49) , caligo (21/05/2022 at 19:01:27) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:07:53) , mylove279 (21/05/2022 at 10:30:16) , Cuongtron66 (21/05/2022 at 11:05:35)
 8. Migoicay

  Migoicay

  Đ.Ký:
  31/08/2021
  Bài viết:
  256
  Được thích:
  2,886
  Xu:
  33,707,240
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 21/05/2022
  34,43,00,46,64
  Thống kê: 00000.000X0.00000.00000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 12:51:27) , hoanghonxanh (21/05/2022 at 13:46:11) , giangmobile (21/05/2022 at 11:22:37) , vinamilk (21/05/2022 at 14:52:15) , lienquan2019 (21/05/2022 at 09:39:54) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:32:20) , dieuanh96 (21/05/2022 at 12:19:33) , OK6868 (21/05/2022 at 12:44:04) , caligo (21/05/2022 at 19:01:42) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:08:08) , mylove279 (21/05/2022 at 10:30:31) , Cuongtron66 (21/05/2022 at 11:05:42)
 9. 1/- Loại 05 số Đặc biệt ngày 21/05/2022 :
  00 02 04 05 07
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000
  2/- DÀN 9x-0x THÁNG 05/2022
  01/05: 0x=10đ+2
  02/05: 2x=8đ
  03/05: 4x=6đ
  04/05: 8x=2đ
  05/05: 2x=8đ
  06/05: 4x=6đ
  07/05: 3x=7đ
  08/05: 3x=7đ
  09/05: 6x=4đ
  10/05: 6x=4đ
  11/05: 7x=3đ
  12/05: 2x=8đ
  13/05: 1x=9đ
  14/05: 8x=2đ
  15/05: 7x=3đ
  16/05: 5x=5đ
  17/05: 7x=3đ
  18/05: 7x=3đ
  19/05: 1x=9đ
  20/05: 0x=10đ
  Tổng điểm: 12+8+6+2+8+6+7+7+4+4+3+8+9+2+3+5+3+3+9+10=119đ
  20/05
  (9 5 số)
  01 03 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  (8 9 số)
  03 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99
  (7 9 số)
  03 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 28 29 30 33 36 38 39 41 42 43 46 47 48 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99
  (6 9 số)
  03 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 28 29 30 33 36 38 39 41 42 43 46 47 48 51 52 53 56 57 58 59 60 63 66 68 69 71 73 74 75 76 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99
  (5 9 số)
  03 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 28 29 30 33 36 38 39 41 42 43 46 47 48 51 52 53 56 57 58 59 60 63 66 68 69 71 73 74 75 76 78 79 80 83 86 88 89 93 95 96 98
  (4 9 số)
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 28 36 38 39 41 42 46 47 48 51 52 53 56 57 58 60 63 66 68 69 71 73 74 75 76 78 79 80 83 86 88 89 93 96 98
  (3 9 số)
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 28 36 38 39 41 42 46 47 48 51 52 63 68 71 73 74 75 76 78 86 88 89 93 96 98
  (2 9 số)
  12 13 15 16 17 18 19 21 23 26 28 36 38 39 42 46 47 48 51 52 63 68 71 73 74 75 76 78 86
  (1 9 số)
  12 15 16 17 18 19 21 23 26 28 36 38 39 46 48 71 73 76 78
  (9 số)
  15 16 18 19 36 38 39 46 48

  Bạch thủ đề 36. Song thủ đề 36,18
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 12:51:52) , hoanghonxanh (21/05/2022 at 13:46:26) , giangmobile (21/05/2022 at 11:22:52) , vinamilk (21/05/2022 at 14:52:30) , lienquan2019 (21/05/2022 at 09:40:09) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:32:35) , dieuanh96 (21/05/2022 at 12:19:48) , OK6868 (21/05/2022 at 12:44:19) , caligo (21/05/2022 at 19:01:57) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:08:23) , mylove279 (21/05/2022 at 10:30:46) , Cuongtron66 (21/05/2022 at 11:06:14)
 10. ThinhPhuc

  ThinhPhuc

  Đ.Ký:
  27/04/2022
  Bài viết:
  189
  Được thích:
  1,836
  Xu:
  3,474,890
  Giới tính:
  Nữ
  Location:
  Are You Ready
  Ngày 21/05/2022
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,67,68,69,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,03,05,06,07,09,12,13,14,15,18,19,20,21,23,25,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,64,67,68,69,72,74,75,77,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,97,98
  5x
  00,01,03,05,06,07,09,12,13,15,18,19,20,21,23,25,29,31,32,34,35,39,42,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,60,62,64,67,68,69,72,74,75,77,79,80,81,83,85,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98
  4x
  00,03,07,09,12,13,15,18,19,20,21,23,25,29,32,34,35,42,45,46,47,49,51,52,54,56,57,60,62,64,69,72,74,75,77,79,80,81,85,86,87,89,90,91,94,95,97,98
  3x
  03,07,09,12,13,15,18,19,20,21,23,25,29,32,34,35,42,45,46,49,51,52,54,57,62,69,72,74,75,79,80,89,90,91,94,95,97,98
  2x
  09,13,18,19,20,21,23,29,32,34,35,42,45,46,51,52,62,69,74,75,79,80,89,90,91,94,97,98
  1x
  09,13,18,20,21,23,34,42,45,52,62,69,74,79,89,91,94,97
  0x
  09,21,23,42,45,62,69,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 12:52:15) , hoanghonxanh (21/05/2022 at 13:46:41) , giangmobile (21/05/2022 at 11:23:07) , vinamilk (21/05/2022 at 14:52:45) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:32:50) , dieuanh96 (21/05/2022 at 12:20:03) , OK6868 (21/05/2022 at 12:44:34) , caligo (21/05/2022 at 19:02:12) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:08:38) , mylove279 (21/05/2022 at 10:31:01) , Cuongtron66 (21/05/2022 at 11:06:40)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời