ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 11/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/10/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. NetCaFe

  NetCaFe VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  6,855
  Được thích:
  14,321
  Xu:
  78,840,317
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt 14/11/2021:
  01,11,13,31,90
  Thống kê: 00000.00000.00X
  .....................................................
  Dan đặc biệt 9x-0x
  Ngày 1/11 nhận 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 2/11 nhận 9x8x = 2đ
  Ngày 3/11 nhận 9x8x = 2đ
  Ngày 4/11 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 5/11 nhận 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 6/11 nhận 9x8x7x = 3đ
  Ngày 7/11 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 8/11 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 9/11 nhận 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 10/11 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 11/11 nhận 9x8x7x = 3đ
  Ngày 12/11 nhận 9x = 1đ
  Ngày 13/11 nhận 10x = 0đ
  Tổng điểm: 58đ
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,08,09,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,09,15,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,09,18,19,20,21,22,24,27,28,29,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,09,22,24,27,28,29,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,95,96,97,98
  4x
  00,09,22,27,28,33,37,38,40,41,42,43,44,45,46,51,54,55,56,57,59,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,95,96,98
  3x
  00,09,22,27,28,37,40,44,45,46,51,54,55,56,57,59,64,66,68,69,72,73,74,77,78,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,95,96,98
  2x
  00,09,27,28,37,40,45,46,54,55,59,64,68,72,73,74,77,81,84,85,86,88,89,91,92,95,96,98
  1x
  00,09,27,28,37,40,45,46,54,55,59,64,72,73,84,91,95,98
  0x
  00,37,45,46,54,55,73,91
  Stđ: 00,55
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (14/11/2021 at 14:01:51) , NgocNgoc (14/11/2021 at 13:55:26) , Thuminh (14/11/2021 at 13:00:23) , CaDoLa98 (14/11/2021 at 12:53:11) , THUYAN (14/11/2021 at 15:09:59) , lax1 (14/11/2021 at 14:07:02)
 2. CaDoLa98

  CaDoLa98 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  23/03/2020
  Bài viết:
  1,233
  Được thích:
  3,831
  Xu:
  63,057,240
  Giới tính:
  Nữ
  Loại đặc biệt 5 số ngày 14/11/2021
  03,08,31,77,78
  Thống kê: 00000.000X0.000
  Dàn đặc biệt 9x-0x tháng 11/2021
  Ngày 01/11 nhận 9x. 2đ
  Ngày 02/11 nhận 9x. 1đ
  Ngày 03/11 nhận 1x. 9đ
  Ngày 04/11 nhận 1x. 9đ
  Ngày 05/11 nhận 9x. 1đ
  Ngày 06/11 nhận 8x. 2đ
  Ngày 07/11 nhận 1x. 9đ
  Ngày 08/11 nhận 1x. 9đ
  Ngày 09/11 nhận 10x. 0đ
  Ngày 10/11 nhận 0x. 10đ
  Ngày 11/11 nhận 5x. 5đ
  Ngày 12/11 nhận 10x. 0đ
  Ngày 13/11 nhận 6x. 5đ
  TỔNG: 62Đ
  9x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,05,06,07,09,10,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,05,06,07,09,10,11,13,14,15,17,18,19,20,23,24,26,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,05,06,07,09,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,26,28,29,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,56,57,58,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,72,74,75,79,80,81,82,83,84,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,05,06,09,10,14,15,17,18,19,20,23,24,26,28,29,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,47,48,50,51,53,56,57,60,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,79,80,81,83,84,88,89,93,96,97,98,99
  4x
  05,14,15,17,18,19,20,24,26,28,29,32,35,36,37,38,39,41,42,44,47,48,50,51,53,56,57,60,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,79,80,81,84,88,93,96,97,99
  3x
  05,14,15,18,19,20,24,26,29,36,37,39,41,47,50,51,53,56,57,60,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,79,80,81,93,96,97,99
  2x
  14,15,19,20,24,26,29,36,37,39,41,47,50,53,57,60,62,63,65,68,69,71,73,74,75,79,93,96,99
  1x
  14,24,26,29,36,37,39,41,47,57,60,62,63,65,69,73,75,96,99
  0x
  14,24,26,29,41,47,62,63,65
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (14/11/2021 at 14:01:54) , NgocNgoc (14/11/2021 at 13:55:29) , Thuminh (14/11/2021 at 13:00:59) , THUYAN (14/11/2021 at 15:10:24) , lax1 (14/11/2021 at 14:07:05)
 3. - Loại 05 số Đặc biệt ngày 14/11/2021
  - 11 12 16 22 61
  - Thống kê: 0x000.00000.000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (14/11/2021 at 14:01:58) , NgocNgoc (14/11/2021 at 13:55:32) , THUYAN (14/11/2021 at 15:10:28) , lax1 (14/11/2021 at 14:07:08)
 4. 1/- Loại 05 số Đặc biệt ngày 14/11/2021 :
  04 16 34 86 87
  Thống kê: 0x000.00000.000

  2/- DÀN 9x-0x THÁNG 11/2021
  Ngày 01/11:9x8x7x6x5x4x3x=7đ
  Ngày 02/11:MISS
  Ngày 03/11:9x8x7x6x5x4x=6đ
  Ngày 04/11:9x8x7x6x5x=5đ
  Ngày 05/11:9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  Ngày 06/11:9x8x7x=3đ
  Ngày 07/11:9x8x7x6x5x4x=6đ
  Ngày 08/11:9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  Ngày 09/11:9x8x7x6x5x=5đ
  Ngày 10/11:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 11/11:9x8x7x=3đ
  Ngày 12/11:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  Ngày 13/11:9x=1đ
  Điểm:7+0+6+5+9+3+6+9+8+3+10+1=72đ

  Ngày 14/11:
  (9 5 số)
  00 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  (8 9 số)
  00 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 46 47 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  (7 9 số)
  01 02 03 05 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 36 37 38 40 42 43 44 46 47 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 89 92 93 94 95 96 97 98 99
  (6 9 số)
  09 14 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 36 37 38 40 42 43 44 46 47 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 89 92 93 94 95 96 97 98 99
  (5 9 số)
  09 14 19 24 29 32 33 35 36 37 38 40 42 43 44 46 47 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 89 92 93 94 95 96 97 98 99
  (4 9 số)
  09 14 19 24 29 40 42 43 44 46 47 49 54 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 89 92 93 94 95 96 97 98 99
  (3 9 số)
  09 14 19 24 29 40 42 43 44 46 47 49 54 59 60 61 62 63 65 66 68 69 79 80 81 82 83 84 85 88 89 92 93 94 95 96 97 98 99
  (2 9 số)
  09 14 19 24 29 40 42 43 44 46 47 49 54 59 65 66 68 69 79 84 89 92 93 94 95 96 97 98 99
  (1 9 số)
  09 19 29 44 47 49 59 69 79 84 89 92 93 94 95 96 97 98 99
  (9 số)
  59 69 79 89 95 96 97 98 99

  Bạch thủ đề 69. Song thủ đề 69,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (14/11/2021 at 14:02:02) , NgocNgoc (14/11/2021 at 13:55:36) , Thuminh (14/11/2021 at 23:27:11) , THUYAN (14/11/2021 at 15:10:33) , lax1 (14/11/2021 at 14:07:14)
 5. Ilovelove

  Ilovelove

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  331
  Được thích:
  3,750
  Xu:
  17,531,890
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt 14/11/2021:
  01,02,11,13,44
  Thống kê: 00000.00000.000
  Dàn đặc biệt 9x-0x
  Ngày 1/11 nhận 3x. 7đ
  Ngày 2/11 nhận 8x. 2đ
  Ngày 3/11 nhận 3x. 7đ
  Ngày 4/11 nhận 9x. 1đ
  Ngày 5/11 nhận 3x. 7đ
  Ngày 6/11 nhận 7x. 3đ
  Ngày 7/11 nhận 6x. 4đ
  Ngày 8/11 nhận 7x. 3đ
  Ngày 9/11 nhận 7x. 3đ
  Ngày 10/11 nhận 1x. 9đ
  Ngày 11/11 nhận 7x. 3đ
  Ngày 12/11 nhận 8x. 2đ
  Ngày 13/11 nhận 7x. 3đ

  Tổng 54đ
  9x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,18,19,20,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,96,97,98,99
  6x
  06,08,09,10,14,15,16,18,19,20,23,24,26,28,29,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,96,97,98,99
  5x
  09,14,15,18,19,23,24,26,28,29,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,51,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,69,70,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,96,97,98
  4x
  09,14,18,19,24,28,29,32,33,36,37,38,41,42,43,45,46,47,48,51,55,56,58,60,62,63,64,65,66,69,70,73,74,76,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,96,97,98
  3x
  14,18,19,24,28,29,33,36,37,38,41,42,43,45,46,47,48,51,58,60,63,64,65,69,73,74,76,79,81,82,83,84,88,89,90,92,97,98
  2x
  14,18,19,24,29,33,37,38,41,42,43,45,47,48,51,64,65,69,74,76,79,82,83,88,90,92,97,98
  1x
  18,19,24,29,33,37,38,42,43,47,64,74,79,83,88,92,97,98
  0x
  24,29,42,47,74,79,92,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (14/11/2021 at 14:02:05) , NgocNgoc (14/11/2021 at 13:55:40) , Thuminh (14/11/2021 at 23:27:16) , THUYAN (14/11/2021 at 15:10:37) , lax1 (14/11/2021 at 14:07:17)
 6. Mommy12

  Mommy12

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  350
  Được thích:
  1,001
  Xu:
  655,610
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số đặc biệt ngày 14/11/2021
  05,50,44,55,00
  thống kê :0000000N0000
  Dàn 9x 0x
  Ngày 01/11 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 02/11 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/11 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 04/11 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/11 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 06/11 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/11 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 08/11 Nghỉ
  Ngày 09/11 9x8x7x
  Ngày 10/11 9x8x
  Ngày 11/11 9x8x7x
  Ngày 12/11 9x8x7x
  Ngày 13/11 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/11
  Thống kê 26d
  Ngày 13/11/2021
  (9 5 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 4 số)
  01,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (7 4 số)
  01,03,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,53,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  (6 4 số)
  01,03,04,06,08,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,53,56,58,60,63,64,65,67,69,71,73,74,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  (5 8 số)
  01,03,04,06,08,10,13,14,15,18,19,23,24,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,53,56,58,60,63,64,67,69,73,74,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  (4 8 số)
  01,03,06,08,10,14,15,19,23,24,28,29,30,32,34,35,37,39,41,42,43,46,47,48,49,53,56,58,60,64,67,69,73,74,78,79,80,82,84,85,87,89,91,92,93,96,97,98
  (3 8 số)
  01,03,10,14,19,23,28,30,32,34,35,37,39,41,43,46,47,48,49,53,56,60,64,67,69,73,74,78,79,82,84,87,89,91,93,96,97,98
  (2 8 số)
  03,14,19,23,28,30,32,34,35,37,39,41,43,46,48,64,67,69,73,78,82,84,87,89,91,93,96,98
  (1 9 số)
  14,19,23,28,32,34,48,39,41,43,46,64,69,73,84,87,91,93,96
  (9 số)
  14,19,48,41,46,64,69,84,96
  BT 48 lót 84
  chúc may mắn
  Bận sấp mặt
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (14/11/2021 at 14:02:10) , NgocNgoc (14/11/2021 at 13:55:45) , Thuminh (14/11/2021 at 23:27:22) , THUYAN (14/11/2021 at 15:10:41) , lax1 (14/11/2021 at 14:07:19)
 7. Nguyenthanhai

  Nguyenthanhai VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  25/10/2021
  Bài viết:
  104
  Được thích:
  711
  Xu:
  4,274,970
  Giới tính:
  Nam
  1/11:1x
  2/11:Xít
  3/11:1x
  4/11:4x
  5/11:4x
  6/11:1×
  7/11:4×
  8/11:0×
  9/11;Muộn
  10/11:5×
  11/11:3×
  12/11:4×
  13/11:2×

  Ngày 14/11
  9 x
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  8 x
  01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 23 24 25 26 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  7 x
  04 05 07 08 09 10 13 14 15 17 18 19 20 23 24 25 26 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 68 69 70 71 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99
  6 x
  04 05 07 08 09 10 14 15 17 18 19 20 23 24 25 26 28 29 33 34 35 36 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 62 64 65 68 69 71 73 75 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 96 97 98 99
  5 x
  04 07 08 09 10 14 17 18 19 20 23 24 25 26 28 29 34 35 36 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53 54 57 58 59 62 64 68 69 71 73 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 93 94 96 97 98
  4 x
  04 07 08 09 10 14 18 19 20 23 24 28 34 35 36 38 40 41 42 43 44 45 46 48 49 53 54 57 58 64 68 69 73 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 93 94 96 98
  3 x
  04 08 09 10 14 18 19 34 35 36 38 40 41 43 44 45 46 48 49 53 54 58 64 68 69 80 81 83 84 85 86 87 88 89 91 93 94 96 98
  2 x
  04 08 09 18 34 35 36 38 40 43 44 45 48 49 53 54 58 68 80 81 83 84 85 86 87 88 89 91 93 94 98
  1 x
  08 18 34 36 38 43 48 58 68 80 81 83 84 85 86 87 88 89 98
  0 x
  08 34 43 48 58 80 84 85 89
  Bt 84 lót 48
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (14/11/2021 at 14:02:14) , NgocNgoc (14/11/2021 at 13:55:48) , Thuminh (14/11/2021 at 23:27:26) , THUYAN (14/11/2021 at 15:10:44) , lax1 (14/11/2021 at 14:07:22)
 8. Pearl

  Pearl

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  116
  Được thích:
  884
  Xu:
  61,879,290
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt 14/11/2021:
  05,16,36,44,53
  Thống kê: 000x0.00000.000
  .....................................................
  Dan đặc biệt 9x-0x
  Ngày 1/11 nhận 6x -> 4đ
  Ngày 2/11 nhận 2x -> 8đ
  Ngày 3/11 nhận 4x -> 6đ
  Ngày 4/11 nhận 10x -> 0đ
  Ngày 5/11 nhận 4x -> 6đ
  Ngày 6/11 nhận 1x -> 9đ
  Ngày 7/11 nhận 8x -> 2đ
  Ngày 8/11 nhận 1x -> 9đ
  Ngày 9/11 nhận 6x -> 4đ
  Ngày 10/11 nhận 2x -> 8đ
  Ngày 11/11 nhận 4x -> 6đ
  Ngày 12/11 nhận 6x -> 4đ
  Ngày 13/11 nhận 6x -> 4đ
  Tổng 70đ

  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,06,08,09,10,14,15,18,19,20,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,37,40,41,43,45,46,48,49,50,51,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  02,03,04,06,08,09,15,18,19,20,24,25,26,28,29,30,31,33,35,37,40,43,45,46,48,49,54,56,58,59,61,62,63,65,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  4x
  03,04,08,09,18,19,24,25,26,28,29,30,31,35,37,40,43,45,46,48,49,54,56,58,59,61,62,63,65,69,70,73,75,76,77,79,81,82,85,87,89,90,91,92,93,95,96,98
  3x
  03,18,24,25,28,29,30,31,35,37,40,43,45,46,48,49,54,56,58,59,61,62,63,65,69,73,77,79,82,85,87,89,91,92,93,95,96,98
  2x
  03,18,25,28,29,35,37,40,45,46,49,56,59,61,62,63,65,69,73,77,79,82,87,89,92,95,96,98
  1x
  18,37,45,49,56,59,63,65,69,73,77,79,82,87,89,92,95,98
  0x
  45,77,79,82,87,89,92,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (14/11/2021 at 14:02:19) , NgocNgoc (14/11/2021 at 13:55:55) , Thuminh (14/11/2021 at 23:27:31) , THUYAN (14/11/2021 at 15:10:48) , lax1 (14/11/2021 at 14:07:25)
 9. Minkanghy12

  Minkanghy12

  Đ.Ký:
  26/02/2018
  Bài viết:
  2,027
  Được thích:
  3,588
  Xu:
  6,547,650
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 5s đặc biệt ngày 14/11
  76,70,72,52,77
  Thống kê 000000
  Ngày 01/11/2021 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 02/11/2021 9x8x7x6x
  Ngày 03/11/2021 9x8x
  Ngày 04/11/2021 9x
  Ngày 05/11/2021 9x
  Ngày 06/11/2021 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 07/11/2021 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 08/11/2021 Nghỉ mất điện đen
  Ngày 09/11/2021 9x8x
  Ngày 10/11/2021 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 11/11/2021 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/11/2021 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 13/11/2021 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 14/11
  9 5 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,73,75,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  01,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,57,59,60,61,62,64,65,66,68,69,71,73,75,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số
  03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,59,60,61,64,65,66,68,69,71,73,79,80,81,82,83,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 số
  03,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,19,21,22,24,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,59,60,61,64,65,68,69,71,73,79,82,83,87,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  4 8 số
  03,04,06,08,10,11,13,14,15,16,19,22,24,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,47,46,48,49,59,60,61,64,65,68,69,71,73,79,91,95,96,97,98,99
  3 8 số
  03,04,08,13,14,16,19,24,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,59,60,61,64,65,69,73,79,91,95,96,97,99
  2 8 số
  03,04,14,16,19,30,31,32,34,35,37,39,40,42,43,46,47,48,49,59,60,64,65,69,79,95,96,99
  1 8 số
  03,04,14,19,30,31,32,34,37,39,40,42,43,47,48,49,69,96
  8 số
  14,34,40,43,49,47,48,69
  BT 47 lót 48
  Chúc may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (14/11/2021 at 14:02:21) , NgocNgoc (14/11/2021 at 13:56:01) , Thuminh (14/11/2021 at 23:27:37) , THUYAN (14/11/2021 at 15:10:52) , lax1 (14/11/2021 at 14:07:28)
 10. NgocNgoc

  NgocNgoc VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  7,091
  Được thích:
  25,302
  Xu:
  140,724,801
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/11 ăn 7x. 3đ
  Ngày 02/11 ăn 9x. 1đ
  Ngày 03/11 ăn 0x. 10đ
  Ngày 04/11 ăn 9x. 1đ
  Ngày 05/11 ăn 8x. 2đ
  Ngày 06/11 ăn 5x. 5đ
  Ngày 07/11 ăn 0x. 10đ
  Ngày 08/11 ăn 4x. 6đ
  Ngày 09/11 ăn 6x. 4đ
  Ngày 10/11 ăn 4x. 6đ
  Ngày 11/11 ăn 6x. 4đ
  Ngày 12/11 miss
  Ngày 13/11 ăn 8x. 2đ
  9x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,04,06,08,09,10,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,08,09,10,14,15,18,19,20,23,24,26,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,08,09,14,15,18,19,24,26,28,29,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  04,09,14,15,18,19,24,28,29,33,34,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,51,53,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,72,73,75,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  4x
  04,09,14,18,19,24,28,29,37,38,39,42,43,45,46,47,48,51,53,55,56,58,59,60,62,63,64,65,68,69,72,73,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,93,96,97,98,99
  3x
  04,09,14,19,24,28,29,37,38,42,43,45,46,47,48,56,58,59,60,62,63,64,65,68,69,72,79,81,82,84,85,88,89,90,91,96,98,99
  2x
  14,19,24,28,29,37,38,43,45,46,47,60,63,64,65,69,72,79,81,82,84,85,88,89,90,91,96,98
  1x
  19,28,29,37,43,45,46,60,64,65,79,82,88,89,90,91,96,98
  0x
  19,29,37,64,82,89,91,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (14/11/2021 at 14:02:24) , Thuminh (14/11/2021 at 23:27:41) , THUYAN (14/11/2021 at 15:10:55) , lax1 (14/11/2021 at 14:07:30)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời