ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/04/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Ilovelove

  Ilovelove

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  430
  Được thích:
  4,543
  Xu:
  20,095,520
  Giới tính:
  Nữ
  Mình xin tham gia tháng này nhé
  Ngày 1/05 nhận 1x. 9đ
  Ngày 2/05 nhận 6x. 4đ
  Ngày 3/05 nhận 1x. 9đ
  Ngày 4/05 nhận 9x. 1đ
  Ngày 5/05 nhận 1x. 9đ
  Ngày 6/05 nhận 9x. 1đ
  Ngày 7/05 nhận 9x. 1đ
  Ngày 8/05 nhận 7x. 3đ
  Ngày 09/05 nhận 7x. 3đ
  Ngày 10/05 nhận xịt
  Ngày 11/05 nhận 7x. 3đ
  Ngày 12/05 nhận 6x. 4đ
  Ngày 13/05 nhận 4x. 6đ
  Ngày 14/05 nhận 2x. 8đ
  Ngày 15/05 nhận 1x. 9đ
  Ngày 16/05 nhận 3x. 7đ
  Ngày 17/05 nhận 8x. 2đ
  Ngày 18/05 nhận 9x. 2đ
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,29,30,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,24,29,30,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,18,20,21,24,29,34,35,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,69,70,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,02,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,18,20,21,24,29,34,35,39,42,43,44,45,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,60,61,65,66,67,69,70,74,76,79,80,81,84,85,87,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  00,02,06,07,09,11,12,16,18,20,21,24,29,34,35,39,42,43,44,45,47,48,49,50,51,54,55,56,58,60,61,65,66,67,70,74,76,79,81,84,85,89,90,92,93,94,97,98
  3x
  00,02,07,11,12,16,18,20,21,24,39,42,45,47,48,49,50,54,56,58,60,61,65,66,67,70,74,76,79,81,84,85,89,90,93,94,97,98
  2x
  00,07,11,12,16,18,20,21,24,42,47,48,49,61,65,66,67,70,74,76,79,81,84,89,90,94,97,98
  1x
  00,11,12,16,21,24,42,47,61,66,67,74,76,79,81,89,97,98
  0x
  11,12,16,21,61,66,67,76
  Btđ: 11
  Lót: 66
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  NgocNgoc (19/05/2022 at 08:43:55) , Thuminh (18/05/2022 at 22:51:11) , anhQuanday (19/05/2022 at 00:33:03) , kyniemxua (19/05/2022 at 01:11:49) , vinamilk (19/05/2022 at 11:59:41) , HaiNam92 (19/05/2022 at 09:39:45) , sohochaylam (19/05/2022 at 07:17:50) , mo3cang (18/05/2022 at 23:01:06) , thienduong01 (19/05/2022 at 19:07:19) , danhlolayvo (19/05/2022 at 08:03:01) , timlo2nhay (19/05/2022 at 00:17:04) , tuandjgj (18/05/2022 at 23:38:53) , huyenhuyen (19/05/2022 at 11:00:01) , bababyby (19/05/2022 at 14:03:28) , hongtutoan (19/05/2022 at 16:22:55) , chilaconso (19/05/2022 at 06:34:49) , phocuvangem (19/05/2022 at 08:50:28) , allwin99 (19/05/2022 at 17:44:51) , timbtd (19/05/2022 at 13:00:48) , oneclick (19/05/2022 at 15:10:56) , SAOKE (19/05/2022 at 09:02:48) , Cuongtron66 (19/05/2022 at 10:16:18)
 2. Migoicay

  Migoicay

  Đ.Ký:
  31/08/2021
  Bài viết:
  256
  Được thích:
  2,886
  Xu:
  33,707,240
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/05/2022
  08,16,44,99,86
  Thống kê: 00000.000X0.00000.000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  NgocNgoc (19/05/2022 at 08:43:57) , Thuminh (18/05/2022 at 23:30:15) , anhQuanday (19/05/2022 at 00:33:18) , kyniemxua (19/05/2022 at 01:12:04) , vinamilk (19/05/2022 at 11:59:56) , HaiNam92 (19/05/2022 at 09:40:01) , sohochaylam (19/05/2022 at 07:18:05) , mo3cang (19/05/2022 at 10:05:03) , thienduong01 (19/05/2022 at 19:07:34) , danhlolayvo (19/05/2022 at 08:03:16) , timlo2nhay (19/05/2022 at 00:17:19) , tuandjgj (18/05/2022 at 23:39:08) , huyenhuyen (19/05/2022 at 11:00:16) , bababyby (19/05/2022 at 14:03:43) , hongtutoan (19/05/2022 at 16:23:10) , chilaconso (19/05/2022 at 06:35:04) , phocuvangem (19/05/2022 at 08:50:43) , allwin99 (19/05/2022 at 17:45:06) , timbtd (19/05/2022 at 13:01:03) , oneclick (19/05/2022 at 15:11:11) , SAOKE (19/05/2022 at 09:02:51) , Cuongtron66 (19/05/2022 at 10:16:27)
 3. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/05/2022
  + 14 17 18 41 71
  + Thống kê: 00000 00000 x0000 000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  NgocNgoc (19/05/2022 at 08:43:59) , anhQuanday (19/05/2022 at 00:33:34) , kyniemxua (19/05/2022 at 01:12:19) , vinamilk (19/05/2022 at 12:00:11) , HaiNam92 (19/05/2022 at 09:40:16) , sohochaylam (19/05/2022 at 07:18:20) , mo3cang (19/05/2022 at 10:05:18) , thienduong01 (19/05/2022 at 19:07:49) , danhlolayvo (19/05/2022 at 08:03:31) , timlo2nhay (19/05/2022 at 00:17:34) , tuandjgj (18/05/2022 at 23:39:23) , huyenhuyen (19/05/2022 at 11:00:31) , bababyby (19/05/2022 at 14:03:58) , hongtutoan (19/05/2022 at 16:23:25) , chilaconso (19/05/2022 at 06:35:19) , phocuvangem (19/05/2022 at 08:50:58) , allwin99 (19/05/2022 at 17:45:21) , timbtd (19/05/2022 at 13:01:18) , oneclick (19/05/2022 at 15:11:26) , SAOKE (19/05/2022 at 09:02:54) , Cuongtron66 (19/05/2022 at 10:16:33)
 4. Cucvu

  Cucvu

  Đ.Ký:
  18/07/2020
  Bài viết:
  370
  Được thích:
  2,584
  Xu:
  39,152,020
  Giới tính:
  Nữ
  19/5
  9x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,04,05,06,07,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,04,05,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,57,59,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,04,05,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,38,40,41,42,44,45,46,47,49,50,52,54,55,57,59,61,62,64,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  5x
  00,02,04,09,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,40,41,42,44,45,46,47,49,52,54,55,57,59,61,62,64,66,67,69,71,72,74,75,76,77,78,79,82,87,90,91,92,94,95,96,97,99
  4x
  02,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,41,42,44,46,47,49,52,55,57,61,62,64,66,67,69,71,72,74,75,76,77,78,79,82,87,91,92,94,96,97,99
  3x
  02,11,12,14,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,41,42,46,47,52,55,57,61,62,64,66,67,69,71,72,74,75,76,77,79,91,92,96,97
  2x
  02,11,14,16,19,20,22,25,27,29,41,46,47,52,55,57,61,64,66,69,72,74,75,77,79,91,92,96,97
  1x
  02,11,14,16,19,20,25,27,41,46,52,55,57,72,75,77,91,96
  0x
  11,14,16,20,25,27,41,72,75
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  NgocNgoc (19/05/2022 at 08:44:03) , Thuminh (19/05/2022 at 23:14:30) , vinamilk (19/05/2022 at 12:00:26) , HaiNam92 (19/05/2022 at 09:40:31) , sohochaylam (19/05/2022 at 07:18:35) , mo3cang (19/05/2022 at 10:05:33) , thienduong01 (19/05/2022 at 19:08:04) , danhlolayvo (19/05/2022 at 08:03:46) , huyenhuyen (19/05/2022 at 11:00:46) , bababyby (19/05/2022 at 14:04:13) , hongtutoan (19/05/2022 at 16:23:40) , phocuvangem (19/05/2022 at 08:51:13) , allwin99 (19/05/2022 at 17:45:36) , timbtd (19/05/2022 at 13:01:33) , oneclick (19/05/2022 at 15:11:41) , SAOKE (19/05/2022 at 09:03:03) , Cuongtron66 (19/05/2022 at 10:16:56)
 5. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  14,818
  Được thích:
  27,777
  Xu:
  203,761,800
  Giới tính:
  Nam
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/05/2022:
  + 12 49 59 72 95
  + Thống kê: 00000 00000 00000 000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  NgocNgoc (19/05/2022 at 08:44:07) , Thuminh (19/05/2022 at 12:15:47) , vinamilk (19/05/2022 at 12:00:41) , HaiNam92 (19/05/2022 at 09:40:46) , mo3cang (19/05/2022 at 10:05:48) , thienduong01 (19/05/2022 at 19:08:19) , danhlolayvo (19/05/2022 at 08:04:01) , huyenhuyen (19/05/2022 at 11:01:01) , bababyby (19/05/2022 at 14:04:28) , hongtutoan (19/05/2022 at 16:23:55) , phocuvangem (19/05/2022 at 08:51:28) , allwin99 (19/05/2022 at 17:45:51) , timbtd (19/05/2022 at 13:01:49) , oneclick (19/05/2022 at 15:11:56) , SAOKE (19/05/2022 at 09:03:06) , Cuongtron66 (19/05/2022 at 10:17:05)
 6. Cat_Tuong

  Cat_Tuong VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  1,984
  Được thích:
  13,960
  Xu:
  243,262,398
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/05 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 02/05 nhận 9x = 1đ
  Ngày 03/05 nhận 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 04/05 nhận 9x8x7x = 3đ
  Ngày 05/05 nhận 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 06/05 nhận 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 07/05 nhận 9x = 1đ
  Ngày 08/05 nhận 9x8x7x = 3đ
  Ngày 09/05 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 10/05 nhận 10x
  Ngày 11/05 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 12/05 nhận 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 13/05 nhận 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 14/05 nhận 9x8x7x = 3đ
  Ngày 15/05 nhận 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 16/05 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 17/05 nhận 9x = 1đ
  Ngày 18/05 nhận 9x8x7x = 3đ
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,29,30,33,34,36,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,78,79,81,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,15,16,18,19,20,21,24,27,29,30,33,34,36,38,42,43,44,45,46,47,48,50,51,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,74,75,76,78,79,81,83,84,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  5x
  00,01,03,05,06,09,10,11,12,15,16,18,21,24,27,29,30,33,34,36,42,43,44,45,46,47,48,50,51,54,55,56,60,61,62,63,64,65,66,67,69,72,74,76,78,79,81,84,87,88,89,90,92,93,96,97,98,99
  4x
  00,01,03,06,09,10,11,12,15,16,18,21,24,27,29,30,33,34,42,43,44,45,47,48,51,54,55,56,60,61,62,65,66,67,72,74,76,79,81,84,88,89,90,92,93,97,98,99
  3x
  00,01,10,11,12,15,16,21,24,27,29,34,42,43,44,45,47,48,51,54,55,56,61,62,65,66,67,72,74,76,79,84,89,92,93,97,98,99
  2x
  01,10,11,12,16,21,24,27,29,34,42,43,47,48,61,62,66,67,72,74,76,79,84,89,92,93,97,98
  1x
  01,10,11,12,16,21,24,29,47,61,66,67,72,74,76,79,92,97
  0x
  11,12,16,21,29,47,61,74,92
  Btđ: 29
  Lót: 92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  NgocNgoc (19/05/2022 at 08:44:11) , Thuminh (19/05/2022 at 12:15:52) , vinamilk (19/05/2022 at 12:00:56) , HaiNam92 (19/05/2022 at 09:41:01) , mo3cang (19/05/2022 at 10:06:03) , thienduong01 (19/05/2022 at 19:08:34) , danhlolayvo (19/05/2022 at 08:04:16) , huyenhuyen (19/05/2022 at 11:01:17) , bababyby (19/05/2022 at 14:04:43) , hongtutoan (19/05/2022 at 16:24:10) , phocuvangem (19/05/2022 at 08:51:43) , allwin99 (19/05/2022 at 17:46:06) , timbtd (19/05/2022 at 13:02:04) , oneclick (19/05/2022 at 15:12:11) , SAOKE (19/05/2022 at 09:03:12) , Cuongtron66 (19/05/2022 at 10:17:28)
 7. SaLat123

  SaLat123

  Đ.Ký:
  20/08/2019
  Bài viết:
  1,087
  Được thích:
  5,987
  Xu:
  109,013,946
  Giới tính:
  Nữ
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/5/2022:
  + 69,96,59,95,13
  + Thống kê: 000x0.0x000.00000.000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  NgocNgoc (19/05/2022 at 08:44:13) , Thuminh (19/05/2022 at 12:16:40) , vinamilk (19/05/2022 at 12:01:11) , HaiNam92 (19/05/2022 at 09:41:16) , mo3cang (19/05/2022 at 10:06:18) , thienduong01 (19/05/2022 at 19:08:49) , danhlolayvo (19/05/2022 at 08:04:31) , huyenhuyen (19/05/2022 at 11:01:32) , bababyby (19/05/2022 at 14:04:58) , hongtutoan (19/05/2022 at 16:24:25) , phocuvangem (19/05/2022 at 08:51:59) , allwin99 (19/05/2022 at 17:46:21) , timbtd (19/05/2022 at 13:02:19) , oneclick (19/05/2022 at 15:12:26) , SAOKE (19/05/2022 at 09:03:15) , Cuongtron66 (19/05/2022 at 10:17:35)
 8. HoaMauDon

  HoaMauDon VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  3,582
  Được thích:
  8,476
  Xu:
  116,834,699
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/05 nhận 7x
  Ngày 02/05 nhận 1x
  Ngày 03/05 nhận 3x
  Ngày 04/05 nhận 9x
  Ngày 05/05 nhận 0x
  Ngày 06/05 nhận 7x
  Ngày 07/05 nhận 6x
  Ngày 08/05 nhận 1x
  Ngày 09/05 nhận miss
  Ngày 10/05 nhận 7x
  Ngày 11/05 nhận 2x
  Ngày 12/05 nhận 4x
  Ngày 13/05 nhận 9x
  Ngày 14/05 nhận 7x
  Ngày 15/05 nhận 2x
  Ngày 16/05 nhận 6x
  Ngày 17/05 nhận 1x
  Ngày 18/05 nhận 5x
  Ngày 19/05 nhận
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,29,30,33,34,36,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,78,79,81,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,15,16,18,19,20,21,24,27,29,30,33,34,36,38,42,43,44,45,46,47,48,50,51,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,74,75,76,78,79,81,83,84,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  5x
  00,01,03,05,06,09,10,11,12,15,16,18,21,24,27,29,30,33,34,36,42,43,44,45,46,47,48,50,51,54,55,56,60,61,62,63,64,65,66,67,69,72,74,76,78,79,81,84,87,88,89,90,92,93,96,97,98,99
  4x
  01,03,05,06,09,10,11,12,16,18,21,24,27,29,30,33,34,36,42,43,46,47,48,50,60,61,62,63,64,66,67,69,72,74,76,78,79,81,84,87,88,89,90,92,93,96,97,98
  3x
  01,03,06,09,10,11,12,16,18,21,24,27,29,30,33,34,42,43,47,48,60,61,62,66,67,72,74,76,79,81,84,88,89,90,92,93,97,98
  2x
  01,10,11,12,16,21,24,27,29,34,42,43,47,48,61,62,66,67,72,74,76,79,84,89,92,93,97,98
  1x
  10,24,27,34,42,43,48,62,66,67,72,76,79,84,89,93,97,98
  0x
  24,42,43,48,62,84,89,93,98
  Stđ: 84,24
  Btđ: 24
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  NgocNgoc (19/05/2022 at 08:44:17) , Thuminh (19/05/2022 at 12:16:44) , vinamilk (19/05/2022 at 12:01:26) , HaiNam92 (19/05/2022 at 09:41:31) , mo3cang (19/05/2022 at 10:06:33) , thienduong01 (19/05/2022 at 19:09:04) , danhlolayvo (19/05/2022 at 08:04:46) , huyenhuyen (19/05/2022 at 11:01:47) , bababyby (19/05/2022 at 14:05:13) , hongtutoan (19/05/2022 at 16:24:40) , phocuvangem (19/05/2022 at 08:52:14) , allwin99 (19/05/2022 at 17:46:36) , timbtd (19/05/2022 at 13:02:34) , oneclick (19/05/2022 at 15:12:41) , SAOKE (19/05/2022 at 09:03:19) , Cuongtron66 (19/05/2022 at 10:17:57)
 9. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  7,397
  Được thích:
  27,256
  Xu:
  193,662,541
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 19/05
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,79,80,81,83,84,85,87,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  02,03,06,07,09,11,12,13,14,16,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,64,65,66,67,70,71,72,73,74,76,79,81,83,84,85,89,90,92,93,94,97,98
  5x
  02,03,06,07,09,13,14,16,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,39,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,64,65,66,67,70,71,72,73,76,83,84,85,90,92,93,94
  4x
  02,03,06,07,09,14,18,20,23,25,27,28,29,32,34,35,37,38,39,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,62,64,65,70,71,72,73,83,84,85,90,92,93,94
  3x
  02,06,07,09,18,20,29,34,35,37,39,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,58,60,64,65,70,71,72,73,83,84,85,90,92,93,94
  2x
  02,07,18,20,29,34,35,39,43,44,45,48,49,50,51,54,55,56,58,60,65,70,84,85,90,92,93,94
  1x
  07,18,20,45,48,49,50,54,56,58,60,65,70,84,85,90,93,94
  0x
  20,48,49,65,70,84,90,94
  Btđ 94
  Lót: 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/05/2022 at 12:17:06) , vinamilk (19/05/2022 at 12:01:41) , HaiNam92 (19/05/2022 at 09:41:46) , mo3cang (19/05/2022 at 10:06:48) , thienduong01 (19/05/2022 at 19:09:19) , huyenhuyen (19/05/2022 at 11:02:02) , bababyby (19/05/2022 at 14:05:28) , hongtutoan (19/05/2022 at 16:24:55) , phocuvangem (19/05/2022 at 08:52:29) , allwin99 (19/05/2022 at 17:46:51) , timbtd (19/05/2022 at 13:02:49) , oneclick (19/05/2022 at 15:12:57) , SAOKE (19/05/2022 at 09:03:22) , Cuongtron66 (19/05/2022 at 10:20:48)
 10. SAOKE

  SAOKE

  Đ.Ký:
  08/12/2021
  Bài viết:
  473
  Được thích:
  7,087
  Xu:
  42,740,290
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/05/2022
  08,18,38,71,80
  Thống kê: 00000 0X000.00000.000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/05/2022 at 12:18:08) , vinamilk (19/05/2022 at 12:01:56) , HaiNam92 (19/05/2022 at 09:42:01) , mo3cang (19/05/2022 at 10:07:03) , thienduong01 (19/05/2022 at 19:09:34) , huyenhuyen (19/05/2022 at 11:02:17) , bababyby (19/05/2022 at 14:05:43) , hongtutoan (19/05/2022 at 16:25:11) , allwin99 (19/05/2022 at 17:47:06) , timbtd (19/05/2022 at 13:03:04) , oneclick (19/05/2022 at 15:13:12) , Cuongtron66 (19/05/2022 at 10:20:56)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời