ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/04/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Dàn 15 bạn

  9x
  02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,09,12,13,15,16,17,18,19,21,23,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,45,47,48,49,51,52,56,57,58,60,62,63,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  03,09,12,13,15,16,17,18,19,21,23,25,27,29,31,32,34,35,36,38,39,41,42,45,47,49,51,52,56,58,62,63,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98
  4x
  12,13,16,17,18,19,21,23,27,29,31,32,36,38,39,41,42,45,47,49,51,56,62,63,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98
  3x
  12,13,16,18,19,21,23,27,29,31,32,36,39,45,47,49,51,62,63,67,68,69,71,72,74,75,76,79,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98
  2x
  12,16,18,19,21,27,29,31,32,36,39,49,62,63,67,68,69,71,72,76,79,86,87,89,92,94,97,98
  1x
  12,18,27,29,31,32,39,62,67,68,69,72,76,79,86,87,94,97
  0x
  12,18,31,32,67,76,79,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (21/05/2022 at 19:50:49) , NgocNgoc (21/05/2022 at 15:33:35) , Thuminh (21/05/2022 at 21:00:08) , Nhathai (21/05/2022 at 18:29:35) , hoisohoc (22/05/2022 at 19:02:12) , HoaMauDon (21/05/2022 at 14:52:45) , buihung88 (21/05/2022 at 19:47:19) , hyvongwin (22/05/2022 at 08:20:17) , vinamilk (21/05/2022 at 15:01:31) , ditimbachthu (22/05/2022 at 15:01:00) , ViettelDaily (22/05/2022 at 09:12:15) , lienquan2019 (22/05/2022 at 01:04:44) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:41:37) , huyenhuyen (21/05/2022 at 23:34:50) , vaobothoi (22/05/2022 at 12:40:05) , soiroichot (22/05/2022 at 10:07:46) , Emailty (21/05/2022 at 21:03:25) , co3bich (22/05/2022 at 11:35:33) , cucaitron (22/05/2022 at 13:47:09) , vivungonsong (22/05/2022 at 06:38:12) , AffCup (21/05/2022 at 20:08:32) , remix (22/05/2022 at 17:23:03) , phocuvangem (22/05/2022 at 07:29:07) , quoctrong89 (21/05/2022 at 22:12:02) , lanh5doC (21/05/2022 at 22:52:19) , caligo (21/05/2022 at 19:10:59) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:17:25) , X155 (21/05/2022 at 21:36:39) , hieplode (22/05/2022 at 00:19:31) , songla (21/05/2022 at 19:29:02) , choisoxo (21/05/2022 at 20:33:53)
 2. Dàn tất cả ace

  9x
  02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,38,39,41,42,45,47,48,49,51,52,53,54,56,58,60,62,63,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,09,12,13,15,16,17,18,19,21,23,25,27,29,30,31,32,35,36,38,39,41,42,45,47,49,51,52,56,58,60,62,63,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,85,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  12,15,16,17,18,19,21,23,27,29,30,31,32,36,38,39,41,42,45,47,49,51,56,62,63,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,85,86,87,88,89,92,94,96,97,98,99
  3x
  12,16,17,18,19,21,23,27,29,31,32,36,39,41,45,47,49,51,62,63,67,68,69,71,72,74,75,76,79,85,86,87,89,92,94,96,97,98
  2x
  12,16,18,19,21,23,27,29,31,32,39,41,49,62,63,67,68,69,71,72,74,75,76,79,86,87,94,97
  1x
  12,18,21,27,31,32,49,62,67,68,69,71,72,76,79,86,94,97
  0x
  12,18,67,69,76,79,94,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (21/05/2022 at 19:50:59) , NgocNgoc (21/05/2022 at 15:33:37) , Thuminh (21/05/2022 at 21:00:11) , Nhathai (21/05/2022 at 18:29:39) , hoisohoc (22/05/2022 at 19:02:27) , HoaMauDon (21/05/2022 at 14:52:49) , buihung88 (21/05/2022 at 19:47:35) , hyvongwin (22/05/2022 at 08:20:32) , vinamilk (21/05/2022 at 15:01:46) , ditimbachthu (22/05/2022 at 15:01:15) , ViettelDaily (22/05/2022 at 09:12:30) , lienquan2019 (22/05/2022 at 01:04:59) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:41:52) , huyenhuyen (21/05/2022 at 23:35:05) , vaobothoi (22/05/2022 at 12:40:20) , soiroichot (22/05/2022 at 10:08:01) , Emailty (21/05/2022 at 21:03:40) , co3bich (22/05/2022 at 11:35:48) , cucaitron (22/05/2022 at 13:47:24) , vivungonsong (22/05/2022 at 06:38:27) , AffCup (21/05/2022 at 20:08:47) , remix (22/05/2022 at 17:23:18) , phocuvangem (22/05/2022 at 07:29:22) , quoctrong89 (21/05/2022 at 22:12:17) , lanh5doC (21/05/2022 at 22:52:34) , caligo (21/05/2022 at 19:11:15) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:17:40) , X155 (21/05/2022 at 21:36:54) , hieplode (22/05/2022 at 00:19:46) , songla (21/05/2022 at 19:29:17) , choisoxo (21/05/2022 at 20:34:08)
 3. SAOKE

  SAOKE

  Đ.Ký:
  08/12/2021
  Bài viết:
  473
  Được thích:
  7,087
  Xu:
  42,740,290
  Giới tính:
  Nam
  Dàn TH pp riêng trong dàn 9x-0x của ace
  Ngày 01/5 ăn 8x
  Ngày 02/5 ăn 5x
  Ngày 03/5 ăn 3x
  Ngày 04/5 ăn 9x
  Ngày 05/5 ăn 2x
  Ngày 06/5 ăn 9x
  Ngày 07/5 ăn 9x
  Ngày 08/5 ăn 3x
  Ngày 09/5 ăn 4x
  Ngày 10/5 ăn 8x
  Ngày 11/5 ăn 5x
  Ngày 12/5 ăn 6x
  Ngày 13/5 ăn 2x
  Ngày 14/5 ăn 8x
  Ngày 15/5 ăn 2x
  Ngày 16/5 ăn 5x
  Ngày 17/5 ăn 5x
  Ngày 18/5 ăn 9x
  Ngày 19/5 ăn 1x
  Ngày 20/5 ăn 3x
  9x
  02,03,05,06,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,09,12,13,14,15,16,17,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  6x
  03,09,12,13,14,15,16,17,19,20,24,25,26,27,28,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,60,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  5x
  03,09,12,13,14,15,16,17,19,20,24,25,28,29,30,33,37,38,41,42,45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,57,58,60,63,64,68,69,71,72,73,75,77,78,80,81,82,83,85,86,88,90,91,92,93,95,96,98,99
  4x
  03,09,12,13,14,15,16,17,20,24,25,28,29,30,33,37,38,41,42,45,46,47,49,51,52,53,54,56,58,60,63,64,68,69,72,75,77,78,80,81,83,88,90,91,93,96,98,99
  3x
  03,13,15,16,17,24,25,29,30,33,37,38,42,45,46,47,49,51,52,53,54,56,58,60,63,64,68,72,75,77,78,80,83,88,91,93,96,99
  2x
  03,13,15,16,17,24,25,29,30,37,38,42,46,47,52,56,63,68,72,75,77,78,80,83,88,91,93,99
  1x
  03,16,25,29,30,37,38,46,47,52,56,63,68,75,83,88,93,99
  0x
  03,16,25,29,30,75,88,93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  NgocNgoc (21/05/2022 at 15:33:41) , Thuminh (21/05/2022 at 21:00:16) , Nhathai (21/05/2022 at 18:29:47) , hoisohoc (22/05/2022 at 19:02:42) , buihung88 (21/05/2022 at 19:47:50) , hyvongwin (22/05/2022 at 08:20:47) , ditimbachthu (22/05/2022 at 15:01:30) , ViettelDaily (22/05/2022 at 09:12:45) , lienquan2019 (22/05/2022 at 01:05:14) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:42:07) , huyenhuyen (21/05/2022 at 23:35:20) , vaobothoi (22/05/2022 at 12:40:36) , soiroichot (22/05/2022 at 10:08:16) , Emailty (21/05/2022 at 21:03:55) , co3bich (22/05/2022 at 11:36:03) , cucaitron (22/05/2022 at 13:47:39) , vivungonsong (22/05/2022 at 06:38:42) , AffCup (21/05/2022 at 20:09:03) , remix (22/05/2022 at 17:23:33) , quoctrong89 (21/05/2022 at 22:12:32) , lanh5doC (21/05/2022 at 22:52:49) , caligo (21/05/2022 at 19:11:30) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:17:55) , X155 (21/05/2022 at 21:37:09) , hieplode (22/05/2022 at 00:20:01) , songla (21/05/2022 at 19:29:32) , choisoxo (21/05/2022 at 20:34:23)
 4. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  7,397
  Được thích:
  27,256
  Xu:
  193,662,541
  Giới tính:
  Nữ
  Xin phép TH cho ace tk
  Ngày 1/05 nhận 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 2/05 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 3/05 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 4/05 nhận 9x
  Ngày 5/05 nghỉ
  Ngày 6/05 xịt
  Ngày 7/05 xịt
  Ngày 8/05 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 9/05 nhận 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 10/05 nhận 9x8x
  Ngày 11/05 nhận 9x8x7x6x5x
  Ngày 12/05 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 13/05 nhận 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/05 xịt
  Ngày 15/05 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/05 nhận 9x8x7x6x5x
  Ngày 17/05 nhận 9x8x7x6x5x
  Ngày 18/05 nhận 9x
  Ngày 19/05 nhận 9x8x7x6x5x
  Ngày 20/05 nhận 9x8x7x
  9x
  01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  09,10,12,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,39,40,41,42,43,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  09,12,15,16,17,19,21,23,26,28,29,30,31,32,34,35,36,39,41,42,43,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99
  5x
  09,12,15,16,21,23,29,30,31,32,35,36,39,41,42,45,48,49,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99
  4x
  09,12,15,16,21,23,30,31,32,35,39,41,42,45,48,49,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,71,72,75,76,79,80,81,83,84,85,86,89,90,93,94,97,99
  3x
  09,12,15,16,21,23,32,35,39,42,45,48,49,51,54,56,58,59,62,63,66,67,69,71,72,75,76,79,80,84,85,86,89,90,93,94,97,99
  2x
  12,16,21,23,32,35,39,42,45,51,56,58,59,62,63,67,69,71,72,76,79,80,84,85,86,89,90,94
  1x
  16,23,32,39,42,45,56,62,63,67,69,71,76,79,80,86,90,94
  0x
  16,23,42,45,67,69,71,79
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 21:00:19) , Nhathai (21/05/2022 at 18:29:56) , hoisohoc (22/05/2022 at 19:02:57) , buihung88 (21/05/2022 at 19:48:05) , hyvongwin (22/05/2022 at 08:21:02) , ditimbachthu (22/05/2022 at 15:01:45) , ViettelDaily (22/05/2022 at 09:13:00) , lienquan2019 (22/05/2022 at 01:05:29) , vietkieudanhlo (21/05/2022 at 17:42:22) , huyenhuyen (21/05/2022 at 23:35:35) , vaobothoi (22/05/2022 at 12:40:51) , soiroichot (22/05/2022 at 10:08:31) , Emailty (21/05/2022 at 21:04:10) , co3bich (22/05/2022 at 11:36:18) , cucaitron (22/05/2022 at 13:47:54) , vivungonsong (22/05/2022 at 06:38:57) , AffCup (21/05/2022 at 20:09:18) , remix (22/05/2022 at 17:23:48) , phocuvangem (22/05/2022 at 07:29:53) , quoctrong89 (21/05/2022 at 22:12:47) , lanh5doC (21/05/2022 at 22:53:04) , caligo (21/05/2022 at 19:11:45) , QuocLinh88 (21/05/2022 at 16:18:10) , X155 (21/05/2022 at 21:37:24) , hieplode (22/05/2022 at 00:20:16) , songla (21/05/2022 at 19:29:47) , choisoxo (21/05/2022 at 20:34:38)
 5. Nhathai

  Nhathai VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  21/04/2016
  Bài viết:
  3,207
  Được thích:
  16,444
  Xu:
  24,518,382
  + Loại05 số Đặc biệt ngày 22/5/2022:
  + 42,47,49,74,77
  + Thống kê:0000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 21:00:54) , hoisohoc (22/05/2022 at 19:03:12) , buihung88 (21/05/2022 at 19:48:20) , hyvongwin (22/05/2022 at 08:21:17) , ditimbachthu (22/05/2022 at 15:02:00) , ViettelDaily (22/05/2022 at 09:13:15) , lienquan2019 (22/05/2022 at 01:05:44) , huyenhuyen (21/05/2022 at 23:35:50) , vaobothoi (22/05/2022 at 12:41:06) , soiroichot (22/05/2022 at 10:08:46) , Emailty (21/05/2022 at 21:04:25) , co3bich (22/05/2022 at 11:36:33) , cucaitron (22/05/2022 at 13:48:09) , vivungonsong (22/05/2022 at 06:39:12) , AffCup (21/05/2022 at 20:09:33) , remix (22/05/2022 at 17:24:03) , phocuvangem (22/05/2022 at 07:30:08) , quoctrong89 (21/05/2022 at 22:13:02) , lanh5doC (21/05/2022 at 22:53:19) , caligo (21/05/2022 at 19:12:00) , X155 (21/05/2022 at 21:37:39) , hieplode (22/05/2022 at 00:20:31) , songla (21/05/2022 at 19:30:02) , choisoxo (21/05/2022 at 20:34:53) , Cuongtron66 (22/05/2022 at 11:50:35)
 6. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 22/05/2022:
  + : 00 11 22 13 33
  + Thống kê: 0000000000X0000000000
  ===========================================
  DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 5/2022
  NGÀY 22/05/2022
  TK : 9x8x7x : 03 điểm
  Tổng điểm : 104 điểm

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  02,04,07,08,12,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,51,54,56,57,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96
  5x
  02,04,07,12,14,16,17,19,21,24,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,54,57,61,62,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96
  4x
  02,07,12,16,17,21,24,25,26,27,28,32,34,35,37,38,39,41,42,45,46,54,57,61,62,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96
  3x
  12,16,17,21,24,25,26,27,28,32,34,35,39,41,42,45,46,54,57,62,64,67,68,69,70,71,72,73,74,82,83,84,85,86,87,92,94,95
  2x
  12,21,24,26,27,28,32,34,35,39,41,42,45,46,62,64,67,68,69,70,71,74,82,84,87,92,94,95
  1x
  12,21,24,26,32,34,39,41,42,45,62,64,67,69,74,82,94,95
  0x
  24,26,32,34,42,74,82,94

  BTĐ :24 STĐ : 24, 42
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 21:01:45) , hoisohoc (22/05/2022 at 19:03:27) , buihung88 (21/05/2022 at 19:48:35) , hyvongwin (22/05/2022 at 08:21:32) , ditimbachthu (22/05/2022 at 15:02:15) , ViettelDaily (22/05/2022 at 09:13:30) , lienquan2019 (22/05/2022 at 01:05:59) , huyenhuyen (21/05/2022 at 23:36:05) , vaobothoi (22/05/2022 at 12:41:21) , soiroichot (22/05/2022 at 10:09:01) , Emailty (21/05/2022 at 21:04:41) , co3bich (22/05/2022 at 11:36:48) , cucaitron (22/05/2022 at 13:48:24) , vivungonsong (22/05/2022 at 06:39:27) , AffCup (21/05/2022 at 20:09:48) , remix (22/05/2022 at 17:24:18) , phocuvangem (22/05/2022 at 07:30:23) , quoctrong89 (21/05/2022 at 22:13:17) , lanh5doC (21/05/2022 at 22:53:34) , X155 (21/05/2022 at 21:37:54) , hieplode (22/05/2022 at 00:20:46) , choisoxo (21/05/2022 at 20:35:08) , Cuongtron66 (22/05/2022 at 11:51:09)
 7. upload_2022-5-21_19-40-51.png

  upload_2022-5-21_19-41-4.png
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 21:02:54) , hoisohoc (22/05/2022 at 19:03:42) , buihung88 (21/05/2022 at 19:48:50) , hyvongwin (22/05/2022 at 08:21:47) , ditimbachthu (22/05/2022 at 15:02:31) , ViettelDaily (22/05/2022 at 09:13:45) , lienquan2019 (22/05/2022 at 01:06:14) , huyenhuyen (21/05/2022 at 23:36:20) , vaobothoi (22/05/2022 at 12:41:36) , soiroichot (22/05/2022 at 10:09:16) , Emailty (21/05/2022 at 21:04:56) , co3bich (22/05/2022 at 11:37:04) , cucaitron (22/05/2022 at 13:48:39) , vivungonsong (22/05/2022 at 06:39:42) , AffCup (21/05/2022 at 20:10:03) , remix (22/05/2022 at 17:24:33) , phocuvangem (22/05/2022 at 07:30:38) , quoctrong89 (21/05/2022 at 22:13:32) , X155 (21/05/2022 at 21:38:09) , hieplode (22/05/2022 at 00:21:02) , choisoxo (21/05/2022 at 20:35:23) , Cuongtron66 (22/05/2022 at 11:51:12)
 8. Tuần này chưa ai chốt trúng BTĐ đầu tiên. Chỉ còn mai nữa, anh chị em cố lên nhận 200k nào.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 21:03:01) , hoisohoc (22/05/2022 at 19:03:57) , buihung88 (21/05/2022 at 19:49:05) , hyvongwin (22/05/2022 at 08:22:02) , ditimbachthu (22/05/2022 at 15:02:46) , ViettelDaily (22/05/2022 at 09:14:00) , lienquan2019 (22/05/2022 at 01:06:30) , huyenhuyen (21/05/2022 at 23:36:35) , vaobothoi (22/05/2022 at 12:41:51) , soiroichot (22/05/2022 at 10:09:31) , Emailty (21/05/2022 at 21:05:11) , co3bich (22/05/2022 at 11:37:19) , cucaitron (22/05/2022 at 13:48:54) , vivungonsong (22/05/2022 at 06:39:57) , AffCup (21/05/2022 at 20:10:18) , remix (22/05/2022 at 17:24:48) , phocuvangem (22/05/2022 at 07:30:53) , quoctrong89 (21/05/2022 at 22:13:47) , lanh5doC (21/05/2022 at 22:54:04) , X155 (21/05/2022 at 21:38:24) , NhungCoi (21/05/2022 at 22:10:43) , hieplode (22/05/2022 at 00:21:17) , choisoxo (21/05/2022 at 20:35:38) , Cuongtron66 (22/05/2022 at 11:51:31)
 9. Frimon

  Frimon

  Đ.Ký:
  28/02/2022
  Bài viết:
  359
  Được thích:
  4,175
  Xu:
  19,122,320
  Ngày 22/05
  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  8x
  03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98,99
  7x
  03,04,05,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,96,99
  6x
  03,04,08,09,12,13,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,68,69,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,96,99
  5x
  03,04,08,09,12,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,40,43,45,46,47,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,65,68,69,71,73,75,78,80,82,83,85,86,87,88,90,92,96,99
  4x
  09,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,40,43,45,46,47,51,52,53,57,58,62,64,68,69,71,73,75,78,80,82,83,85,86,87,90,92,96,99
  3x
  09,15,16,18,19,23,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,40,43,45,46,52,53,57,58,62,64,68,69,71,73,75,78,82,83,85,86,87,99
  2x
  09,15,16,25,28,29,35,37,38,40,43,46,52,53,57,58,62,64,68,69,71,73,75,78,82,83,85,86
  1x
  09,25,28,29,37,43,46,52,53,57,58,64,68,69,73,83,85,86
  0x
  28,29,53,58,64,68,85,86
  BTĐ: 29
  STĐ: 28,29
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 21:03:04) , hoisohoc (22/05/2022 at 19:04:12) , hyvongwin (22/05/2022 at 08:22:17) , ditimbachthu (22/05/2022 at 15:03:01) , ViettelDaily (22/05/2022 at 09:14:15) , lienquan2019 (22/05/2022 at 01:06:45) , huyenhuyen (21/05/2022 at 23:36:51) , vaobothoi (22/05/2022 at 12:42:06) , soiroichot (22/05/2022 at 10:09:46) , Emailty (21/05/2022 at 21:05:26) , co3bich (22/05/2022 at 11:37:34) , cucaitron (22/05/2022 at 13:49:09) , vivungonsong (22/05/2022 at 06:40:12) , remix (22/05/2022 at 17:25:03) , phocuvangem (22/05/2022 at 07:31:08) , quoctrong89 (21/05/2022 at 22:14:02) , lanh5doC (21/05/2022 at 22:54:19) , X155 (21/05/2022 at 21:38:39) , NhungCoi (21/05/2022 at 22:10:47) , hieplode (22/05/2022 at 00:21:32) , choisoxo (21/05/2022 at 20:35:53) , Cuongtron66 (22/05/2022 at 11:51:56)
 10. Loại 05 số Đặc biệt ngày 22/05/2022
  16 31 37 62 87
  Thống kê: 000x0 00000 00000 00000 0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (21/05/2022 at 21:03:24) , hoisohoc (22/05/2022 at 19:04:28) , hyvongwin (22/05/2022 at 08:22:32) , ditimbachthu (22/05/2022 at 15:03:16) , ViettelDaily (22/05/2022 at 09:14:30) , lienquan2019 (22/05/2022 at 01:07:00) , vaobothoi (22/05/2022 at 12:42:21) , soiroichot (22/05/2022 at 10:10:01) , co3bich (22/05/2022 at 11:37:49) , cucaitron (22/05/2022 at 13:49:24) , vivungonsong (22/05/2022 at 06:40:28) , remix (22/05/2022 at 17:25:18) , phocuvangem (22/05/2022 at 07:31:23) , quoctrong89 (21/05/2022 at 22:14:17) , lanh5doC (21/05/2022 at 22:54:34) , X155 (21/05/2022 at 21:38:54) , hieplode (22/05/2022 at 00:21:47) , choisoxo (21/05/2022 at 20:36:08) , Cuongtron66 (22/05/2022 at 11:52:01)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời